Hoe samenleven? Wat is onze gemeenschappelijke geschiedenis?

Hoe werken onze Europese instellingen?

Veel leesplezier op (her)ontdekking in de Europese Unie!

 

 

 

Beschikbare formaten

Deze onlinepublicatie is beschikbaar in 24 talen en in de volgende formaten:

PDF PRINT         HTML

Help ons nóg beter te worden!

Gepubliceerd in februari 2020 door de

Europese Commissie
Directoraat-generaal Communicatie
Dienst Redactie en Publieksinformatie
1049 Brussel
BELGIË

Luxemburg, EU-publicaties, 2020
https://op.europa.eu/nl/home

Vindt u deze publicatie nuttig? Laat het ons weten:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


PDF
ISBN 978-92-76-00736-4
doi:10.2775/242367
NA-04-19-232-NL-N
Print
ISBN 978-92-76-00749-4
doi:10.2775/69763
NA-04-19-232-NL-C
HTML
ISBN 978-92-76-11531-1
doi:10.2775/515499
NA-04-19-232-NL-Q

© Europese Unie, 2020

Overneming met bronvermelding toegestaan.
Het beleid inzake hergebruik van documenten van de Europese Commissie is geregeld bij Besluit 2011/833/EU (PB L 330 van 14.12.2011, blz. 39).