Kā dzīvot kopā? Kāda ir mūsu kopīgā vēsture?

Kā darbojas Eiropas Savienības iestādes?

Patīkamu lasīšanu un Eiropas Savienības (atkal)atklāšanu!

 

 

 

Pieejamie formāti

Šī tiešsaistes publikācija ir pieejama 24 valodās un šādos formātos:

PDF PRINT         HTML

Palīdziet mums pilnveidoties

2020. g. februārī publicējusi

Eiropas Komisija
Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Redakcionālais dienests un mērķtiecīgi informatīvie pasākumi
1049 Brisele
BEĻĢIJA

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2020.
https://op.europa.eu/lv/home

Vai Tev šī publikācija šķita noderīga? Pastāsti mums:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu.


PDF
ISBN 978-92-76-00755-5
doi:10.2775/761727
NA-04-19-232-LV-N
Print
ISBN 978-92-76-00746-3
doi:10.2775/84630
NA-04-19-232-LV-C
HTML
ISBN 978-92-76-11533-5
doi:10.2775/962111
NA-04-19-232-LV-Q

© Eiropas Savienība, 2020.

Atļauts izmantot citur, norādot avotu.
Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politika ir noteikta ar Lēmumu 2011/833/ES (OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp.).