Il-Kummissjoni Ewropea

Kif nistgħu ngħixu flimkien? X’inhi l-istorja komuni tagħna?

Kif jaħdmu l-istituzzjonijiet Ewropej?

Ħu gost aqra u skopri (mill-ġdid) l-Unjoni Ewropa.

 

 

 

Formati disponibbli

Din il-pubblikazzjoni online hija disponibbli f’24 lingwa u fil-formati li ġejjin:

Il-manuskritt ġie aġġornat f’Marzu 2023 mill-

Kummissjoni Ewropea
Id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni
Servizz Editorjali u Komunikazzjoni Mmirata
1049 Brussell
IL-BELĠJU

Il-Lussemburgu: L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2023
op.europa.eu/mt/publications

Din il-pubblikazzjoni kienet ta’ għajnuna għalik? Għidilna x’taħseb:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


Print
ISBN 978-92-76-60395-5
doi:10.2775/65191
NA-05-22-427-MT-C
PDF
ISBN 978-92-76-60423-5
doi:10.2775/93298
NA-05-22-427-MT-N
HTML
ISBN 978-92-76-99368-1
doi:10.2775/125659
NA-05-22-427-MT-Q

 

© L-Unjoni Ewropea, 2023

Logo CC

Il-politika tal-użu mill-ġdid tad-dokumenti tal-Kummissjoni Ewropea hija bbażata fuq id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/833/UE tat-12 ta’ Diċembru 2011 dwar l-użu mill-ġdid ta’ dokumenti tal-Kummissjoni (ĠU L 330, 14.12.2011, p. 39). Għajr jekk ikun indikat mod ieħor, l-użu mill-ġdid ta’ dan id-dokument huwa awtorizzat bil-liċenzja Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dan ifisser li l-użu mill-ġdid huwa permess kemm-il darba jingħata kreditu xieraq u jiġu indikati t-tibdiliet kollha.

Għal kull użu jew riproduzzjoni ta’ elementi li mhumiex proprjetà tal-Unjoni Ewropea, jista’ jkun hemm bżonn li jintalab permess direttament mid-detenturi tad-drittijiet rispettivi.

L-immaġini kollha © Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.