Sākumlapa

Old browser message - Portal

Tiesību akti datubāzē “EUR–Lex”

content
 

Tiesību akti | “EUR–Lex”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, ES judikatūra un citi ar ES tiesību aktiem saistīti resursi.

Atvērtie dati

content
 

ES atvērtie dati

ES iestāžu un citu ES struktūru datu kopu katalogs.

ES publikācijas

content
 

ES publikācijas

Ziņojumi, pētījumi, informatīvas brošūras, žurnāli un citas ES iestāžu un citu ES struktūru publikācijas

Cordis

content
 

Pētniecība un inovācija
CORDIS

Informācija par ES finansētu projektu rezultātiem

who is who

content
 

ES “Whoiswho” (“Kas ir kas”)

Oficiāls kontaktinformācijas katalogs, kur uzskaitīti visi ES iestāžu darbinieki (ES Parlamenta, Padomes, Komisijas, ES civilierēdņi, organizāciju struktūrshēmas).

TED

content
 

Iespējas uzņēmumiem
TED

Paziņojumi par publisko iepirkumu ES un citur.