Какво правим - За Службата за публикации

Dockbar

Who we are - What we do

content

Какво правим

The Publications Office publishes the daily Official Journal of the European Union in 23 languages

Службата за публикации публикува ежедневно Официален вестник на Европейския съюз на 23-те официални езика на ЕС (24, когато трябва да се публикува и на ирландски).

От 1 юли 2013 г. електронното издание на Официален вестник (e-ОВ) е автентично и има правна сила (Регламент (ЕС) № 216/2013)

Всяка година Службата за публикации издава на хартия или в електронен формат множество публикации в контекста на политиките и комуникационните дейности на институциите и останалите органи на ЕС.

Всяка година Службата за публикации издава на хартия или в електронен формат множество публикации в контекста на политиките и комуникационните дейности на институциите и останалите органи на ЕС.

Who we are - Online services

Онлайн услуги

Службата за публикации поддържа различни уебсайтове, които предлагат специфични услуги на европейските граждани:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex предоставя свободен достъп до правото на ЕС на 23-те официални езика на Съюза (24, когато трябва да се превежда и на ирландски). Той дава възможност също така за проследяване на законодателните процедури. Базата данни се актуализира всеки ден и съдържа над 3 милиона записа, като някои текстове датират още от 1951 г.  

  Този кратък видеоклип обяснява какво е EUR-Lex и за какво можете да го използвате. Той е на английски със субтитри на 24-те езика на ЕС.

 • Публикации на ЕС

  Публикации на ЕС е онлайн библиотека и книжарница за публикации на институциите и останалите органи на Европейския съюз.  

 • Портал за свободно достъпни данни

  Порталът за свободно достъпни данни е единна точка за достъп до данни на институциите и другите органи на Европейския съюз.

 • TED

  TED (електронен ежедневник за поръчки) е онлайн версията на притурката към Официален вестник на Европейския съюз, посветена на обществените поръчки. Всеки ден в TED се публикуват около 1 700 обявления за обществени поръчки.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho е официалният указател на Европейския съюз. В него са посочени данните за контакт с всички институции и други органи на ЕС.

 • CORDIS

  CORDIS (Информационна служба на Общността за научноизследователска и развойна дейност) е основно публично хранилище и портал на Комисията, използван за разпространяване на информация за всички финансирани от ЕС изследователски проекти и техните резултати в най-широк смисъл.

Инструменти и наръчници

 • Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите включва стилистичните правила, които трябва да се използват от всички институции и органи на ЕС. То е достъпно на 24-те официални езика на ЕС (версията на хърватски е проект).

 • Уебсайтът EU Vocabularies предоставя достъп до референтни активи от данни, свързани с институциите и органите на ЕС. Растящата колекция включва контролирани речници като EuroVoc и номенклатурни таблици, модели на данни, онтологии, схеми и др. Уебсайтът улеснява откриеваемостта и повторното използване на тези речници и допринася за по-добър обмен и свързване на данни.

What we do - Strategic Plans

What we do - Strategic Objectives 2017 - 2025