Какво правим

The Publications Office publishes the daily Official Journal of the European Union in 23 languages

Службата за публикации публикува ежедневно Официален вестник на Европейския съюз на 23-те официални езика на ЕС (24, когато трябва да се публикува и на ирландски).

От 1 юли 2013 г. електронното издание на Официален вестник (e-ОВ) е автентично и има правна сила (Регламент (ЕС) № 216/2013)

Всяка година Службата за публикации издава на хартия или в електронен формат множество публикации в контекста на политиките и комуникационните дейности на институциите и останалите органи на ЕС.

Всяка година Службата за публикации издава на хартия или в електронен формат множество публикации в контекста на политиките и комуникационните дейности на институциите и останалите органи на ЕС.

Онлайн услуги

Службата за публикации поддържа различни уебсайтове, които предлагат специфични услуги на европейските граждани:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex предоставя свободен достъп до правото на ЕС на 23-те официални езика на Съюза (24, когато трябва да се превежда и на ирландски). Той дава възможност също така за проследяване на законодателните процедури. Базата данни се актуализира всеки ден и съдържа над 3 милиона записа, като някои текстове датират още от 1951 г.  

  Този кратък видеоклип обяснява какво е EUR-Lex и за какво можете да го използвате. Той е на английски със субтитри на 24-те езика на ЕС.

 • Публикации на ЕС

  Публикации на ЕС е онлайн библиотека и книжарница за публикации на институциите и останалите органи на Европейския съюз.  

 • Портал за свободно достъпни данни

  Порталът за свободно достъпни данни е единна точка за достъп до данни на институциите и другите органи на Европейския съюз.

 • TED

  TED (електронен ежедневник за поръчки) е онлайн версията на притурката към Официален вестник на Европейския съюз, посветена на обществените поръчки. Всеки ден в TED се публикуват около 1 700 обявления за обществени поръчки.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho е официалният указател на Европейския съюз. В него са посочени данните за контакт с всички институции и други органи на ЕС.

 • CORDIS

  CORDIS (Информационна служба на Общността за научноизследователска и развойна дейност) е основно публично хранилище и портал на Комисията, използван за разпространяване на информация за всички финансирани от ЕС изследователски проекти и техните резултати в най-широк смисъл.

Инструменти и наръчници

 • Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите включва стилистичните правила, които трябва да се използват от всички институции и органи на ЕС. То е достъпно на 24-те официални езика на ЕС (версията на хърватски е проект).

 • Уебсайтът EU Vocabularies предоставя достъп до референтни активи от данни, свързани с институциите и органите на ЕС. Растящата колекция включва контролирани речници като EuroVoc и номенклатурни таблици, модели на данни, онтологии, схеми и др. Уебсайтът улеснява откриеваемостта и повторното използване на тези речници и допринася за по-добър обмен и свързване на данни.