Publications Office of the EU
About us: contact - За Службата за публикации
Dockbar
contact page title

Свържете се с нас

 

contact page first sentence

формуляр за контакти

Преди да попълните този формуляр за контакт, моля, проверете нашата страница с често задавани въпроси за възможен отговор.

Data protection

 

Contact Us External
our addresses

Нашите адреси

Физически адрес за посетители

Publications Office of the European Union
20, rue de Reims
L-2417 Luxembourg
LUXEMBOURG


 

Адрес, който трябва да се използва за пощенски пратки

Publications Office of the European Union
(Name/unit)
L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Бележка: този адрес използва пощенски код 2985, който съответства на пощенска кутия. Не се изисква име на улица/номер.  

Адрес, който трябва да се използва за куриерски пратки

Publications Office of the European Union
(Name/unit)
Drosbach Building
Impasse Drosbach 12, Wing E-2
L-1882 Luxembourg
LUXEMBOURG