Publications Office of the EU
Legal notices: General conditions of dissemination and sale - За Службата за публикации
Dockbar
General conditions of dissemination and sale July 2023 bg

Службата за публикации на Европейския съюз (OP Portal)
Общи условия за разпространение и продажба

Поръчки

Службата за публикации приема и обработва само поръчки, направени онлайн.

Етапите за изпращане на вашата поръчка се потвърждават последователно. До окончателното потвърждение можете да се откажете от своята поръчка по всяко време.

Когато изпратите поръчка, моля, запишете си нейния номер, показан на екрана. Ако не получите електронно потвърждение на вашата поръчка и данните за нея в рамките на 24 часа, моля, свържете се с бюрото за помощ и посочете този номер.

Ако публикациите не са налични или вашата поръчка не може да бъде изпълнена по друга причина, ще ви уведомим с отделно електронно писмо.

Ако сте регистриран потребител, всички ваши данни за поръчки се съхраняват автоматично в „Моят портал“. Ако не сте регистриран потребител, ви препоръчваме да направите свое собствено копие на данните за поръчката.

Наличност на публикации

Синият бутон Поръчка на страницата с данните за дадена публикация показва, че тя е налична.

Ако наличните количества се променят до момента, в който получим и обработим вашата поръчка, или ако публикация се изчерпи внезапно, ще ви информираме по електронната поща дали и как ще можете да получите екземпляр от публикацията, като използвате нашата услуга „печат при поискване“.

Ако публикациите, които сте поръчали и платили, не са налични, заплатената сума ще ви бъде върната в срок от 30 дни.

Доставка

Публикациите ще бъдат доставени на пощенския адрес, посочен в момента на поръчката.

Службата за публикации не носи отговорност за непоискани поръчки на публикации, направени от потребители от името на (и/или доставени на) друго лице (получател).

В случай на подозрение за неправилна употреба или злоупотреба с онлайн механизма за поръчка Службата за публикации си запазва правото да анулира съответните поръчки.

Пратките с тегло под 5 кг обичайно се изпращат с обикновена поща в рамките на 7 дни до адреси в ЕС и в рамките на 9 дни до адреси извън ЕС.

Пратките с тегло над 5 кг обикновено се изпращат по куриер в срок от 10 дни от датата на поръчката.

Службата за публикации не носи отговорност за последиците от забавянето на доставка.

Щети или загуби при транспортирането на пратката

Службата за публикации ще замени безплатно всички публикации, които са изгубени или увредени по време на доставката или преди нея, ако ни уведомите писмено, предоставяйки съответните доказателства.

В случай на увредени публикации, моля, уведомете ни възможно най-скоро след получаването им.

Връщане на публикации и възстановяване на платената сума

За да върнете даден артикул, трябва да ни пишете по електронната поща в рамките на 14 календарни дни от получаването му и да го върнете в рамките на 14 календарни дни от изпращането на вашето писмо. Не е нужно да посочвате причина за връщането на артикула, при условие че спазите срока за връщането му.

Ще възстановим платената от вас сума чрез превод по кредитната ви карта не по-късно от 14 календарни дни от деня, в който сте ни писали по електронната поща. Възможно е обаче да забавим плащането до получаването на артикула или на доказателство, че сте го изпратили. Вие трябва да поемете само разходите по връщането на артикула.

Изпращайте артикулите на следния адрес:

Publications Office of the European Union
Directorate D – Print and Distribution (Returned publications)
L-2985 Luxembourg

Цени, плащане, ДДС и мита

Всички цени са в евро за един артикул. Те са посочени без мита и данък върху добавената стойност (ДДС). Продажбите на Службата за публикации в рамките на Европейския съюз са освободени от ДДС съгласно член 13 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност.

При продажби и доставки извън ЕС обаче могат да бъдат начислени мита, ДДС и други такси. Тези мита и такси се заплащат от купувача, който носи цялата отговорност за декларирането и плащането пред отговорните органи в съответната държава.

Цените за доставка и печат при поискване са посочени в раздела за разходите за доставка. Те отразяват разходите на Службата за публикации за предоставянето на тези услуги и се преразглеждат периодично.

Плащането се извършва в момента на поръчката и трябва да бъде направено с Visa, MasterCard или American Express или чрез PayPal.

Електронното плащане с кредитна карта на уебсайта „Публикации на ЕС“ е напълно сигурно. Всички изпращани данни са криптирани и нито Службата за публикации, нито трети лица имат достъп до тях в който и да е момент.

Защита на личните данни

Моля, вижте декларацията за защита на личните данни, публикувана на портала „Право и публикации на ЕС“.

Publications Office of the European Union (OP Portal)

Спорове и приложимо законодателство

Стремим се да разрешаваме всички спорове по взаимно съгласие в рамките на настоящите общи условия за разпространение и продажба. Моля, изпращайте всички въпроси или жалби до Службата за публикации.

Настоящите общи условия са съставени в съответствие с правото на Великото херцогство Люксембург.