Publications Office of the EU
About us: our organisational structure - За Службата за публикации
Dockbar
Organizational Structure - 09/2023

Организационна структура

Висше ръководство

Управителен комитет

Службата за публикации на Европейския съюз се управлява от своя генерален директор и висше ръководство въз основа на стратегическите насоки, определени от Управителния комитет (Решение № 2009/496/ЕО, Евратом).

Управителният комитет се състои от:

Европейски парламент

Член: Alessandro CHIOCCHETTI

Заместници: Lorenzo Mannelli / Libor Bohac / Andrea Bartolini

Европейски съвет
Съвет на Европейския съюз

Член: Thérèse BLANCHET

Заместници: Inga Rosińska / Nicole Bayer / Achilleas Karras

Европейска комисия

Член: Ilze JUHANSONE

Заместници: Pascal Leardini / Michael Wimmer / Aleksandra Kulas

Съд на Европейския съюз

Член: Alfredo CALOT ESCOBAR

Заместници: Raluca Peica / Marc Schauss / Andrew Paton

Европейска сметна палата

Член: Zacharias KOLIAS

Заместници: Christine Stark / Bettina Milewski

Европейски икономически и социален комитет

Член: Isabelle LE GALO FLORES

Заместници: Alexander Kleinig / Benjamin Hagard / Birgit Fular

Европейски комитет на регионите

(Председател на управителния комитет)
Член: Petr BLÍŽKOVSKÝ

Заместници: Achim Ladwig

Европейска централна банка (наблюдател)

Член: Peter PFEIFHOFER

Заместници: Metoda Paternosc-Bajec / Mrs Tatyana Filipova / Anna Heckler / Stavroula Georgopoulou-Lüdke