About us: event - За Службата за публикации

Dockbar

Events on the OP

Прояви

Предстоящи прояви, организирани от Службата за публикации на Европейския съюз.

EU Datathon 2022

20 October 2022

Brussels

Минали прояви, организирани от Службата за публикации на Европейския съюз.

EU Open Data Days

23-25 November 2021

Online

TED eSenders Seminar 2021

8 to 10 November 2021

Online

ENDORSE

16-19 March 2021

Online

TED eSenders Webinar 2020

November 30 to 2 December 2020

Online

ESPD seminar 2020

3rd December 2020

Online

EU Datathon 2020

13 – 15 October 2020

Brussels, 18th European Week of Regions and Cities