Обществени поръчки на Службата за публикации

Тази страница съдържа само покани за участие в търгове на Службата за публикации по реда на техните срокове. Като щракнете на покана, ще откриете свързаната страница в базата данни TED (електронен формат на притурката към Официален вестник на Европейския съюз) и свързани с нея файлове — като спецификации или пояснения. Цялата публикувана информация за поканите за участие в търгове на Службата за публикации (обявления за предварителна информация, обявления за поръчки, обявления за възложени поръчки, годишни списъци на изпълнителите може да бъде намерена в базата данни TED.

Обявления за предварителна информация 

 

Покани за участие в търг

Покани за заявявания на интерес

 

Процедури на договаряне

В момента няма документи в тази категория

списъци на изпълнителите

The list of contracts concluded in the previous year, under certain value thresholds foreseen in the public procurement directives, for which specific contract award notices have not been published, as well as information concerning specific contracts made by the Publications Office in the previous year against framework contracts can be found in the Financial Transparency System (FTS) under the following link: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Amendments of the existing contracts

2018

2017

2016

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

 

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data