Обществени поръчки - За Службата за публикации

Dockbar

Procurements - Statement

Обществени поръчки на Службата за публикации

Тази страница съдържа само покани за участие в търгове на Службата за публикации по реда на техните срокове. Като щракнете на покана, ще откриете свързаната страница в базата данни TED (електронен формат на притурката към Официален вестник на Европейския съюз) и свързани с нея файлове — като спецификации или пояснения. Цялата публикувана информация за поканите за участие в търгове на Службата за публикации (обявления за предварителна информация, обявления за поръчки, обявления за възложени поръчки, годишни списъци на изпълнителите може да бъде намерена в базата данни TED.

Procurements - Prior Infromation notice

Обявления за предварителна информация 

 

RssViewer

В момента няма документи в тази категория

Procurements - Calls for tenders

Покани за участие в търг

RssViewer

В момента няма документи в тази категория

Procurements - Call for expression fo interest

Покани за заявявания на интерес

 

RssViewer

TED номерЗаглавиеКраен срок за подаване на предложения
2021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 23-04-2026
2019-92027 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 27-11-2023
2019-77906 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 19-11-2022
2018-322369 Luxembourg-Luxembourg: Provision of customised USB flash drives 12-04-2022

Procurements - Negotiated procedures

Процедури на договаряне

В момента няма документи в тази категория

Procurements - Annual List of Contracts

списъци на изпълнителите

The list of contracts concluded in the previous year, under certain value thresholds foreseen in the public procurement directives, for which specific contract award notices have not been published, as well as information concerning specific contracts made by the Publications Office in the previous year against framework contracts can be found in the Financial Transparency System (FTS) under the following link: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Amendments of the existing contracts

2020 Amendments of the existing contracts

2019

2018

2017

2016

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

 

Procurement - link to archives

Legal notice procurement

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data