SKRYDIS ARBA REISAS VĖLAVO
ARBA BUVO ATŠAUKTAS?

 • Keliaudamas iš vienos ES šalies į kitą, turite tam tikrų keleivio teisių, kad ir kaip keliautumėte – traukiniu, lėktuvu, autobusu ar laivu.
 • Skrydžiai. Jeigu skrydis atšauktas iki numatytos išvykimo dienos likus mažiau kaip 14 dienų, turite teisę susigrąžinti pinigus, vykti kitu maršrutu arba grįžti, taip pat teisę į pagalbą ir kompensaciją, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes
 • Traukiniai. Jeigu kelionė atšaukiama arba traukinys vėluoja, turite teisę gauti tinkamą informaciją apie įvykių eigą. Jeigu traukinys vėluoja 1 valandą ar daugiau, turite teisę reikalauti grąžinti už bilietą sumokėtus pinigus.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/passenger_lt

AR GALIMA NAUDOTIS MOBILIUOJU
TELEFONU UŽSIENYJE IR NEMOKĖTI
JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ?

 • Keliaudamas užsienyje bet kurioje ES šalyje ir naudodamasis mobiliuoju telefonu turite teisę į tarptinklinį ryšį savo šalies kainomis. Tai reiškia, kad nereikia papildomai mokėti už skambučius, siunčiamas trumpąsias žinutes ir naudojimąsi vietiniu duomenų perdavimo tinklu.
 • Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis skirtas tiems, kurie retkarčiais keliauja į užsienį. Jis nėra skirtas naudoti nuolat gyvenant užsienyje. Jei savo šalyje praleidžiate daugiau laiko arba joje naudojatės savo mobiliuoju telefonu daugiau nei užsienyje, keliaudamas į bet kurią ES šalį galite laisvai naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis.
 • Atsižvelgiant į paslaugų sutarties rūšį, jūsų mobiliojo ryšio operatorius gali taikyti duomenų apribojimus, kai naudojatės mobiliuoju telefonu kitoje ES šalyje. Jei viršytumėte nustatytą tarptinklinio ryšio duomenų kiekį, jūsų mobiliojo ryšio operatorius už duomenis, viršijančius šį nustatytą kiekį, gali taikyti nustatyto dydžio priemoką.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/roaming_lt

IR JŪS GALITE BŪTI
tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis

Freja gyvena Danijoje ir su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju yra sudariusi sutartį, į kurią įtrauktos tarptinklinio ryšio paslaugos. Jai nebereikia baimintis, kad už skambučius ES šalių abonentams arba komandiruotėje Ispanijoje atsilieptus skambučius jai teks mokėti brangiau. Iš Danijos Frejai skambinantys abonentai už skambučius mokės šalies vidaus tarifu. Už skambučius Ispanijos vietos abonentams, į biurą Danijoje arba kitoje ES šalyje ji mokės Danijos vidaus skambučių tarifu.

KUR KREIPTIS PRIREIKUS
BŪTINOSIOS MEDICINOS
PAGALBOS?

 • Jei laikinai būdamas užsienyje susirgote, turite teisę į bet kokį gydymą, kurį būtina suteikti nedelsiant, prieš jums grįžtant namo
 • Keliaudamas nepamirškite pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelės, kad būtų paprasčiau susitvarkyti mokėjimo reikalus ir susigrąžinti lėšas. Nemokamą Europos sveikatos draudimo kortelę gali išduoti jūsų šalies sveikatos draudimo įstaiga.
 • Turėdamas šią kortelę, galite gauti sveikatos priežiūros paslaugas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir šalies, kurioje esate, piliečiai.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/accident_lt

AR KELIAUJANT REIKIA
VEŽTIS PASĄ?

 • Jeigu jūs – ES pilietis, vykdamas iš vienos Šengeno erdvei, kurioje nėra vidaus sienų kontrolės ir taikomos laisvo judėjimo sąlygos, priklausančios ES šalies į kitą, neprivalote pateikti nacionalinės tapatybės kortelės arba paso. Vis dėlto rekomenduojama visada turėti pasą arba tapatybės kortelę.
 • Keliaujant į Šengeno erdvei nepriklausančias šalis, reikia turėti galiojantį pasą arba tapatybės kortelę.
 • Vairuotojo pažymėjimai, banko arba mokesčių kortelės nėra laikomi kelionės dokumentais arba asmens tapatybės įrodymu.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/passport_lt

AR JUMS REIKALINGAS
SPECIALUS VAIRUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS?

 • Jeigu jūsų vairuotojo pažymėjimas išduotas kurioje nors ES valstybėje narėje, jis pripažįstamas visoje ES. Prieš kelionę įsitikinkite, kad nepasibaigęs jo galiojimo laikotarpis.
 • Kitoje ES šalyje negalima vairuoti turint laikinąjį vairuotojo pažymėjimą.
 • ES netaikomos jokios specialios automobilių nuomos taisyklės, tačiau kai nuomojatės automobilį kitoje ES šalyje, turite teisę pasinaudoti tam tikromis pagrindinėmis vartotojo teisėmis. Tai reiškia, kad turite
  • teisę gauti aiškią informaciją,
  • teisę į sąžiningą sutartį,
  • teisę pasinaudoti alternatyvaus ginčų sprendimo procedūra (https://europa.eu/youreurope/disputes_lt) jei kilo ginčų su nuomos paslaugas teikiančia bendrove.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/driving_lt

DAUGIAU INFORMACIJOS:

https://europa.eu/youreurope/lt

Šis leidinys parengtas 23 kalbomis ir tokiais formatais:

PDF PRINT