CO SE STANE V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE KE
ZPOŽDĚNÍ NEBO ZRUŠENÍ DOPRAVNÍHO SPOJE NEBO LETU

 • Ať už cestujete po Unii vlakem, letadlem, autobusem nebo lodí, máte zaručena určitá práva.
 • Lety: Je-li váš let zrušen méně než 14 dní před plánovanou cestou, máte právo na proplacení výdajů, přesměrování nebo návrat a také na pomoc a odškodnění v závislosti na vaší konkrétní situaci.
 • Vlaková spojení: Je-li vaše vlakové spojení zrušeno nebo zpožděno, máte právo být odpovídajícím způsobem informováni o tom, co se děje. Pokud je zpoždění delší než 1 hodinu, máte nárok požadovat vrácení peněz
 • Více informací najdete na adrese: https://europa.eu/youreurope/passenger_cs

MŮŽETE SVŮJ MOBIL POUŽÍVAT V ZAHRANIČÍ BEZ
DODATEČNÝCH POPLATKŮ?

 • Používáte-li svůj mobilní telefon v některé ze zemí EU, máte nárok na roaming za domácích podmínek (angl. „roam like at home“). To znamená, že nebudete muset platit žádné další poplatky za volání, posílání textových zpráv ani za používání místní datové sítě.
 • Roaming za domácích podmínek platí, pokud jezdíte do zahraničí příležitostně. Nesmí se tedy používat jako trvalý roaming. Pokud trávíte více času doma než v zahraničí nebo používáte mobilní telefon více doma než v cizině, můžete při všech cestách po EU volně využívat roaming za domácí ceny.
 • V závislosti na druhu smlouvy, kterou jste uzavřeli, může vás mobilní operátor uplatňovat omezení na stahování dat při používání mobilního telefonu v jiné zemi EU. Dostanete-li se nad stanovený limit, mobilní operátor vám může účtovat omezený příplatek
 • Další informace: https://europa.eu/youreurope/roaming_cs

TOHLE SE MŮŽE STÁT I VÁM
Používání roamingu za domácích podmínek

Michala má uzavřenou smlouvu s poskytovatelem mobilních služeb, která zahrnuje roaming. Během služební cesty do Španělska se nemusí bát toho, že by musela platit příplatek za volání na čísla nebo z čísel v zemích EU. Jejím českým známým, kteří jí budou do Španělska volat, bude účtována sazba jako v České republice. Za volání na španělské číslo, do kanceláře v Česku nebo do jiné země EU zaplatí Michala české vnitrostátní poplatky.

CO DĚLAT, POTŘEBUJETE-LI
RYCHLOU LÉKAŘSKOU POMOC?

 • Pokud během svého dočasného pobytu v zahraničí neočekávaně onemocníte, máte nárok na lékařské ošetření, které je neodkladné a nemůže počkat do vašeho návratu domů.
 • V zájmu snadného a rychlého proplacení lékařských úkonů byste si měli vždy s sebou vzít Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Tento průkaz vám bezplatně vydá vaše zdravotní pojišťovna.
 • S evropským průkazem zdravotního pojištění vám bude poskytnuta zdravotní péče za stejných podmínek jako obyvatelům země, ve které se nacházíte.
 • Další informace: https://europa.eu/youreurope/accident_cs

MUSÍTE SI
S SEBOU VZÍT CESTOVNÍ PAS

 • Jako státní příslušník členské země EU nemusíte při překračování státních hranic v rámci schengenského prostoru (volného pohybu) předkládat ani cestovní pas, ani občanský průkaz. Nicméně byste jeden z těchto dokladů u sebe mít měli.
 • V případě, že cestujete do země mimo schengenský prostor, budete potřebovat platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Řidičský průkaz, platební karty apod. nejsou považovány za platné cestovní doklady nebo průkazy totožnosti.
 • Další informace: https://europa.eu/youreurope/passport_cs

POTŘEBUJETE
ZVLÁŠTNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ?

 • Řidičský průkaz vystavený v některé ze zemí EU je uznáván v celé Unii. Před cestou se přesvědčte, že je stále platný.
 • V zahraničí nemůžete řídit pouze s prozatímním průkazem nebo osvědčením
 • Neexistují žádné zvláštní předpisy ohledně pronájmu vozidel v EU. Při vypůjčení auta v jiné zemi Unie se však na vás vztahují některá základní práva spotřebitelů. To znamená, že máte
  • právo na jasné informace
  • právo na spravedlivé smluvní podmínky
  • přístup k alternativním postupům řešení sporů (https://europa.eu/youreurope/disputes_cs) v případě sporu s autopůjčovnou.
 • Další informace: https://europa.eu/youreurope/driving_cs

DALŠÍ INFORMACE:

https://europa.eu/youreurope/cs

Tato publikace je k dispozici ve 23 jazycích a v těchto formátech:

PDF PRINT