About us: what we do - Om publikationsbyrån

Dockbar

SV What we do new

Vad vi gör

Europeiska unionens publikationsbyrå:

 
  1. Att stödja EU:s institutioner, myndigheter och organ i deras politiska arbete och kommunikationsåtgärder genom sina tjänster och erbjuda dem expertis och synergier inom ett antal områden.
  2. Att genom sin modellering och sitt referensarbete säkerställa att de olika informationsresurser som framställs av EU:s institutioner, myndigheter och organ kan erbjudas i sökbart, tillgängligt, kompatibelt och återanvändbart format.
  3. Att se till att detta stora utbud av officiell information och data från EU – en värdefull tillgång i dagens datadrivna ekonomi – görs tillgängligt för allmänheten för att stödja insyn, ekonomisk verksamhet, utveckling av modern teknik såsom artificiell intelligens, och tillgången till kunskap i allmänhet.
  4. Att se till att detta innehåll bevaras och görs tillgängligt för framtida generationer.
  5. Att regelbundet och i allt större utsträckning nå ut till allmänheten för att uppnå sina mål.

Om du vill veta mer om vår verksamhet kan du läsa vår senaste årliga förvaltningsrapport och årliga verksamhetsrapport.