Vårt arbete - Om publikationsbyrån

Dockbar

Who we are - What we do

content

Vårt arbete

Publikationsbyrån ger varje dag ut EU:s officiella tidning (EUT) på 23 officiella EU-språk

Publikationsbyrån ger varje dag ut EU:s officiella tidning (EUT) på 23 officiella EU-språk (24 när det krävs en utgåva på iriska).

Från och med den 1 juli 2013 är den elektroniska versionen av EUT (e-EUT) giltig och har rättslig verkan, enligt förordning (EU) nr 216/2013.

Varje år ger Publikationsbyrån ut publikationer i tryck och i elektroniskt format om EU-institutionernas och andra organs arbete på olika politikområden.

Varje år ger Publikationsbyrån ut publikationer i tryck och i elektroniskt format om EU-institutionernas och andra organs arbete på olika politikområden.

Who we are - Online services

Webbtjänster

Publikationsbyrån sköter flera webbplatser med tjänster för allmänheten:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex hittar du EU:s lagstiftning på de 23 officiella EU-språken (24 språk när iriska krävs). Här kan du också följa lagstiftningsarbetet. Databasen uppdateras dagligen och innehåller mer än 3 miljoner poster – några ända från 1951!  

  I den här korta filmen förklarar vi vad EUR-Lex är och vad du kan använda sajten till. Filmen är på engelska, men har undertexter på de 24 EU-språken.

 • EU-publikationer

  EU-publikationer är ett bibliotek och en bokhandel på nätet med publikationer från EU:s institutioner och andra organ.  

 • EU:s portal för öppna data

  EU:s portal för öppna data finns data från EU:s institutioner och organ samlades på ett enda ställe.

 • TED

  TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av tillägget till EU:s officiella tidning där offentliga upphandlingar i EU publiceras. Varje dag utannonseras omkring 1 700 offentliga upphandlingar.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho är EU:s institutionskatalog med kontaktuppgifter till alla EU:s institutioner och organ.

 • CORDIS

  CORDIS (informationstjänsten för forskning och utveckling) är EU-kommissionens offentliga portal för information om alla EU-finansierade forskningsprojekt och deras resultat i vid mening.

Verktyg och manualer

 • Publikationshandboken innehåller redaktionella regler och konventioner som EU:s institutioner och organ måste följa. Den finns på de 24 officiella EU-språken (den kroatiska versionen finns ännu bara som utkast).

 • Webbplatsen med EU:s ordlistor innehåller metadataresurser från EU:s institutioner och organ, bland annat kontrollerade vokabulärer (Eurovoc), myndighetstabeller, datamodeller, ontologier och scheman. Webbplatsen gör det lättare att hitta och använda materialet och bidrar till bättre utbyte och sammanlänkning av data.

What we do - Strategic Plans

What we do - Strategic Objectives 2017 - 2025