Publications Office of the EU
Legal notices: General conditions of dissemination and sale - Om publikationsbyrån
Dockbar
General conditions of dissemination and sale July 2023 sv

Europeiska unionens publikationsbyrå (OP Portal)
Allmänna beställnings- och köpvillkor

Beställning

Publikationsbyrån godtar och handlägger enbart beställningar som görs på internet.

Din beställning kontrolleras steg för steg på skärmen. Du kan när som helst avbryta beställningen fram till dess att du har fått slutgodkännandet.

Vänligen notera ordernumret du ser på skärmen när du har gjort din beställning. Om du inte får någon elektronisk orderbekräftelse med uppgifter om beställningen inom 24 timmar, var vänlig kontakta vår helpdesk och uppge ordernumret.

Om publikationerna inte finns i lager eller om din beställning inte kan handläggas av något annat skäl, skickar vi ett särskilt mejl.

Om du är registrerad kund sparas alla uppgifter om dina beställningar automatiskt i ”Min portal”. Om du inte är registrerad, rekommenderar vi att du själv sparar dina beställningsuppgifter.

Tillgängliga publikationer

Du vet att en publikation finns i lager om det finns en blå beställknapp på sidan med uppgifter om publikationen.

Om lagerstatus har ändrats när vi får och handlägger din beställning, eller om en titel plötsligt inte längre finns, informerar vi dig per mejl om och hur du kan få ett exemplar av publikationen via vår tjänst ”Tryck-på-begäran”.

Om beställda och betalade publikationer inte finns i lager, får du pengarna tillbaka inom 30 dagar.

Leverans

Din beställning skickas till den adress som du uppgav i din beställning.

Publikationsbyrån tar inget ansvar för publikationer som någon oombedd beställt på en annan persons vägnar (och som levererats till den personen).

Om det finns misstankar om missbruk av möjligheten att beställa gratispublikationer på nätet, har Publikationsbyrån rätt att annullera sådana beställningar.

Försändelser på högst fem kg skickas vanligen med normal post inom sju dagar från beställningsdagen.

Försändelser på över fem kg skickas vanligen med budfirma inom tio dagar efter beställningsdagen.

Publikationsbyrån tar inget ansvar för konsekvenserna av sena leveranser.

Leveransskador och försvunna försändelser

Publikationsbyrån ersätter utan extra kostnad publikationer som försvinner eller skadas före eller under leveransen, om du meddelar oss skriftligen och bifogar bevis.

Om en publikation har skadats, vänligen meddela oss så fort som möjligt efter mottagandet.

Retur och återbetalning

Om du vill skicka tillbaka en artikel måste du först mejla oss inom 14 kalenderdagar efter mottagandet, och sedan returnera artikeln inom 14 kalenderdagar efter att du skickat mejlet. Du behöver inte ange något skäl om du håller dig inom tidsfristen.

Vi betalar tillbaka pengarna genom att kreditera ditt kontokort senast 14 kalenderdagar efter den dag då du skickade ditt mejl. Vi kan dock vänta med återbetalningen tills vi har fått artikeln eller du har visat att du har returnerat den. Du betalar bara kostnaden för att returnera artikeln.

Returvaran ska skickas till följande adress:

Europeiska unionens publikationsbyrå
Direktorat D – Tryckning och distribution (returnerade publikationer)
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

Priser, betalning, moms och tullar

Alla priser anges i euro per publikation. I priserna ingår inte avgifter och mervärdesskatt (moms). Publikationsbyråns försäljning inom EU är momsbefriad enligt artikel 13 i rådets förordning nr 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Tull, moms och skatter kan dock tillkomma på köp och leveranser som görs utanför EU. Sådana skatter och avgifter ska betalas av kunden, som själv ansvarar för både deklarationer och betalning till myndigheterna i det berörda landet.

Leveranskostnader och priser för tryck-på-begäran hittar du i avsnittet ”Leveranskostnader”. Priserna avspeglar de kostnader som vi har för att utföra tjänsterna och ses över regelbundet.

Du betalar vid beställningen. Du kan betala med Visa, Mastercard, American Express eller Paypal.

Vårt elektroniska betalningssystem är helt säkert. Alla uppgifter som skickas krypteras, och varken Publikationsbyrån eller någon utomstående kan få tillgång till dem.

Skydd av personuppgifter

Läs reglerna om skydd av personuppgifter på portalen för EU:s lagstiftning och publikationer.

Tvister och tillämplig lag

Vårt mål är att lösa alla tvister i godo inom ramen för dessa allmänna köpvillkor. Skicka dina frågor och klagomål till Publikationsbyrån.

Dessa allmänna köpvillkor regleras av lagen i Storhertigdömet Luxemburg.