About us: career opportunities - Om publikationsbyrån

Dockbar

Career opportunities

Lediga jobb

EU:s institutioner, organ och byråer erbjuder flera olika typer av fasta och tillfälliga anställningar. Det finns också möjlighet att praktisera hos EU. . Den främsta kontaktpunkten för den som är intresserad av att jobba för EU är Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)..

På Epsos webbplats kan du läsa om de olika typerna av anställningar och söka efter aktuella och kommande möjligheter. Epso anordnar urvalsförfaranden för att välja ut personal för fasta och tillfälliga tjänster och ger dig råd om hur du kan förbereda dig.