About us: our tenders - Om publikationsbyrån
Dockbar
Our tenders - Our tenders Procurement of the Publications Office

Våra upphandlingar

Publikationsbyråns upphandlingar

Här hittar du publikationsbyråns upphandlingar i datumordning. När du klickar på titeln kommer du till rätt sida i TED-databas en (webbversionen av tillägget till EU:s officiella tidning) och alla tillhörande filer, t.ex. specifikationer och förtydliganden. Om du letar mer allmänt efter upphandlingar i EU, kan du gå till TED och söka direkt där.

Prior information notices
 

Förhandsmeddelanden

TED-referens Titel Status Startdatum Sista anbudsdag

Det finns för tillfället inga dokument i den här kategorin.

There are currently no documents in this category

 

 

Upphandlingar
 

Upphandlingar

TED-referens Titel Status Startdatum Sista anbudsdag

There are currently no documents in this category

Call for tenders
TED reference Title Final date for submission
2023-783576 LUXEMBOURG - COMPUTER SUPPORT AND CONSULTANCY SERVICES - PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT AND OTHER RELATED SERVICES FOR THE IT ACTIVITIES OF THE PUBLICATIONS OFFICE 2024-02-21
2024-80263 Luxembourg: Printed books 2024-03-15
Table title - calls for expressions of interest
 

Inbjudan till intresseanmälan

RssViewer
TED-referensTitelSista anmälningsdag
2021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts
2022-294710 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interest for Building a List of Experts
2024-100702 Luxembourg-Luxembourg: Notice of Call for Expressions of Interest
Our tenders - Download forms:
Our tenders - Negotiated procedures
 

Negotiated procedures

There are currently no documents in this category

 
Våra upphandlingar – Databas över kontrakt

Databas över kontrakt

I systemet för finansiell öppenhet hittar du de kontrakt från förra året där publikationsbyrån inte har publicerat några tilldelningsmeddelanden eftersom kontrakten ligger under tröskelvärdena i direktiven om offentlig upphandling. Där finns också information om de specifika kontrakt som publikationsbyrån ingick inom olika ramavtal förra året. Systemet för finansiell öppenhet hittar du här: http://ec.europa.eu/comm/eti/index_en.htm

Our tenders - Download amendments of the existing contracts
Our tenders - Procurement procedures at the Publications Office
 

Arkiv

Tidigare upphandlingar

 

Publikationsbyråns upphandlingsförfaranden

Skydd av personuppgifter