About us: our tenders - Om publikationsbyrån

Dockbar

RssViewer

Our tenders - Our tenders Procurement of the Publications Office

Våra upphandlingar

Publikationsbyråns upphandlingar

Här hittar du publikationsbyråns upphandlingar i datumordning. När du klickar på titeln kommer du till rätt sida i TED-databas en (webbversionen av tillägget till EU:s officiella tidning) och alla tillhörande filer, t.ex. specifikationer och förtydliganden. Om du letar mer allmänt efter upphandlingar i EU, kan du gå till TED och söka direkt där.

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

Prior information notices

 

Förhandsmeddelanden

TED-referens Titel Status Startdatum Sista anbudsdag

Det finns för tillfället inga dokument i den här kategorin.

There are currently no documents in this category

 

 

Upphandlingar

 

Upphandlingar

TED-referens Titel Status Startdatum Sista anbudsdag

Det finns för tillfället inga dokument i den här kategorin.

There are currently no documents in this category

RssViewer

RssViewer

Table title - calls for expressions of interest

 

Inbjudan till intresseanmälan

RssViewer

TED-referensTitelSista anmälningsdag
2022-294710 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interest for Building a List of Experts 03-03-2027
2021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 23-04-2026
2019-92027 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 27-11-2023

Our tenders - Download forms:

Our tenders - Negotiated procedures

 

Negotiated procedures

There are currently no documents in this category

 

Våra upphandlingar – Databas över kontrakt

Databas över kontrakt

I systemet för finansiell öppenhet hittar du de kontrakt från förra året där publikationsbyrån inte har publicerat några tilldelningsmeddelanden eftersom kontrakten ligger under tröskelvärdena i direktiven om offentlig upphandling. Där finns också information om de specifika kontrakt som publikationsbyrån ingick inom olika ramavtal förra året. Systemet för finansiell öppenhet hittar du här: http://ec.europa.eu/comm/eti/index_en.htm

Our tenders - Download amendments of the existing contracts

Our tenders - Procurement procedures at the Publications Office

 

Arkiv

Tidigare upphandlingar

 

Publikationsbyråns upphandlingsförfaranden

Skydd av personuppgifter