Legal notices: Copyright - Om publikationsbyrån

Dockbar

container title page op portal website

Europeiska unionens publikationsbyrå (OP-portalen)

legal notices - copyright notice 2 for test

Upphovsrätt

© Europeiska unionen, 2019–2023

  • Upphovsrätten för det redaktionella innehållet på den här webbplatsen, som ägs av EU, omfattas av Creative Commons internationella licens . för erkännande 4.0. Det betyder att du får använda innehållet om du anger källan och eventuella egna ändringar.

    Du kan behöva ytterligare tillstånd om innehållet avbildar identifierbara personer eller omfattar verk av tredje part.

  • Rättsliga och administrativa handlingar, rättspraxis och uppgifter på den här webbplatsen får återanvändas i kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte om källan anges. Reglerna står i kommissionens beslut från den 12 december 2011.

  • EU-kommissionens allmänna publikationer får också återanvändas om källan anges, enligt ovanstående beslut.

  • Publikationer från EU:s andra institutioner, organ, byråer och kontor får laddas ner och återges om källan anges.

  • Europeiska centralbankens publikationer omfattas av reglerna i följande länk:

Dessa allmänna principer kan i vissa fall omfattas av villkor som framgår av särskilda meddelanden om upphovsrätt. Läs därför alltid meddelandet om upphovsrätt för varje enskild publikation.

Om du vill använda material (t.ex. text, foton, bilder och diagram) som en tredje part har upphovsrätt till, måste du söka tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Det gäller även foton på personer i EU:s officiella institutionskatalog (EU Whoiswho) och i avsnittet ”Evenemang” (https://op.europa.eu/sv/web/about-us/events).

Det allmänna tillståndet ovan omfattar inte heller logotyper eller varumärken.

Om du har andra frågor om upphovsrätt kan du skicka dem till op-copyright@publications.europa.eu