Publications Office of the EU
Legal notices: Disclaimer - Om publikationsbyrån
Dockbar
Disclaimer

Europeiska unionens publikationsbyrå (OP-portalen): Rättsligt meddelande

 

Ansvarsfriskrivning

Publikationsbyrån har tagit fram den här webbplatsen för att ge allmänheten bättre tillgång till information om EU:s lagstiftning, publikationer och politik. Vi strävar efter att ge dig aktuell och korrekt information. Om vi får reda på felaktigheter försöker vi rätta till dem.

Publikationsbyrån frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen.

Följande gäller för innehållet:

  • Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Ibland finns det länkar till externa webbplatser som Publikationsbyrån varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument på webbplatsen exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU:s officiella tidning är giltig och har rättslig verkan (den tryckta utgåvan eller, sedan den 1 juli 2013, den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex).

Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria, och vi kan därför inte garantera att sådana fel inte leder till avbrott eller andra störningar. Publikationsbyrån frånsäger sig emellertid allt ansvar för problem som kan uppstå genom att du använder den här eller någon av de länkade webbplatserna.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar dock inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.