About us: career opportunities - O Urzędzie Publikacji
Dockbar
Career opportunities

Oferty pracy

Instytucje, agencje i organy UE poszukują kandydatów na różnego rodzaju stanowiska, zarówno na czas nieokreślony, jak i określony. Poszukują również pracowników kontraktowych i stażystów. Głównym punktem kontaktowym dla wszystkich zainteresowanych jest Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)..

EPSO udziela informacji na temat różnych oferowanych rodzajów umów, publikuje informacje o obecnych i planowanych naborach, organizuje procedury naboru pracowników, którzy zostaną zatrudnieni na stałe lub na czas określony, oraz zamieszcza porady, jak się przygotować do udziału w naborze.