O nas - O Urzędzie Publikacji

Dockbar

Who we are - Who we are

O nas

Urząd Publikacji Unii Europejskiej (Urząd Publikacji) jest organem międzyinstytucjonalnym, którego zadaniem jest wydawanie publikacji instytucji Unii Europejskiej (decyzja 2009/496/WE, Euratom). Odpowiada za wydawanie i rozpowszechnianie publikacji o charakterze prawnym i ogólnym w wersji papierowej i elektronicznej oraz za zarządzanie stronami internetowymi umożliwiającymi obywatelom UE, organom państwowym i przedsiębiorstwom cyfrowy dostęp do oficjalnych informacji i danych pochodzących z UE, m.in. portalem otwartych danych UE i serwisem EUR-Lex, Odpowiada także za zapewnienie długoterminowej ochrony zasobów cyfrowych wytworzonych przez instytucje i organy UE.

Who we are - EU Law and Publications website

content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.