O nas - O Urzędzie Publikacji
Dockbar
PL- About us home - Who we are new
Misja Wizja Wartości
mission

Nasza misja

 

Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest oficjalnym wydawnictwem wszystkich instytucji, organów i agencji UE. Publikuje on unijne akty prawne, materiały informacyjne, dane, wyniki badań, ogłoszenia o przetargach i inne informacje urzędowe. Pełni kluczową rolę w informowaniu społeczeństwa o działaniach podejmowanych przez UE i ich wpływie na nasze życie, a także w udostępnianiu danych do szerszego wykorzystania.

Jego misją jest wspieranie kształtowania polityki Unii przez modelowe zarządzanie informacjami, danymi i wiedzą. Dba również o to, by ten szeroki wachlarz informacji był dostępny dla ogółu społeczeństwa w formie otwartych, gotowych do wykorzystania danych. Dostępność ta zapewnia przejrzystość, umożliwia wykorzystanie danych do celów działalności zarobkowej oraz ułatwia upowszechnianie wiedzy.

 
vision

Nasza wizja

 

Dobrze poinformowana UE, wzmocniona dzięki terminowemu i skutecznemu dostępowi do wiarygodnych informacji i wiarygodnej wiedzy, wykorzystująca wszystkie możliwości, które w związku z tym powstają dla społeczeństwa i gospodarki.

 

Nasze wartości

 

Przejrzystość

Zwiększamy przejrzystość w całym cyklu polityki instytucji UE w celu wzmocnienia opartego na dowodach procesu podejmowania decyzji, odpowiedzialności, aktywności obywatelskiej i demokracji.

Wiarygodność

Dążymy do zapewnienia, by dostarczane przez nas treści były dokładne i wiarygodne, tak aby obywatele mieli zaufanie do UE jako dostarczyciela informacji.

Dostępność

Uważamy, że dostęp do informacji jest prawem człowieka przysługującym wszystkim obywatelom bez względu na język, kulturę, niepełnosprawność, status społeczny, miejsce przebywania, technologię czy sposób rozumienia informacji.

Ukierunkowanie na świadczenie usług

Angażujemy się na rzecz nieustannej poprawy naszych usług – zarówno tych świadczonych podmiotom instytucjonalnym będącym naszymi odbiorcami, jak i usług świadczonych obywatelom europejskim – ponieważ chcemy jak najlepiej wesprzeć realizację projektu europejskiego.

Who we are - EU Law and Publications website
content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.