O nas - O Urzędzie Publikacji

Dockbar

PL- About us home - Who we are new

Misja Wizja Wartości
mission

Nasza misja

 

Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest oficjalnym podmiotem świadczącym usługi wydawnicze na potrzeby wszystkich instytucji, organów i agencji UE. Jako taki Urząd Publikacji jest centralnym punktem dostępu do prawa UE, publikacji, otwartych danych, wyników badań, ogłoszeń o zamówieniach publicznych i innych informacji urzędowych.

Misja Urzędu Publikacji polega na wspieraniu polityki UE i zapewnieniu, by wspomniany szeroki wachlarz informacji został udostępniony publicznie w postaci dostępnych i nadających się do ponownego wykorzystania danych celem zwiększania przejrzystości oraz ułatwiania działalności gospodarczej i rozpowszechniania wiedzy.

 
vision

Nasza wizja

 

Dobrze poinformowana UE, wzmocniona dzięki terminowemu i skutecznemu dostępowi do wiarygodnych informacji i wiarygodnej wiedzy, wykorzystująca wszystkie możliwości, które w związku z tym powstają dla społeczeństwa i gospodarki.

 

Nasze wartości

 

Przejrzystość

Zwiększamy przejrzystość w całym cyklu polityki instytucji UE w celu wzmocnienia opartego na dowodach procesu podejmowania decyzji, odpowiedzialności, aktywności obywatelskiej i demokracji.

Wiarygodność

Dążymy do zapewnienia, by dostarczane przez nas treści były dokładne i wiarygodne, tak aby obywatele mieli zaufanie do UE jako dostarczyciela informacji.

Dostępność

Uważamy, że dostęp do informacji jest prawem człowieka przysługującym wszystkim obywatelom bez względu na język, kulturę, niepełnosprawność, status społeczny, miejsce przebywania, technologię czy sposób rozumienia informacji.

Ukierunkowanie na świadczenie usług

Angażujemy się na rzecz nieustannej poprawy naszych usług – zarówno tych świadczonych podmiotom instytucjonalnym będącym naszymi odbiorcami, jak i usług świadczonych obywatelom europejskim – ponieważ chcemy jak najlepiej wesprzeć realizację projektu europejskiego.

Who we are - EU Law and Publications website

content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.