Publications Office of the EU
About us: our tenders - O Urzędzie Publikacji
Dockbar
Our tenders - Our tenders Procurement of the Publications Office

Nasze przetargi

Zamówienia Urzędu Publikacji

Na tej stronie znajdziesz zaproszenia do składania ofert ogłaszane przez Urząd Publikacji, uporządkowane według terminu składania ofert. Po kliknięciu na tytuł otworzy się odpowiednia strona w bazie danych TED (internetowa wersja Suplementu do Dziennika U rzędowego Unii Europejskiej), na której podano dodatkowe informacje, specyfikacje i wyjaśnienia. Jeżeli chcesz przeszukać zaproszenia do składania ofert z całej UE, przejdź do portalu TED i wyszukaj przetargi bezp ośrednio tam.

Wstępne ogłoszenie informacyjne
 

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Numer referencyjny TED Tytuł Status Data początkowa Data zamknięcia

Obecnie brak dokumentów w tej kategorii

There are currently no documents in this category

 

 

 

RssViewer
Data publikacjiNumer referencyjny TEDTytuł
10/06/20242024-340778 Luxembourg – IT services: consulting, software development, Internet and support – Managed services Digital analytics
10/06/20242024-340588 Luxembourg – IT services: consulting, software development, Internet and support – OP Portal Managed Services
06/05/20242024-266377 Luxembourg – Publishing services – Editorial assistance for production, translation and maintenance of the Summaries of EU legislation
22/03/20242024-174742 Luxembourg – IT services: consulting, software development, Internet and support – Managed services Digital analytics
22/03/20242024-174339 Luxembourg – IT services: consulting, software development, Internet and support – OP Portal Managed Services
zaproszenia do składania ofert
 

Zaproszenia do składania ofert

Numer referencyjny TED Tytuł Status Data początkowa Data zamknięcia

There are currently no documents in this category

Call for tenders
RssViewer
RssViewer
Data publikacjiNumer referencyjny TEDTytułOstateczny termin składania wniosków
10/06/20242024-339674 Belgium, Luxembourg – Technical analysis or consultancy services – Audit and consultancy in the domain of long-term digital preservation 17/07/2024
17/05/20242024-291298 Luxembourg – IT services: consulting, software development, Internet and support – Provision of IT services related to OJS applications 15/07/2024
Table title - calls for expressions of interest
 

Zaproszenia do składania deklaracji zainteresowania

RssViewer
Data publikacjiNumer referencyjny TEDTytułOstateczny termin składania wniosków
23/07/20212021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 23/04/2026
03/06/20222022-294710 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interest for Building a List of Experts 03/03/2027
19/02/20242024-100702 Luxembourg-Luxembourg: Notice of Call for Expressions of Interest 07/11/2028
Our tenders - Download forms:
Our tenders - Negotiated procedures
 

Procedury negocjacyjne

Obecnie brak dokumentów w tej kategorii

 
Nasze przetargi – Wykaz udzielonych zamówień

Wykaz udzielonych zamówień

W systemie przejrzystości finansowej (FTS) można znaleźć wykaz zamówień udzielonych w poprzednim roku, poniżej progów wartości określonych w dyrektywach w sprawie zamówień publicznych, dla których nie opublikowano ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, oraz informacje dotyczące konkretnych zamówień udzielonych przez Urząd Publikacji w poprzednim roku na podstawie umów ramowych: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Our tenders - Download amendments of the existing contracts
Our tenders - Procurement procedures at the Publications Office
 

Archiwum

Poprzednie zaproszenia do składania ofert

 

Procedury udzielania zamówień w Urzędzie Publikacji

Oświadczenie o ochronie danych osobowych