About us: our tenders - O Urzędzie Publikacji

Dockbar

RssViewer

Our tenders - Our tenders Procurement of the Publications Office

Nasze przetargi

Zamówienia Urzędu Publikacji

Na tej stronie znajdziesz zaproszenia do składania ofert ogłaszane przez Urząd Publikacji, uporządkowane według terminu składania ofert. Po kliknięciu na tytuł otworzy się odpowiednia strona w bazie danych TED (internetowa wersja Suplementu do Dziennika U rzędowego Unii Europejskiej), na której podano dodatkowe informacje, specyfikacje i wyjaśnienia. Jeżeli chcesz przeszukać zaproszenia do składania ofert z całej UE, przejdź do portalu TED i wyszukaj przetargi bezp ośrednio tam.

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

Wstępne ogłoszenie informacyjne

 

Wstępne ogłoszenia informacyjne

 

AO 12004 – Świadczenie usług w zakresie projektowania graficznego, w tym infografik statycznych, i innych powiązanych usług

Urząd Publikacji Unii Europejskiej zamierza rozpocząć procedurę negocjacyjną (procedurę dla zamówień o średniej wartości, tj. poniżej 140 tys. euro) dotyczącą świadczenia usług w zakresie projektowania graficznego, w tym infografik statycznych, i innych powiązanych usług.

Firmy lub osoby fizyczne zainteresowane udziałem w zaproszeniu do składania ofert proszone są o zgłoszenie zainteresowania najpóźniej do 9 września 2022 r. (piątek) na stronie:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12058

zaproszenia do składania ofert

 

Zaproszenia do składania ofert

Numer referencyjny TED Tytuł Status Data początkowa Data zamknięcia

Obecnie brak dokumentów w tej kategorii

There are currently no documents in this category

RssViewer

RssViewer

Table title - calls for expressions of interest

 

Zaproszenia do składania deklaracji zainteresowania

RssViewer

Numer referencyjny TEDTytułOstateczny termin składania wniosków
2022-294710 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interest for Building a List of Experts 03-03-2027
2021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 23-04-2026
2019-92027 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 27-11-2023

Our tenders - Download forms:

Our tenders - Negotiated procedures

 

Procedury negocjacyjne

Obecnie brak dokumentów w tej kategorii

 

Nasze przetargi – Wykaz udzielonych zamówień

Wykaz udzielonych zamówień

W systemie przejrzystości finansowej (FTS) można znaleźć wykaz zamówień udzielonych w poprzednim roku, poniżej progów wartości określonych w dyrektywach w sprawie zamówień publicznych, dla których nie opublikowano ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, oraz informacje dotyczące konkretnych zamówień udzielonych przez Urząd Publikacji w poprzednim roku na podstawie umów ramowych: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Our tenders - Download amendments of the existing contracts

Our tenders - Procurement procedures at the Publications Office

 

Archiwum

Poprzednie zaproszenia do składania ofert

 

Procedury udzielania zamówień w Urzędzie Publikacji

Oświadczenie o ochronie danych osobowych