Czym się zajmujemy

Urząd Publikacji wydaje codziennie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE

Urząd Publikacji wydaje codziennie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka).

Od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dz.U. jest autentyczne i wywołuje skutki prawne (rozporządzenie (UE) nr 216/2013).

W kontekście strategii i działań komunikacyjnych instytucji i innych organów UE co roku Urząd Publikacji wydaje liczne publikacje i udostępnia je w formie papierowej lub elektronicznej.

W kontekście strategii i działań komunikacyjnych instytucji i innych organów UE co roku Urząd Publikacji wydaje liczne publikacje i udostępnia je w formie papierowej lub elektronicznej.

Usługi online

Urząd Publikacji zarządza kilkoma stronami internetowymi, które oferują obywatelom UE konkretne usługi:

Narzędzia i podręczniki

  • Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny zawiera zasady i konwencje redakcyjne, które muszą być stosowane przez wszystkie instytucje i organy UE. Jest dostępny w 24 językach urzędowych UE (wersja chorwacka w przygotowaniu).

  • Strona słowników UE zapewnia dostęp do referencyjnych zbiorów danych dotyczących instytucji i organów UE. Coraz większa kolekcja obejmuje słowniki kontrolowane np. EuroVoc i tabele instytucji, modele danych, ontologie, schematy itp. Strona ułatwia wyszukiwalność i ponowne wykorzystanie słowników oraz przyczynia się do poprawy wymiany danych i tworzenia powiązań między nimi.