About us: what we do - O Urzędzie Publikacji
Dockbar
PL What we do new

Czym się zajmujemy?

Urząd Publikacji Unii Europejskiej:

 
  1. Wspiera świadczonymi przez siebie usługami polityki i działania komunikacyjne instytucji, agencji i organów UE oraz proponuje im wiedzę fachową i synergię w wielu dziedzinach.
  2. Zapewnia, za sprawą prowadzonych działań w zakresie modelowania i zarządzania źródłami bibliograficznymi, aby zróżnicowane zasoby informacyjne pochodzące z instytucji, agencji i organów UE miały postać możliwych do znalezienia, dostępnych, interoperacyjnych i nadających się do ponownego wykorzystania (FAIR – ang. findable, accessible, interoperable and reusable) informacji i danych.
  3. Czuwa, by ten szeroki wachlarz oficjalnych informacji i danych, których źródłem jest UE – zasadniczy element dzisiejszej gospodarki opartej na danych – był publicznie dostępny w celu wspierania przejrzystości, działalności gospodarczej, rozwoju nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, oraz ogólnego dostępu do wiedzy.
  4. Dba o zachowanie tych treści i ich udostępnienie przyszłym pokoleniom.
  5. Pozostaje w regularnym i coraz częstszym kontakcie z obywatelami, aby lepiej osiągać swoje cele.

Dowiedz się więcej o naszej pracy z naszego najnowszego rocznego sprawozdania z zarządzania i rocznego sprawozdania z działalności.