Legal notices: Disclaimer - O Urzędzie Publikacji
Dockbar
Disclaimer

Urząd Publikacji Unii Europejskiej (Portal OP): Informacja prawna

 

Zastrzeżenie

Celem strony internetowej Urzędu Publikacji jest udostępnienie ogółowi społeczeństwa informacji o prawodawstwie Unii Europejskiej, wydawanych przez nią publikacjach i jej obszarach działalności. Naszym celem jest zapewnienie aktualnych i dokładnych informacji. Wszelkie zgłoszone błędy staramy się jak najszybciej usuwać.

Urząd Publikacji nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

  • są wyłącznie ogólne i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób lub podmiotów;
  • nie ma gwarancji, że są pełne, kompletne, dokładne bądź aktualne;
  • czasami zawierają linki do zewnętrznych portali, nad którymi Urząd Publikacji nie sprawuje kontroli i za które nie ponosi odpowiedzialności,
  • nie mają charakteru porad zawodowych ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba uzyskania konkretnej porady, prosimy się skonsultować ze specjalistą).

Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego online jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (jego wydanie papierowe lub od 1 lipca 2013 r. jego wydanie elektroniczne dostępne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Dokładamy starań, aby ograniczyć problemy spowodowane błędami technicznymi. Jednak pliki lub formaty, za pomocą których niektóre dane i informacje zostały przygotowane lub zamieszczone na naszej stronie internetowej, mogą zawierać błędy, tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za takie problemy wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych serwisów, do których ta strona zawiera linki.

Celem tego zastrzeżenia prawnego nie jest ograniczenie odpowiedzialności Urzędu Publikacji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jego odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.