Publications Office of the EU
About us: our organisational structure - O Urzędzie Publikacji
Dockbar
Organizational Structure - 09/2023

Struktura organizacyjna

Kadra kierownicza wyższego szczebla

Komitet Zarządzający

Pracą Urzędu Publikacji Unii Europejskiej kieruje Dyrektor Generalny i kadra kierownicza wyższego szczebla zgodnie ze strategicznymi wytycznymi określonymi przez Komitet Zarządzający (decyzja 2009/496/WE, Euratom).

W skład Komitetu Zarządzającego wchodzą:

Parlament Europejski

Członek: Alessandro CHIOCCHETTI

Zastępcy: Lorenzo Mannelli / Libor Bohac / Andrea Bartolini

Rada Europejska
Rada Unii Europejskiej

Członek: Thérèse BLANCHET

Zastępcy: Inga Rosińska / Nicole Bayer / Achilleas Karras

Komisja Europejska

Członek: Ilze JUHANSONE

Zastępcy: Pascal Leardini / Michael Wimmer / Aleksandra Kulas

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Członek: Alfredo CALOT ESCOBAR

Zastępcy: Raluca Peica / Marc Schauss / Andrew Paton

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Członek: Zacharias KOLIAS

Zastępcy: Christine Stark / Bettina Milewski

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Członek: Isabelle LE GALO FLORES

Zastępcy: Alexander Kleinig / Benjamin Hagard / Birgit Fular

Europejski Komitet Regionów

(przewodniczenie Komitetowi Zarządzającemu)
Członek: Petr BLÍŽKOVSKÝ

Zastępcy: Achim Ladwig

Europejski Bank Centralny (w charakterze obserwatora)

Członek: Peter PFEIFHOFER

Zastępcy: Metoda Paternosc-Bajec / Tatyana Filipova / Anna Heckler / Stavroula Georgopoulou-Lüdke