Legal notices: General conditions of dissemination and sale - O Urzędzie Publikacji
Dockbar
General conditions of dissemination and sale July 2023

Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP Portal)
Ogólne warunki udostępniania i sprzedaży

Zamówienia

Urząd Publikacji przyjmuje i realizuje wyłącznie zamówienia składane on-line.

Użytkownik zatwierdza kolejno poszczególne etapy składania zamówienia. Dopiero zatwierdzenie na ostatnim etapie jest ostateczne. Anulować zamówienie można na dowolnym wcześniejszym etapie.

Po złożeniu zamówienia należy zanotować jego numer, który wyświetla się na ekranie. Jeśli w ciągu 24 godzin użytkownik nie otrzyma elektronicznego potwierdzenia zamówienia wraz ze szczegółowymi informacjami na temat jego realizacji, powinien skontaktować się z działem pomocy technicznej i podać numer zamówienia.

Jeśli zamówiona publikacja jest niedostępna lub zamówienie nie może zostać zrealizowane z innego powodu, użytkownik zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem.

Zamówienia składane przez zarejestrowanych użytkowników są automatycznie zapisywane w profilu użytkownika. Jeśli dana osoba nie jest zarejestrowanym użytkownikiem, powinna zachować kopię szczegółów dotyczących zamówienia.

Dostępność

Publikacje dostępne oznaczone są niebieskim przyciskiem „Dodaj do koszyka”, który znajduje się na stronie zawierającej szczegółowe informacje o publikacji.

Jeśli po złożeniu zamówienia i jego zarejestrowaniu okaże się, że w międzyczasie nakład publikacji się wyczerpał, użytkownik otrzyma e-mail z informacją o tym, czy możliwe jest uzyskanie kopii tej publikacji w ramach usługi druku na życzenie i jak z tej usługi skorzystać.

Jeśli zamówione i opłacone publikacje są niedostępne, w ciągu 30 dni użytkownik uzyska zwrot wpłaconej kwoty.

Dostawa

Publikacje zostaną dostarczone na adres pocztowy podany w zamówieniu.

Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone w złej wierze przez użytkowników w imieniu innej osoby i/lub do niej adresowane.

W razie pojawienia się podejrzeń co do ewentualnego nadużycia lub nieprawidłowego użycia bezpłatnego serwisu on-line Urząd Publikacji zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

Przesyłki o wadze poniżej 5 kg są z reguły wysyłane zwykłą pocztą w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

Przesyłki o wadze powyżej 5 kg są z reguły wysyłane kurierem w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia.

Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnienia wysyłki.

Przesyłki uszkodzone lub zagubione

Urząd Publikacji wyśle ponownie, nie pobierając żadnych dodatkowych opłat, publikację, która została uszkodzona lub zagubiona przed wysyłką lub w jej trakcie, o ile użytkownik zgłosi to na piśmie, załączając odpowiednie dowody.

W przypadku publikacji, która dotarła do adresata uszkodzona, należy powiadomić o tym Urząd Publikacji możliwie jak najszybciej po jej otrzymaniu.

Zwroty publikacji i zwrot kosztów

Aby zwrócić publikację, należy poinformować nas o tym e-mailem w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania i odesłać ją w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania e-maila. Jeśli zamawiający odeśle publikację w tym terminie, nie musi podawać żadnego powodu.

W ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania e-maila dokonamy zwrotu pieniędzy bezpośrednio na kartę kredytową zamawiającego. Niemniej jednak możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania odesłanej publikacji lub dostarczenia dowodu potwierdzającego jej odesłanie. Zamawiający ponosi jedynie koszty odesłania publikacji.

Publikacje do zwrotu należy odesłać na następujący adres:

Publications Office of the European Union
Directorate D – Print and Distribution (Returned publications)
L-2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

Ceny, płatności, VAT i cło

Wszystkie ceny są podawane za pojedynczy egzemplarz i w euro. Nie obejmują ceł ani podatku od wartości dodanej (VAT). Artykuły sprzedawane przez Urząd Publikacji na terenie Unii Europejskiej są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 13 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Od sprzedaży i dostawy poza Unię Europejską mogą jednak zostać pobrane cła, VAT lub inne podatki. Obowiązek ich zapłaty spoczywa wówczas na zamawiającym, który ponosi pełną odpowiedzialność zarówno za wszelkie deklaracje, jak i za uiszczenie płatności na rzecz właściwych organów w danym kraju.

Koszty wysyłki i druku na życzenie podano poniżej (w punkcie Koszty wysyłki). Odzwierciedlają one koszty ponoszone przez Urząd Publikacji podczas wykonywania tych usług i są regularnie aktualizowane.

Płatność musi zostać uiszczona w momencie złożenia zamówienia przy pomocy jednej z następujących kart: Visa, MasterCard lub American Express lub za pośrednictwem systemu PayPal.

Transakcje elektroniczne dokonywane za pomocą kart kredytowych w serwisie są w pełni zabezpieczone. Wszystkie przekazywane dane są szyfrowane i na żadnym etapie nie ma do nich dostępu ani Urząd Publikacji, ani żadna strona trzecia.

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych można znaleźć w portalu „Prawo i publikacje UE”.

Kwestie sporne i prawo właściwe

Dokładamy wszelkich starań, aby kwestie sporne były rozstrzygane polubownie w oparciu o te ogólne warunki udostępniania i sprzedaży. Wszelkie pytania lub skargi należy kierować do Urzędu Publikacji.

Ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu Wielkiego Księstwa Luksemburga.