Legal notices: Copyright - O Urzędzie Publikacji
Dockbar
container title page op portal website

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

legal notices - copyright notice 2 for test

Informacja o prawach autorskich

© Unia Europejska, 2019-2023.

  1. Prawa autorskie do materiału redakcyjnego na tej stronie internetowej, należącej do UE, są objęte licencją Creative Commons Attribution 4.0 International. Oznacza to, że ponowne wykorzystywanie jest dozwolone, pod warunkiem odpowiedniego podania źródła oraz poinformowania o wprowadzonych zmianach.

    Jeżeli konkretna treść przedstawia możliwe do zidentyfikowania osoby prywatne lub zawiera utwory osób trzecich, konieczna może być weryfikacja dodatkowych praw.

  2. Ponowne wykorzystywanie do celów komercyjnych lub niekomercyjnych dokumentów prawnych, administracyjnych i orzecznictwa oraz danych opublikowanych na tej stronie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji z dnia 12 grudnia 2011 r.

  3. Publikacje ogólne Komisji Europejskiej mogą być również ponownie wykorzystywane pod warunkiem podania źródła, zgodnie z wyżej wymienioną decyzją.

  4. Publikacje innych instytucji, organów, urzędów i agencji UE mogą być pobierane i powielane pod warunkiem podania źródła.

  5. Publikacje Europejskiego Banku Centralnego podlegają zasadom dostępnym pod następującym adresem

Stosowanie tych zasad ogólnych może być ograniczone warunkami przewidzianymi w poszczególnych informacjach o prawach autorskich. Dlatego też użytkownicy powinni zapoznać się z informacjami o prawach autorskich dotyczącymi poszczególnych dokumentów.

Aby móc wykorzystać materiały (teksty, zdjęcia, obrazy, wykresy itp.) objęte prawami własności intelektualnej osób trzecich, należy najpierw uzyskać od nich zezwolenie. Dotyczy to zdjęć dostępnych w oficjalnej bazie danych Unii Europejskiej (EU WhoisWho) oraz na stronie „Wydarzenia” (https://op.europa.eu/en/web/about-us/events).

Powyższe zasady nie dotyczą logo ani znaków handlowych.

W innych kwestiach dotyczących praw autorskich należy wysłać wiadomość na adres: op-copyright@publications.europa.eu