An obair a dhéanaimid

Foilsíonn Oifig na bhFoilseachán Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh gach lá i dtrí cinn is fiche de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh

Foilsíonn Oifig na bhFoilseachán Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh gach lá i dtrí cinn is fiche de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (agus nuair a bhíonn an Ghaeilge de dhíth foilsítear í sna 24 theanga oifigiúla).

Ón 1 Iúil 2013, is é an leagan leictreonach den Iris Oifigiúil atá barántúil agus a bhfuil éifeacht dhlíthiúil aige (Rialachán (AE) Uimh. 216/2013).

Gach bliain, táirgeann Oifig na bhFoilseachán an iliomad foilseachán a bhaineann le beartais agus le gníomhaíochtaí cumarsáide na n-institiúidí agus na gcomhlachtaí Eorpacha agus cuireann sí ar fáil iad i bhformáidí páipéir nó leictreonacha.

Gach bliain, táirgeann Oifig na bhFoilseachán an iliomad foilseachán a bhaineann le beartais agus le gníomhaíochtaí cumarsáide na n-institiúidí agus na gcomhlachtaí Eorpacha agus cuireann sí ar fáil iad i bhformáidí páipéir nó leictreonacha.

Online services

Tá suíomhanna gréasáin éagsúla á riar ag Oifig na bhFoilseachán ina gcuirtear seirbhísí ar leith ar fáil do shaoránaigh na hEorpa:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex tá rochtain saor in aisce ar an suíomh seo ar dhlí an Aontais Eorpaigh i dtrí cinn is fiche de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (agus nuair a bhíonn an Ghaeilge de dhíth foilsítear í sna 24 theanga oifigiúla). Tá áis ar an suíomh a ligeann don úsáideoir súil a choinneáil ar na nósanna imeachta reachtacha. Déantar an bunachar sonraí a nuashonrú gach lá agus tá breis agus 3 mhilliún mír ann; tá roinnt de na téacsanna atá ann ag dul siar go 1951.  

  San fhíseán gearr seo tugtar míniú ar cad is Eur-Lex ann agus conas is féidir úsáid a bhaint as. Is i mBéarla atá sé agus tá fotheidil i 24 theanga an Aontais Eorpaigh le fáil.

 • Foilseacháin AE

  Foilseacháin AE is leabharlann agus siopa leabhar ar líne é an suíomh seo inar féidir teacht ar fhoilseacháin institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh.  

 • Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh

  Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh tá teacht sa suíomh gréasáin amháin seo ar shonraí uile institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh.

 • TED

  TED (Tenders Electronic Daily) is é atá sa suíomh seo an leagan ar líne den 'Forlíonadh a ghabhann le hIris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh’, forlíonadh a bhaineann go sonrach leis an soláthar poiblí Eorpach. Cuirtear thart ar 1 700 fógra i dtaobh soláthar poiblí ar fáil ar an suíomh gach lá.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho seo eolaire oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Tá liosta ann de sheoltaí institiúidí agus chomhlachtaí uile an Aontais Eorpaigh.

 • CORDIS

  CORDIS (the Community Research and Development Information Service) seo an phríomhthairseach phoiblí atá ag an gCoimisiún Eorpach agus úsáidtear í le faisnéis a scaipeadh faoi na tionscadail taighde uile a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach agus na torthaí a bhí orthu.

Uirlisí agus lámhleabhair

 • An Treoir Stíle Idirinstitiúideach seo rialacha agus coinbhinsiúin stíle nach mór d'institiúidí agus comhlachtaí uile an Aontais Eorpaigh a úsáid. Tá an Treoir Stíle ar fáil i gceithre theanga is fiche oifigiúla an Aontais (dréacht atá sa leagan Cróitise).

 • Tugann an suíomh gréasáin EU Vocabularies rochtain ar shócmhainní tagartha sonraí a bhaineann le hinstitiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh. Cuimsíonn an bailiúchán foclóiríní rialaithe amhail EuroVoc agus táblaí údaráis, samhlacha sonraí, ointeolaíochtaí, scéimrí agus mar sin de, agus tá an bailiúchán sin ag dul i méid i rith an ama. Cuidíonn an suíomh gréasáin le húsáideoirí fáil amach faoi na foclóiríní atá ar fáil agus iad a athúsáid, agus chun feabhas a chur ar mhalartú agus nascadh sonraí.