alertPlease note that, as of Thursday 12/12/2019, this website will be undergoing major updates. Consequently, users may experience instabilities and limited functionality for a number of days thereafter.
As of the same date, the site’s URL will change (op.europa.eu).
While old links will be redirected, we recommend updating your bookmarks.
We apologise for the inconvenience.

("Google Translated" from English original)

The Publications Office is in the process of updating some of the content on this website. We apologize for the inconvenience and ask that you please try again later. We apologise in advance for any inconvenience caused.

Foilseacháin AE

 

Tuarascálacha, staidéir, leabhráin eolais, irisleabhair, agus foilseacháin eile ó institiúidí agus ó chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh

Dlí

EUR-Lex

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, cásdlí AE agus acmhainní eile a bhaineann le dlí an Aontais Eorpaigh

Eolaire an Aontais Eorpaigh

EU Whoiswho

Feisirí Pharlaimint na hEorpa, Uachtarán na Comhairle, Coimisinéirí AE, státseirbhísigh AE agus cairteacha eagrúcháin

Taighde & Nuálaíocht

CORDIS

Eolas faoin toradh a bhí ar thionscadail a mhaoinigh an tAontas Eorpach

Sonraí Oscailte

Tairseach Sonraí Oscailte an AE

Catalóg de thacair sonraí ó institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh

Deiseanna gnó

TED

Fógraí soláthair phoiblí ón Aontas Eorpach agus ó áiteanna eile