About us: our tenders - Maidir leis an Oifig Foilseachán

Dockbar

RssViewer

Our tenders - Our tenders Procurement of the Publications Office

Ár dtairiscintí

Soláthar poiblí Oifig na bhFoilseachán

Sa rannán seo is féidir teacht ar ghlaonna ar thairiscintí ó Oifig na bhFoilseachán, iad liostaithe de réir an sprioc-ama is túis ce. Nuair a chliceálann tú ar theideal, tiocfaidh tú ar an leathanach gaolmhar i mbunachar sonraí TED (an fhormáid leictreonach ar líne den Fhorl íonadh a ghabhann le hIris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh), mar aon leis na comhaid ghaolmhara ar fad ar nós sonraíochtaí nó soiléirithe. Más rud é, áfach, gur mian leat cuardach níos leithne a dhéanamh ar ghlaonna ar thairiscintí ón Aontas Eorpach, téigh go dtí TED agus is féidir cuardach a dhéanamh go díreach ansin.

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

RssViewer

Fógraí réamhfhaisnéise

 

Fógraí réamhfhaisnéise

 

 

glao ar thairiscintí

 

Glaonna ar thairiscintí

Uimhir thagartha TED Teideal Stádas Dáta tosaigh Dáta deiridh

Níl aon doiciméad sa chatagóir seo faoi láthair.

There are currently no documents in this category

RssViewer

RssViewer

Table title - calls for expressions of interest

 

Glaonna ar fhoirmeacha um léiriú spéise

RssViewer

Uimhir thagartha TEDTeidealDáta deiridh chun iarratas a chur isteach
2022-294710 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interest for Building a List of Experts 03-03-2027
2021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 23-04-2026
2019-92027 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 27-11-2023

Our tenders - Download forms:

Our tenders - Negotiated procedures

 

Nósanna imeachta idirbheartaíochta

Níl aon doiciméad sa chatagóir seo faoi láthair

 

Ár dtairiscintí – Liosta Conarthaí

Liosta Conarthaí

Liosta na gconarthaí a tugadh i gcrích an bhliain roimhe, faoi thairseacha luacha áirithe dá ndéantar foráil sna treoracha maidir le soláthar poiblí, conarthaí nach bhfuil fógraí sonracha faoi dhámhachtain conartha foilsithe lena n-aghaidh, chomh maith le faisnéis a bhaineann le conarthaí sonracha a rinne Oifig na bhFoilseachán an bhliain roimhe in aghaidh creatchonarthaí, is féidir teacht ar an méid sin ar fad sa Chóras Trédhearcachta Airgeadais (FTS) ag an nasc seo a leanas: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Our tenders - Download amendments of the existing contracts

Our tenders - Procurement procedures at the Publications Office

 

Cartlanna

Roimhe glaonna ar thairiscintí

 

Nósanna imeachta soláthair poiblí ag Oifig na bhFoilseachán

Ráiteas Príobháideachais ar chosaint sonraí pearsanta