Publications Office of the EU
About us: mission, vision, values - Maidir leis an Oifig Foilseachán
Dockbar
About us home - Who we are new
Mission Vision Values
mission

Our mission

 

Is é Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh an soláthraí oifigiúil seirbhísí foilsitheoireachta d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí uile an Aontais. Dá bhrí sin, is í an pointe lárnach rochtana ar dhlí an Aontais Eorpaigh, agus freisin ar fhoilseacháin, sonraí, torthaí taighde, fógraí soláthair agus faisnéis oifigiúil eile. Dá bhrí sin, tá ról lárnach ag Oifig na bhFoilseachán maidir leis an bpobal a chur ar an eolas faoin méid a dhéanann an tAontas Eorpach agus faoina bhfuil i gceist leis dóibh féin, sin agus maidir le cumhacht sonraí a scaoileadh.

Is é an misean atá aige tacú le beartais an Aontais mar ionad barr feabhais don bhainistiú faisnéise, sonraí agus eolais, agus a chinntiú go mbeidh an raon leathan faisnéise sin ar fáil don phobal mar shonraí inrochtana agus in-athúsáidte chun trédhearcacht, gníomhaíocht eacnamaíoch agus scaipeadh eolais a éascú.

 
vision

Our vision

 

A well-informed EU, empowered by timely and effective access to trustworthy information and knowledge and benefiting from all the opportunities this brings to society and the economy.

 

Our values

 

Transparency

We facilitate transparency throughout the policy cycle of the EU institutions to enhance evidence-based decision-making, accountability, civic participation and democracy.

Trustworthiness

We strive to ensure that the content we provide is accurate and reliable so that citizens trust the EU as a provider of information.

Accessibility

We believe access to information is a human right that all citizens should enjoy regardless of language, culture, disability, social status, location, technology or the way they understand information.

Service orientation

We are committed to continuously improving our services to both our institutional stakeholders and EU citizens because we want to contribute to the European project in the best possible way.