Publications Office of the EU
About us: our organisational structure - Maidir leis an Oifig Foilseachán
Dockbar
Organizational Structure - 09/2023

Struchtúr eagrúcháin

An bhainistíocht shinsearach

An Coiste Bainistíochta

Is é an tArd-Stiúrthóir agus an bhainistíocht shinsearach a bhainistíonn Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh ar bhonn na dtreoirlínte straitéiseacha atá leagtha síos ag an gCoiste Bainistíochta (Cinneadh 2009/496/CE, Euratom).

Seo a leanas comhdhéanamh an Choiste Bainistíochta:

Parlaimint na hEorpa

Comhalta: Alessandro CHIOCCHETTI

Comhaltaí malartacha: Lorenzo Mannelli / Libor Bohac / Andrea Bartolini

An Chomhairle Eorpach
Comhairle an Aontais Eorpaigh

Comhalta: Thérèse BLANCHET

Comhaltaí malartacha: Inga Rosińska / Nicole Bayer / Achilleas Karras

An Coimisiún Eorpach

Comhalta: Ilze JUHANSONE

Comhaltaí malartacha: Pascal Leardini / Michael Wimmer / Aleksandra Kulas

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Comhalta: Alfredo CALOT ESCOBAR

Comhaltaí malartacha: Raluca Peica / Marc Schauss / Andrew Paton

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Comhalta: Zacharias KOLIAS

Comhaltaí malartacha: Christine Stark / Bettina Milewski

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Comhalta: Isabelle LE GALO FLORES

Comhaltaí malartacha: Alexander Kleinig / Benjamin Hagard / Birgit Fular

Coiste Eorpach na Réigiún

(Cathaoirleach an Choiste Bainistíochta)
Comhalta: Petr BLÍŽKOVSKÝ

Comhaltaí malartacha: Achim Ladwig

An Banc Ceannais Eorpach (breathnóir)

Comhalta: Peter PFEIFHOFER

Comhaltaí malartacha: Metoda Paternosc-Bajec / Mrs Tatyana Filipova / Anna Heckler / Stavroula Georgopoulou-Lüdke