About us: career opportunities - Maidir leis an Oifig Foilseachán
Dockbar
Career opportunities

Deiseanna fostaíochta

Cuireann institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí de chuid an Aontais roinnt cineálacha éagsúla roghanna fostaíochta ar fáil, idir roghanna buana, roghanna sealadacha agus roghanna do ghníomhairí ar conradh, chomh maith le tréimhsí oiliúna. Is é an príomhphointe teagmhála le haghaidh duine ar bith a bhfuil spéis acu sna roghanna sin an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO)..

Tugann EPSO eolas faoi na cineálacha éagsúla conarthaí atá ar fáil, fógraíonn sé na deiseanna atá ann faoi láthair agus na cinn atá le teacht, eagraíonn sé próisis roghnúcháin chun foireann a roghnú le haghaidh folúntais bhuana agus neamhbhuana agus cuireann sé comhairle ar fáil maidir le conas ullmhú do na próisis roghnúcháin freisin.