Afbeelding van alle vlaggen van de Europese Unie

Afbeelding van de sterren van de Europese Unie rond de wereld en kinderenHet plan van de Europese Unie voor de rechten van kinderen

Een brochure

Deze brochure gaat over een nieuw plan voor de rechten van kinderen.

EU-symbool – sterren in een cirkel die de Europese Unie verbeelden

Het plan is opgesteld door de Europese Unie.

De Europese Unie is een groep van 27 landen die samenwerken.

De Europese Unie wordt ook EU genoemd.

Volwassene die een kind iets belooft

Kinderrechten zijn de beloften van volwassenen om ervoor te zorgen dat kinderen een goed leven hebben.

Wist je dat

Symbool van de Verenigde Naties

het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van kinderen een enorm uitgebreide lijst beloften over kinderrechten is.

Een paar voorbeelden van kinderrechten

Verkeerslichten
  • Veilig opgroeien
Een speelplaats
  • Spelen
Een kind dat een boek leest
  • Leren
Kinderen die met elkaar praten
  • Recht op een eigen mening

De dingen hieronder wil de EU volgens het plan gaan doen.

Een volwassene geeft een grote groep volwassenen les over kinderrechten in een klaslokaal
  • Volwassenen lesgeven over de rechten van kinderen.
Hand van een volwassene die geld vasthoudt
  • We geven geld uit aan dingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat kinderen gebruik kunnen maken van hun rechten.
Volwassen denken na over hoe zij kinderen kunnen helpen een goede opleiding te krijgen
  • We denken na over manieren om de rechten van kinderen te realiseren.

De zes belangrijkste punten van het plan

Een brochure

Volgens het plan wil de EU zes dingen doen.

EU-symbool – sterren in een cirkel die de Europese Unie verbeelden

De EU wil ervoor zorgen dat:

Kinderen die in een groep met elkaar praten

1. alle kinderen het recht hebben op een eigen mening;

2 – Een school 2 – Een ambulance

2. kinderen een goede opleiding kunnen krijgen en goede hulp van een arts of ziekenhuis wanneer dat nodig is;

2 – Een gezin met een winkelwagentje met levensmiddelen

gezinnen genoeg geld hebben;

Verkeerslichten

3. kinderen veilig zijn;

4 – Een politieauto 4 – Een rechter

4. kinderen eerlijk worden behandeld door politie, advocaten en rechters;

5 – Een computer 5 – Een meisje met een smartphone

5. kinderen veilig gebruik kunnen maken van computers en telefoons;

Kinderen in een kring met de wereld in het midden

6. alle kinderen ter wereld van hun rechten gebruik kunnen maken.

Wist je dat

de EU bij het opstellen van het plan met veel mensen heeft gesproken, ook met 10 000 kinderen.

Voor deze kindvriendelijke versie van de EUkinderrechtenstrategie (Het Plan) is samengewerkt met kinderen. Het Centre for Children’s Rights heeft twee groepen kinderen en jongeren uit twee scholen in Dublin, Ierland, bijeengebracht in de Queen’s University in Belfast, Noord-Ierland. De kinderen en jongeren hebben samen beslist hoe de belangrijkste boodschappen van “Het Plan” in deze brochure aan kinderen moeten worden uitgelegd. “Het Plan” werd oorspronkelijk uitgebracht in het Engels. De Sociocratische school heeft kinderen geholpen feedback te geven op de vertaling in het Nederlands en er zo voor te zorgen dat deze ook geschikt is voor kinderen.

De Europese Commissie bedankt van harte Bremore Educate Together Secondary School, leraren Kathy en Janice, en leerlingen Hamilton, Alex, Stuart, Katie, Joseph, Molly en Niamh, en St Joseph’s Secondary School (Rush), leraren Darren, Judy, Kevin en Louise, en leerlingen Ellie, Cohen, Mollie, Joshua, Christopher, Evan, Jake, Kelsie, Monika, Cordelia, Stephen en Oisin, de leerlingen van Bouw Noord en de Sociocratische school.

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie heeft gezorgd voor de toegankelijkheid van het document.

Print ISBN 978-92-76-44188-5 doi:10.2838/529390 DS-03-21-113-NL-C
PDF ISBN 978-92-76-41345-5 doi:10.2838/606096 DS-03-21-113-NL-N
HTML ISBN 978-92-76-41328-8 doi:10.2838/487 DS-03-21-113-NL-Q

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2021

© Europese Unie, 2021

Titelpagina, Globe, afbeelding van OpenClipart-Vectors uit Pixabay

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Er zijn honderden informatiecentra van Europe Direct in de hele Europese Unie. U vindt het adres van het dichtstbijzijnde centrum op: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_nl

U kunt contact opnemen met Europe Direct door:

— te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen kosten in rekening brengen),

— te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of

— een e-mail te sturen naar: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: https://europa.eu.

U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op: https://op.europa.eu/nl/publications

Ga naar Your Europe voor hulp en advies aan particulieren en bedrijven in de EU: https://europa.eu/youreurope/index_nl.htm

Ga naar de Leerhoek voor lesmateriaal, games en quizzen: https://europa.eu/learning-corner/home_nl

Ontdek de Europese Jongerensite op: https://europa.eu/youth/EU_nl

De Europese Commissie in uw land: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_nl

Het Europees Parlement in uw land: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Het Netwerk van Europese consumentencentra: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_nl