Pilt: kõik Euroopa Liidu lipud

Pilt: Euroopa Liidu tähed, mis ümbritsevad maakera ja lapsiEuroopa Liidu tegevuskava lapse õiguste kohta

Pilt: voldik

Selles voldikus räägitakse uuest lapse õiguste kavast.

Pilt: ELi sümbol: ringikujuliselt asetsevad tähed, mis tähendavad Euroopa Liitu

Kava on koostanud Euroopa Liit.

Euroopa Liit – need on 27 riiki, kes töötavad üheskoos.

Euroopa Liitu nimetatakse ka ELiks.

Pilt: täiskasvanu annab lapsele lubaduse

Lapse õigused on lubadused, mille täiskasvanud on andnud selleks, et lastel oleks hea elu.

Kas teadsid, et ...

Pilt: ÜRO logo

... kõige suurem lapse õigustega seotud lubaduste pakett kannab nime „ÜRO lapse õiguste konventsioon“.

Järgnevalt mõned näited lapse õiguste kohta

Pilt: valgusfoor
  • Õigus turvalisusele
Pilt: mänguväljak
  • Õigus mängida
Pilt: raamatut lugev laps
  • Õigus õppida
Pilt: omavahel rääkivad lapsed
  • Õigus oma sõna sekka öelda

Kava kohaselt teeb EL järgmist.

Pilt: klassiruumis koolitab üks täiskasvanu paljusid teisi täiskasvanuid laste õiguste teemal
  • Koolitab täiskasvanuid lapse õiguste teemal.
Pilt: täiskasvanu käsi rahaga
  • Annab raha asjadeks, mida on vaja, et lapsed saaksid oma õigusi kasutada.
Pilt: täiskasvanud juurdlevad selle üle, kuidas aidata lastel korralikku haridust saada
  • Juurdleb selle üle, kuidas lapse õigused teoks teha.

Kava kuus põhipunkti

Pilt: voldik

Kava kohaselt tahab EL teha kuut asja.

Pilt: ELi sümbol: ringikujuliselt asetsevad tähed, mis tähendavad Euroopa Liitu

ELi eesmärk on tagada järgmine.

Pilt: omavahel rääkivad lapsed

1. Kõigil lastel on õigus oma sõna sekka öelda.

Pilt: kool Pilt: kiirabiauto

2. Lastel on võimalik saada hea haridus ja kui vaja, saada kohasel moel abi arstilt või haiglast.

Pilt: pere ostukäruga, milles on toit

Peredel on piisavalt raha.

Pilt: valgusfoor

3. Lapsed on kaitstud.

Pilt: politseiauto Pilt: kohtunik

4. Politseinikud, advokaadid ja kohtunikud kohtlevad lapsi õiglaselt.

Pilt: arvuti Pilt: tüdruk oma nutitelefoniga

5. Lapsed saavad kasutada arvuteid ja telefone ning see on turvaline.

Pilt: lapsed seisavad ringis, mille keskel on maakera

6. Kõik lapsed kogu maailmas saavad oma õigusi kasutada.

Kas teadsid, et ...

... kava koostades rääkis EL väga paljude inimestega, sealhulgas 10 000 lapsega.

Käesolev ELi lapse õiguste strateegia (tegevuskava) lapsesõbralik versioon valmis koos laste endiga. Belfasti (Põhja-Iirimaa) Queen's University laste õiguste keskus kutsus kokku laste ja noorte rühmad kahest Dublini (Iirimaa) koolist. Nad töötasid koos, et otsustada, kuidas seletada käesolevas brošüüris lastele tegevuskava põhilisi punkte. Tegevuskava algversioon koostati inglise keeles. Lastekaitse Liit (Eurochildi liige) aitas lastel kava kinnitada, vaadates läbi tõlke eesti keelde ja kontrollides, et see jääb tõlkimise käigus lapsesõbralikuks.

Euroopa Komisjon tahab eriliselt tänada järgmisi asutusi ja inimesi: keskkool Bremore Educate Together, õpetajad Kathy ja Janice ning õpilased Hamilton, Alex, Stuart, Katie, Joseph, Molly ja Niamh ning St Joseph'si keskkool (Rush), õpetajad Darren, Judy, Kevin ja Louise ning õpilased Ellie, Cohen, Mollie, Joshua, Christopher, Evan, Jake, Kelsie, Monika, Cordelia, Stephen ja Oisin, samuti Aveli, Hellä, Inger-Paula, Mareena, Triin ja Lastekaitse Liit.

Dokumendi kättesaadavuse tagab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus.

Print ISBN 978-92-76-44205-9 doi:10.2838/377757 DS-03-21-113-ET-C
PDF ISBN 978-92-76-41356-1 doi:10.2838/931834 DS-03-21-113-ET-N
HTML ISBN 978-92-76-41337-0 doi:10.2838/609281 DS-03-21-113-ET-Q

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2021

© Euroopa Liit, 2021

esikaanel olev maakera kujutis: OpenClipart-Vectors, Pixabay

Kust leian lisateavet?

Euroopa Liidus on sadu Europe Directi keskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate veebisaidilt https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_et.

Europe Directiga saate ühendust võtta:

— helistades tasuta numbril 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),

— helistades tavanumbril +32 2299 9696 või

— kirjutades e-posti aadressil, mille leiate veebilehelt https://europa.eu/european-union/contact_et.

Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Europa veebisaidil https://europa.eu.

Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida aadressil https://op.europa.eu/et/publications.

ELi kodanikele ja ettevõtjatele mõeldud abi ja nõuannete saamiseks külastage veebisaiti Teie Euroopa aadressil https://europa.eu/youreurope/index_et.htm.

Õppematerjale, mänge ja viktoriine leiate õpinurgas, mis asub aadressil https://europa.eu/learning-corner/home_et.

Tutvuge noorteportaaliga aadressil https://europa.eu/youth/home_et.

Euroopa Komisjon Teie riigis: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_et.

Euroopa Parlament Teie riigis: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/et/stay-informed/liaison-offices-in-your-country.

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_et.