Visos Europos Sąjungos vėliavos

Europos Sąjungos žvaigždės, supančios pasaulį ir vaikusEuropos Sąjungos vaiko teisių planas

Lankstinukas

Šiame lankstinuke kalbama apie naują vaiko teisių planą.

ES simbolis – Europos Sąjungą simbolizuojantis žvaigždžių ratas

Planą parengė Europos Sąjunga.

Europos Sąjunga – tai 27 bendradarbiaujančios šalys.

Europos Sąjunga dar sutrumpintai vadinama ES.

Suaugusysis duoda pažadą vaikui

Vaiko teisės – tai suaugusiųjų pasižadėjimas užtikrinti gerą vaikų gyvenimą.

Ar žinai?

Jungtinių Tautų simbolis

Didžiausias pasižadėjimų užtikrinti vaiko teises rinkinys yra Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.

Štai keli vaiko teisių pavyzdžiai

šviesoforas
  • Būti saugiam.
žaidimų aikštelė
  • Žaisti.
knygą skaitantis vaikas
  • Mokytis.
tarpusavyje besikalbančių vaikų grupė
  • Išsakyti savo nuomonę.

Plane nustatyta, kad ES imsis toliau išvardytų veiksmų.

Suaugusysis klasėje moko didelę grupę suaugusiųjų apie vaiko teises
  • Rengs mokymus suaugusiesiems vaiko teisių klausimais.
Suaugusiojo ranka, laikanti pinigus
  • Skirs lėšų dalykams, kurių reikia vaikams, kad jie galėtų naudotis savo teisėmis.
Suaugusieji svarsto, kaip padėti vaikams gauti gerą išsilavinimą
  • Svarstys, kaip įgyvendinti vaiko teises.

Šeši svarbiausi plane numatyti dalykai

Lankstinukas

Plane teigiama, kad ES nori imtis šešių veiksmų.

ES simbolis – Europos Sąjungą simbolizuojantis žvaigždžių ratas

ES nori užtikrinti, kad:

1 – tarpusavyje besikalbančių vaikų grupė

1. visi vaikai galėtų išsakyti savo nuomonę;

2 – mokykla 2 – greitosios pagalbos automobilis,

2. vaikai galėtų gauti gerą išsilavinimą ir tinkamą gydytojo ar ligoninės pagalbą, kai jos jiems reikia;

2 – šeima su maisto prikrautu pirkinių vežimėliu

šeimos turėtų pakankamai pinigų;

3 – šviesoforas

3. vaikai būtų saugūs;

4 – policijos automobilis 4 – teisėjas

4. policininkai, teisininkai ir teisėjai su vaikais elgtųsi teisingai;

5 – kompiuteris 5 – išmaniuoju telefonu kalbanti mergaitė

5. vaikai galėtų naudotis kompiuteriais bei telefonais ir būti saugūs;

6 – ratu sustoję vaikai, o viduryje – pasaulis

6. visi pasaulio vaikai galėtų naudotis savo teisėmis.

Ar žinai?

Rengdama planą ES kalbėjosi su daugeliu žmonių, įskaitant 10 000 vaikų.

Ši vaikams pritaikyta ES vaiko teisių strategijos (plano) versija parengta bendradarbiaujant su pačiais vaikais. Belfasto (Šiaurės Airija) Karalienės universiteto Vaiko teisių centras subūrė dvi vaikų ir jaunų žmonių grupes iš dviejų mokyklų Dubline (Airija).

Jie kartu sprendė, kaip šioje knygelėje vaikams reikėtų paaiškinti pagrindines plano mintis.

Europos Komisija norėtų ypač padėkoti: Bremoro vidurinei mokyklai „Educate Together“, mokytojoms Kathy bei Janice ir moksleiviams Hamiltonui, Alexui, Stuartui, Katie, Josephui, Molly ir Niamhui; Šv. Juozapo vidurinei mokyklai (Rašas), mokytojams Darrenui, Judy, Kevinui bei Louise ir moksleiviams Ellie, Cohenui, Mollie, Joshuai, Christopheriui, Evanui, Jake’ui, Kelsie, Monikai, Cordeliai, Stephenui ir Oisinui.

Dokumento prieinamumą užtikrino Europos Sąjungos leidinių biuras.

Print ISBN 978-92-76-44195-3 doi:10.2838/251779 DS-03-21-113-LT-C
PDF ISBN 978-92-76-41354-7 doi:10.2838/011833 DS-03-21-113-LT-N
HTML ISBN 978-92-76-41341-7 doi:10.2838/185593 DS-03-21-113-LT-Q

Liuksemburgas, Europos Są jungos leidinių biuras, 2021

© Europos Są junga, 2021

Titulinis puslapis, gaublys, „OpenClipart-Vectors“ iš „Pixabay“ atvaizdas

Kur galėčiau gauti daugiau informacijos?

Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai „Europe Direct“ informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite čia: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_lt

Galite susisiekti su „Europe Direct“ informacijos centru:

— nemokamu telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai šiems skambučiams gali taikyti mokestį);

— šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba

— e. paštu adresu https://europa.eu/european-union/contact_lt

Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis pateikiama svetainėje „Europa“ adresu https://european-union.europa.eu/index_lt.

Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti svetainėje https://op.europa.eu/lt/publications

Pagalbos ir patarimų ES piliečiams ir įmonėms rasite svetainėje „Your Europe“ adresu https://europa.eu/youreurope/index_lt.htm.

Mokomosios medžiagos, žaidimų ir viktorinų rasite apsilankę Mokymosi kampelyje adresu https://europa.eu/learning-corner/home_lt

Atraskite Jaunimo portalą apsilankę adresu https://europa.eu/youth/home_lt

Europos Komisija jūsų šalyje https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_lt

Europos Parlamentas jūsų šalyje https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Europos vartotojų centrų tinklas https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_lt