Slika svih zastava Europske unije

Slika zvijezda Europske unije koje okružuju svijet i djecuPlan Europske unije za prava djece

brošura

Ovo je brošura o novom planu za prava djece.

simbol EU-a: zvijezde u krugu koje predstavljaju Europsku uniju

Plan je sastavila Europska unija.

Europska unija je skupina 27 zemalja koje surađuju.

Skraćeno se naziva EU.

Odrasla osoba daje obećanje djetetu

Europska unija je obećala da će djeca imati svoja prava kako bi mogla dobro živjeti.

Jeste li znali?

Simbol Ujedinjenih naroda

Najveći skup obećanja za ostvarivanje prava djece zove se Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.

Ovo su neka od prava djece:

semafor
  • sigurnost
igralište
  • igra
dijete koje čita knjigu
  • učenje
skupina djece u razgovoru
  • izražavanje mišljenja.

U planu se navodi da će EU činiti sljedeće:

Odrasla osoba u učionici poučava mnogo odraslih o pravima djece
  • podučavati ljude o pravima djece,
Novac u ruci odrasle osobe
  • ulagati u ono što je potrebno da bi djeca mogla svoja prava,
Odrasli razmišljaju o tome kako pomoći djeci da dobiju dobro obrazovanje
  • razmisliti kako ostvariti prava djece.

Najvažniji ciljevi plana

Brošura

U planu se navodi da EU želi ostvariti 6 ciljeva.

Simbol EU-a – zvijezde u krugu koje predstavljaju Europsku uniju

EU želi osigurati:

1 – skupina djece u razgovoru

1. da sva djeca mogu izraziti svoje mišljenje

2 – škola 2 – kola hitne pomoći

2. djeci će biti omogućeno kvalitetno školovanje, zdravstvena zaštita i medicinska njega

2 – obitelj s kolicima za kupovinu u kojima je hrana

i da obitelji imaju dovoljno novca za ostvarivanje dječjih potreba

3 – semafor

3. da djeca budu sigurna

4 – policijsko vozilo 4 – sudac

4. da policija, odvjetnici i suci postupaju s djecom pravedno, slušaju ih i ispunjavaju njihove potrebe

5 – računalo 5 – djevojka s pametnim telefonom

5. da sva djeca imaju pristup digitalnom svijetu i u njemu budu sigurna sigurna

6 – djeca u krugu sa svijetom u sredini

6. da sva djeca na svijetu mogu ostvarivati svoja prava.

Jeste li znali?

U izradi plana EU-a sudjelovalo je mnogo ljudi, uključujući 10 000 djece.

Ova verzija Strategije EU-a o pravima djeteta („plan”) prilagođena djeci izrađena je u partnerstvu sa samom djecom. Centar za prava djece pri sveučilištu Queen’s University u Belfastu (Sjeverna Irska) okupio je dvije skupine djece i mladih iz dviju škola u Dublinu (Irska). Zajedno su osmišljali kako u ovoj brošuri djeci objasniti glavne poruke „plana”. Izvorna verzija „plana” izrađena je na engleskom jeziku. Društvo „Naša djeca” Opatija (član Eurochilda) pomoglo je djeci da potvrde „plan” pregledavanjem prijevoda na hrvatski jezik kako bi prijevod „plana” bio prilagođen djeci.

Europska komisija posebno zahvaljuje školi Bremore Educate Together Secondary School, učiteljicama Kathy i Janice te učenicima Hamiltonu, Alexu, Stuartu, Katie, Josephu, Molly i Niamh, školi St Joseph’s Secondary School (Rush), učiteljima Darrenu, Judy, Kevinu i Louise te učenicima Ellie, Cohenu, Mollie, Joshui, Christopheru, Evanu, Jakeu, Kelsie, Moniki, Cordeliji, Stephenu i Oisinu, kao i Mateu, Dei, Piji, Dominiku, Antoniju, Franu, Paoli, Sari, Martini, Marku i društvu „Naša djeca” Opatija.

Dostupnost dokumenta osigurao je Ured za publikacije Europske unije.

Print ISBN 978-92-76-44198-4 doi:10.2838/17296 DS-03-21-113-HR-C
PDF ISBN 978-92-76-41364-6 doi:10.2838/554638 DS-03-21-113-HR-N
HTML ISBN 978-92-76-41321-9 doi:10.2838/060105 DS-03-21-113-HR-Q

Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2021.

© Europska unija, 2021.

Naslovnica, slika globusa – OpenClipart-Vectors, Pixabay

Gdje mogu dobiti dodatne informacije?

U Europskoj uniji postoje stotine informacijskih centara Europe Direct. Adresu najbližeg centra možete pronaći na: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_hr

Centru Europe Direct možete se obratiti:

— putem besplatnog telefona: 00 800 6 7 8 9 10 11 (neki operateri naplaćuju te pozive),

— na broj: +32 22999696, ili

— e-poštom: https://europa.eu/european-union/contact_hr

Informacije o Europskoj uniji na svim službenim jezicima EU-a dostupne su na portalu Europa: https://europa.eu.

Besplatne publikacije EU-a i publikacije EU-a koje se plaćaju možete preuzeti ili naručiti putem internetske stranice https://op.europa.eu/hr/publications.

Posjetite portal Vaša Europa za pomoć i savjete za građane i poduzeća u EU-u: https://europa.eu/youreurope/index.htm.

Posjetite Kutak za učenje za pristup obrazovnim materijalima, igrama i kvizovima: https://europa.eu/learning-corner/home_hr.

Posjetite Europski portal za mlade: https://europa.eu/youth/EU_hr.

Europska komisija u vašoj zemlji: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_hr

Europski parlament u vašoj zemlji: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Mreža europskih potrošačkih centara: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_hr