Billede af alle EU-flag.

Billede af EU's stjerner, der omkranser kloden og børn.Den Europæiske Unions plan for børns rettigheder

En folder

Denne folder handler om en ny plan for børns rettigheder.

EU-symbol — stjerner i en cirkel, der repræsenterer Den Europæiske Union

Planen er udarbejdet af Den Europæiske Union.

Den Europæiske Union er 27 lande, der arbejder sammen.

Den Europæiske Union kaldes også EU.

En voksen afgiver et løfte til et barn

Børns rettigheder er de løfter, som EU og regeringerne har afgivet, for at børn kan få et godt liv.

Vidste du,

FN’s symbol

at FN’s konvention om barnets rettigheder indeholder vigtige løfter om børns rettigheder?

Her er nogle eksempler på børns rettigheder:

trafiklys
  • ret til sikkerhed
en legeplads
  • ret til leg
et barn læser en bog
  • ret til læring
en gruppe børn taler med hinanden
  • ret til indflydelse

Ifølge planen vil EU gøre følgende:

En voksen i et klasseværelse, der underviser mange voksne om børns rettigheder
  • Undervise voksne om børns rettigheder.
Voksenhånd med penge
  • Bruge penge på ting, der er nødvendige for, at børn kan nyde godt af deres rettigheder.
Voksne overvejer, hvordan de kan hjælpe børn med at få en god uddannelse
  • Overveje, hvordan børns rettigheder kan blive ført ud i livet.

De seks vigtigste ting i planen

En folder

Ifølge planen vil EU gøre disse seks ting:

EU-symbol — stjerner i en cirkel, der repræsenterer Den Europæiske Union

EU vil gerne have, at:

børn i en gruppe, der taler med hinanden

1. Alle børn får indflydelse.

en skole en ambulance

2. Børn kan få en god uddannelse og den rette hjælp hos lægen eller på hospitalet, når de har brug for det.

en familie med en indkøbsvogn med mad i

Familierne har nok penge.

trafiklys

3. Børn er sikre.

en politibil en dommer

4. Børn behandles retfærdigt af politi, advokater og dommere.

en computer en ung pige med en smartphone

5. Børn kan bruge computere og telefoner og på en sikker måde.

børn i en cirkel, der omkranser kloden

6. Alle børn i verden kan nyde godt af deres rettigheder.

Vidste du,

at da planen skulle laves, talte EU med mange mennesker, heriblandt 10 000 børn?

Denne børnevenlige udgave af EU’s strategi om børns rettigheder (planen) er udarbejdet i partnerskab med børnene selv. To grupper af børn og unge fra to skoler i Dublin, Irland, blev samlet af Centre for Children’s Rights på Queen’s University i Belfast, Nordirland. De arbejdede sammen om at beslutte, hvordan nøglebudskaberne i »planen« skulle forklares for børn i denne brochure. Den oprindelige version af »planen« blev udarbejdet på engelsk. HUSRUM Danmark hjalp børnene med at godkende »planen« ved at gennemgå oversættelsen til dansk og sikre, at sproget forblev børnevenligt gennem oversættelsesprocessen.

Europa-Kommissionen vil gerne sige særlig tak til: Bremore Educate Together Secondary School, lærerne Kathy og Janice og de studerende Hamilton, Alex, Stuart, Katie, Joseph, Molly og Niamh og St. Joseph’s Secondary School (Rush), lærerne Darren, Judy, Kevin og Louise og de studerende Ellie, Cohen, Mollie, Joshua, Christopher, Evan, Jake, Kelsie, Monika, Cordelia, Stephen og Oisin samt to danske børn, der hjalp med at validere oversættelsen og HUSRUM Danmark.

Den Europæiske Unions Publikationskontor gjorde dokumentet tilgængeligt.

Print ISBN 978-92-76-44194-6 doi:10.2838/188968 DS-03-21-113-DA-C
PDF ISBN 978-92-76-41353-0 doi:10.2838/09 DS-03-21-113-DA-N
HTML ISBN 978-92-76-41324-0 doi:10.2838/121642 DS-03-21-113-DA-Q

Luxembourg Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2021

© Den Europæiske Union, 2021

Forside, Globe, billede ved OpenClipart-Vectors fra Pixabay

Hvor kan jeg finde flere oplysninger?

Der findes hundredvis af Europa Direkte-informationscentre rundt om i EU. Find adresse på det nærmeste på: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_da

Du kan kontakte Europe Direct:

— på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald)

— på følgende almindelige telefonnummer: +32 22999696 eller

— pr. e-mail via: https://europa.eu/european-union/contact_da

Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europa-webstedet: https://europa.eu.

Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://op.europa.eu/da/publications

Få hjælp og rådgivning til borgere og virksomheder i EU på Your Europe: https://europa.eu/youreurope/index.htm

Du kan finde undervisningsmateriale, spil og quizzer på Elev- og lærerhjørnet: https://europa.eu/learning-corner/home_da

Opdag Ungdomsportalen på: https://europa.eu/youth/EU_da

Europa-Kommissionen i dit land: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_da

Europa-Parlamentet i dit land: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/da/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_da