Publication document thumbnail

EU vuonna 2019 [Updated: 10/03/2020 14:58]

Miten EU on toiminut ja mitä se on saanut aikaan vuonna 2019?

Mitä on saavutettu Junckerin komission 10 painopistealalla?

Vuoden 2019 yleiskertomuksessa esitellään muun muassa Euroopan parlamentin vaalien tuloksia, muutoksia EU:n toimielinten johdossa ja joulukuussa 2019 toimintansa aloittaneen uuden Euroopan komission ensimmäisiä toimia.

Muun muassa näitä aiheita esitellään vuoden 2019 yleiskertomuksessa.

EU vuonna 2019 -julkaisusta on saatavilla sekä täysimittainen yleiskertomus että saavutusten tiivistelmä seuraavissa muodoissa:

  HTML PDF EPUB PRINT
EU vuonna 2019 – Yleiskertomus HTML PDF General Report EPUB General Report Paper General Report
EU vuonna 2019 – Saavutukset PDF Highlights EPUB Highlights Paper Highlights

Alkusanat

Ursula von der Leyen pitää puhetta puhujakorokkeella

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

 

Olen iloinen voidessani esitellä tämän kertomuksen Euroopan unionin toiminnasta vuon­na 2019. Otin vastaan tehtäväni Euroopan komission puheenjohtajana 1. joulukuuta 2019, joten haluan kiittää edeltäjääni Jean-Claude Junckeria, jonka alaisuudessa suu­rin osa tässä kertomuksessa esitellyistä saavutuksista tapahtui.

Viime toukokuussa pidetyissä EU-vaaleissa eurooppalaiset osoittivat selvästi, että he haluavat unionin näyttävän tietä ja ryhtyvän todellisiin toimiin. Siksi ehdotin Euroo­pan vihreän kehityksen ohjelmaa uuden komission ensimmäisenä aloitteena jo ennen vuoden loppua. Olemme sitoutuneet tekemään Euroopasta maailman ensimmäisen ilmastoneutraalin maanosan vuoteen 2050 mennessä. Tämä on hyväksi ihmisille, planee­tallemme ja taloudelle.

Toivon, että te saatte laillani tästä kertomuksesta paljon inspiraatiota. Siinä esitetyt monet toimet ja aloitteet osoittavat jälleen kerran, kuinka paljon voimme saavuttaa yhdessä.

Kauan eläköön Eurooppa!

Ursula von der Leyen

EU vuonna 2019: muutoksen vuosi

Christine Lagarde, David Sassoli, Ursula von der Leyen ja Charles Michel seisovat portaiden juurella

EU:n uudet johtajat: Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde, Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel juhlistavat uutta Euroopan komissiota ja Lissabonin sopimuksen 10-vuotispäivää Euroopan historian talossa Brysselissä 1.12.2019.

Junckerin komission viisivuotinen toimikausi päättyi vuonna 2019. Sen aikana Euroopan talous parani merkittävästi, Pariisin ilmastosopimukseen perustuvien EU:n sitoumusten täyttämiseksi ryhdyttiin toimeen ja demokratian ja avoimuuden parantamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Sen aikana jouduttiin myös kohtaamaan Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron aiheuttama haaste. Toukokuussa pidettiin EU-vaalit, joissa äänestysaktiivisuus oli korkein 25 vuoteen. Yli 200 miljoonaa ihmistä äänes­ti maailman suurimmissa kansainvälisissä demokraattisissa vaaleissa.

David Sassolista tuli Euroopan parlamentin puhemies 3. heinäkuuta 2019, Charles Michel siirtyi Euroop­pa-neuvoston puheenjohtajaksi Donald Tuskin tilalle 1. joulukuuta ja Ursula von der Leyenistä tuli samana päivänä Euroopan komission puheenjohtaja.

Ursula von der Leyen ja Jean-Claude Juncker paljastavat hymyillen puheenjohtaja Junckerin muotokuvan

Euroopan komission nykyinen puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja entinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker paljastavat puheenjohtaja Junckerin muotokuvan Euroopan komission päärakennuksessa Berlaymontissa Brysselissä 3.12.2019.

Euroopan parlamentin vaalit

EU:n 28 jäsenvaltiossa järjestettiin 23.–26. toukokuuta 2019 vaalit, joissa valittiin kansalaisten edus­tajat Euroopan parlamenttiin. Parlamenttiin valittiin 751 jäsentä, ja paikkojen poliittinen jakautuminen muuttui edellisistä vaaleista.

Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin äänensä antoi enemmistö äänioikeutetuista eri puolilla EU:ta. Tämä oli myös ensimmäinen kerta sitten vuoden 1979 (jolloin järjestettiin ensimmäiset Euroopan parlamentin suorat vaalit), kun äänestysaktiivisuus lisääntyi: se kasvoi 42,6 prosentista (vuonna 2014) 50,7 prosenttiin. Myös nuorten äänestysinto oli korkealla: 16/18–24-vuotiaiden äänestäjien osuus kasvoi 14 prosenttia ja 25–39-vuotiaiden osuus 12 prosenttia.

Vaalien jälkeen tehty Eurobarometri-selvitys osoitti, että erityisesti talouteen ja ilmastonmuutokseen liittyvät huolet motivoivat ihmisiä äänestämään.

Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio tekivät tiivistä yhteistyötä ennen vaaleja sekä EU:n tasolla että jäsenvaltioissa, jotta kansalaiset saataisiin liikkeelle ja heillä olisi kaikki mahdollisuudet tehdä tietoon perustuvia päätöksiä Euroopan tulevaisuudesta. Parlamentti ja komissio allekirjoittivat näiden kokemusten pohjalta 5. joulukuuta sopimuksen yhteisestä viestinnästä kansalaisten ja demokratian hyväksi. Tarkoitus on syventää tätä yhteistyötä myös muutoin kuin vaalien yhteydessä.

Video Euroopan parlamentin äänestyskampanjasta

Euroopan parlamentti käynnisti muiden EU:n toimielinten kanssa ”Tällä kertaa äänestän” -kampanjan, joka kannusti kansalaisia vaikuttamaan Euroopan tulevaisuuteen äänestämällä.© Euroopan parlamentti, 2019

Kuvio äänestysaktiivisuudesta Euroopan parlamentin vaaleissa vuodesta 2004 alkaen.

Äänestysaktiivisuus neljissä viimeisimmissä Euroopan parlamentin vaaleissa oli seuraava: 45,5 prosenttia vuonna 2004, 43 prosenttia vuonna 2009, 42,6 prosenttia vuonna 2014 ja 50,7 prosenttia vuonna 2019. Lähde: Euroopan parlamentti yhteistyössä Kantarin kanssa.

Euroopan parlamentti 2019–2024

Euroopan parlamentin suurin ryhmä on edelleen Euroopan kansanpuolue, joka sai 182 paikkaa parlamentin kaikkiaan 751 paikasta. Sen kannoilla oli sosialistien ja demokraattien ryhmä, joka sai 154 paikkaa. Vaikka nämä ryhmät olivat edelleen suurimmat, ne menettivät äänestäjiä oikeisto- ja vasemmistolaidoille. Renew Europe -ryhmä, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä sekä Identiteetti ja demokratia -ryhmä saivat kaikki merkittävästi lisäpaikkoja edellisiin vaaleihin verrattuna. Naisia Euroopan parlamentin jäsenis­tä on nyt 40,4 prosenttia, mikä on suurin osuus EU-vaalien vuonna 1979 alkaneessa historiassa.

Euroopan parlamentti piti kahdeksannen vaalikautensa viimeisen istunnon 1. heinäkuuta, ja uusi parlamentti kokoontui seuraavana päivänä Strasbourgissa avajaisistuntoon.

Uuden parlamentin ensimmäisessä täysistunnossa parlamentin jäsenet valitsivat uuden puhemiehen ja varapuhemiehet. Italialainen pitkäaikainen Euroopan parlamentin jäsen David Sassoli valittiin puhemieheksi 3. heinäkuuta. Samana päivänä valittiin 14 varapuhemiestä kuudesta poliittisesta ryh­mästä ja 10 jäsenvaltiosta.

Kuvio Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien paikkajaosta vuoden 2019 vaalien jälkeen.

Vuonna 2019 Euroopan parlamentissa oli 751 jäsentä, jotka jakautuivat seitsemään poliittiseen ryhmään. Ne olivat poliittisesti vasemmalta oikealle seuraavat: Euroopan yhtyneen vasemmiston ryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto, 41 paikkaa; Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä, 154 paikkaa; Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä, 74 paikkaa; Renew Europe -ryhmä, 108 paikkaa; Euroopan kansanpuolue, 182 paikkaa; Euroopan konservatiivit ja reformistit, 62 paikkaa; sekä Identiteetti ja demokratia, 73 paikkaa. Lisäksi sitoutumattomilla jäsenillä oli 57 paikkaa. Lähde: Euroopan parlamentti. Tekijänoikeus: Euroopan unioni.

Näissä EU-vaaleissa kansalaisten äänien taustalla oli vahva tuki EU:lle. He kokivat selvästi aiempaa vahvemmin, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa.

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli

Eurooppa-neuvosto

Donald Tusk, joka valittiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi ensimmäisen kerran 1. joulukuuta 2014, päätti toisen toimikautensa viisi vuotta myöhemmin. EU-johtajat valitsivat 2. heinäkuuta 2019 hänen tilalleen Charles Michelin, joka aloitti tehtävässään 1. joulukuuta.

Charles Michelin kasvokuva

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel.

Euroopan komissio

EU-johtajat ehdottivat kesäkuussa Ursula von der Leyeniä komission puheenjohtajaehdokkaaksi. Hän esitteli seuraavassa kuussa poliittiset painopisteensä, jotka ohjaavat komission työtä seuraavien viiden vuoden ajan.

KOMISSION JASENTEN KOLLEGIO 2019–2024
Komission jäsenten kuvat ja vastuualueet vuosina 2019–2024.

Komission jäsenten kollegio kaudella 2019–2024 on seuraava: Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja; Frans Timmermans, Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja; Margrethe Vestager, Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja; Valdis Dombrovskis, ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja; Josep Borrell Fontelles, korkea edustaja, vahvemmasta EU:sta maailmannäyttämöllä vastaava varapuheenjohtaja; Maroš Šefčovič, toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaava varapuheenjohtaja; Věra Jourová, arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja; Dubravka Šuica, demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava varapuheenjohtaja; Margaritis Schinas, eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaava varapuheenjohtaja; Johannes Hahn, budjetista ja hallinnosta vastaava komissaari; Phil Hogan, kauppapolitiikasta vastaava komissaari; Mariya Gabriel, innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari; Nicolas Schmit, työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari; Paolo Gentiloni, talouspolitiikasta vastaava komissaari; Janusz Wojciechowski, maatalouspolitiikasta vastaava komissaari; Thierry Breton, sisämarkkinoista vastaava komissaari; Elisa Ferreira, koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari; Stella Kyriakides, terveysasioista ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari; Didier Reynders, oikeusasioista vastaava komissaari; Helena Dalli, tasa-arvoasioista vastaava komissaari; Ylva Johansson, sisäasioista vastaava komissaari; Janez Lenarčič, kriisinhallinnasta vastaava komissaari; Adina Vălean, liikenneasioista vastaava komissaari; Olivér Várhelyi, naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaava komissaari; Jutta Urpilainen, kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari; Kadri Simson, energia-asioista vastaava komissaari; Virginijus Sinkevičius, ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari. Lähde: Euroopan komissio. Tekijänoikeus: Euroopan unioni.

Komission jäsenten kuvat ja vastuualueet vuosina 2019–2024.

Komission jäsenten kollegio kaudella 2019–2024 on seuraava: Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja; Frans Timmermans, Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja; Margrethe Vestager, Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja; Valdis Dombrovskis, ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja; Josep Borrell Fontelles, korkea edustaja, vahvemmasta EU:sta maailmannäyttämöllä vastaava varapuheenjohtaja; Maroš Šefčovič, toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaava varapuheenjohtaja; Věra Jourová, arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja; Dubravka Šuica, demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava varapuheenjohtaja; Margaritis Schinas, eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaava varapuheenjohtaja; Johannes Hahn, budjetista ja hallinnosta vastaava komissaari; Phil Hogan, kauppapolitiikasta vastaava komissaari; Mariya Gabriel, innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari; Nicolas Schmit, työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari; Paolo Gentiloni, talouspolitiikasta vastaava komissaari; Janusz Wojciechowski, maatalouspolitiikasta vastaava komissaari; Thierry Breton, sisämarkkinoista vastaava komissaari; Elisa Ferreira, koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari; Stella Kyriakides, terveysasioista ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari; Didier Reynders, oikeusasioista vastaava komissaari; Helena Dalli, tasa-arvoasioista vastaava komissaari; Ylva Johansson, sisäasioista vastaava komissaari; Janez Lenarčič, kriisinhallinnasta vastaava komissaari; Adina Vălean, liikenneasioista vastaava komissaari; Olivér Várhelyi, naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaava komissaari; Jutta Urpilainen, kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari; Kadri Simson, energia-asioista vastaava komissaari; Virginijus Sinkevičius, ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari. Lähde: Euroopan komissio. Tekijänoikeus: Euroopan unioni.

Euroopan parlamentti valitsi 16. heinäkuuta Ursula von der Leyenin Euroopan komission seuraavaksi puheenjohtajaksi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tehtävään valittiin nainen. Hän kokosi yhteis­työssä jäsenvaltioiden johtajien kanssa 26 jäsenvaltion nimittämien komission jäsenten kollegion. Tavoitteena oli koota sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen ryhmä, johon kuuluu 12 naista, mukaan lukien puheenjohtaja von der Leyen itse.

Kaikkien komission jäsenehdokkaiden kuulemisten ja parlamentissa käytyjen keskustelujen jälkeen parlamentti hyväksyi von der Leyenin kollegion täysistuntoäänestyksessä 27. marraskuuta. Uusi komissio aloitti tehtävässään 1. joulukuuta.

David Sassoli ja Ursula von der Leyen poseeraavat yhteiskuvaa varten

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli ja Euroopan komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa Ranskassa 16.7.2019.

Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi päätti kahdeksanvuotisen toimikautensa 31. loka­kuuta 2019. Kansainvälisen valuuttarahaston entinen johtaja Christine Lagarde aloitti pääjohtajana 1. marraskuuta. Hän on ensimmäinen nainen pankin johdossa.

Christine Lagarden muotokuva

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde.

Ensimmäinen Euroopan pääsyyttäjä

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto päättivät syyskuussa, että ensimmäiseksi Euroo­pan pääsyyttäjäksi nimitetään Laura Codruța Kövesi. Hän johtaa riippumatonta Euroopan syyttäjän­virastoa, joka suojelee veronmaksajien rahoja tutkimalla EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia ja muita rikoksia.

Laura Codruța Kövesin kuva

Ensimmäinen Euroopan pääsyyttäjä Laura Codruța Kövesi.

Kuinka uusi Euroopan komissio toimii

Uusi Euroopan komissio on asettanut vuosiksi 2019–2024 kuusi painopistettä. Ne ovat

Puheenjohtaja von der Leyen nimitti kollegioon kahdeksan varapuheenjohtajaa, joista yksi on unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell Fontelles. Kolme varapuheenjohtajista toimii myös johtavina varapuheenjohtajina, jotka vastaavat oman vastuualueensa lisäksi puheenjohtajan kolmesta tärkeimmästä poliittisesta painopisteestä.

Johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans koordinoi Euroopan komission työtä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman suhteen, ja hänen vastuualueenaan ovat ilmastotoimet. Kilpailuasioista vastaavan komissaarin työn lisäksi johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager vastaa Euroopan digitaalisen valmiuden painopisteestä. Johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis vastaa komissaarina rahoi­tuspalveluista ja sen lisäksi ihmisten hyväksi toimivan talouden painopisteen toteuttamisesta.

Painopisteisiin liittyvän työn lisäksi von der Leyenin johtama kollegio on puheenjohtajansa ­mukaan sitoutunut vahvasti työhönsä, pyrkii ymmärtämään Eurooppaa ja kuuntelee, mitä eurooppalaiset haluavat. Uuden komission tärkeänä tavoitteena on helpottaa ihmisten ja yritysten arkea. Komissio noudattaa uusia lakeja ja asetuksia laatiessaan ”yksi sisään, toinen ulos” -politiikkaa vähentääkseen kansalaisille aiheutuvaa byrokratiaa.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Ursula von der Leyen seisoo Yhdistyneiden kansakuntien ilmastokokouksen julisteen edessä

Tavoitteena on sovittaa taloutemme ja tuotanto- ja kulutustapamme yhteen planeettamme tarpeiden kanssa ja saada talous toimimaan kansalaisten hyväksi. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Brysselissä 11.12.2019.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Brysselissä Belgiassa 11.12.2019.

Puheenjohtaja von der Leyen esitteli kuudesta painopisteestä ensimmäisen ja tärkeimmän, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, 11. joulukuuta 2019 eli alle kaksi viikkoa komission toimikauden alkamisen jälkeen. Tämä lippulaivahanke, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä, sisältää erittäin kunnianhimoisia toimenpiteitä. Tarkoituksena on antaa Euroopan kansalaisille ja yrityksille mahdollisuus hyötyä kestävästä siirtymisestä vihreään talouteen.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on kattava vastaus maapalloa uhkaavaan välittömään ilmasto­hätätilaan. Se tarjoaa myös EU:lle ainutlaatuisen tilaisuuden olla edelläkävijä siirryttäessä glo­baalisti vihreään talouteen. Vihreys ei kuitenkaan merkitse kasvun uhraamista. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa osoitetaan, kuinka EU:n taloudessa voidaan ottaa tulevaisuuden vaatimukset ja vähenevät resurssit huomioon. Siinä esitetään, miten EU voi saavuttaa ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteensa ja samalla luoda työpaikkoja, parantaa ihmisten terveyttä ja elämänlaatua, pitää huolta luonnosta ja huolehtia siitä, ettei ketään jätetä jälkeen.

Sitoutuminen muutokseen

Ensimmäisellä eurooppalaisella ilmastolailla tehdään siirtymästä vihreään talouteen peruuttamaton. Sillä viedään lainsäädäntöön EU:n poliittinen tavoite tulla ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi maanosaksi. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on kaiken EU:n tulevan politiikan taustalla, ja sillä varmistetaan, että EU pysyy kestävää kehitystä koskevien eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten toimien eturintamassa.

Kuvio päästöjen vähenemisen ja Euroopan unionin talouskasvun käänteisestä suhteesta.

Kasvihuonekaasupäästöt saatiin vähenemään 23 prosenttia vuosina 1990–2018, vaikka talous kasvoi samana aikana 61 prosenttia.

Kuvio Euroopan unionin sitoutumisesta ilmastotoimiin.

Euroopan unioni on sitoutunut saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, suojelemaan ihmiselämää, eläimiä ja kasveja vähentämällä saasteita ja auttamaan yrityksiä kehittymään maailman johtaviksi toimijoiksi puhtaiden tuotteiden ja teknologioiden alalla sekä auttamaan samalla sen varmistamisessa, että siirtymä on oikeudenmukainen ja osallistava. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on Euroopan uusi kasvustrategia. Sen avulla voimme vähentää päästöjä ja luoda samalla uusia työpaikkoja.” Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans sanoi: ”Ehdotamme vihreää ja osallistavaa siirtymää, jonka avulla voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia ja varmistaa terve maapallo tuleville sukupolville.” Tämä sitoutuminen perustuu myös useimpien eurooppalaisten vakaumukseen, sillä 93 prosenttia eurooppalaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana ja on toteuttanut ainakin yhden toimen ilmastonmuutoksen torjumiseksi; 79 prosenttia on sitä mieltä, että ilmastonmuutosta torjuvat toimet johtavat innovointiin. Lähde: Euroopan komissio.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma vaikuttaa kaikkiin EU:n talouden aloihin – myös merkittäviin päästöjen lähteisiin, kuten liikenne-, rakennus- ja energia-aloihin ja maatalouteen, sekä useisiin teollisuussektoreihin, kuten teräs-, sementti-, tietotekniikka-, tekstiili- ja kemianteollisuuteen.

Se on luonteeltaan kokonaisvaltainen eli painopiste on myös ennaltaehkäisyssä, ei vain nykytilanteen parantamisessa. Jo ennestään toteutettuja toimintalinjoja, kuten teollisuuden vaikutusten lieventämistä kierrätyksen avulla, vahvistetaan uusilla. Esimerkiksi syntyvää jätettä ja haittaa pyritään vähentämään heti valmistusprosessista alkaen.

Päästöjen vähentämisen lisäksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelma myös muodostaa Euroopan uuden kasvustrategian. EU:lle vahvistetaan uusi teollisuusstrategia, jonka ansiosta syntyy työpaikkoja, sillä se mahdollistaa Euroopan yritysten innovoinnin ja uuden teknologian kehittämisen.

Kuvio Euroopan unionin suunnitelmasta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi.

Euroopan unionista tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Komissio ehdottaa eurooppalaista ilmastolakia, jolla poliittisesta sitoumuksesta tehdään oikeudellinen velvollisuus ja kannustin investoinneille. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla talouden sektoreilla. Energia-alalla irtaudutaan hiilestä, sillä sen osuus Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöistä on tällä hetkellä yli 75 prosenttia. Rakennuksia kunnostetaan, jotta ihmiset voivat pienentää energialaskujaan ja vähentää energiankäyttöään, sillä Euroopan unionissa 40 prosenttia energiasta käytetään rakennuksissa. Euroopan teollisuudessa käytetystä materiaalista on tällä hetkellä kierrätettyä vain 12 prosenttia, joten teollisuutta kannustetaan innovoimaan ja saavuttamaan maailmanlaajuinen johtoasema vihreässä taloudessa. Liikenteen osuus päästöistä on 25 prosenttia, joten käyttöön otetaan puhtaampia, halvempia ja terveyden kannalta parempia yksityis- ja joukkoliikennemuotoja. Lähde: Euroopan komissio.

Investoinnit vihreään talouteen siirtymiseen

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää huomattavia investoin­teja. Rahoitusta on saatava sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Euroopan komissio näyttää tietä Kestävä Eurooppa -investointiohjelmalla, jolla edistetään investointitarpeiden täyttämistä. EU:n pitkän aikavälin talousarviosta olisi kohdennettava ilmastotoimiin vähintään 25 prosentin osuus. Lisätukea saadaan Euroopan investointipankilta.

Vaikka ilmastonmuutoksen torjunta on yhteinen ponnistus, kaikkien alueiden ja jäsenvaltioiden lähtökohdat eivät ole samanlaiset. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla tuetaan alueita, jotka ovat vahvasti riippuvaisia erittäin hiili-intensiivisestä toiminnasta. Niitä kansalaisia, jotka ovat siirtymän vuoksi heikoimmassa asemassa, tuetaan esimerkiksi tarjoamalla uudelleenkoulutusohjelmia ja työllistymismahdollisuuksia uusilla talouden aloilla.

Tiivistelmä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tarkoituksena on muuttaa Euroopan unionin taloutta kestävän tulevaisuuden takaamiseksi. Sillä rahoitetaan siirtymää, ja tavoitteena asettaa Euroopan unionille kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet vuosiksi 2030 ja 2050, tarjota puhdasta, kohtuuhintaista ja toimitusvarmaa energiaa, kannustaa teollisuutta puhtaaseen kiertotalouteen sekä huolehtia siitä, että rakentaminen ja kunnostaminen on energia- ja resurssitehokasta. Ohjelmalla varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä, jossa ketään ei jätetä jälkeen. Tämä tehdään hyödyntämällä tutkimustyötä ja edistämällä innovointia. Tätä varten on asetettu myrkyttömään ympäristöön tähtäävä saasteettomuustavoite sekä tavoite ekosysteemien ja biodiversiteetin säilyttämiseksi ja ennallistamiseksi. Uudella ”Pellolta pöytään” -strategialla pyritään saamaan aikaan oikeudenmukainen, terveyttä edistävä ja ympäristöystävällinen elintarvikejärjestelmä. Lisäksi nopeutetaan siirtymistä kestävään ja älykkääseen liikkumiseen. Euroopan unioni toimii ilmastoon liittyvissä kysymyksissä maailmanlaajuisena edelläkävijänä ja pyrkii edesauttamaan todellisen eurooppalaisen ilmastosopimuksen tekemistä. Lähde: Euroopan komissio. Tekijänoikeus: Euroopan unioni.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa varten on toteutettava joitakin välittömiä toimia.

Euroopan vihreän kehityksen diplomatian toteuttamiseksi ja maailmanlaajuisen johtoaseman saavuttamiseksi ilmastokysymyksissä on seuraavaksi annettava ehdotus eurooppalaisesta ilmastolaista ja esitettävä teollisuus- ja kiertotalousstrategiat maaliskuussa 2020. Lisäksi on nostettava vuoteen 2030 tähtäävät Euroopan unionin ilmastotavoitteet vähintään 50 prosenttiin kesällä 2020. Lähde: Euroopan komissio.

Euroopan tulevaisuus

EU-27-maiden (kaikki jäsenvaltiot Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta) johtajat pohtivat Sibiussa Romaniassa 9. toukokuuta seuraavaa strategista ohjelmaa, jossa asetetaan painopisteet ja jolla ohjataan Euroopan unionin työtä vuosina 2019–2024. Johtajat hyväksyivät myös Sibiun julis­tuksen, jossa tuotiin esiin jäsenvaltioiden yhtenäisyys juuri ennen EU-vaaleja. Sibiun kokous sinetöi Euroopan tulevaisuutta koskevan pohdintaprosessin ja uuden sitoutumisen EU:hun, joka saa aikaan tuloksia kansalaisten kannalta todella merkityksellisissä kysymyksissä.

Sibiun prosessin ensimmäiset askeleet otettiin syyskuussa 2016, kun puheenjohtaja Juncker ilmoitti EU:n myönteisestä toimintaohjelmasta, joka käynnisti pohdinnan Euroopan ja 27 jäsenvaltion EU:n tulevaisuudesta. EU-johtajat hyväksyivät sen jälkeen kaksi tärkeää julistusta, Bratislavassa Slovakiassa syyskuussa 2016 ja Roomassa Italiassa maaliskuussa 2017.

Maaliskuussa 2017, ennen Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlaa, komissio julkaisi valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta. Siinä esitettiin viisi mahdollista skenaariota EU:n tulevaisuudesta, kun jäsenvaltioita on 27. Tämä oli lähtökohta Euroopan tulevaisuutta koskeneelle laaja-alaiselle keskus­telulle, johon strategisen ohjelman keskeiset poliittiset painopisteet perustuvat. Komissio edisti voi­makkaasti ruohonjuuritason osallistumista kehittämällä uusia kansalaiskeskustelun ja kansalaisten kuulemisen muotoja, tekemällä keskustelusta joustavampaa ja interaktiivisempaa ja tuomalla sen verkkoon sekä tavoittelemalla entistä laajempaa ja monitahoisempaa yleisöä. Sadat tuhannet eri ikäryhmiä, uskontoja ja poliittisia näkemyksiä edustavat ihmiset eri jäsenvaltioista osallistuivat miltei 1 800 avoimeen keskustelutilaisuuteen, joita järjestettiin muun muassa kaupungintaloilla ja yliopis­toissa eri puolilla unionia. Yli 80 000 ihmistä vastasi Euroopan tulevaisuutta käsittelevään verkkokyselyyn, jonka oli laatinut 96:sta EU:n kansalaisesta muodostuva paneeli.

Komissio julkaisi lisäksi useita pohdinta-asiakirjoja, joissa tarkasteltiin perusteellisesti tiettyjä kysymyksiä keskustelun pohjaksi. Viimeinen näistä pohdinta-asiakirjoista koski kestävää kehitystä, ja se julkaistiin 30. tammikuuta 2019. Sibiun kokouksen valmistelujen yhteydessä komissio julkaisi myös omat toimintapoliittiset suosituksensa EU:n strategista ohjelmaa varten. Niissä keskityttiin viiteen teemaan, jotka ovat suojeleva Eurooppa, kilpailukykyinen Eurooppa, oikeudenmukainen Eurooppa, kestävä Eurooppa ja vaikutusvaltainen Eurooppa. Koko pohdintaprosessin ajan EU-johtajat kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan päivänpolttavista kysymyksistä, jotka ovat eurooppalaisille tärkeitä.

EU:n strategista ohjelmaa laadittaessa on kuunneltu kansalaisten näkemyksiä ja huolenaiheita, ja se pohjautuu unionissa viime vuosina saavutettuun edistykseen. EU-johtajat hyväksyivät strategisen ohjelman virallisesti kesäkuussa 2019 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Siinä keskitytään neljään ensisijaiseen tavoitteeseen: kansalaisten ja vapauksien suojeluun, vahvan ja elinvoimaisen taloudellisen perustan kehittämiseen, ilmastoneutraalin, vihreän, oikeudenmukaisen ja sosiaalisen Euroopan rakentamiseen sekä Euroopan etujen ja arvojen edistämiseen maailmassa. Strateginen ohjelma on EU:n vastaus kansalaisille pohdintaan, miten voimme vastata kohtaamiimme haasteisiin ja hyödyntää mahdollisuudet tulevaisuudessa.

Puheenjohtaja von der Leyen on ilmoittanut Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista, jossa eurooppalaiset voivat kertoa, miten unionia pitäisi heidän mielestään johtaa ja mitä tuloksia sen olisi saatava aikaan. Konferenssi alkaa vuonna 2020 ja kestää kaksi vuotta. Siihen osallistuu eri-ikäisiä ihmisiä eri puolilta EU:ta sekä kansalaisyhteiskunnan, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten edustajia.

1 luku

Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

CH01_OPEN

© Fotolia

Euroopan talous kasvoi vuonna 2019 seitsemättä vuotta peräkkäin, ja kasvu vaikutti jatkuvan myös vuosina 2020 ja 2021. Työmarkkinat pysyivät vahvoina: työllisyysaste nousi ennätyksellisen korkealle ja työttömyys laski 6,3 prosenttiin, mikä on alhaisin taso tällä vuosisadalla. Julkinen velka vähentyi viidettä vuotta peräkkäin valtioiden hyötyessä alhaisista koroista, ja väheneminen näytti jatkuvan edelleen.

Maailmantalouden tilanne kääntyi kuitenkin heikompaan suuntaan, ja epävarmuus toimintatavoista haittasi valmistusteollisuutta monissa jäsenvaltioissa. Tämän seurauksena Euroopan talouskasvunäkymät heikkenivät ja taloudessa vaikutti olevan edessä pitkä aiempaa hitaamman kasvun ja inflaation kausi.

EU:n painopiste koko vuoden ajan oli erityisesti talouskasvussa, työpaikkojen luomisessa ja investoinneissa. Tämä näkyi kaikessa toiminnassa, erityisesti talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa ja julkisen talouden seurannassa.

EU maksimoi määrärahojensa käytön edistääkseen investointeja innovatiivisten ohjelmien, esimerkiksi Euroopan investointiohjelman, kautta. Lokakuussa investointiohjelman piirissä oli lähes miljoona pientä ja keskisuurta yritystä. Liikkeelle saatujen investointien kokonaismäärä oli yli 439,4 miljardia euroa.

Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelman tarkoituksena on poistaa investoinnin esteitä, tarjota investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä tukea sekä järkeistää rahoitusvarojen käyttöä. Vuoden 2019 tulokset osoittavat, että ohjelmalla on ollut merkittävä makrotaloudellinen vaikutus ja siitä on koitunut konkreettista hyötyä ihmisille ja yrityksille.

Kuvio, joka osoittaa Euroopan investointiohjelman vaikutuksen makrotalouteen.

Euroopan investointiohjelman vaikutus makrotalouteen on ollut yksi vuosien 2014–2019 merkittävistä saavutuksista. Vuoteen 2019 mennessä Euroopan investointiohjelman ansiosta Euroopan unionin bruttokansantuote oli kasvanut 0,9 prosenttia ja oli luotu 1,1 miljoonaa työpaikkaa. Vuoteen 2022 mennessä investointiohjelman myötä bruttokansantuote kasvaa 1,8 prosenttia ja luodaan 1,7 miljoonaa työpaikkaa. Investoinnit ovat Euroopan unionissa palautuneet kriisiä edeltäneelle tasolle, ja ne lisääntyvät tasaisesti. Euroopan investointiohjelmalla on ollut keskeinen merkitys edistettäessä työllisyyttä ja kasvua Euroopan unionissa, ja yli miljoonan startup- ja pienyrityksen odotetaan nyt hyötyvän paremmista mahdollisuuksista saada rahoitusta. Investointiohjelmalla oli lokakuuhun 2019 mennessä saatu liikkeelle 439,4 miljardia euroa uusia investointeja kaikkialla Euroopan unionissa. Lähde: Euroopan komissio.

Kuvio Euroopan investointiohjelman vaikutuksesta kansalaisten arkeen.

Euroopan investointiohjelman avulla on rakennettu tai kunnostettu 531 000 edullista asuntoa, saatettu 1 039 000 startup- tai pienyritystä uusien rahoitusmahdollisuuksien piiriin, asennettu 28,3 miljoonaa älykästä energiamittaria, aktivoitu 8 miljoonaa uutta erittäin nopeaa laajakaistayhteyttä, parannettu 33,3 miljoonan ihmisen jätehuoltoa ja saatettu 10,4 miljoonaa kotitaloutta uusiutuvan energian piiriin. Lähde: Euroopan komissio.

Junckerin komissio painotti koko toimikautensa ajan (marraskuu 2014 – marraskuu 2019) sosiaalisia näkökohtia niin toimissaan kuin Euroopan tulevaisuudesta käytävässä keskustelussakin. Niiden suhteen on edistytty huomattavasti. Tällä hetkellä työssä käy yli 241 miljoonaa ihmistä, mikä on noin 14 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2014. Työllisyysaste on suurempi kuin koskaan (73,9 %) ja työttömyysaste alimmillaan sitten vuoden 2000. Vaikka nuorisotyöttömyyttä on edelleen liikaa, se oli marraskuussa 2019 vähentynyt vuoden 2013 huippulukemista (24,1 %) merkittävästi, 14,3 prosenttiin.

Kuvio, joka osoittaa, kuinka strategiset alat ovat hyötyneet Euroopan investointiohjelmasta kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Euroopan strategisten investointien rahaston investoinneista suurin osuus (30 prosenttia) kohdistui pienyrityksiin. Seuraavaksi eniten investointeja saivat tutkimus, kehitys ja innovointi (26 prosenttia), energia (18 prosenttia), digitaalisektori (11 prosenttia), liikenne (7 prosenttia), sosiaalinen infrastruktuuri (4 prosenttia) ja ympäristö ja resurssitehokkuus (4 prosenttia). Hyväksyttyihin Euroopan strategisten investointien rahaston toimiin liittyvät kokonaisinvestoinnit olivat 439,4 miljardia euroa. Siitä 81 miljardia euroa on hyväksyttyä Euroopan strategisten investointien rahaston rahoitusta (josta 58,8 miljardia on Euroopan investointipankin hyväksymää ja 22,2 miljardia Euroopan investointirahaston hyväksymää). Tästä rahoituksesta 62,6 miljardia euroa on jo allekirjoitettu. Kokonaistavoite vuoteen 2020 mennessä on 500 miljardia euroa. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Euroopan strategisten investointien rahaston investointeja tehtiin eniten Bulgariassa, Espanjassa, Kreikassa, Liettuassa, Portugalissa, Puolassa ja Virossa. Toiseksi eniten niitä tehtiin Irlannissa, Italiassa, Latviassa, Ranskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Unkarissa. Seuraavina tulivat vähäisemmillä investoinneilla Alankomaat, Belgia, Kroatia, Romania, Slovenia, Tanska ja Tšekki. Vähiten investointeja oli Itävallassa, Kyproksella, Luxemburgissa, Maltalla, Saksassa, Slovakiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kaikki numerotiedot perustuvat hyväksyttyihin toimiin, tilanne 15.10.2019. Näiden investointien ansiosta on rakennettu tai kunnostettu 531 000 edullista asuntoa, parannettu 33,3 miljoonan ihmisen jätehuoltoa ja saatettu 10,4 miljoonaa kotitaloutta uusiutuvan energian piiriin. Lähde: Euroopan investointipankki, Euroopan investointirahasto, Euroopan komissio.

Kuvio Euroopan unionin ja euroalueen talouden yleistilanteesta.

Kasvu on viime vuosina ollut Euroopan unionissa ja euroalueella noin 2 prosenttia, ja molempien talous on kasvanut 25 peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Eurooppalaisista 49 prosenttia suhtautuu myönteisesti Euroopan nykyiseen taloustilanteeseen. Julkisen talouden alijäämä Euroopan unionissa on supistunut 6,6 prosentista vuonna 2009 vain 0,7 prosenttiin vuonna 2018. Julkisen talouden velkasuhde Euroopan unionissa oli 88,3 prosenttia vuonna 2014, ja se on supistunut 81,9 prosenttiin vuonna 2018. Lähde: Euroopan komissio.

Kuvio työllisyys- ja työttömyysasteista Euroopan unionissa vuosina 2014–2019.

Työllisyysaste on kasvanut Euroopan unionissa jatkuvasti vuodesta 2014, jolloin työllisiä oli 226,8 miljoonaa. Vuonna 2015 tuo luku oli 229,3 miljoonaa, josta se nousi 232,2 miljoonaan vuonna 2016. Vuonna 2017 työllisiä oli 235,9 ja vuonna 2018 jo 239,9. Vuoden 2019 toisella neljänneksellä työpaikka oli 241,3 miljoonalla ihmisellä. Vuoden 2014 jälkeen Euroopan unionissa on luotu 14 miljoonaa työpaikkaa. Lähde: Eurostat, jäsenvaltiot, talouden ja rahoituksen pääosasto. Samaan aikaan työttömyysaste on laskenut yhtä vakaasti hieman yli 10 prosentista vuonna 2014 hieman yli 6 prosenttiin syyskuuhun 2019 mennessä. Lähde: Eurostat, työvoimatutkimus.

Talous- ja finanssipolitiikka

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso on EU:n talous- ja sosiaalipolitiikan vuotuinen koordinointijakso. Sen piirissä ovat kaikki jäsenvaltiot, ja sen tarkoituksena on vauhdittaa talouskasvua ja työpaikkojen luomista. Euroopan komissio ehdottaa tässä prosessissa neuvostolle vuosittain suosituksia esitettäviksi jäsenvaltioille. Suosituksia osoitettiin ensimmäistä kertaa kaikille 28 jäsenvaltiolle, sillä Kreikan talouden sopeutusohjelma oli saatu päätökseen elokuussa 2018.

Suositusten yleisenä tavoitteena on kannustaa jäsenvaltioita lisäämään kasvupotentiaaliaan nykyaikaistamalla taloutta ja vahvistamalla sen häiriönsietokykyä. Vallitsevan suotuisan taloustilanteen ja maailmanlaajuisten epävarmuustekijöiden vuoksi kaikkia jäsenvaltioita kehotettiin asettamaan etusijalle uudistukset, joilla edistetään kaikkia hyödyttävää kestävää kasvua, sekä hyvin kohdennetut investointistrategiat ja vastuullinen finanssipolitiikka. Neuvosto hyväksyi suositukset heinäkuussa.

Näiden suositusten sisältö vastaa vuotuisessa kasvuselvityksessä asetettuja yleisiä painopisteitä sekä euroalueen talouspolitiikasta annettua suositusta. Niissä hyödynnetään helmikuussa 2019 julkaistujen maaraporttien sisältämiä yksityiskohtaisia analyyseja ja huhtikuussa esitettyä kansallisten ohjelmien arviointia. Varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa yksilöitiin 13 jäsenvaltiota, joista olisi tehtävä perusteellinen tarkastelu sen arvioimiseksi, onko niillä makrotalouden epätasapainoja tai kohdistuuko niihin vaara tällaisista epätasapainoista. Tarkasteluissa havaittiin, että kymmenellä jäsenvaltiolla oli epätasapainoja ja kolmella liiallisia epätasapainoja.

Maakohtaisissa suosituksissa keskitytään entistä voimakkaammin kansallisen tason investointitarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota alueellisiin eroihin. Ne vastaavat raporteissa yksilöityjä perusteellisia analyyseja kunkin jäsenvaltion investointitarpeista ja pullonkauloista, joiden perusteella EU:n varojen käytön painopisteet olisi asetettava EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa (2021–2027).

Suosituksissa todetaan, että koska taloutemme ovat yhä digitalisoituneempia ja globalisoituneempia, nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastaaminen edellyttää aiempaa älykkäämpiä investointeja infrastruktuuriin, innovointiin, koulutukseen ja osaamiseen sekä lisätoimenpiteitä kestävien ja osallistavien sosiaaliturvajärjestelmien tarjoamiseksi ikääntyvälle väestölle.

Talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa otettiin huomioon myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistetut periaatteet, jotka ovat yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot sekä sosiaalinen suojelu ja osallisuus. Kaikille jäsenvaltioille annettiin ammattitaitoa koskeva suositus ja monille työmarkkinauudistuksia koskeva suositus. Muut suositukset koskivat esimerkiksi toimia heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten matalan osaamistason työntekijöiden, nuorten, ikääntyneiden, vammaisten ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden voimaannuttamiseksi. Vaikka sosiaalisen suojelun järjestelmät paranevat jatkuvasti, niiden kattavuudessa on edelleen joitakin aukkoja ja saatavuudessa esteitä.

Julkinen talous

Terve julkinen talous on keskeisen tärkeä perusta talouden vakaudelle ja kestävälle kasvulle. Velan ja alijäämän vähentäminen on tärkeää, jotta valtioilla olisi finanssipoliittinen puskuri, jonka avulla ne voivat lieventää laskusuhdanteen vaikutuksia. Vaikka julkinen velka vähenee edelleen EU:ssa, edistyminen sen suhteen on ollut epätasaista ja useilla jäsenvaltioilla on edelleen liikaa velkaa.

Makrotalouden vakaus on kasvun edellytys, minkä vuoksi EU:lla on säännöt ja menettelyt velan ja alijäämien havaitsemiseksi ja sen estämiseksi, että ne uhkaisivat kasvua jäsenvaltioissa. Epätasapainot euroalueella vähenivät edelleen vuonna 2019, mutta niiden suhteen on silti syytä toteuttaa lisätoimia. Helmikuussa julkaistu komission analyysi osoitti, että epätasapainoa oli kymmenessä jäsenvaltiossa ja että Kreikan, Italian ja Kyproksen epätasapainot olivat liiallisia.

Komissio asettaa maakohtaisia suosituksia koskevissa ehdotuksissaan tavoitteita auttaakseen jäsenvaltioita saavuttamaan julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteensa. Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä finanssi- ja rakennepoliittisia toimia laadukkaiden julkisten investointien lisäämiseksi erityisesti aloilla, jotka parantavat talouden kasvupotentiaalia. Näitä ovat esimerkiksi koulutus ja osaaminen, infrastruktuuri ja innovointi.

Komissio suositteli kesäkuussa neuvostolle Espanjan liiallista alijäämää koskevan menettelyn lopettamista, koska maan alijäämä oli saatu pysyvästi alle 3 prosenttiin sen bruttokansantuotteesta (BKT). Tämän vuoksi EU:n alijäämäsääntöjen korjaavassa osiossa ei ole enää yhtään jäsenvaltiota, kun vuonna 2011 niitä oli 24.

Komissio myös tarkasteli useiden jäsenvaltioiden osalta, noudattavatko ne julkista velkaa ja alijäämää koskevia EU:n sääntöjä. Tarkoituksena oli arvioida, oliko liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn aloittaminen perusteltua. Komissio totesi, että Belgia, Ranska ja Kypros noudattivat sääntöjä, mutta Italian suhteen oli syytä aloittaa liiallisen alijäämän menettely. Italian viranomaisten heinäkuussa ilmoittamien julkisen talouden lisätoimien ansiosta komissio kuitenkin katsoi, ettei tällaisen menettelyn aloittaminen ollut enää tarpeen.

Komissio antoi myös Unkarille ja Romanialle varoituksen, koska ne olivat liian kaukana julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteistaan, ja suositteli, että ne toteuttaisivat toimia tilanteen parantamiseksi. Kreikan katsottiin aloittaneen ohjelman jälkeiset uudistuksensa kohtuullisesti, vaikka joidenkin uudistusten toteuttaminen näytti hidastuneen ja oli olemassa riski, ettei tiettyjä sitoumuksia täytetä.

Verojen kiertäminen vähentää valtioiden tuloja, haittaa oikeudenmukaista kilpailua ja vaikuttaa kielteisesti kasvuun. Talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa on kyse kansallisten politiikkojen koordinoinnista, jotta voidaan varmistaa lähentyminen sekä vahva, kilpailukykyinen ja sosiaalinen Eurooppa. Aggressiivisen verosuunnittelun torjunta ja verotuksen koordinointi ovat olennaisen tärkeitä Euroopan kansalaisten ja kilpailukyvyn suojelemiseksi. Tämän vuoksi komissio antoi useille jäsenvaltioille ja koko euroalueelle maakohtaisia suosituksia aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumiseksi.

Pääomamarkkinaunioni

Vakaat ja tehokkaat pääomamarkkinat ovat kasvun, työllisyyden ja investointien kannalta olennaisen tärkeitä. Pääomamarkkinaunioni kattaa sekä sääntelyyn perustuvia että muita uudistuksia, jotta voitaisiin yhdistää säästäminen ja investoinnit aiempaa paremmin. Se on keskeinen osa EU:n strategiaa näiden alojen edistämiseksi.

Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on vahvistaa Euroopan rahoitusjärjestelmää tarjoamalla vaihtoehtoisia rahoituslähteitä ja enemmän mahdollisuuksia vähittäiskaupalle ja yhteisösijoittajille. Tämä merkitsee enemmän rahoitusmahdollisuuksia yrityksille, erityisesti pk-yrityksille ja startup-yrityksille, esimerkiksi riskipääoma- ja pääomamarkkinoilla. Vahva pääomamarkkinaunioni on välttämätön myös pankkiunionin täydentämiseksi ja talous- ja rahaliiton ja euron kansainvälisen aseman vahvistamiseksi.

Painopiste on vahvasti kestävässä rahoituksessa, kun finanssisektorilla ryhdytään auttamaan kestävästä kehityksestä tietoisia sijoittajia valitsemaan kestäviä hankkeita ja yrityksiä. Pääomamarkkina­unionin avulla kanavoidaan investointeja tähän suuntaan ja edistetään näin EU:n energia-, ilmasto- ja ympäristöohjelmaa.

Komission 13 ehdotuksesta 11 on nyt hyväksytty, ja pääomamarkkinaunionista on tulossa todellinen investointien veturi. Sen myötä syntyy EU:n yrityksille uusia rahoituslähteitä ja kansalaisille mahdollisuuksia säästää tulevaisuutta varten. Kuudella komission ehdotuksella pyritään hyödyntämään sisämarkkinoita parhaalla mahdollisella tavalla uusien eurooppalaisten tuotteiden, merkintöjen ja passien avulla ja viidellä yksinkertaistetaan sääntöjä yritysten ja sijoittajien kannalta ja tehdään niistä oikeasuhtaisempia. Kahdella ehdotuksella pyritään tehostamaan pääomamarkkinoiden valvontaa.

Parlamentti ja neuvosto sopivat huhtikuussa kohdennetuista muutoksista kahteen keskeiseen rahoituspalvelua koskevaan säädökseen eli markkinoiden väärinkäyttöasetukseen ja esiteasetukseen. Markkinoiden väärinkäyttöä koskeviin sääntöihin tehdyillä muutoksilla pyritään löytämään parempi tasapaino pieniin yrityksiin kohdistuvan byrokratian vähentämisen sekä markkinoiden luotettavuuden ja sijoittajansuojan välillä.

Esiteasetukseen ehdotetut muutokset antavat pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimiville liikkeeseenlaskijoille mahdollisuuden laatia tarjousesitteet kevyemmin, kun ne siirtyvät säännellyille markkinoille (eli arvopaperipörssiin). Näin kasvavien pk-yritysten kustannuksia voidaan säästää huomattavasti.

Toinen tärkeä merkkipaalu pääomamarkkinaunionin perustamisessa on yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen (PEPP-tuotteen) käyttöönotto. Kyseessä on vapaaehtoinen eläkesäästöjärjestely, jota monenlaisten rahoituksentarjoajien on määrä tarjota kaikkialla EU:ssa. Sillä täydennetään julkisia ja ammatillisia eläkejärjestelmiä nykyisten kansallisten yksityisten eläkejärjestelmien rinnalla. Asetus hyväksyttiin 14. kesäkuuta, ja sitä aletaan soveltaa kahden vuoden kuluttua, jolloin ensimmäisten tällaisten tuotteiden on määrä tulla markkinoille.

PEPP-tuote tarjoaa kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja kilpailun tuottamia hyötyjä, parantaa avoimuutta ja lisää tuotevaihtoehtojen joustavuutta. Eri jäsenvaltioissa liikkuvat kansalaiset voivat hyödyntää samaa tuotetta riippumatta siitä, missä päin Euroopan unionia he asuvat.

Uudet säännöt, joilla edistetään sijoitusrahastojen rajat ylittävää markkinointia, tulivat voimaan 31. heinäkuuta. Päivitetyt säännöt tekevät markkinoinnista yksinkertaisempaa, nopeampaa ja halvempaa ja viime kädessä lisäävät sijoitusrahastojen välistä kilpailua. Sijoittajat saavat enemmän valinnanvaraa ja vastinetta rahoilleen sekä paremman suojan.

Lisäksi päästiin yhteisymmärrykseen direktiivistä, jonka avulla taloudellisissa vaikeuksissa olevat elinkelpoiset yritykset voivat toteuttaa rakenneuudistuksen tehokkaasti ja rehelliset yrittäjät saavat uuden mahdollisuuden konkurssin jälkeen.

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat maaliskuussa myös uusista säännöistä, joilla helpotetaan pienten yritysten rahoitusta pääomamarkkinoiden kautta. Säännöillä vähennetään byrokratiaa yrityksiltä, jotka yrittävät päästä pk-yritysten kasvumarkkinoille (uusi pienille liikkeeseenlaskijoille omistettu kauppapaikkojen luokka), sillä niillä otetaan käyttöön oikeasuhteisempi lähestymistapa niiden listautumisen tukemiseksi.

Vauhtia tutkimukselle, innovoinnille ja teknologialle

Tieteellinen huippuosaaminen ja läpimurtoinnovaatiot

Vuonna 2019 EU:n Horisontti 2020 -ohjelman kautta saatiin 11 miljardia euroa rahoitusta tutkimuksen ja innovoinnin tukemiseen.

Koska disruptiivisten ja läpimurtoinnovaatioiden taloudellinen merkitys kasvaa jatkuvasti ja Euroopan innovaationeuvoston pilottivaihe on onnistunut hyvin, hanketta laajennetaan pilottivaiheen viimeisten kahden vuoden aikana merkittävästi. Vuosiksi 2019–2020 hyväksyttiin yli kahden miljardin euron rahoitus, joka kattaa koko innovaatioketjun kehittyneiden teknologioiden tukemiseen tarkoitetuista epätavanomaiseen tutkimusperustaan nojaavista Pathfinder-hankkeista Accelerator-rahoitukseen startup-yritysten ja pk-yritysten auttamiseksi kehittämään ja laajentamaan innovaatioita vaiheeseen, jossa ne voivat houkutella yksityisiä investointeja.

Tutkimukseen ja innovointiin tehtäviin investointeihin keskittyvän Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelman määrärahojen jakautuminen

Horisontti 2020 -ohjelman määrärahat ovat yhteensä 77 miljardia euroa vuosina 2014–2020. Niistä 11 miljardia muodostuu vuonna 2019 käynnistetyistä ehdotuspyynnöistä. Esimerkkejä ohjelman puitteissa myönnetystä Euroopan unionin rahoituksesta: 206 miljoonaa euroa energiaintensiivisten toimialojen muuttamiseen kilpailukykyisiksi, vähähiilisiksi ja kiertotalouteen perustuviksi ja niiden ympäristöjalanjäljen pienentämiseen; 132 miljoonaa euroa Euroopan johtoaseman edistämiseen seuraavan akkusukupolven käyttöönotossa, millä tuetaan vähähiilisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamista; 135 miljoonaa euroa Euroopan unionin muovistrategiaan eri tavoin liittyviin toimiin; 396 miljoonaa euroa tämän päivän lupaavimpiin innovaatioihin kuuluvan tekoälyn edistämiseen; ja 116 miljoonaa euroa uusien valmiuksien kehittämiseen kyberrikollisuuden torjuntaa ja ehkäisemistä varten.

Valorengas tummaa taustaa vasten

Kaikkien aikojen ensimmäisen kuvan mustasta aukosta otti Event Horizon -teleskooppi. Kansainvälisessä hankkeessa on mukana EU:n rahoitusta saavia tutkijoita. Kuva julkaistiin 10.4.2019.

EU avaruudessa

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto pääsivät vuonna 2019 osittaiseen alustavaan sopimukseen EU:n avaruusohjelmasta vuosiksi 2021–2027. Tarkoituksena oli varmistaa, että EU säilyttää johtoasemansa avaruusteknologian alalla ja kilpailukykyistä avaruusteollisuutta edistetään Euroopassa.

Kuvio, joka osoittaa, miten Euroopan unionin investoinnit avaruuteen ovat kasvaneet.

Euroopan unionin investoinnit avaruuteen olivat vuosina 2007–2013 yhteensä 4,6 miljardia euroa. Vuosina 2014–2020 ne olivat 11,1 miljardia euroa. Vuosina 2021–2027 niiden odotetaan kasvavan 16 miljardiin euroon. Määrät on ilmoitettu käypinä hintoina. Lähde: Euroopan komissio. Tekijänoikeus: Euroopan unioni.

Ohjelman ehdotetut määrärahat ovat 16 miljardia euroa. Sillä yhdistettäisiin EU:n avaruuspolitiikkaan liittyvä tuki yhdeksi kokonaisuudeksi ja lisättäisiin nykyistä rahoitusta yli kolmanneksella. Ohjelma perustuisi uusiin tarpeisiin ja saatavilla olevaan teknologiaan ja parantaisi Euroopan pääsyä avaruuteen, ja se olisi alku eurooppalaiselle lähestymistavalle innovatiivisen ja kilpailukykyisen avaruusteollisuuden tukemiseen.

Euroopan maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä Galileo on tarkin käytössä oleva maailmanlaajuinen järjestelmä. Syyskuussa Galileon käyttäjien, mukaan lukien Galileo-järjestelmää käyttävien älypuhelinten tai tablettien käyttäjät, määrä kasvoi koko maailmassa noin miljardiin. Copernicus-ohjelma tuottaa eniten maanhavainnointitietoa maailmassa. Sen avulla voidaan seurata ilmastonmuutosta, hallita rajojen turvallisuutta ja toteuttaa katastrofinhallintaa kaikkialla. Copernicus tuottaa päivittäin 12 teratavua dataa, joka on kokonaisuudessaan avoimesti ja maksutta ihmisten ja yritysten saatavilla. Se on näin massadatan ja pilvipalvelujen prosessoinnin kultakaivos. Copernicus on vuodesta 2019 lähtien parantanut tiedon, erityisesti kuvien, siirtämistä, ja tarjonnut käyttäjille mahdollisuuden löytää, ladata ja käsitellä tietoa helpommin datan ja informaation saantipalvelujen uusien päivitysten ansiosta.

EU:n puolustus ja teollisuus

Kolme neljästä EU:n kansalaisesta toivoo turvallisuuden parantuvan (Eurobarometri, marraskuu 2018). Tämän vuoksi EU on lujittanut sitoutumistaan puolustusunioniin. Joulukuussa 2017 aloitetussa pysyvässä rakenteellisessa yhteistyössä on mukana 25 jäsenvaltiota, jotka haluavat sitoutua tiiviimpään turvallisuus- ja puolustusalan yhteistyöhön ja osallistua kaikkein vaativimpiin operaatioihin. Muun muassa sotilaallisen liikkuvuuden, merivalvonnan ja kyberturvallisuuden aloilla on jo käynnistetty yhteensä 34 hanketta. Komissio osallistuu pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön tarkkailijana osallistujajäsenvaltioiden kutsusta.

Euroopan puolustusrahaston kaksi pilottihanketta, joiden määrärahat olivat yhteensä 590 miljoonaa euroa, saatiin päätökseen suunnitellusti samaan aikaan kun puolustusalan tutkimusta koskevan unio­nin valmistelutoimen (2017–2019) viimeinen toteuttamisvuosi alkoi. Euroopan puolustusteollisesta kehittämisohjelmasta (2019–2020) yhteisrahoitetaan yhteistyöhön perustuvaa puolustusvoima­varojen kehittämistä. Sen työohjelmasta sovittiin maaliskuussa, ja ehdotuspyynnöt julkaistiin huhtikuussa.

Investoinnit alueisiin, kaupunkeihin ja maaseutuun

Koheesiopolitiikalla tuettiin koko vuoden 2019 ajan työllisyyttä ja kasvua kaikkialla EU:ssa tuhansilla sekä suurilla että pienillä investoinneilla. Viiden viime vuoden aikana tukea on saanut miljoona yritystä ja sillä on luotu satoja tuhansia uusia työpaikkoja. Miljoonat ihmiset ovat saaneet apua koulutukseen tai työnhakuun, heidän kotinsa on liitetty parempaan laajakaistaan ja he ovat hyötyneet aiempaa paremmasta liikenneinfrastruktuurista ja terveysalan innovaatioista.

Euroopan aluekehitysrahastosta on tuettu myös kahta jäsenvaltiota ja kymmentä EU-aluetta teollisuuden muutosprosessissa. Nämä ovat Liettua, Slovenia, Pohjois- ja Itä-Suomi, Norra Mellansverige (Ruotsi), Suur-Manchester (Yhdistynyt kuningaskunta), Saksi (Saksa), Vallonia (Belgia), Piemonte (Italia), Cantabria (Espanja) sekä Hauts-de-France, Centre-Val de Loire ja Grand Est (Ranska). Kukin näistä 12 pilottihankkeesta saa 300 000 euron EU-avustuksen teollisuuden muutosprosessin toteuttamista ja kehitysstrategioiden suunnittelua varten maiden ja alueiden suhteellisten vahvuuksien perusteella. Tätä kutsutaan ”älykkääksi erikoistumiseksi”.

Ihmisiä kokoontuneena kuuntelemaan puhujaa kokoustilassa

Keskustelutilaisuus Brysselissä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon aikana 9.10.2019.

Koheesiopolitiikan varoja investoidaan myös innovatiivisiin startup-yrityksiin. Esimerkiksi huhtikuussa ilmoitettiin, että Euroopan investointirahastosta osoitettavan 32,5 miljoonan euron ansiosta Kroatian riskipääomarahasto investoi uusiin hankkeisiin, joilla on suuri kasvupotentiaali maassa. Yli sadan startup-yrityksen mahdollisuudet saada rahoitusta paranevat.

Samoin huhtikuussa komissio ilmoitti 4 miljardin euron rahoituksesta, joka maksetaan Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta 25 suurelle infrastruktuurihankkeelle kymmenessä maassa. Hankkeet kattavat monta alaa: niihin kuuluvat esimerkiksi kaasuputket Bulgarian ja Kreikan välillä, vesihuolto Maltassa, tutkimuslaitokset saksalaisessa yliopistossa ja junaratojen nykyaikaistaminen Pohjois-Portugalissa. Valtioiden yhteisrahoituksen kanssa näihin hankkeisiin investoidaan yhteensä 8 miljardia euroa.

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

Yhteisellä maatalouspolitiikalla edistettiin edelleen kasvua ja investointeja tukemalla elinkelpoista elintarviketuotantoa, luonnonvarojen kestävää hoitoa, maaseudun infrastruktuurin nykyaikaistamista ja sosiaalista osallisuutta. Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta oli osoitettu 8 miljardia euroa tukea maaseudun kehittämisohjelmiin 2014–2020. Tuki suunnattiin kaikentyyppisen maatalouden elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä innovatiivisen maatilateknologian ja kestävän metsänhoidon edistämiseen.

Maaseudun kehittämispolitiikan kautta pyritään myös suojelemaan ympäristöä sekä hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan siihen. Viljelijöitä voidaan tukea taloudellisesti esimerkiksi sellaisiin järjestelyihin liittymisessä, joilla kehitetään ympäristöystävällisiä maatalouskäytäntöjä, luodaan suotuisat olosuhteet biodiversiteetille tai elvytetään kosteikkoja hiilen sitomiseksi maaperään. Kaiken kaikkiaan maaseuturahaston tuki maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien palauttamiseen, säilyttämiseen ja parantamiseen oli lähes 27 miljardia euroa. Lisäksi käytettiin 2 miljardia euroa resurssitehokkuuden lisäämiseen ja vähähiiliseen ja ilmastonmuutoksen kestävään talouteen siirtymiseen maatalous-, elintarvike- ja metsätalousaloilla. Maaseuturahastosta myönnettiin myös lähes 5 miljardia euroa sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseen maaseutualueilla.

Komissio on pyrkinyt luomaan aiempaa oikeudenmukaisemman ja tasapainoisemman elintarvikeketjun auttaakseen viljelijöitä vahvistamaan asemaansa yhä markkinasuuntautuneemmalla maatalouselintarvikealalla. Epäterveitä kauppatapoja koskevat uudet säännöt tulivat voimaan huhtikuussa. Niillä pyritään suojaamaan viljelijöitä ja elintarviketeollisuuden yrityksiä tällaisilta kauppatavoilta. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi lainsäädäntöään viimeistään toukokuussa 2021. Lisäksi hyväksyttiin aloite maatalouselintarvikemarkkinoiden avoimuuden lisäämiseksi. Sen ansiosta kaikki markkinatoimijat saavat enemmän tietoa elintarvikeketjun eri vaiheissa.

Sininen talous

Kuviot Euroopan unionin sinisen talouden taloudellisista vaikutuksista.

Sinisen talouden osuus Euroopan unionin koko taloudesta bruttoarvonlisäyksen perusteella laskettuna pysyi suhteellisen vakaasti noin 1,5 prosentissa vuosina 2009–2017. Se on kuitenkin laskenut hieman vuodesta 2011 lähtien. Samana ajanjaksona työllisyys sinisessä taloudessa edisti koko Euroopan unionin taloutta tasaisesti 1,5–2 prosenttia, ja osuus on kasvanut selvästi vuodesta 2015 lähtien. Vuotta 2017 koskevat tiedot ovat alustavia Lähde: Eurostat (yritystoiminnan rakennetilastot), kalastusalan tiedonkeruujärjestelmä, meri- ja kalastusasioiden pääosasto ja Yhteisen tutkimuskeskuksen laskelmat. Bruttokansantuotteen reaalikasvu, kun bruttokansantuote on tuotannontekijähintainen ja vastaa näin ollen bruttoarvonlisäystä, vaihteli vuoden 2004 ja vuoden 2020 alun välillä. Bruttokansantuote kasvoi vuosina 2004–2006 yli 3 prosenttiin, minkä jälkeen se putosi vuoden 2008 finanssikriisin seurauksena jyrkästi ‒5 prosenttiin vuonna 2009. Yhtä nopea kasvu palautti sinisen talouden bruttokansantuotteen takaisin 2 prosenttiin vuonna 2010. Se kuitenkin laski jälleen hieman alle 0 prosenttiin vuonna 2012. Vuosina 2012–2014 kasvu oli vakaata ja johti noin 2 prosentin arvioihin, joissa se pysyi vakaana pientä vaihtelua lukuun ottamatta vuoden 2020 alkuun asti. Vuosia 2019–2020 koskevat tiedot ovat ennusteita. Lähde: Euroopan komissio.

EU:n sininen talous, joka kattaa kaiken valtameriin, meriin ja rannikkoalueisiin liittyvän kestävän taloudellisen toiminnan, kasvaa edelleen. Toukokuussa julkaistun, järjestyksessä toisen EU:n sinistä taloutta koskevan kertomuksen mukaan alan bruttovoitto vuonna 2017 oli 74,3 miljardia euroa ja sillä työskenteli yli 4 miljoonaa henkeä. Tuoreimmat luvut osoittavat, että kasvu on nopeaa sekä perinteisillä että kehittyvillä sinisen talouden aloilla. Kertomuksella pyritään osaltaan lisäämään kasvua tarjoamalla parempia tietoja, analyyseja ja tietämystä merestä.

Kalastaja pitelee hummeria kalastusaluksella

Kalastajan saaliina langusti Guilvinecissa Ranskassa 20.8.2019.

Elokuussa julkaistu vuoden 2019 taloudellinen toimintakertomus unionin kalastuslaivastosta osoitti, että alan tulokset vuonna 2017 olivat edelleen vahvoja. Tämä johtui pääasiassa kestävistä kalastusmenetelmistä, kalan keskihintojen noususta, polttoaineiden hintojen pysymisestä alhaisina ja joidenkin tärkeiden kalakantojen tilan paranemisesta. Myönteisen suuntauksen odotetaan jatkuvan.

Yhteenliitetyn Euroopan liikenne

Vuonna 2019 valittiin turvallisempaa, älykkäämpää ja ympäristöystävällisempää liikenneinfrastruktuuria varten 108 hanketta, jotka saivat Verkkojen Eurooppa -välineestä avustuksia yhteensä 538 miljoonaa euroa. Näistä 39 hankkeen (117 miljoonaa euroa) tarkoituksena on vähentää tavarajunien aiheuttamaa melua, kehittää rajat ylittäviä rautatieyhteyksiä ja parantaa satamien keskeistä infrastruktuuria. Lisäksi 109 miljoonalla eurolla tuetaan multimodaalisia logistiikkakeskuksia, jotka mahdollistavat rahdin siirtämisen liikennemuodosta toiseen. Kaksi muuta painopistettä koskivat tieliikenteen älykkäitä liikennejärjestelmiä (rahoitusta 80 miljoonaa euroa) sekä innovointia ja uutta teknologiaa (71 miljoonaa euroa).

Euroopan komissio käynnisti maaliskuussa yhdessä Euroopan investointipankin kanssa uuden Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta liikennealalla yhdistävän välineen. Se on innovatiivinen rahoitusväline, jolla tuetaan Euroopan liikennealan ympäristökestävyyttä ja tehokkuutta edistäviä hankkeita. Välineen määrärahat ovat aluksi 200 miljoonaa euroa, ja sillä rahoitetaan investointeja Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmään ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuriin. Komissio ja investointipankki yhdistivät voimansa myös liikenneturvallisuuteen tehtävien investointien tukemisessa. Turvallisempi liikenne -foorumin avulla helpotetaan teknisten ja taloudellisten neuvojen saantia erityisesti maanteihin liittyvissä kysymyksissä.

Investoinnit yrityksiin

Pienten ja keskisuurten yritysten osuus kaikista Euroopan yrityksistä on 99 prosenttia. Ne ovat keskeinen osa EU:n taloutta. EU tukee näitä yrityksiä parantamalla liiketoimintaympäristöä, helpottamalla rahoituksen saantia ja tarjoamalla erilaisia palveluja, jotka auttavat niitä laajentumaan EU:ssa ja sen ulkopuolella.

EU auttoi niitä vuonna 2018 erityisesti yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) kautta hankkimaan 10 miljardia euroa rahoitusta 140 000 tällaiselle hankkeelle useiden välineiden, esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahaston (EFSI), kautta.

Investoinnit ihmisiin

Koulutuksen uudistaminen on useimmissa jäsenvaltioissa tärkeä painopiste. Sillä oli näkyvä asema myös vuoden 2019 talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa. Koulutukseen ja osaamiseen investoiminen on olennaisen tärkeää innovoinnin ja tuottavuuden kasvun pitämiseksi yllä erityisesti nopeasti muuttuvassa työmaailmassa, jossa osaamisvajeet lisääntyvät. Eriarvoisuus koulutustuloksissa on uhka Euroopan sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle ja pitkän aikavälin vauraudelle. Muita heikommassa asemassa oleville ryhmille on olennaisen tärkeää saada tasavertainen pääsy laadukkaaseen koulutukseen, ja koska työelämä muuttuu nopeasti, yhä useampia aikuisia on kannustettava parantamaan jatkuvasti osaamistaan ja omaksumaan elinikäinen oppiminen. Kaikille jäsenvaltioille annettiin koulutukseen liittyvä maakohtainen suositus.

Neuvosto hyväksyi toukokuussa suositukset laadukkaista varhaiskasvatusjärjestelmistä ja kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kielten opetukseen ja oppimiseen osana työtä, jolla tähdätään eurooppalaisen koulutusalueen perustamiseen vuoteen 2025 mennessä. Seuraavassa kuussa komissio ilmoitti Erasmus+-ohjelman puitteissa ensimmäisistä 17:stä eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymästä, joihin osallistuu 114 korkea-asteen oppilaitosta 24 jäsenvaltiossa. Yhteenliittymillä parannetaan korkeakoulutuksen laatua ja houkuttelevuutta sekä tiivistetään oppilaitosten, opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan yhteistyötä.

EU jatkoi myös investointeja koulutukseen. Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelman kautta annettavalla tuella ja yhteisrahoituksella annetaan aloitteleville yrittäjille tai yrittäjäksi haluaville mahdollisuus kouluttautua toisessa maassa toimivan kokeneemman pk-yrittäjän kanssa. Viime vuonna ohjelmaan osallistui Euroopassa ja sen ulkopuolella 1 300 uutta yrittäjää. Lisäksi 120 pääsee mukaan EYE Global -pilottiohjelmaan, johon osallistuvat myös Israel, Singapore ja kaksi Yhdysvaltojen osavaltiota, New York ja Pennsylvania.

Tiivistelmä nuorisotakuun täytäntöönpanon saavutuksista.

Nuorisotakuu on jäsenvaltioiden huhtikuussa 2013 tekemä poliittinen sitoumus tarjota kaikille alle 25-vuotiaille nuorille laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tai muodollisen koulutuksen päättämisestä. Tällä komission käynnistämällä hankkeella on vähennetty nuorisotyöttömyyttä. Vuodesta 2013 lähtien työttömiä nuoria on 2,5 miljoonaa vähemmän ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria on 2 miljoonaa vähemmän. Vuodesta 2014 järjestelmän piirissä on ollut yli 25 miljoonaa nuorta, ja yli 18 miljoonaa nuorta on ottanut vastaan työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikan. Lähde: Euroopan komissio. Tekijänoikeus: Euroopan unioni.

Unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+, jonka budjetti on yli 3,2 miljardia euroa, tarjosi mahdollisuuksia 650 000 nuorelle ja 237 000 työntekijälle koulutuslaitoksissa ja nuorisojärjestöissä. Nuorisotyöllisyysaloitteesta myönnettiin 350 miljoonaa euroa erityisen suuresta nuorisotyöttömyydestä kärsivillä alueilla asuville nuorille.

Uusia yhteyksiä

Noin 35 000 nuorta sai mahdollisuuden tutustua Eurooppaan DiscoverEU-matkakortin avulla. Yli 90 000 nuorta ilmoittautui Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, ja heistä 12 000 osallistui solidaarisuustoimiin eri puolilla Eurooppaa vuonna 2019.

DiscoverEU-matkailijat keskustelevat kestävästä matkailusta ensimmäisessä tapaamisessaan Nijmegenissa Alankomaissa 12.7.2019.

DiscoverEU-matkailijat keskustelevat kestävästä matkailusta ensimmäisessä tapaamisessaan Nijmegenissa Alankomaissa 12.7.2019.

Terveempi Eurooppa

Komissio teki OECD:n ja Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskuksen kanssa yhteistyötä EU:n terveydenhuoltojärjestelmiä koskevien perusteellisten tutkimusten toteuttamiseksi. Terveyden tila EU:ssa -sykli ja sen oheisraportti kattavat 30 maan terveysprofiilin. Vuonna 2019 niissä käsiteltiin erityisesti viittä horisontaalista teemaa: rokotusvastaisuutta, terveysvalistuksen ja ehkäisevän terveydenhuollon digitaalista muutosta, puutteita terveydenhuollon saatavuudessa, tehtävänsiirtoja terveystyöntekijöiden kesken ja lääkkeiden saatavuutta potilaiden kannalta.

Jean-Claude Juncker ja Tedros Adhanom Ghebreyesus nostavat esille t-paitaa, jossa lukee ”Vaccines Work”

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus esittelevät #VaccinesWork-paitaa maailman rokotushuippukokouksessa Brysselissä 12.9.2019.

EU paransi helmikuussa jäsenvaltioissa myytävien lääkkeiden turvallisuutta ottamalla käyttöön reseptilääkkeitä koskevia uusia tarkastus- ja turvaominaisuuksia. Valmistajien on siitä alkaen pitänyt liittää reseptilääkkeiden laatikoihin kaksiulotteinen viivakoodi ja peukaloinnin paljastava mekanismi ja apteekkien (myös verkossa toimivien) ja sairaaloiden tarkistaa lääkkeiden aitous ennen niiden antamista potilaille. Tämä on viimeinen vaihe vuonna 2011 hyväksytyn väärennettyjä lääkkeitä koskevan direktiivin täytäntöönpanossa. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa EU:ssa myytävien lääkkeiden turvallisuus ja laatu.

Nuoret pelaavat rugbya Euroopan komission päärakennuksen eteen rakennetulla kentällä

Nuoret pelaavat rugbya Euroopan komission päärakennuksen Berlaymontin edessä urheilun eurooppalaisella teemaviikolla. Bryssel, 23.9.2019.

Tuloksia ja jatkuvuutta painottava EU:n talousarvio

EU:n talousarviolla pyrittiin vahvistamaan Euroopan taloutta ja parantamaan sen häiriönsietokykyä sekä edistämään solidaarisuutta ja turvallisuutta sekä EU:n rajojen sisällä että niiden ulkopuolella.

Talouskasvun tukemiseen ja alueiden välisten taloudellisten erojen kaventamiseen tähtäävien toimenpiteiden osuus oli lähes puolet talousarvion sidotuista varoista (80 miljardia euroa). EU:n varoista osoitettiin 12,2 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin – myös uuteen Euroopan suurteholaskennan yhteisyritykseen – osana Horisontti 2020 -ohjelmaa. Koulutuksen sekä liikenteen ja digitaalisen infrastruktuurin määrärahoja lisättiin, kun Erasmus+-ohjelman määrärahoja korotettiin 17,8 prosenttia ja Verkkojen Eurooppa -välineen määrärahoja 37,0 prosenttia vuodesta 2018. Maatalouden ja maaseudun tuki pysyi entisellään eli lähes 60 miljardissa eurossa. Sillä edistetään osaltaan ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kestävää kasvua. Vuoden 2019 talousarviossa tarjottiin tarpeellista joustavuutta muuttoliikekysymysten sisäisten näkökohtien käsittelemiseksi. Jäsenvaltioille osoitettiin kansallisten toimenpideohjelmien kautta 386,3 miljoonaa euroa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston yhteensä 1,2 miljardin euron tuesta sekä 442,7 miljoonaa euroa rajaturvallisuuteen ja 92,7 miljoonaa euroa turvallisuuteen sisäisen turvallisuuden rahastosta. Uuden Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen osoitettiin yhteensä 5 miljoonaa euroa. Viraston tehtävänä on nostaa syytteitä EU:n talousarvioon kohdistuvista rikoksista, kuten petoksista, rahanpesusta ja korruptiosta.

2 luku

Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat

© Fotolia

Vuosi 2019 oli talouden ja yhteiskunnan digitalisaation etenemisen kannalta jälleen merkittävä vuosi. Kuluttajat ja yritykset kaikkialla EU:ssa ja sen ulkopuolellakin ovat jo päässeet nauttimaan tämän prosessin hedelmistä. Se on EU:n yhteisen lähestymistavan ansiota.

Toukokuussa käyttöön otetut uudet säännöt tekivät EU-maiden välisistä puheluista ja tekstiviesteistä halvempia, kun puheluille ja viesteille kiinteistä puhelimista ja matkapuhelimista asetettiin hintakatto. Maksuttomia langattomia lähiverkkoja (WiFi hotspot) on nyt tarjolla eri puolilla Eurooppaa entistä enemmän – kiitos EU:n rahoittaman ohjelman, josta kaupungit saavat rahoitusta asennuskustannuksiin.

Eräillä muilla toimilla on luotu perusta Euroopan digitaaliselle tulevaisuudelle. Tekoälyä käyttävät tuotteet ja palvelut yleistyvät koko ajan. EU on nyt antanut uusia ohjeita, joiden ansiosta kansalaiset voivat luottaa siihen, että teknologia auttaa ihmisiä eikä korvaa heitä.

Eurooppa haluaa ottaa johtoaseman superlaskennan alalla. Päätös sijoittaa supertietokone kahdeksaan uuteen supertietokonekeskukseen antoi tavoitteen toteutumiselle merkittävää lisävauhtia. Keskeisten viestintäverkkojen ja niiden välittämien tietojen turvallisuus on herättänyt huolta, ja asiaan on nyt puututtu. Uusilla ehdotuksilla on määrä vahvistaa 5G-verkkojen kyberturvallisuutta, antaa Euroopan unionin kyberturvallisuusvirastolle selvästi suurempi rooli ja asettaa tuotteiden, prosessien ja palvelujen kyberturvallisuussertifioinnille EU:n laajuiset säännöt. Lisäksi on päätetty kehittää uusia huipputurvallisia kvanttiviestintäverkkoja.

Uusien tekijänoikeussääntöjen ansiosta toimittajat ja luovan työn tekijät saavat paremman suojan luomalleen verkkosisällölle ja oikeudenmukaisemman korvauksen sen käytöstä.

Turvallisemmat, halvemmat ja paremmat verkkoyhteydet

Verkkoyhteydet olivat EU:lle keskeinen kysymys myös vuonna 2019. Kun talouden ja yhteiskunnan digitalisoituminen etenee etenemistään ja kun ihmiset kuluttavat yhä enemmän aikaa tuotteiden ja palvelujen käyttämiseen verkossa, on tärkeämpää kuin koskaan, että verkkoyhteydet ovat turvallisia, luotettavia ja kohtuuhintaisia.

Video digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymisestä

Digitaaliset sisämarkkinat: halvemmat puhelut EU-maiden välillä. © Euroopan unioni, 2019

EU-maiden ja muiden Euroopan maiden välisten puheluiden ja viestien hinnat ovat vaihdelleet huomattavasti. Kiinteästä puhelimesta tai matkapuhelimesta toiseen maahan soitetun puhelun vakiohinta oli aiemmin keskimäärin kolminkertainen kotimaanpuhelun vakiohintaan verrattuna. Tekstiviestin vakiohinta taas oli yli kaksinkertainen. Toukokuussa käyttöön otettujen hintakattojen mukaan kiinteästä puhelimesta tai matkapuhelimesta soitettu puhelu saa maksaa enintään 0,19 euroa + arvonlisävero (alv) minuutissa ja tekstiviesti enintään 0,06 euroa + alv. Verkkovierailumaksut poistettiin jo vuonna 2017, ja nyt kuluttajat ja yritykset ovat päässeet nauttimaan Euroopan sisäisille ulkomaanpuheluille asetetusta hintakatosta.

Kuvio, joka kuvaa digitaalisten esteiden poistamista kuluttajilta ja yrityksiltä.

Digitaalisten esteiden poistaminen on ratkaisevan tärkeää kuluttajien ja yritysten kannalta. Euroopan unionin neljä vapautta eli tavaroiden, pääoman, palvelujen ja työvoiman vapaa liikkuvuus eivät ole vielä toteutuneet internetissä. Tästä syystä Junckerin komissio on pyrkinyt ratkaisemaan nämä ongelmat. Ennen vuotta 2014 eurooppalaiset eivät voineet käyttää verkkotilauksiaan matkustaessaan, ja suosikkitelevisio-ohjelman suoratoisto saattoi keskeytyä ulkomailla. Ongelmana olivat myös korkeat verkkovierailuhinnat oman puhelimen käytöstä Euroopassa. Vuonna 2007 puhelut maksoivat 50 senttiä minuutilta ja tekstiviestit 28 senttiä kappaleelta. Kuluttajien oikeuksia ei ollut mukautettu digiaikaan, joten kuluttajiin kohdistui maarajoituksia eivätkä he voineet hankkia tuotteita tai palveluja muista maista, koska ostosten maksaminen edellytti tietyn maan pankki- tai luottokorttia. Eurooppalaiset ovat huhtikuusta 2018 alkaen voineet käyttää elokuvien, urheilutapahtumien, e-kirjojen, videopelien ja musiikkipalvelujen verkkotilauksiaan myös matkustaessaan muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. He eivät maksa verkkovierailumaksuja matkustaessaan Euroopan unionissa. Jo 70 prosenttia eurooppalaisista on hyödyntänyt tätä. Lisäksi päivitettyjen kuluttajansuojasääntöjen ja uusien digitaalisten sopimusten sääntöjen ansiosta kuluttajilla on enemmän oikeuksia internetissä ja he voivat luottaa verkkokauppaan myös tehdessään ostoksia muista jäsenvaltioista. Joulukuun 3. päivästä 2018 alkaen uudet säännöt, joilla poistetaan perusteettomat maarajoitukset, ovat varmistaneet, että kuluttajat voivat hankkia tuotteita ja palveluja verkossa ilman pelkoa syrjinnästä tai maantieteellisistä rajoituksista. Lähde: Euroopan komissio.

Tiivistelmä Wifi4EU-aloitteesta.

WiFi4EU-ohjelmasta rahoitettujen verkkojen on oltava maksuttomia, niissä ei saa olla mainontaa eikä käyttäjien tietoja saa kerätä kaupallisiin tarkoituksiin. Lisäksi näitä verkkoja hyödyntävien julkisten tilojen on asetettava WiFi4EU-tunnus näkyville sekä osoitettava, että ne ovat Euroopan unionin yhteisrahoittamia. Lähde: Euroopan komissio.

Konkreettista hyötyä saatiin myös järjestelmästä, jolla autetaan paikallisviranomaisia asentamaan maksuttomia langattomia lähiverkkoja. WiFi4EU-aloitteella halutaan auttaa jopa 8 000:ta yhteisöä eri puolilla EU:ta parantamaan verkkoyhteyksiään. Paikallisviranomaiset voivat saada EU:lta 15 000 euron avustuksen lähiverkkojen asentamiseen. Kahden hakemuspyynnön perusteella järjestelmästä on voitu auttaa yli 5 000:ta yhteisöä – vuonna 2018 apua sai jo 2 800. Kullakin yhteisöllä on 18 kuukautta aikaa sijoittaa saamansa varat julkisten langattomien lähiverkkojensa tarvitsemiin laitteisiin.

Viime vuoden aikana tuettiin myös maaseutujen verkkoyhteyksiä. Syrjäisillä ja maaseutualueilla asuvista vain 53 prosentilla on käytettävissään nopea internetyhteys. Koko EU:ssa osuus on 82 prosenttia. Tämän digitaalisen kuilun kurominen umpeen on keskeinen prioriteetti. Laajakaistaa käsittelevien virastojen verkosto kasvoi merkittävästi vuonna 2019: nyt kaikkiaan 116 kansallista ja alueellista virastoa auttaa koordinoimaan toimia, joilla laajakaistayhteydet ulotetaan EU:n kaukaisimpiinkin kolkkiin. Paremmat ja nopeammat laajakaistayhteydet parantavat koulutuksen, terveydenhuollon, viranomaispalvelujen ja yritysten palvelujen saatavuutta, edistävät työllisyyttä ja investointeja ja tukevat näiden alueiden yhteisöjä.

Verkosto laajeni, kun EU-maat lupasivat huhtikuussa tehdä yhteistyötä digitaaliteknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, jotta teknologialla voidaan vastata niihin merkittäviin ja kiireellisiä toimia vaativiin taloudellisiin, sosiaalisiin sekä ilmastoon ja ympäristöön liittyviin haasteisiin, joita maaseudun elinkeinoelämä laajemminkin eli myös EU:n elintarvike- ja maatalousala kohtaavat.

Toukokuussa pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien alla järjestettiin kampanja, jolla tehtiin tunnetuksi naisten kokemaa verkkoväkivaltaa. Tässä #DigitalRespect4Her-tunnisteella varustetussa kampanjassa naispuoliset parlamenttien jäsenet, asiantuntijat ja toimittajat toivat esiin niitä erityisiä ongelmia, joita naiset kohtaavat sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa.

Digitalisaatio tukee myös laajempia toimia, joilla kaadetaan EU:n sisämarkkinoilla olevia esteitä. Konkreettisen esimerkin tästä tarjoaa sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän käynnistäminen. Järjestelmä auttaa EU-maiden, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin sosiaaliturvalaitoksia vaihtamaan tietoja tapauksissa, joissa kansalaiset asuvat ja työskentelevät eri maissa tai muuttavat maasta toiseen. Järjestelmän käytännön toiminta alkoi tammikuussa 2019, ja nyt 31 maata on aloittanut sen käyttöönoton. Vuoden loppuun mennessä ne olivat vaihtaneet tietoja jo yli 175 000 tapauksesta. Järjestelmän tarkoituksena on auttaa kansalaisia saamaan pääsyn tietoihinsa sujuvammin, nopeuttaa ja tarkentaa heidän sosiaaliturvaetuuksiensa laskemista ja tukea sosiaaliturvaviranomaisia petostentorjunnan tehostamisessa.

Myös arvonlisäveron periminen verkkokauppiailta paranee maaliskuussa sovittujen uusien sääntöjen myötä. Nyt verkkokauppiaiden ei tarvitse rekisteröityä alv-tarkoituksissa kuin kerran eikä siis enää jokaisessa EU-maassa, jossa ne myyvät tuotteitaan. Tämä tuo rajojen yli verkossa toimiville pienille yrityksille merkittäviä säästöjä niin ajankäytössä kuin taloudellisestikin. Uusien sääntöjen ansiosta kansallisten veroviranomaisten on helpompi periä arvonlisävero sellaisilta EU:n ulkopuolisilta yrityksiltä, jotka myyvät EU:n kuluttajille tavaroita verkossa toimivilla markkinapaikoilla. Säännöt auttavat maksamattomien verotulojen perinnässä – verotuloja jää alalla saamatta vuosittain 5 miljardin euron edestä.

Oikeuksien suojelu digiaikana

Kuluttajien ja yritysten oikeuksien suojaamiseksi verkossa käynnistettiin erinäisiä toimia, kuten uudet säännöt, jotka liittyvät digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista sekä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin. Säännöt selkeyttävät ja yksinkertaistavat verkossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Kun koko EU:ssa sovelletaan yksiä ja samoja sääntöjä, yritysten on helpompi tuntea velvollisuutensa ja kuluttajilla on mahdollisuus käyttää selkeitä oikeussuojakeinoja, jos digitaaliset sisällöt, palvelut tai tavarat (myös digitaalisia elementtejä sisältävät tuotteet, kuten älyjääkaapit) ovat virheellisiä tai viallisia.

Lisäksi sovittiin uusista EU:n säännöistä, joilla monimutkaiset tekijänoikeussäännöt päivitetään digiaikaan. Musiikin suoratoistopalvelut, tilausvideopalvelut, uutissyötteet ja käyttäjien lataaman sisällön alustat ovat nykyään pääasiallisia keinoja tutustua luovaan sisältöön ja lehtiartikkeleihin. Uusilla säännöillä taataan oikeudenmukaisempi korvaus luovan työn tekijöille, vahvemmat oikeudet käyttäjille ja selkeämpi vastuu alustoille. Tarkoituksena on parantaa tekijänoikeussuojatun verkkosisällön saatavuutta yli rajojen, vahvistaa uusia oikeuksia ja velvollisuuksia verkkoalustoille, joilla on tekijänoikeussuojattuja teoksia, edistää lehdistöä ja journalismia verkossa, parantaa toimittajille maksettavia korvauksia sekä helpottaa tekijänoikeussuojatun aineiston käyttöä koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Eurooppa jatkoi päättäväisiä toimiaan, joilla torjutaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä digitaalitaloudessa. Googlelle määrättiin maaliskuussa 1,49 miljardin euron sakko, koska se oli sisällyttänyt kolmansien osapuolten verkkosivustojen kanssa tehtyihin sopimuksiin rajoittavia lausekkeita, jotka ovat estäneet kilpailijoita sijoittamasta hakusanamainoksia kyseisille sivustoille. Kesäkuussa käynnistettiin muodollinen tutkintamenettely Broadcomin menettelyistä sen arvioimiseksi, onko yritys sulkenut kilpailijat laittomasti markkinoiden ulkopuolelle. Broadcomilla on maailmanlaajuisesti johtava asema langoitettuihin viestintälaitteisiin, kuten modeemeihin ja tv-digisovittimiin, tarkoitettujen komponenttien alalla. Komissio otti lokakuussa käyttöön Broadcomiin kohdistuvia väliaikaisia toimenpiteitä, joilla on tarkoitus estää vakavan ja peruuttamattoman haitan aiheutuminen kilpailulle sillä välin kun komissio tutkii tiettyjä yrityksen menettelyjä, joiden väitetään olevan luonteeltaan markkinoilta sulkevia. Qualcomm sai heinäkuussa 242 miljoonan euron sakon myytyään alihintaan piirisarjoja, joiden avulla älypuhelimet ja tabletit voivat muodostaa yhteyden matkaviestinverkkoihin. Alihintamyynnillä yritys pyrki poistamaan markkinoilta pääkilpailijansa kyseisessä markkinasegmentissä. Lisäksi käynnistettiin tutkimus siitä, miten Amazon käyttää muilta sen verkkosivuilla tavaroita myyviltä kauppiailta saatuja tietoja.

Verkkoalustojen ja yritysten välisiin suhteisiin on heinäkuusta lähtien sovellettu uusia sääntöjä, joilla luodaan yhdenmukaiset puitteet vähimmäistason avoimuudelle ja muutoksenhakuoikeuksille. Säännöillä suojellaan yrityksiä, jotka ovat asiakkaiden saavuttamisessa riippuvaisia verkkoalustoista, ja samalla turvataan alustojen innovaatiopotentiaali. Sääntöjen noudattamisessa tukena toimii verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskus.

Turvallisemmat verkot

EU on vahvistanut uudet säännöt, jotka koskevat verkkojen kyberturvallisuutta kokonaisuudessaan. Pakettiin kuuluu suosituksia, jotka koskevat viidennen sukupolven (5G) verkkojen turvallisuutta. 5G-verkkojen tarjoaman suuren kapasiteetin odotetaan kasvattavan digitaalisten tuotteiden ja palvelujen määrää ja valikoimaa samoin kuin alan tuloja, joiden arvioidaan yltävän 225 miljardiin euroon vuonna 2025. EU-maat tekivät maalis-kesäkuussa laajat riskinarvioinnit 5G-verkkoinfrastruktuuristaan ja tiukensivat sääntöjään julkisten verkkojen turvallisuuden parantamiseksi.

Kesäkuussa tuli voimaan EU:n kyberturvallisuusasetus, jolla linjataan EU:n kyberturvallisuuspolitiikan tulevaisuutta. Nyt aletaan kehittää uutta järjestelmää digitaalisten tuotteiden, palvelujen ja prosessien kyberturvallisuussertifiointia varten ja vahvistetaan Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston roolia. Kyberturvallisuusvirastolla on keskeinen tehtävä sertifiointijärjestelmän perustamisessa ja ylläpidossa, ja lisäksi sen on määrä lisätä EU:n tasolla tehtävää operatiivista yhteistyötä. Virasto auttaa EU-maita, jotka pyytävät sitä puuttumaan kyberhäiriötilanteisiin, ja tukee EU:n tason koordinointia laajamittaisissa rajat ylittävissä kyberhyökkäyksissä ja -kriiseissä.

Niin ikään kesäkuussa seitsemän EU-maata (Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Luxemburg, Malta ja Saksa) lupasi vauhdittaa huipputurvallisten kvanttiviestintäverkkojen kehittämistä. Tarkoituksena on vahvistaa Euroopan valmiuksia kvanttiteknologian ja kyberturvallisuuden alalla ja varmistaa tulevaisuuden verkkojen turvallisuus. Osallistujamaiden kunnianhimoisissa ehdotuksissa peräänkuulutetaan uutta kvanttiviestintäinfrastruktuuria, jonka ansiosta tietoja ja dataa voitaisiin siirtää ja tallentaa huipputurvallisesti ja joka yhdistäisi toisiinsa viestintäresurssit kaikkialla EU:ssa. Uudessa infrastruktuurissa kvanttiteknologiat ja -järjestelmät integroitaisiin perinteisiin viestintäinfrastruktuureihin. Sen kaksi osatekijää olisivat maanpäällinen komponentti, joka hyödyntäisi olemassa olevia kuituviestintäverkkoja, jotka yhdistävät strategisia kohteita maiden sisällä ja niiden välillä, sekä avaruuskomponentti, joka huolehtisi pitkän matkan yhteyksistä Euroopassa ja muissa maanosissa.

Tämän verkoston käyttäminen kriittisessä infrastruktuurissa ja salausjärjestelmissä auttaa suojaamaan älykkäitä energiaverkkoja, lennonjohtoa, pankkeja, terveydenhuoltolaitoksia ja monia muita hakkeroinnilta. Verkosto antaa datakeskuksille mahdollisuuden tallentaa ja vaihtaa tietoja turvallisesti ja huolehtii julkisen sektorin tietojen pitkäaikaisesta yksityisyydensuojasta.

Neuvosto vahvisti toukokuussa järjestelmän, jonka avulla EU voi määrätä kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä kyberhyökkäysten torjumiseksi ja niihin vastaamiseksi, kun hyökkäykset muodostavat ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenmaille. Tällaisia uhkia ovat myös kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat kyberhyökkäykset, jos rajoittavat toimenpiteet katsotaan tarpeellisiksi yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valmistautuminen tulevaisuuden teknologioihin

Tekoäly

Tulevaisuutta ajatellen Eurooppa haluaa saada täyden hyödyn niistä monista edistysmahdollisuuksista, joita tekoäly voi tuoda mukanaan. Viime vuosina EU onkin investoinut voimakkaasti tekoälyvalmiuksiinsa. Koska tekoälyn kehitys kuitenkin herättää myös huolta, erityinen korkean tason asiantuntijaryhmä ryhtyi vuonna 2019 laatimaan ohjeita tekoälyteknologian eettistä kehittämistä varten, jotta tämä teknologia jatkossakin palvelisi yhteiskuntaa eikä vahingoittaisi sitä. Luotettavaa tekoälyä koskevien ohjeiden laatimisesta vastasivat eri puolilta EU:ta tulevat asiantuntijat, ja odotuksena on, että ne otetaan osaksi ihmiskeskeistä tekoälyä koskevia ehdotuksia, jotka on määrä esittää alkuvuodesta 2020. Ohjeissa käsitellään monenlaisia kysymyksiä, kuten syrjinnän välttämistä tekoälypohjaisten järjestelmien kehittämisessä, ja sen varmistamista, että järjestelmät ovat kestäväpohjaisia ja ympäristöä säästäviä.

Superlaskenta

Tekoälyn kehittäminen tarvitsee tuekseen niin paljon dataa, että sen tuottamiseen tarvitaan hyvin paljon laskentatehoa. Siinä Eurooppa on tähän asti ollut jälkijunassa muuhun maailmaan nähden. Kesäkuussa valittiin eri puolilta Eurooppaa kahdeksan toimipaikkaa uusia eurooppalaisia supertietokoneita varten. EU ja sen jäsenmaat rahoittavat hanketta 840 miljoonalla eurolla. Sofiaan (Bulgaria), Ostravaan (Tšekki), Barcelonaan (Espanja), Bolognaan (Italia), Bisseniin (Luxemburg), Minhoon (Portugali), Mariboriin (Slovenia) ja Kajaaniin (Suomi) aikanaan sijoitettavat uudet supertietokoneet voivat nostaa Euroopan suurteholaskentakapasiteetin nelin-viisinkertaiseksi nykyisestä. Tavoitteena onkin alan johtoasema maailmassa. Supertietokoneita voitaisiin hyödyntää yksilöllistetyn hoidon kehittämisessä, lääkkeiden ja materiaalien suunnittelun parantamisessa ja uuden biotekniikan kehittämisessä samoin kuin sääennusteissa ja ilmastonmuutoksen mallintamisessa.

Katse tulevaisuuteen: digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen

Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen auttaisi EU:ta säilyttämään asemansa maailman johtavana digitaalitalouden toimijana. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian puitteissa on sen käynnistämisvuodesta 2015 lähtien esitetty 30 erilaista säädösehdotusta, joista vuoden 2019 loppuun mennessä oli hyväksytty 28 eli viisi enemmän kuin edellisvuoden lopussa. Kahdesta jäljellä olevasta ehdotuksesta, joista ensimmäinen koskee yksityisyyden suojaa verkossa ja toinen teollisuus-, teknologia- ja tutkimusalan kyberturvallisuutta käsittelevää eurooppalaista osaamiskeskusta, odotetaan päästävän sopuun vuonna 2020. Euroopan komissio on asettanut digitaalialalla muitakin prioriteetteja: tekoälyyn liittyvien eettisten ohjeiden pohjalta on määrä esittää lainsäädäntöä, jolla luotaisiin koordinoitu eurooppalainen lähestymistapa tekoälyn inhimillisiä ja eettisiä vaikutuksia varten. Lisäksi on tarkoitus hyväksyä uusi digitaalisia palveluja koskeva säädös, jolla päivitetään digitaalisia alustoja, palveluita ja tuotteita koskevat vastuu- ja turvallisuussäännöt.

3 luku

Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

© Fotolia

Ilmastokriisi oli edelleen poliittisen asialistan kärjessä vuonna 2019. Entistä kunnianhimoisempia maailmanlaajuisia toimia vaadittiin yhä laajemmin, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuivat edelleen kaikkialla Euroopassa ja maailmassa.

EU on osoittanut olevansa koko maailman tasolla johtoasemassa ilmastoasioissa, sillä se on antanut lainsäädäntöä Pariisin sopimukseen liittyvien sitoumustensa toteuttamiseksi ja ylittämiseksi ja hyväksynyt pitkän aikavälin strategian, jolla Euroopasta tehdään maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Joulukuussa tämä tavoite edistyi merkittävästi, kun von der Leyenin komission lippulaivahanke ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma” julkistettiin. Ohjelma auttaa tuottamaan, liikkumaan, kuluttamaan ja elämään ympäristön kannalta vastuullisemmalla tavalla. Näin ketään – eikä mitään aluetta – ei jätetä muista jälkeen.

Energiaunionin toteuttaminen vakiinnutti Euroopan aseman maailmanlaajuisena johtajana energiatehokkuuden ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien teknologioiden alalla. Samalla se tukee siirtymistä puhtaaseen energiaan kaikilla talouden aloilla. Jäsenvaltiot toimittivat energia- ja ilmastosuunnitelmiensa ensimmäisen luonnoksen arvioitavaksi komissiolle uusien hallintosääntöjen mukaisesti.

EU nopeuttaa siirtymistään kiertotalouteen, ja kaikki kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman 54 toimea onkin nyt toteutettu. EU:n uudet säännöt tiettyjen kertakäyttömuovien kieltämiseksi tulivat voimaan heinäkuussa, ja jäsenvaltioiden olisi nyt saatettava ne osaksi kansallista lainsäädäntöään.

EU pyrki edelleen vahvistamaan rahoitusta innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden saattamiseksi markkinoille, j#/a

Ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 mennessä

Ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen ovat uhka Euroopan ja koko maailman olemassaololle. Tähän haasteeseen vastaamiseksi Eurooppa tarvitsee uuden kasvumallin Euroopan unionin muuntamiseksi nykyaikaiseksi, resurssitehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi taloudeksi, jossa ei vuoteen 2050 mennessä enää aiheuteta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä, jossa talouskasvu on irrotettu resurssien käytöstä ja jossa ei jätetä jälkeen ketään eikä mitään aluetta.

Komissio esitti vuonna 2018 >a target="_blank" href="https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fi"#visionsa ilmastoneutraalista EU:sta vuoteen 2050 mennessä. Visio perustuu seuraaviin seitsemään osatekijään: energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, puhdas ja verkottunut liikkuvuusjärjestelmä, kilpailukykyinen kiertotalousteollisuus, verkottuneet korkeatasoiset infrastruktuurit, biotalouden ja luonnollisten hiilinielujen edistäminen sekä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin käyttö. Laajan sidosryhmäkeskustelun jälkeen ja puheenjohtaja von der Leyenin esittämän vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan tiedonannon pohjalta tämä tavoite vahvistettiin Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2019.

EU:lla on jo vahvaa näyttöä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä siten, että samalla pidetään yllä talouskasvua. Vuonna 2018 päästöt olivat 23 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990, vaikka talous kasvoi samana aikana 61 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. EU on laajan kokemuksensa pohjalta edelläkävijä vihreän ja osallistavan talouden luomisessa joulukuussa esitetyn von der Leyenin komission lippulaivahankkeen ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma” avulla. Vihreän kehityksen ohjelman ytimessä on sitoumus tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Ohjelma on merkittävä harppaus vihreän ja osallistavan talouden toteuttamiseksi käytännössä. Siinä esitetään uudelleen komission sitoumus vastata ilmastoon ja ympäristöön liittyviin haasteisiin ja linjataan toimet tuleville kuukausille ja vuosille. Lisätietoja on kohdassa ”EU vuonna 2019: muutosten vuosi”.

Jotta tämä EU:n sitoutuminen saataisiin osoitettua myös käytännössä, ensimmäisellä eurooppalaisella ilmastolailla kirjataan vuoden 2050 neutraaliustavoite lainsäädäntöön. Mikä tärkeintä, vihreän kehityksen ohjelmalla luodaan pohja reilulle ja sosiaalisesti oikeudenmukaiselle siirtymävaiheelle. Se on suunniteltu siten, että yksikään ihminen tai alue ei jää jälkijunaan edessä olevassa suuressa muutoksessa.

Euroopan unioni on ensimmäinen merkittävä talousalue, jonka Pariisin sopimukseen liittyvistä sitoumuksista on tullut sitovaa lainsäädäntöä ja joka on jo ylittänyt tavoitteensa vähentää päästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Jos kaikki sovitut toimenpiteet toteutetaan kokonaisuudessaan, se ylittäisi tavoitteensa vähentää niitä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vieläkin kunnianhimoisemmat tavoitteet ovat kuitenkin tarpeen, ja vihreän kehityksen ohjelmassa nostetaankin tämä tavoite vähintään 50 prosenttiin (ja jopa 55 prosenttiin) vuoden 1990 tasoihin verrattuna.

EU on jo aloittanut talouden nykyaikaistamisen ja muuttamisen. Ilmastotoimet jatkuivat vuonna 2019 kaikilla rintamilla: ajoneuvoista ja ilmasta saatiin puhtaampia, teknologisiin ratkaisuihin investoitiin, metsiä suojeltiin ja ihmisille annettiin mahdollisuuksia kantaa kortensa kekoon.

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastokokouksen osanottaja kävelee kohti Euroopan unionin väreissä olevaa kokousosastoa

EU:n paviljonki YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa Madridissa 3.12.2019.

Energiaunionin hallintoa koskevien uusien sääntöjen mukaisesti jäsenvaltiot laativat ensimmäistä kertaa yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien luonnokset. Kesäkuussa julkaistu komission arvio suunnitelmaluonnoksista osoitti, että lopullisissa suunnitelmissa, jotka jäsenvaltioiden oli määrä toimittaa vuoden loppuun mennessä, on esitettävä kunnianhimoisempia tavoitteita EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuvio, joka osoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentymisen vuodesta 1990 sekä vuoteen 2030 ulottuvat päästötavoitteet.

Kasvihuonepäästöjä on tarkoitus vähentää vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Euroopan unioni vähensi kasvihuonepäästöjä jo 23 prosenttia vuosina 1990–2018 ja ylitti näin vuodeksi 2020 asetetun 20 prosentin tavoitteen. Ennusteiden mukaan kokonaisvähennys on 45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, mikä on 5 prosenttiyksikköä alkuperäistä 40 prosentin tavoitetta enemmän. Lähde: Euroopan unionin neuvosto.

Kansainvälinen toiminta ilmastonmuutoksen torjumiseksi

EU:n päästöt muodostavat vain noin 9 prosenttia maailman kokonaispäästöistä. Näin ollen on selvää, ettei Eurooppa pysty yksinään torjumaan ilmastonmuutosta ja että kaikkien maiden on tehtävä yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi. New Yorkissa syyskuussa pidetty YK:n ilmastohuippukokous tarjosi EU:lle tilaisuuden keskustella kumppaneidensa kanssa siitä, miten tavoitetasoa voitaisiin nostaa ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa vauhdittaa. Komissio valmistautui YK:n huippukokoukseen antamalla tiedonannon, jossa vahvistetaan EU:n sitoutuminen ilmastotoimien tavoitetason nostamiseen.

EU:n neuvottelijat osallistuivat joulukuussa Madridissa pidettyyn YK:n ilmastokokoukseen (COP25). Varsovan kansainvälisen mekanismin toisesta tarkistuskierroksesta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintasuunnitelman laatimisesta sopiminen olivat rohkaisevia uutisia, kun neuvottelut kansainvälisistä hiilimarkkinoista ja avoimuudesta eivät tuottaneet tulosta.

Vaikka EU:n valtuuskunta pyrki siihen, että näistä kysymyksistä olisi päästy yhteisymmärrykseen, se ei lopulta voinut hyväksyä kansainvälisiä hiilimarkkinoita koskevia maailmanlaajuisia täytäntöönpanosääntöjä. Saavutettavissa ollut kompromissi olisi heikentänyt ympäristötavoitteiden tinkimättömyyttä ottaen erityisesti huomioon samalla viikolla esitetyn Euroopan vihreän kehityksen ohjelman. Maailmanlaajuisten ilmastotoimien tavoitetaso nousee kuitenkin vuonna 2020: Glasgow’ssa marraskuussa pidettävään COP26-kokoukseen mennessä osapuolten on päivitettävä kansallisesti määritellyt panoksensa ja esitettävä pitkän aikavälin strategioita Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. EU on valmis tähän.

Fluorihiilivetyjen, jotka ovat lämmitys- ja jäähdytyslaitteissa yleisesti käytettäviä haitallisia ilmastoa lämmittäviä kaasuja, poistaminen käytöstä maailmanlaajuisesti alkoi 1. tammikuuta 2019. EU:n johtaman toimen odotetaan edistävän merkittävästi Pariisin sopimuksen tavoitetta pitää maapallon ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2 °C:ssa.

EU jatkoi ilmastokysymyksiä koskevaa kansainvälistä toimintaansa ja yhteistyötään koko vuoden ajan. Kesäkuussa komissio, Kanada ja Kiina järjestivät yhdessä merkittävän kansainvälisen ilmastokokouksen Brysselissä. Kolmanteen ilmastotoimia käsittelevään ministerikokoukseen osallistui korkean tason edustajia yli 30 maasta, muun muassa G20-maiden ministereitä.

EU on edelleen vahvasti sitoutunut ilmastotoimien tukemiseen kehitysmaissa. Se on jäsenvaltioidensa ohella edelleen suurin julkisen ilmastorahoituksen tarjoaja, ja sen kehitysmaille tarjoama rahoitus nousi 21,7 miljardiin euroon vuonna 2018, kun se vuonna 2017 oli 20,4 miljardia euroa.

Ryhmä ihmisiä rannalla käsissään EU:n rantojen puhdistamiskampanjasta kertova juliste

EU:n työntekijät ja paikallinen väki yhdistävät voimansa #EUBeachCleanUp-kampanjassa roskaantuneiden rantojen puhdistamiseksi. Koh Sak, Thaimaa, 13.9.2019.

Nykyaikaisen ja kunnianhimoisen energiaunionin toteuttaminen

Vuonna 2015 käynnistetyn energiaunionistrategian tavoitteena on tarjota eurooppalaisille kotitalouk­sille ja yrityksille varmaa, kestävää, kilpailukykyistä ja kohtuuhintaista energiaa. Energiaunionin neljäs tilannekatsaus osoitti, että komissio on täysin toteuttanut strategiaa koskevan visionsa. Tärkeimpiä saavutuksia oli ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -lainsäädäntöpaketin loppuun saattaminen toukokuussa. Paketti koostui kahdeksasta säädöksestä. Paketti muuttaa radikaalisti Euroopan energiajärjestelmää – se tekee siitä ilmastoystävällisen ja saa sen palvelemaan kuluttajia ja toimimaan Euroopan talouden ja kilpailukyvyn hyväksi.

Paketti sisältää uusia ja kunnianhimoisia tavoitteita vuodelle 2030: energiatehokkuuden lisääminen vähintään 32,5 prosentilla ja uusiutuvien energialähteiden osuuden nostaminen vähintään 32 prosenttiin energiankulutuksesta. Sillä uudistetaan kattavasti sähkömarkkinoita, jotta uusiutuvien energialähteiden liittäminen verkkoon helpottuisi, ja varmistetaan, että kaikki voivat osallistua energiakäänteeseen antamalla kuluttajille ja yhteisöille mahdollisuus tuottaa omaa sähköään. Mikä tärkeintä, uusilla säännöillä lopetetaan kaikkein saastuttavimmille laitoksille myönnettävät tuet.

Tiivistelmä Euroopan unionin energiatehokkuustoimista.

Euroopan unioni on asettanut uuden energiatehokkuustavoitteen, joka on vähintään 32,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi selkeämpien ja yksikertaisempien energiatehokkuusmerkintäsääntöjen ansiosta kotitaloudet säästävät miltei 150 euroa vuodessa, ja energiatehokkuuteen on osoitettu Euroopan rakenne- ja investointirahastoista 18 miljardia euroa vuosiksi 2014–2020. Euroopassa on tällä hetkellä 900 000 työpaikkaa energiatehokkuusalalla. Lähde: Euroopan komissio.

EU hyväksyi myös uudet selkeämmät ja yksinkertaisemmat energiamerkinnät, jotka auttavat kuluttajia säästämään energiaa (Tanskan vuotuisen energiankulutuksen verran) ja rahaa (keskimäärin 150 euroa vuodessa kotitaloutta kohti) vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi komissio hyväksyi lokakuussa uusia toimenpiteitä kodinkoneiden, kuten jääkaappien, pyykinpesukoneiden, astianpesukoneiden ja televisioiden, kestävyyden parantamiseksi. Tähän sisältyvät ensimmäistä kertaa korjattavuutta ja kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset, joilla edistetään kiertotaloutta.

Marraskuussa komissio esitteli ensimmäiset tulokset vuonna 2018 käynnistetystä aloitteesta, jonka tarkoituksena on auttaa kymmentä teollisuuden muutosprosessissa olevaa EU:n aluetta ja kahta jäsenvaltiota kehittämään ilmastonmuutoksen kestävää ja vähähiilistä taloutta. Sen yhteydessä käynnistettiin 12 pilottihanketta erityisten esteiden poistamiseksi. Kukin hanke sai EU:n tukea 300 000 euroa. Komissio jatkoi myös toimiaan siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden tukemiseksi edistääkseen ”oikeudenmukaista siirtymää”, jossa mikään alue ei jää jälkeen.

Helmikuussa 26 Euroopan saarta käynnisti siirtymisen puhtaaseen energiaan. Ne julkaisevat toimintaohjelmansa vuoden 2020 puoliväliin mennessä.

Energiaturvallisuus ja solidaarisuus

Energiatoimitusten turvaaminen EU:n kuluttajille on olennainen osa energiaunionia. Tässä yhteydessä päästiin sopimukseen sen varmistamisesta, että kaikki EU:n ulkopuolisista maista tulevat ja niihin menevät kaasuputket ovat EU:n energialainsäädännön mukaisia.

Baltian maiden toimitusvarmuuden vahvistamiseksi komissio sekä Viro, Latvia, Liettua ja Puola allekirjoittivat poliittisen etenemissuunnitelman Baltian maiden sähkömarkkinoiden synkronoinnista Manner-Euroopan kanssa Puolan kautta. EU myönsi hankkeelle 323 miljoonan euron avustuksen.

EU jatkoi investointeja turvalliseen ja kestävään energiainfrastruktuuriin Verkkojen Eurooppa -välineen kautta, mukaan lukien 800 miljoonaa euroa ensisijaiseen energiainfrastruktuuriin ja 750 miljoonaa euroa hankkeisiin, joista on merkittävää rajat ylittävää hyötyä. Lisäksi myönnettiin 214,9 miljoonaa euroa Puolan ja Tanskan Norjaan yhdistävälle Baltic Pipe -kaasuinfrastruktuurihankkeelle.

Tiivistelmä Euroopan unionin energiaturvallisuustoimista.

Energiaturvallisuuden alalla on toteutettu yli 30 yhteistä etua koskevaa hanketta, ja 75 muuta hanketta toteutetaan viimeistään vuonna 2022. Verkkojen Eurooppa -väline on vuodesta 2014 alkaen saanut 3,4 miljardia euroa rahoitusta, ja lisäksi energiaturvallisuuteen on osoitettu 1,3 miljardia euroa Euroopan strategisten investointien rahastosta. Euroopan unionin julkinen rahoitus energiainfrastruktuuriin on saanut aikaan yhteensä noin 50 miljardin euron investoinnit.

Energia-alan kyberturvallisuuskysymysten ratkaisemisesta on tullut ensisijainen tavoite, koska kaikki eurooppalaiset ovat riippuvaisia energian saatavuudesta. EU antoi mahdollisten uhkien torjumiseksi suosituksen, jossa annetaan ohjeita siitä, miten tiettyihin kyberturvallisuushaasteisiin voidaan vastata.

EU jatkoi ydintutkimuksen ja -teknologian turvallisten, varmojen ja innovatiivisten sovellusten kehittämistä muihin tarkoituksiin kuin ydinenergian tuottamiseen. Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa mahdollisimman korkeatasoisen ydinturvallisuuden varmistamiseksi jatkui koko vuoden 2019.

Vähähiiliseen talouteen siirtyminen

EU:n päästökauppajärjestelmä tuotti edelleen myönteisiä tuloksia, sillä laitosten päästöt vähenivät 4,1 prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

Tammikuussa alkoi toimia erityinen markkinavakausvaranto järjestelmään kertyneen nykyisen päästöoikeuksien ylijäämän korjaamiseksi. Tämä parantaa järjestelmän häiriönsietokykyä mukauttamalla huutokaupattavien päästöoikeuksien tarjontaa. EU lisäsi yritysten kannustimia vähentää päästöjään siirtämällä syyskuun 2019 ja elokuun 2020 välisenä aikana lähes 400 miljoonaa päästöoikeutta järjestelmästä varantoon, mikä nostaa päästöjen hintaa ja tekee puhtaasta teknologiasta kustannustehokkaampaa. Euroopan hiilimarkkinoiden korkeammat hinnat vuonna 2018 tuottivat jäsenvaltioille ennätystulot, noin 14 miljardia euroa eli yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2017.

Joulukuussa EU ja Sveitsi saivat päätökseen prosessin, jonka avulla ne voivat yhdistää päästökauppajärjestelmänsä. Vuodesta 2020 alkaen molempien järjestelmien päästöoikeuksia voidaan käyttää jommassakummassa järjestelmässä syntyvien päästöjen kompensoimiseen. Tämä yhteyssopimus on ensimmäinen laatuaan ja osoittaa, että tällaiset järjestelmät voivat tasoittaa tietä laajemmille kansainvälisille hiilimarkkinoille. Aiemmin vuoden aikana sääntelyesteiden poistaminen antoi Islannille, Liechtensteinille ja Norjalle mahdollisuuden osallistua täysimääräisesti EU:n huutokauppapaikkaan päästöoikeuksien kauppaamiseksi.

Vauhdittaakseen kansainvälisellä tasolla edistymistä hiilimarkkinoiden vankkojen kansainvälisten puitteiden luomisessa komissio järjesti useita konferensseja, joissa kartoitettiin mahdollisia ratkaisuja luotettavien kansainvälisten päästökauppajärjestelmien perustamisen tiellä olevien esteiden raivaamiseksi.

Puhdas ja kestävä liikenne

Nopeampi siirtyminen puhtaaseen ja kestävään liikenteeseen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa eurooppalaisten terveyttä ja elämänlaatua, edistää EU:n ilmastotavoitteita ja parantaa teollisuuden kilpailukykyä. Komissio esitti maaliskuussa etenemissuunnitelman toimista, joilla varmistetaan nopeampi siirtyminen puhtaisiin ajoneuvoihin. Puhtaaseen, turvalliseen ja verkottuneeseen liikkuvuuteen tähtäävän EU:n strategian tärkeimpiä saavutuksia vuonna 2019 olivat ensimmäiset EU:n laajuiset hiilidioksidipäästötavoitteet kuorma-autoille, uudet hiilidioksidipäästönormit henkilö- ja pakettiautoille sekä uudet säännöt, joilla kannustetaan viranomaisia käyttämään ympäristöystävällisiä liikennemuotoja.

Tutkija käyttää välineitään laboratoriossa

Yhteisen tutkimuskeskuksen tutkija seuraa ilman epäpuhtauksia ilmakehää havainnoivassa Euroopan komission observatoriossa Isprassa Italiassa 1.5.2019.

EU on dieselgate-skandaalin jälkeen tiukentanut sääntöjä huomattavasti varmistaakseen ajoneuvojen riippumattomammat ja luotettavammat testausmenettelyt. Tammikuussa tulivat voimaan yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä ja uudet todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat säännöt. Syyskuussa todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevien sääntöjen mukaisesti suoritetut typen oksidien (NOx) mittaukset tulivat pakollisiksi kaikille Euroopassa myytäville uusille autoille.

Myös meriliikenteen päästöjen vähentämisessä edistyttiin hyväksymällä ehdotus alusten hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevan EU:n järjestelmän tarkistamisesta sekä julkaisemalla nämä tiedot ensimmäistä kertaa. Tämä on tärkeä askel pyrittäessä varmistamaan, että kansainvälinen merenkulku osallistuu omalta osaltaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen maailmanlaajuisesti.

Akut

Akut ovat ratkaisevan tärkeitä puhtaaseen energiaan siirtymisen ja sähköisen liikkumisen kannalta. Komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja teollisuuden sidosryhmien kanssa kilpailukykyisen, kestävän ja innovatiivisen akkujen ekosysteemin rakentamiseksi Eurooppaan. Tämä on tärkein tavoite Euroopan akkualan yhteenliittymässä, joka on teollisuusvetoinen aloite, johon osallistuu noin 260 teollisuuden ja innovoinnin organisaatiota ja joka arvioi parhaillaan mahdollisuuksia rajat ylittäviin hankkeisiin. Komissio raportoi huhtikuussa akkuja koskevan komission strategisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistymisestä. Kesäkuussa komissio käynnisti uuden akkuja käsittelevän eurooppalaisen teknologia- ja innovaatiofoorumin tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseksi. EU asetti lisäksi vuonna 2019 Horisontti 2020 -ohjelmassa 132 miljoonaa euroa saataville akkuhankkeita varten.

Kuvio, joka näyttää kestävien energiateknologioiden tarjontaa ja kysyntää koskevat ennusteet.

Vuonna 2018 tieliikenteessä oli alle 4 miljoonaa sähköautoa. Vuoteen 2028 mennessä sähköajoneuvojen määrän odotetaan kasvavan 50–200 miljoonaan, ja vuoteen 2040 mennessä Euroopan teillä odotetaan olevan 900 miljoonaa sähköajoneuvoa. Vuonna 2018 myytyjen litiumioniakkukennojen määrä vastasi alle 77:ää gigawattituntia. Vuonna 2028 määrän odotetaan olevan 250–1 100 gigawattituntia, ja vuonna 2040 jo 600–4 000 gigawattituntia. Euroopan osuuden maailmanlaajuisesta kennojen valmistuksesta odotetaan kasvavan vuonna 2018 mitatusta 3 prosentista 7–25 prosenttiin vuonna 2028. Osuutta on tarkoitus kasvattaa edelleen vuoteen 2040 mennessä. Lähde: Yhteinen tutkimuskeskus.

Kohti kiertotaloutta

Energian tuotanto- ja käyttötapojen muuttaminen on olennaisen tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta se on vain osa ratkaisua. Kiertotaloudesta on jo tullut keskeinen osa EU:n teollisuus- ja talousstrategiaa, ja se luo pohjan EU:n toimille jätteen syntymisen ehkäisemiseksi, suunnittelun parantamiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi. Kaikki komission kiertotaloutta koskevaan toimintasuunnitelmaan sisältyvät 54 toimea on nyt toteutettu tai niitä toteutetaan parhaillaan, mikä luo perustan jatkotoimien kehittämiselle.

Muovien käyttöön puuttuminen on ollut ensisijainen tavoite, sillä muovien tuotanto-, käyttö- ja hävittämistavat vahingoittavat liian usein ympäristöä eivätkä anna mahdollisuutta hyödyntää kiertotaloudesta saatavaa taloudellista hyötyä. Tämä ongelma tulee näkyvimmin ja hälyttävimmin esille meriin vuosittain päätyvinä miljoonina tonneina muoviroskaa.

Heinäkuussa tulivat voimaan uudet EU:n säännöt, joilla torjutaan merten roskaantumista. Nämä toimenpiteet koskevat niitä kymmentä tuotetyyppiä, jotka useimmiten roskaavat Euroopan rantoja, kuten muoviset kertakäyttöiset lautaset, aterimet, pillit, ilmapallojen varret ja vanupuikot, jotka kielletään vuoteen 2021 mennessä. Jäsenvaltiot sopivat muovipullojen 90 prosentin keräystavoitteen saavuttamisesta vuoteen 2029 mennessä. Muovipulloissa on myös oltava vähintään 25 prosenttia kierrätysmateriaalia vuoteen 2025 mennessä ja 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä toimi on osa ensimmäistä Euroopan laajuista muovistrategiaa, joka käynnistettiin vuonna 2018 ja jonka tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki EU:n markkinoille saatetut muovipakkaukset olisivat käytettävissä uudelleen tai kierrätettävissä.

Työntekijä käyttää konetta tehtaassa

Tehdastyöntekijä valmistaa kompostoituvia pusseja ja kalvoja uusiutuvista materiaaleista Herentissä Belgiassa 28.10.2019.

Muovipakkausten kierrätysaste Euroopassa on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2005, mutta se on edelleen alle 30 prosenttia eurooppalaisten vuosittain tuottamasta 25 miljoonasta muovijätetonnista. Osana pyrkimyksiä tehostaa edelleen muovien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä yli 170 julkista ja yksityistä muoviteollisuuden alalla toimivaa kumppania sitoutui lokakuussa käyttämään 10 miljoonaa tonnia kierrätysmuovia uusissa tuotteissa vuoteen 2025 mennessä. Aloite on peräisin Circular Plastics Alliance -foorumilta, joka piti ensimmäisen kokouksensa helmikuussa.

Arvioituaan terveys- ja ympäristöriskejä Euroopan kemikaalivirasto totesi tammikuussa, että olisi perusteltua rajoittaa mikromuovien tarkoituksellista lisäämistä EU:n tuotteisiin.

Tiivistelmä Euroopan muoviteollisuudesta.

Euroopan muoviteollisuus työllistää lähes 1,5 miljoonaa ihmistä, sen vuotuinen liikevaihto on 350 miljardia euroa, ja sen vuotuinen osuus maailman muovituotannosta on 18 prosenttia. Pienet ja keskisuuret yritykset ilmoittavat toteuttavansa toimia resurssitehokkuuden parantamiseksi minimoimalla jätettä (65 prosenttia) ja/tai säästämällä energiaa (63 prosenttia). Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 41 prosenttia on sitä mieltä, että resurssitehokkuuteen liittyvät toimet ovat vähentäneet tuotantokustannuksia. Lähde: Eurobarometri, 2018.

Ilmastotoimien ja uusien teknologioiden rahoitus

Euroopan investointiohjelmalla autettiin vuonna 2019 useampia Euroopan kansalaisia hankkimaan energiansa uusiutuvista lähteistä – ohjelmasta tuettujen kotitalouksien kokonaismäärä oli 7,4 miljoonaa. Uusi innovaatiorahasto on keskeinen väline Pariisin sopimuksen mukaisten EU:n koko taloutta koskevien sitoumusten täyttämisessä ja komission ilmastoneutraalista Euroopasta vuoteen 2050 mennessä esittämän strategisen vision tukemisessa. Komissio ilmoitti helmikuussa yli 10 miljardin euron investoinneista vähähiilisiin teknologioihin useilla aloilla parantaakseen niiden maailmanlaajuista kilpailukykyä rahaston kautta. Tuloja saadaan EU:n päästökauppajärjestelmän 450 miljoonan päästöoikeuden huutokauppaamisesta vuosina 2020–2030. Myös Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetut aloitteet edistävät merkittävästi uusien teknologioiden saattamista markkinoille.

Julkiset varat eivät yksin riitä torjumaan ilmastonmuutosta, joten EU auttaa sijoittajia löytämään ja hyödyntämään vihreitä investointimahdollisuuksia koko maailmassa. Se käynnisti lokakuussa kestävän rahoituksen kansainvälisen foorumin yhdessä asiaan liittyvien Argentiinan, Chilen, Intian, Kanadan, Kenian, Kiinan ja Marokon viranomaisten kanssa.

Tiivistelmä Euroopan unionin innovaatiorahastosta.

Euroopan innovaatiorahaston ensimmäisellä hankepyynnöllä vuonna 2020 investoidaan 10 miljardia euroa Euroopan unionin ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Lähinnä on tarkoitus vähentää päästöjä ja parantaa kilpailukykyä. Euroopan unionin päästökauppajärjestelmästä saatavan rahoituksen avulla tuetaan lisäksi innovaatioita energiavaltaisilla teollisuudenaloilla sekä uusiutuvan energian, energian varastoinnin ja hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin aloilla. Lähde: Euroopan komissio.

Kestävän rahoituksen positiivinen kierre.

Jotta Euroopan unionin taloudessa voidaan saavuttaa ilmaston, ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyttä koskevat tavoitteet sekä Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet, tarvitaan merkittäviä yksityisiä ja julkisia investointeja. Kestävän rahoituksen avulla kestävyysnäkökohdat sisällytetään rahoituspäätösten tekoon. Käynnistetään lisää ilmastoneutraaleja energia- ja resurssitehokkaita ja kiertotalouteen perustuvia hankkeita. Kestävää rahoitusta tarvitaan, jotta Euroopan komission strategia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan panna täytäntöön. Kestävyysnäkökohtien huomioon ottaminen vähentää lisäksi luonnonkatastrofien vaikutuksia sekä sellaisia ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyteen liittyviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa talous- ja rahoitusmarkkinoihin. Jos sijoittajat käyttävät pääomansa kestäviin investointeihin, tuloksena on terve maapallo, jolloin säähän liittyvien vahinkojen lisääntymisestä aiheutuvat taloudelliset haitat vähenevät. Tämä vaikuttaa positiivisesti alkuperäiseen investointiin. Lisäksi johdonmukaisissa kestävissä investoinneissa otetaan paremmin huomioon sijoittajien toivomat kestävyysnäkökohdat tulevaisuutta varten. Lähde: Euroopan komissio.

Keskustelijoita tutkimassa esitteitä pöydän ääressä taustallaan näyttö, jolla esitellään vihreästä viikosta kertovaa tietoa

Ryhmäkeskustelu EU:n vihreän viikon aikana Brysselissä 16.5.2019.

Kesäkuussa komissio julkaisi uudet yritysten ilmastoraportointia koskevat suuntaviivat osana kestävää rahoitusta koskevaa toimintasuunnitelmaa. Näin noin 6 000 EU:ssa toimivaa pörssiyhtiötä, pankkia ja vakuutusyhtiötä saa käytännön suosituksia siitä, miten ne voivat raportoida tarkemmin toimintansa vaikutuksista ilmastoon ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista liiketoimintaansa.

Ympäristönsuojelu

Komissio julkaisi huhtikuussa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon toisen arvioinnin osana vuonna 2016 käynnistämäänsä aloitetta, jonka tavoitteena on parantaa EU:n ympäristöpolitiikan ja yhteisesti sovittujen sääntöjen täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa. Sen lisäksi, että tämä on olennaisen tärkeää terveen ympäristön kannalta, se avaa myös uusia mahdollisuuksia kestävän talouskasvun, innovoinnin ja työllisyyden kannalta. Tämän lainsäädännön kattavan täytäntöönpanon ansiosta EU:n taloudessa voitaisiin säästää vuosittain 55 miljardia euroa terveydenhoitokustannuksina ja suorina ympäristökustannuksina. Pakettiin sisältyy yleinen tiedonanto ja 28 maakohtaista raporttia, joista käy ilmi EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tilanne ja parannusmahdollisuudet kussakin jäsenvaltiossa.

EU:n metsästrategian väliarvioinnissa todettiin, että vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty merkittävästi. Strategia on hyväksymisestään lähtien helpottanut koordinointia kaikilla metsiin ja metsäalaan liittyvillä EU:n politiikan aloilla ja edistänyt yhdenmukaista lähestymistapaa niin kansallisissa kuin kansainvälisissä toimintapolitiikoissa. Komissio esitti heinäkuussa uuden toimintakehyksen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. Metsien osuus maaperän biologisesta monimuotoisuudesta on 80 prosenttia, ja noin neljäsosa maailman väestöstä saa toimentulonsa niistä. Metsillä on myös tärkeä tehtävä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

EU:lla on johtava asema kansainvälisessä yhteistyössä, jonka tavoitteena on turvallisemmat, turvatummat, puhtaammat ja kestävämmin hoidetut meret Euroopassa ja muualla maailmassa. Se julkaisi maaliskuussa yhteisen raportin, jossa tarkastellaan kansainvälistä valtamerten hallinnointia koskevaa EU:n ohjelmaa. Tähän mennessä on toteutettu onnistuneesti 50 konkreettista toimea, joihin kuuluvat muun muassa laittoman kalastuksen torjunta ja merten saastumisen torjuntaa koskeva lainsäädäntö.

EU:n tuleva pitkän aikavälin talousarvio

Komissio jatkoi vuonna 2019 työskentelyä parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta EU:n tulevasta pitkän aikavälin talousarviosta vuosiksi 2021–2027 päästäisiin sopimukseen.

Komissio esitti toukokuussa 2018 ehdotuksensa kyseisen ajanjakson kattavasta oikeudenmukaisesta, tasapainoisesta ja nykyaikaisesta EU:n talousarviosta. Ehdotus on tulosta avoimesta ja osallistavasta keskustelusta, jota käytiin parlamentin, jäsenvaltioiden, EU:n rahoituksen saajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Sen tavoitteena oli antaa Euroopalle riittävät resurssit, jotta se voi saavuttaa ensisijaiset tavoitteensa, pureutua edessä oleviin haasteisiin ja vastata kansalaisten vaatimuksiin.

Ehdotettu talousarvio on 1,114 prosenttia EU-27-maiden bruttokansantulosta (BKTL) eli kansallisesta varallisuudesta. Vertailun vuoksi todettakoon, että kansalliset talousarviot ovat keskimäärin 47,1 prosenttia 27 jäsenvaltion BKTL:sta (vuosien 2014–2020 keskiarvo).

Heti rahoituskehystä koskevan ehdotuksen jälkeen esitettiin tulevan pitkän aikavälin talousarvion 37:ää alakohtaista ohjelmaa koskevat lainsäädäntöluonnokset. Näissä säännöissä täsmennetään esimerkiksi, miten viljelijät saavat edelleen tukea tai miten nuoret voivat hakea seuraavan sukupolven Erasmus+-ohjelman avustuksia.

Vuonna 2019 käytiin tiiviitä neuvotteluja. Parlamentti, komissio ja jäsenvaltiot edistyivät sopimukseen pääsemisessä niin yleisistä puitteista kuin alakohtaisista ehdotuksista.

Yleisten puitteiden osalta voidaan todeta, että kesäkuuhun mennessä keskustelut olivat edenneet riittävästi, jotta EU:n johtajat saattoivat käsitellä aihetta ensimmäistä kertaa ehdotuksen tekemisen jälkeen. Joulukuussa kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa EU:n johtajat päättivät, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel jatkaa neuvotteluja sopimukseen pääsemiseksi alkuvuodesta 2020. Kun jäsenvaltiot ovat päässeet yhteisymmärrykseen keskenään, lopullisen sopimuksen tekemiseen tarvitaan parlamentin hyväksyntä.

Samaan aikaan jatkettiin neuvotteluja alakohtaisista ohjelmista. Parlamentti ja jäsenvaltiot onnistuivat pääsemään alustaviin sopimuksiin ohjelmista, jotka kattavat tutkimuksen, puolustuksen, investointien ja digitalisaation kaltaisia painopisteitä. Kun näistä ohjelmista on sovittu, tuloksiin kuuluvat esimerkiksi seuraavat:

 • sadattuhannet saavat mahdollisuuden opiskella, harjoitella, opettaa, työskennellä tai tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla Euroopan nuorten liikkuvuusohjelman (Erasmus+) ansiosta
 • InvestEU-ohjelman puitteissa saadaan aikaan useiden satojen miljardien eurojen investointeja ja luodaan siten liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja
 • Euroopan digitalisaatio helpottuu superlaskentaan, tekoälyyn, kyberturvallisuuteen ja luotettavuuteen tehtävillä investoinneilla sekä varmistamalla, että eurooppalaisilla on taidot, joiden avulla he ovat valmiit digiaikaan.

Nämä ovat vain muutamia niistä hyödyistä, joita EU:n talousarviosta koituu Euroopalle ja sen kansalaisille. Neuvottelujen jatkuessa on tärkeää muistaa, että talousarvio ei ole nollasummapeli.

Talousarvion ansiosta jäsenvaltiot hyötyvät siitä, että ne ovat osa sisämarkkinoita, ja pystyvät yhdessä vastaamaan muuttoliikkeen kaltaisiin haasteisiin sekä torjumaan terrorismia ja ilmastonmuutosta. Ne voivat lisäksi hyödyntää mahdollisuuksia, joita EU:n tärkein investointipolitiikka – koheesiopolitiikka – luo yrityksille kaikkialla EU:ssa.

EU antaa myös merkittävän panoksen jäsenvaltioidensa talouksiin. Komission keräämien tietojen mukaan jäsenvaltiot maksavat noin 0,9 prosenttia bruttokansantulostaan EU:n talousarvioon ja saavat 5,92 prosenttia bruttokansantulostaan sisämarkkinoiden ansiosta. Toisin sanoen jäsenvaltiot maksavat talousarvioon yhden euron mutta saavat samaan aikaan kuusi euroa takaisin sisämarkkinoiden ansiosta.

4 luku

Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja

© Fotolia

Sisämarkkinat (eli yhteismarkkinat) ovat yksi EU:n suurimmista saavutuksista. Ne parantavat ihmisten arkea ja tarjoavat yrityksille ainutlaatuisen ponnahduslaudan innovoinnille ja laajentumiselle yli valtioiden rajojen. Euroopan talousalue (ETA) laajentaa markkinat Islantiin, Liechtensteiniin ja Norjaan. Sen perustamisesta tuli vuonna 2019 kuluneeksi 25 vuotta.

EU tekee jatkuvasti työtä sisämarkkinoiden syventämiseksi ja niistä saatavan hyödyn lisäämiseksi. Vuonna 2019 komissio esitti lopulliset ehdotuksensa sisämarkkinastrategiaan, pääomamarkkinaunioniin ja digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan liittyvän kunnianhimoisen toimenpidekokonaisuuden saattamiseksi päätökseen. Euroopan parlamentti ja neuvosto puolestaan hyväksyivät toisia, jo vireillä olleita ehdotuksia.

Tämän ansiosta EU:n markkinoilla on nyt entistä turvallisempia tuotteita, kuten vähemmän saastuttavia ja turvallisempia autoja. Lisäksi eurooppalaiset ovat paremmin suojassa haitallisilta kemikaaleilta, ja heidän saatavillaan on tarkempia tietoja elintarvikkeista.

EU on yksinkertaistanut edelleen yritysten Euroopan laajuiseen toimintaan liittyviä hallinnollisia menettelyjä ja varmistanut, että säännöt pannaan täytäntöön ja niitä noudatetaan. Lisäksi on helpotettu euromääräisten maksutapahtumien toteuttamista koko EU:ssa, ja arvonlisäveropetosten havaitseminen on tehty viranomaisille helpommaksi. Uusi Euroopan työviranomainen tarjoaa kansalaisille ja yrityksille tietoa mahdollisuuksista asua, työskennellä ja toimia toisissa jäsenvaltioissa.

Komissio teki useita näkyviä päätöksiä kilpailun alalla varmistaakseen yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset ja sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan. EU tekee myös yhteistyötä teollisuuden ja kansallisten viranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että eri tuotannonalat pystyvät mukautumaan tuleviin innovointi- ja kestävyyshaasteisiin ja pysymään kilpailukykyisinä maailmanmarkkinoilla.

Euroopan talousalueen 25-vuotisjuhla

Virallinen asiakirja, jossa on punainen sinetti

Euroopan talousyhteisö ja Euroopan vapaakauppaliitto allekirjoittivat Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen Brysselissä 14.4.1992.

EU:n sisämarkkinoiden 25-vuotista taivalta juhlittiin vuonna 2018 ja seuraavana vuonna toista merkittävää tapahtumaa: Euroopan talousalueen (ETA) perustamisesta tuli kuluneeksi 25 vuotta. ETA-sopimus allekirjoitettiin vuonna 1992, ja se tuli voimaan vuonna 1994. Sillä laajennettiin sisämarkkinoiden neljä vapautta ja niihin liittyvät toimintalinjat koskemaan myös Islantia, Liechtensteinia ja Norjaa. Ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma saavat nyt liikkua 31 ETA-maan alueella lähes yhtä vapaasti kuin yhden maan sisällä. ETA-maiden kansalaiset voivat opiskella, asua, tehdä ostoksia, työskennellä ja nauttia eläkettä missä tahansa ETA-alueen maassa. Maiden välisen vapaan kaupan ja vapaan liikkuvuuden tieltä on raivattu satoja teknisiä, oikeudellisia ja byrokraattisia esteitä. Tämä on antanut yrityksille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa, ja kilpailu on alentanut hintoja ja lisännyt kuluttajien valinnanvaraa.

Euroopan talousalueen tuottamia etuja

Kaikki Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen kansalaiset voivat osallistua Erasmus+ -ohjelmaan. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijat saavat lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa julkisessa terveydenhoitojärjestelmässä tilapäisen oleskelun aikana kaikissa Euroopan talousalueen maissa. Lisäksi ihmiset voivat soittaa puheluja, lähettää tekstiviestejä ja käyttää dataa kaikissa Euroopan talousalueen maissa samalla tavoin kuin kotimaassaan ilman verkkovierailumaksuja, ja asiakkaat voivat vaatia lentoyhtiöltä korvausta, jos he saapuvat lopulliseen määränpäähänsä yli 3 tuntia myöhässä.

Sisämarkkinat paremmin toimiviksi ihmisten ja yritysten eduksi

EU:ssa tehdään jatkuvasti työtä sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja syventämiseksi, jotta voidaan varmistaa, että ne pystyvät vastaamaan uusiin haasteisiin ja tuottamaan hyötyä kansalaisille ja yrityksille.

Osana näitä pyrkimyksiä EU hyväksyi kesäkuussa uudet säännöt, joilla halutaan varmistaa muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden osalta sisämarkkinalainsäädännön parempi noudattaminen. Säännöillä tehostetaan kansallisten viranomaisten ja tulliviranomaisten tekemiä tarkastuksia ja parannetaan EU:n markkinoilla olevien tuotteiden tarkastuksia. Sääntöjen soveltaminen alkaa vuonna 2021. Sääntöjen avulla myös tiivistetään viranomaisten välistä yhteistyötä ja helpotetaan laittomiin tuotteisiin kohdistuvia nopeita vastatoimia.

EU hyväksyi uuden asetuksen, joka parantaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista niiden tuotteiden kohdalla, joista ei ole koko EU:n kattavaa lainsäädäntöä. Tämä tarjoaa yrityksille lisää mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa EU:ssa yli kansallisten rajojen. Huhtikuusta 2020 alkaen yritykset pystyvät löytämään nopeasti aiempaa tarkempia tietoja toisessa jäsenvaltiossa sovellettavista kansallisista teknisistä määräyksistä ja osoittamaan yksinkertaistetuilla menettelyillä, että niiden tuotteet ovat vaadittavien kansallisten määräysten mukaisia.

Lisäksi huhtikuussa voimaan tullut sähköistä laskutusta koskeva uusi standardi auttaa viranomaisia käsittelemään kaikkien yritysten maksut automaattisesti ja nopeasti.

Vankka ja innovatiivinen teollisuuspohja

Eurooppalainen teollisuus on monilla aloilla maailman kärjessä, mutta sen on mukauduttava uusiin haasteisiin, kuten nopeasti kehittyvään teknologiaan, ilmastonmuutokseen ja globaalin geopoliittisen ympäristön muuttumiseen. Komissio perusti korkean tason pyöreän pöydän ryhmän ”Teollisuus 2030” hahmottelemaan uutta visiota eurooppalaiselle teollisuudelle ja julkaisi ryhmän antamat suositukset kesäkuussa. Suosituksissa painotetaan, että EU:n teollisuuden tulevan kilpailuedun olisi perustuttava kehittyneisiin ja läpimurtoteknologioihin, ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kunnioittamiseen, ihmisiä varten tehtäviin investointeihin ja älykkäisiin eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin liittoutumiin.

Siksi EU:n on hyödynnettävä vahvuuksiaan ja voimavarojaan teollisuuspohjan kehittämiseksi. Teko­äly, akut ja kyberturvallisuus ovat muutamia niistä monista strategisista ja tulevaisuuteen suuntautuneista aloista, joilla Euroopan kilpailuedun vahvistaminen voi luoda kasvua. Strategisesti merkittävien alojen määrittämistä varten komissio perusti jäsenvaltioiden ja teollisuuden edustajista koostuvan strategiafoorumin. Se yksilöi marraskuussa julkaisemassaan raportissa kuusi ensisijaista alaa ja esitti suosituksia tulevista politiikkatoimista ja koordinoiduista monikansallisista investoinneista.

Teollisuuden on vahvana pysyäkseen jatkuvasti mukauduttava ja innovoitava. Euroopan innovaatioiden tulostaulua koskevassa vuoden 2019 raportissa todettiin, että EU:ssa mennään koko ajan eteenpäin. Jäsenvaltioista 24 oli parantanut innovaatiosuorituskykyään. Innovoinnin suhteen kärkisijalla EU:ssa oli Ruotsi, jonka perässä seurasivat Suomi, Tanska ja Alankomaat. Innovoinnin kasvu oli nopeinta Liettuassa, Kreikassa, Latviassa, Maltassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Virossa ja Alankomaissa. Merkittävää oli se, että EU meni innovaatiosuorituskyvyssä ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen edelle ja on nyt reilusti edellä Brasiliaa, Intiaa, Venäjää ja Etelä-Afrikkaa.

Euroopan teollisuuden kuusi strategista alaa

Euroopan teollisuuden kuusi strategista alaa ovat puhtaat, verkkoon liitetyt ja itseajavat ajoneuvot; älykkäät terveyspalvelut; vähäpäästöinen teollisuus; vetyteknologia ja -järjestelmät; teollinen esineiden internet; ja kyberturvallisuus.

Kartta, jossa Euroopan unionin jäsenvaltiot asetetaan järjestykseen vuoden 2019 innovaatiotulosten perusteella.

Euroopan innovaatioiden tulostaulun 2019 mukaan Tanska, Alankomaat, Suomi ja Ruotsi ovat Euroopan innovaatiojohtajia. Myös Belgia, Saksa, Irlanti, Ranska, Luxemburg, Itävalta, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat vahvoja innovoijia. Tšekki, Viro, Kreikka, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Portugali ja Slovakia ovat kohtuullisia innovoijia, ja Bulgariassa ja Romaniassa innovointi on vähäistä. Lähde: Euroopan komissio.

Tasapuolisten toimintaedellytysten takaaminen sisämarkkinoilla

EU:n kilpailupolitiikan tavoitteena on tukea kasvua, investointeja ja työpaikkojen luomista suojelemalla kuluttajia ja laillisesti toimivia yrityksiä kilpailua rajoittavalta ja sääntöjen vastaiselta yritystoiminnalta. Kun yritykset kilpailevat keskenään tarjotakseen edullisempia hintoja ja laajempaa innovatiivisten tuotteiden valikoimaa, kuluttajien asema paranee ja Euroopan talous vahvistuu ja kasvaa kilpailukykyisemmäksi ja investoijien kannalta houkuttelevammaksi.

Vuonna 2019 komissio teki 362 yrityskeskittymäpäätöstä, 10 kilpailupäätöstä, viisi kartellipäätöstä ja 248 valtiontukipäätöstä. Se määräsi yhteensä yli 4 miljardia euroa sakkoja yrityksille, joiden todettiin rikkoneen EU:n kilpailusääntöjä. Lisäksi se määräsi jäsenvaltiot perimään tuensaajilta takaisin sääntöjenvastaista, sisämarkkinoille soveltumatonta tukea ainakin 65 miljoonan euron arvosta.

Valvomalla yrityskeskittymiä komissio ehkäisee kilpailuun kohdistuvia riskejä. Siten se pyrkii varmistamaan, että sisämarkkinoista saadaan irti kaikki mahdollinen hyöty. Suurin osa komissiolle ilmoitetuista ehdotetuista yrityskeskittymistä hyväksytään. Tähän mennessä niistä on kielletty vain kymmenen, joista kolme vuonna 2019. Niitä ovat Siemensin ehdottama Alstomin osto rautatiealalla, Wielandin ehdottama yritysten Aurubis Rolled Products ja Schwermetall osto, molemmat helmikuussa, sekä teräsalan jättiläisten Tata Steel ja ThyssenKrupp yhteisyrityksen luominen kesäkuussa. Näissä tapauksissa yritykset eivät esittäneet toimenpiteitä, joilla kuluttajia ja yrityksiä olisi voitu suojella mahdollisilta riskeiltä. Muissa korkean profiilin tapauksissa, joita olivat esimerkiksi Praxair/Linde ja GSK/Pfizer, sulautuman osapuolet tarjosivat asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä, joten komissio pystyi hyväksymään kyseiset liiketoimet.

Kuvio, jossa selitetään komission päätöstä Siemensin ja Alstomin sulautumasta.

Komissio on kieltänyt Siemensin ja Alstomin fuusion suojellakseen rautatieyrityksiä ja matkustajia. Merkinantojärjestelmät ovat välttämättömiä, jotta voidaan estää yhteentörmäykset ja taata juna- ja metromatkustajien turvallisuus, ja suurnopeusjunat ovat tärkeitä siirryttäessä ympäristön kannalta kestävään liikenteeseen. Jos Siemens ja Alstom fuusioituisivat, ne eivät enää kilpailisi keskenään, mikä nostaisi hintoja ja vähentäisi rautatieyritysten valinnanvaraa ja innovointia.

Komissio kohdistaa toimia myös sellaisiin yrityksiin, jotka pyrkivät saamaan epäreilua kilpailuetua. Tammikuussa Mastercardille määrättiin sakkoa 570 miljoonaa euroa, koska yritys oli asettanut rajoituksia rajat ylittävälle maksukorttien käytölle. Toukokuussa maailman suurin olutpanimo AB InBev määrättiin maksamaan 200 miljoonan euron sakko määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä Belgian olutmarkkinoilla. Muut komission määräämiä sakkoja saaneet yritykset rajoittivat eräiden Euroopan tunnetuimpien jalkapalloseurojen oheistuotteiden ja Sanrion omistamien Hello Kitty -tuotteiden rajat ylittävää myyntiä. Useita suuria Hollywoodin elokuvastudioita koskeneissa tapauksissa studiot lupasivat poistaa rajoitukset, jotka estivät maksutelevisioyhtiöiden rajat ylittävän kilpailun. Ne tarjosivat sitoumuksia, jotka komissio määräsi oikeudellisesti sitoviksi maaliskuussa.

Komissio jatkoi kartellien hajottamista ja määräsi ankaria sakkoja asianomaisille yrityksille. Maaliskuussa määrättiin yhteensä 368 miljoonaa euroa sakkoja kolmelle yritykselle, jotka toimittavat turvavöitä ja muita turvavarusteita EU:n autonvalmistajille. Kaksi kuukautta myöhemmin viisi suurta pankkia – Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan ja MUFG – joutui maksamaan yli miljardi euroa osallistumisestaan valuutan avistakauppaan liittyvään kartelliin.

Tämän lisäksi komissio huolehtii siitä, etteivät mitkään yritykset saa jäsenvaltioiden myöntämistä tuista epäoikeudenmukaista etua muiden yritysten kustannuksella. Huhtikuussa komissio hyväksyi valtiontukipäätöksen, jolla määrättiin Yhdistynyt kuningaskunta perimään takaisin valikoivat vero­etuudet, joita viranomaiset olivat myöntäneet monikansallisille yrityksille vapauttamalla ne yhtiöveron kiertämisen estämiseen tarkoitettujen säännösten noudattamisesta.

Kuvio, jossa selitetään komission havaintoja osasta Yhdistyneen kuningaskunnan verojärjestelmää

Britanniaan asettautunut monikansallinen yritys X siirsi pääomaa yhdelle offshore-tytäryhtiöistään, joka puolestaan myönsi lainan samaan monikansalliseen X-yritykseen kuuluvalle ulkomaiselle yritysryhmälle. Yhdistyneen kuningaskunnan verohallinto ei voinut verottaa lainasta offshore-tytäryhtiölle kertynyttä korkoa konsernirahoitukseen sovellettavan poikkeuksen vuoksi, mikä synnytti sääntöjenvastaisen veroetuuden.

Kilpailupolitiikka voi myös auttaa EU:ta nykyaikaisen teollisuuspolitiikan toteuttamisessa. Sen osoittaa seitsemän jäsenvaltion tarjoama ja komission hyväksymä 3,2 miljardin euron julkinen tuki akkujen tuotannon tutkimus- ja innovointitoimiin liittyvälle Euroopan yhteistä etua koskevalle tärkeälle hankkeelle (IPCEI). Kyseessä on toinen hyväksytty merkittävä IPCEI-investointi. Joulukuussa 2018 oli jo vahvistettu Saksan, Ranskan, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen 1,7 miljardin euron investointi mikroelektroniikkaan.

Tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden esteiden poistaminen

EU pyrki tiukentamaan tiettyjä aloja koskevia sääntöjä, jotta yritysten olisi helpompi myydä tavaroitaan ja palvelujaan myös oman maansa ulkopuolelle ja jotta tuoteturvallisuus EU:n markkinoilla paranisi.

Kemikaali- ja lääkealan sääntöjen parantaminen

Komissio julkaisi kesäkuussa EU:n kemikaalilainsäädäntöä koskevan arvioinnin. Siinä todettiin, että yhdenmukaistaminen ja yhteiset standardit ovat vahvistaneet ja tehostaneet kemikaalien sisämarkkinoita tarjoten samanaikaisesti maailman korkeatasoisimman suojan ihmisten terveydelle ja ympäristölle. EU toteutti myös useita toimenpiteitä työntekijöiden ja kuluttajien suojelemiseksi haitallisilta kemikaaleilta. Niitä olivat muun muassa 29 REACH-lupapäätöstä, joissa asetetaan ehdot tiettyjen kemikaalien käytölle, sekä yksi luvan epääminen. Lisäksi asetettiin tuliumilla seostettua kuituvahvistetta koskeva rajoitus, koska suihkeissa käytettynä aine aiheuttaa hengitystieongelmia. Sen lisäksi päivitettiin karsinogeeneja ja mutageeneja koskevaa direktiiviä lisäämällä viisi ainetta luetteloon tunnustetuista työpaikoilla syöpää aiheuttavista kemikaaleista. Direktiivi kattaa nyt 27 tällaista kemikaalia.

EU vahvisti myös uusia sääntöjä lääkealan toimintaedellytysten tasapuolistamiseksi. Sääntöjen avulla EU:n yritysten on helpompi viedä rinnakkaislääkkeitä ja biosimilaarilääkkeitä EU:n ulkopuolisiin maihin, joissa teollis- ja tekijänoikeuksien suoja on joko päättynyt tai sitä ei ole koskaan ollut. Samalla EU:ssa pysyvät voimassa nykyiset vahvat oikeudet innovoinnin ja tutkimustyön edistämiseksi.

Julkisten hankintojen sisämarkkinat

EU:lla on maailman suurimmat avoimet julkisten hankintojen markkinat, joiden arvoksi arvioidaan 2 biljoonaa euroa vuodessa. Koska julkinen hankinta on luonteeltaan yhä globaalimpaa, EU:n strategisena lähestymistapana on varmistaa, että kaikki – sekä kotimaiset että ulkomaiset – tarjoajat noudattavat EU:n sääntöjä. Tätä varten komissio julkaisi heinäkuussa ohjeet ulkomaisten tarjoajien osallistumisesta EU:n markkinoille.

Paremmat rahoituspalvelut

Euroopan pääomamarkkinaunionista halutaan syvempi ja yhdentyneempi. Sitä varten EU hyväksyi rajat ylittäviä maksuja koskevan tarkistetun asetuksen. Sen tavoitteena on varmistaa, että unionin sisäiset euromääräiset rajat ylittävät maksut hinnoitellaan saman suuruisiksi kuin vastaavat kansalliset maksut, jotka tehdään sen jäsenvaltion valuutassa, jossa maksupalvelun tarjoaja ja maksupalvelun käyttäjä sijaitsevat. Näin kuluttajat ja yritykset euroalueen ulkopuolisissa maissa voivat hyötyä edullisista rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista aivan samoin kuin euroalueella. Sen seurauksena esimerkiksi Bulgariasta Suomeen tehtävän EU:n sisäisen euromääräisen maksun odotetaan halpenevan 15–24 eurosta noin 1 euroon. Asetus varmistaa, että valuutan muuntamisesta automaatilla tai myyntipisteessä perittävät palvelumaksut ovat avoimia ja vertailukelpoisia ja kuluttajat säästävät valuutanmuuntokustannuksissa matkustaessaan tai tehdessään ostoksia ulkomailla. Lisäksi EU tehosti toimia rajat ylittävien pikamaksujen kehittämiseksi ja niiden saatavuuden parantamiseksi.

Kuvio, jossa näytetään, miten euromääräisten maksujen hinnat euroalueella ja euroalueen ja sen ulkopuolisten maiden välillä ovat muuttuneet.

Lähetettäessä rahaa ennen 15. joulukuuta 2019 euroalueen maasta euroalueen ulkopuoliseen maahan rahan lähettäjän piti maksaa enintään alhainen palvelumaksu, mutta vastaanottajalle aiheutui suuri palvelumaksu. Myös rahan lähettämisestä euroalueeseen kuulumattomasta maasta niin euroalueeseen kuulumattomaan maahan kuin euroalueellekin aiheutui suuret palvelumaksut. Ainoastaan euroalueen sisäisistä siirroista perittiin molemmilta osapuolilta enintään alhainen palvelumaksu. Joulukuun 15. päivän 2019 jälkeen euromääräisistä siirroista niin euroalueen sisällä kuin euroalueen ja sen ulkopuolisten maiden välilläkin ei peritä lainkaan palvelumaksia tai enintään hyvin pieni palvelumaksu.

Oikeudenmukaisen verojärjestelmän varmistaminen

EU:n veropolitiikan tavoitteena on tukea EU:n kilpailukykyä ja edistää investointeja, kasvua ja yrittäjyyttä sisämarkkinoilla. Verojärjestelmää yksinkertaistamalla olisi helpotettava yritysten toimintaa ja kansalaisten työskentelyä yli valtioiden rajojen. Lisäksi EU pyrkii tekemään verotuksesta tasapuolista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista erityisesti torjumalla veronkiertoa niin EU:ssa kuin kansainvälisellä tasolla ja rajoittamalla epäreilua verokilpailua sisämarkkinoilla ja laajemmin.

Torjuakseen veropetoksia ja helpottaakseen hallinnollista yhteistyötä EU:n ja kansallisten tulojen kantamiseksi komissio otti toukokuussa käyttöön Transaction Network Analysis (TNA) -välineen. Sen avulla EU:n petostentorjunnan asiantuntijoiden verkosto saa nopeasti ja helposti tietoa rajat ylittävistä liiketoimista ja pystyy ripeästi toteuttamaan koordinoituja toimia, kun ilmenee mahdollinen alv-petos. Jäsenvaltioiden verohallinnon johtajien ja komission yhteistyöverkosto, verohallinnon EU-huippukokous, oli ensimmäistä kertaa koolla syyskuussa.

Uusien ja käytettyjen autojen kauppaan liittyvien alv-petosten torjumiseksi komissio hyväksyi heinäkuussa täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla tuetaan tullitietojen ja ajoneuvojen rekisteröintitietojen automaattista vaihtoa kansallisten viranomaisten kesken. Maaliskuussa vahvistettiin EU:n luettelo veroasioissa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista. Se on jäsenvaltioita varten kehitetty yhteinen väline, jolla puututaan verotukseen liittyviin ulkoisiin väärinkäytösriskeihin ja epäreiluun verokilpailuun. Syyskuussa komissio julkaisi arvioinnit kahdesta direktiivistä: toinen direktiiveistä koskee hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla ja toinen energiaverotusta.

Tavoitteena työvoiman oikeudenmukainen liikkuvuus

EU:n tavoitteena on tehostaa työvoiman liikkuvuutta laatimalla selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt, helpottamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja poistamalla väärinkäytöksiin johtavia syitä. Heinäkuussa perustettiin osana tähän liittyviä toimia Euroopan työviranomainen, ja se käynnisti ensimmäiset toimensa lokakuussa. Työviranomaisen tehtävänä on edistää työvoiman liikkuvuutta koskevien sääntöjen noudattamisen valvontaa jäsenvaltioissa. Sitä varten se auttaa kansalaisia ja yrityksiä saamaan tietoa toisessa maassa asumiseen, työskentelyyn tai toiminnan harjoittamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Se myös edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja toimii sovittelijana rajat ylittävissä riita-asioissa. Työviranomaisen sijaintipaikkana on Bratislava, Slovakia, ja sen odotetaan olevan täysin toimintavalmiina vuoteen 2024 mennessä.

Tiivistelmä Euroopan työviranomaisen roolista.

Euroopan työviranomainen valvoo työvoiman liikkuvuutta koskevien Euroopan unionin sääntöjen noudattamista oikeudenmukaisesti, yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Sen tavoitteena on poistaa työvoiman liikkuvuuden esteet, joita ovat muun muassa heikko tuki yksityishenkilöille ja yrityksille, kansallisten viranomaisten vaikeudet koordinoida rajat ylittävää toimintaa sekä se, ettei olemassa ole säännöllisiä yhteisiä rajat ylittäviä täytäntöönpanotoimia eikä jäsenvaltioiden välistä sovittelua rajat ylittävissä riita-asioissa. Lisäksi työviranomainen edistää työvoiman liikkuvuutta helpottamalla tiedonsaantia rajat ylittävään liikkuvuuteen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, tehostamalla jäsenvaltioiden välistä koordinointia Euroopan unionin lainsäädännön rajat ylittävässä täytäntöönpanossa, tehostamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän työn torjunnassa ja avustamalla jäsenvaltioiden viranomaisia rajat ylittävien riitojen ratkaisemisessa. Lähde: Euroopan unionin neuvosto. Tekijänoikeus: Euroopan unioni.

Turvallisen, puhtaan ja verkottuneen liikkuvuuden edistäminen

Liikkuvuudella on suuri merkitys sisämarkkinoiden yhdistämisen ja yhdentymisen kannalta. EU pyrkii nykyaikaistamaan Euroopan liikennejärjestelmiä ja tuottamaan siten ihmisille turvallisemman liikenteen, ympäristöystävällisempien ajoneuvojen ja parempien teknologisten ratkaisujen tarjoamaa hyötyä. Siten tuetaan myös liikenteen alan kilpailukykyä.

Parlamentti ja neuvosto pääsivät maaliskuussa yhteisymmärrykseen tarkistetusta yleisestä turvallisuusasetuksesta. Sillä otetaan käyttöön uusia turvallisuusteknologioita, jotka ovat pakollisia kaikissa vuodesta 2022 alkaen myytävissä, rekisteröitävissä tai käyttöön otettavissa ajoneuvoissa. Tällä tavalla tehostetaan EU:n kansalaisten suojelua, vähennetään tieliikenneonnettomuuksien määrää ja parannetaan automatisoitujen ja verkkoyhteyksiä käyttävien ajoneuvojen hyväksymistä koskevaa oikeudellista kehystä. Helmikuussa komissio myös laati ohjeet automatisoitujen ajoneuvojen hyväksyntää varten, ja kesäkuussa se käynnisti automatisoituihin ja verkottuneisiin ajoneuvoihin liittyviä kokeiluja koordinoivan EU-foorumin toiminnan.

Aikaisemmassa vaiheessa vuotta EU myös toteutti toimenpiteitä, joilla varmistetaan pääteiden infrastruktuurin turvallisuuden arvioinnit, tuetaan investointien parempaa kohdentamista ja valmistaudutaan autonomiseen ajamiseen kaikkialla EU:ssa. Lisäksi komissio hyväksyi droonien lennättämistä koskevat uudet yhdenmukaistetut säännöt, koska droonien määrä lisääntyy jatkuvasti joka puolella Eurooppaa.

Kuvio siitä, miten kuljetustietojen sähköinen vaihto säästää aikaa.

Tavaroiden käsittelyä koskevien uusien sähköisten asiakirjojen käyttö säästää huomattavasti kaikkien toimijoiden aikaa. Tällä hetkellä kuljetustietojen käsittelyyn käytetään noin 390 miljoonaa työtuntia vuodessa. Tulevaisuudessa kuljetustietojen sähköinen vaihto säästää yrityssektorilla 72–102 miljoonaa työtuntia vuodessa. Lähde: Euroopan komissio.

Liikennealalla toteutettiin useita toimenpiteitä hallinnollisen rasitteen keventämiseksi. Euroopan unio­nin rautatievirasto antoi kesäkuussa ensimmäisen kalustoyksikköjä koskevan eurooppalaisen luvan, joka on voimassa useissa maissa Euroopan eri puolilla. Lisäksi päästiin sopimukseen sähköisiä tavaraliikennetietoja koskevasta ehdotuksesta. Sen avulla säästyy miljoonia työtunteja, jotka aiemmin kuluivat paperimuotoisten asiakirjojen käsittelyyn.

Liikennejärjestelmien yhteentoimivuuden parantamiseksi komissio hyväksyi toukokuussa toimen­pidekokonaisuuden, joka koskee rautateiden yhteentoimivuutta, junien esteettömyyttä ja rautatieliikenteen melua. Sähköisiä tiemaksujärjestelmiä koskeva direktiivi tuli voimaan. Se parantaa sähköisten tullien yhteentoimivuutta, yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä ja vähentää petoksia.

5 luku

Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto

EU pitää talous- ja rahaliiton (EMU) syventämistä tärkeänä tavoitteena, koska siitä olisi paljon apua työpaikkojen luomisessa, kasvun vahvistamisessa, investointien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämisessä sekä makrotalouden vakauden ja häiriönsietokyvyn parantamisessa.

Jäsenmaat pääsivät kesäkuussa laajaan yhteisymmärrykseen useista tärkeistä toimista, kuten euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen perustamisesta.

Euroopan vakausmekanismia koskevaan sopimukseen on ehdotettu tarkistusta, jolla pelastusrahastosta saataisiin varautumisjärjestely ongelmapankkien käsittelyyn tarkoitetulle yhteiselle kriisinratkaisurahastolle.

Huhtikuussa annetulla uudella lainsäädännöllä vähennetään pankkialan riskejä, mikä auttaa vahvistamaan pankkiunionia. Euroalueen pankkien yhteisen talletussuojajärjestelmän perustamista koskevat suunnitelmat etenivät myös, ja komissio pyrki varmistamaan terveen kilpailun alalla.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari tuki oikeudenmukaisuuden painotusta talous- ja rahaliitossa. Kesäkuussa hyväksyttiin lainsäädäntöä työolojen parantamiseksi, ja elokuussa tuli voimaan uutta lainsäädäntöä, jolla edistetään työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista ja sukupuolten kesken tasaisemmin jaettavaa vanhempainlomaa.

EU ryhtyi myös toimiin parantaakseen sosiaalisen suojelun järjestelmien saatavuutta ja kannustaakseen yrittäjyyteen.

Talous- ja rahaliiton syventäminen

Talous- ja rahaliiton syventäminen on EU:n tärkeä tavoite, koska se vahvistaisi talouden vakautta, häiriönsietokykyä ja kasvupotentiaalia.

Euroalueen jäsenmaat ottivat kesäkuussa uuden askeleen kohti tätä tavoitetta sopimalla alueen talousarviovälineen pääpiirteistä. Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen tarkoituksena on tukea rakenneuudistuksia ja investointeja, joilla pyritään vauhdittamaan kasvua ja parantamaan euroalueen talouksien kykyä sietää häiriöitä ja toipua niistä. Lokakuussa tehtiin lisää päätöksiä välineen toiminnan yksityiskohdista. Sen koosta sovitaan EU:n tulevasta pitkän aikavälin talousarviosta käytävien keskustelujen yhteydessä.

Euroalueen jäsenvaltiot sopivat myös Euroopan vakausmekanismin käytöstä varautumisjärjestelynä, joka otetaan käyttöön viimeisenä pankkialan kriisinratkaisun keinona. Se toteutettaisiin luottojärjestelyinä tai takauksina yhteiselle kriisinratkaisurahastolle, jotta veronmaksajien ei tarvitsisi maksaa pankkikriisien ratkaisemisesta. Euroopan pankkiala rahoittaisi viime kädessä varautumisjärjestelyn käytön.

Tiivistelmä aloitteista euron kansainvälisen aseman vahvistamiseksi.

Aloitteet euron kansainvälisen aseman vahvistamiseksi voidaan jakaa neljään eri alaan. Ensimmäinen on Euroopan talous- ja rahaliiton, pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin valmiiksi saattaminen. Toinen ala kattaa toimenpiteet eurooppalaisen rahoitussektorin syventämiseksi. Niillä muun muassa vahvistetaan Euroopan markkinainfrastruktuurin likviditeettiä ja häiriönsietokykyä; varmistetaan korkokantojen luotettavan vertailuarvon luotettavat puitteet; tuetaan pikamaksujärjestelmän integroimista täysin Euroopan unionissa; ja järjestetään kuuleminen euron likviditeetistä valuuttamarkkinoilla. Kolmas ala kattaa kansainväliseen rahoitussektoriin liittyvät aloitteet, joilla muun muassa tuetaan keskuspankkien välistä yhteistyötä maailmanlaajuisen rahoitusvakauden turvaamiseksi; kasvatetaan eurooppalaisten yhteisöjen liikkeeseen laskemien euromääräisten velkapaperien osuutta; edistetään taloudellista diplomatiaa euron käytön kannustamiseksi maksuissa ja varantovaluuttana; ja tarjotaan teknistä tukea, jotta helpotetaan kehitysmaiden pääsyä euromaksujärjestelmään. Neljäs ala on euron käytön lisääminen keskeisillä strategisilla aloilla. Esimerkiksi energia-alalla suositellaan euron käytön laajemman käytön edistämistä kansainvälisissä energiasopimuksissa ja -liiketoimissa ja järjestetään kuulemisia euromääräisten liiketoimien yleistämisestä öljyn, jalostettujen öljytuotteiden ja kaasun aloilla. Tähän alaan kuuluvat myös kuulemiset euron käytön lisäämisestä raaka-aineiden ja elintarvikkeiden kaupassa ja euron käytön laajentamisesta liikenteen alalla (ilma-alukset, meriliikenne ja rautatiet) toimivien valmistajien keskuudessa. Lähde: Euroopan komissio. Tekijänoikeus: Euroopan unioni.

Euroopan unioni on edistynyt huomattavasti talous- ja rahaliiton syventämisessä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Kesäkuussa annetussa komission tiedonannossa tarkasteltiin, miten pitkälle EU on edennyt siitä, kun vuonna 2015 viiden puheenjohtajan kertomuksessa esitettiin visio talous- ja rahaliiton syventämisestä. Tiedonannon mukaan edistystä on tapahtunut erityisesti talouden ohjausjärjestelmässä ja parannettujen finanssipoliittisten sääntöjen soveltamisessa. Sosiaalisia kysymyksiä on painotettu enemmän, esimerkiksi lisäämällä työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksia keskustella niistä kaikilla tasoilla. Lisäksi (vuonna 2015 perustetusta) Euroopan finanssipoliittisesta komiteasta on tullut olennainen osa EU:n finanssipoliittista kehystä. Se tarjoaa riippumattomia arviointeja ja neuvoja komissiolle.

Pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin keskeiset osatekijät on myös saatu vakaalle pohjalle. Niitä ovat muun muassa pankkipaketti EU:n pankkien häiriönsietokyvyn ja purkamismahdollisuuksien lisäämiseksi ja ehdotus eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä. Komissio on esittänyt kaikki pääomamarkkinaunionia koskevassa toimintasuunnitelmassa ja väliarvioinnissa luetellut lainsäädäntöehdotukset pääomamarkkinaunionin keskeisten rakenteiden toteuttamiseksi. Komissio on ehdottanut kuutta säädöstä uusista EU:n laajuisista säännöistä tuotteille, merkinnöille ja passeille ja viittä säädöstä yrittäjiä, yrityksiä ja rahoituslaitoksia koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, selkeyttämiseksi ja kohtuullistamiseksi (ks. 1 luku).

Komissio on ehdottanut myös kahta lainsäädäntötoimenpidettä, joilla varmistetaan pääomamarkkinoiden entistä yhdennetympi ja tehokkaampi valvonta. Valvonta on keskeinen osa pääomamarkkinaunionia ja välttämätöntä rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen ja yksityisen riskinjaon lisäämiseksi. Lisäksi komissio on antanut kolme lainsäädäntöehdotusta, joilla pyritään siihen, että EU:n rahoitusala voi näyttää tietä kohti ilmastoneutraalia ja entistä resurssitehokkaampaa ja kestävämpää kierto­taloutta.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen lähes kaikista näistä ehdotuksista. Työ on kuitenkin vielä kesken. Komission kesäkuun kertomuksessa todettiin, että edelleen on tarvetta parantaa EU:n politiikkojen koordinointikehyksen ja sen sosiaalisen ulottuvuuden avoimuutta ja tehokkuutta. EU:n demokraattista vastuuvelvollisuutta ja euroalueen taloudellista päätöksentekoa voitaisiin vahvistaa institutionaalisilla muutoksilla, joilla voitaisiin myös tuoda Euroopan vakausmekanismi EU:n oikeudelliseen kehykseen. Hyötyä olisi myös mekanismeista euroalueen vakauttamiseksi häiriötilanteissa. Tällaisia voisivat olla investointien vakautusjärjestely ja yhteinen työttömyysvakuutusjärjestelmä.

Pankkiunionin toteuttaminen

EU:n pankki- ja pääomamarkkinat ovat tärkeä osa talous- ja rahaliittoa. Yhdessä ne edistävät EU:n rahoitusjärjestelmän vakautta ja yhdentymistä. Ne parantavat talous- ja rahaliiton häiriönsietokykyä helpottamalla yksityistä riskinjakoa yli rajojen ja vähentävät samalla julkisen riskinjaon tarvetta. Molempiin markkinoihin liittyvää työtä jatkettiin koko vuoden ajan.

Erityisesti pankkiunionin riskien vähentämisessä edistyttiin merkittävästi. Huhtikuussa hyväksytty pankkipaketti oli tärkeä virstanpylväs EU:n pankkialan vahvistamisessa. Kattava uudistuspaketti vahvistaa pankkien häiriönsietokykyä ja purkamismahdollisuuksia, kuten myös eurooppalaista talletussuojajärjestelmää koskeva ehdotus. Siinä otetaan myös käyttöön joukko tärkeitä kansainvälisiä standardeja ja pyritään edistämään kriisinjälkeisen sääntelyohjelman loppuunsaattamista.

Komissio on tehnyt yhteistyötä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa puuttuakseen järjestämättömien lainojen suureen määrään muun muassa talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä ja kehittääkseen kattavia ratkaisuja ongelmalainojen käsittelemiseksi valtiontukisääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset ja pankit ovat myös edistyneet huomattavasti pankkien velkatason alentamisessa, lainasalkkujen laadun parantamisessa ja likviditeetin lisäämisessä kriisin jälkeen.

Komission viimeisimmästä edistymiskertomuksesta kävi ilmi, että järjestämättömien lainojen osuus kaikissa EU:n pankeissa jatkoi laskusuuntausta kohti kriisiä edeltänyttä tasoa ja oli 3,3 prosenttia vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat vuonna 2019 uusista säännöistä pääomavaatimusten soveltamiseksi pankkeihin, joiden taseissa on järjestämättömiä lainoja. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että pankeilla on riittävästi omia varoja siltä varalta, että järjestämättömien lainojen osuus vielä kasvaa. Se luo myös kannustimia järjestämättömien lainojen kertymisen välttämiseksi.

Seuraava tärkeä vaihe pankkiunionin toteuttamisessa ja talous- ja rahaliiton syventämisessä on euroalueen yhteisen talletussuojajärjestelmän kehittäminen.

Euron kansainvälinen merkitys

EU:n tavoite edistää euron kansainvälistä käyttöä liittyy läheisesti talous- ja rahaliiton syventämiseen. Vahvempi rahoitussektori ja syvempi talous- ja rahaliitto tekisivät eurosta kansainvälisesti houkuttelevamman valuutan, ja euron merkityksen vahvistuminen maailmassa vahvistaisi Euroopan rahoitusjärjestelmää. EU:n sisällä euroalue kasvaa, kun Kroatia ja Bulgaria päättivät aloittaa valmistelut liittyäkseen Euroopan valuuttakurssimekanismiin (ERM II) ensimmäisenä askeleena kohti euroalueen jäsenyyttä.

Euron laajempi kansainvälinen käyttö hyödyttäisi myös eurooppalaisia yrityksiä, kuluttajia ja hallituksia monin tavoin: se pienentäisi kaupankäyntikustannuksia, alentaisi korkoja, parantaisi rahoituksen saatavuutta, lisäisi oikeudellista riippumattomuutta ja vähentäisi rahoitusjärjestelmän alttiutta valuuttakurssihäiriöille.

Euroopan unionin lipulla ja euron merkillä varustettuja ilmapalloja lasketaan vapaiksi juhlatilaisuudessa

Euroopan unionissa vietettiin #EUROat20-juhlavuotta vuonna 2019. Euron ja euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen välisten valuuttakurssien vahvistamista juhlittiin Brysselissä 31.12.1998 päästämällä ilmapalloja ilmaan Eurooppa-neuvoston edessä.

Euroopan komissio kuuli vuonna 2019 laajasti valuuttamarkkinoiden sekä energia-, raaka-aine-, maatalous- ja liikennealan edustajia. Näissä kuulemisissa vahvistui, että euron kansainvälisen käytön lisäämistä kannatetaan laajasti ja että euro on ainoa realistinen vaihtoehto Yhdysvaltain dollarille. Vastaajat olivat myös yhtä mieltä siitä, että euromääräisinä ilmaistujen liiketoimien osuutta on mahdollista kasvattaa erityisesti energiahyödyke- ja maakaasumarkkinoilla, ja komissio lupasi tarttua tässä havaittuihin esteisiin.

Kuvio euron käytöstä maailmanlaajuisesti.

Euro tarjoaa taloudelle monia etuja. On vankkaa näyttöä sen mukanaan tuomasta hintavakaudesta ja ennustettavissa olevasta liiketoimintaympäristöstä. Lisäksi se on toiseksi yleisimmin käytetty valuutta maailmassa ja 60 Euroopan unionin ulkopuolista maata ja aluetta (yhteensä 175 miljoonaa asukasta) on kiinnittänyt valuuttansa euroon joko suoraan tai välillisesti. Lähde: Euroopan komissio.

EU edistyi myös euron käyttöä tukevissa toimenpiteissä, kuten sääntelyn muuttamisessa rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin häiriönsietokyvyn ja likviditeetin parantamiseksi, vertailukorkotasojen luotettavuuden parantamiseksi ja pikamaksujen käytön edistämiseksi.

Tasapuoliset mahdollisuudet ja reilu kilpailu

Syvä ja oikeudenmukainen talous- ja rahaliitto perustuu tasapuolisiin mahdollisuuksiin ja reiluun kilpailuun. EU hyväksyi kesäkuussa uudelleenjärjestelyä ja uutta mahdollisuutta koskevan direktiivin, jonka nojalla vaikeuksissa olevat elinkelpoiset yritykset voidaan pelastaa ja rehellisille mutta konkurssiin joutuneille henkilöille voidaan antaa toinen mahdollisuus.

Uusi direktiivi auttaa taloudellisissa vaikeuksissa olevia elinkelpoisia yrityksiä hyödyntämään ennalta ehkäisevän uudelleenjärjestelyn puitteita varhaisessa vaiheessa, jotta ne voivat välttää maksukyvyttömyyden, jatkaa toimintaansa ja säilyttää työpaikat.

Uusien sääntöjen mukaan EU antaa hyvämaineisille konkurssiin joutuneille yrittäjille uuden mahdollisuuden, jossa heidät vapautetaan kokonaan veloistaan kolmen vuoden kuluessa tietyin perustelluin poikkeuksin väärinkäytösten estämiseksi.

Säännöillä myös tehostetaan maksukyvyttömyyttä, uudelleenjärjestelyä ja veloista vapauttamista koskevia menettelyjä, mikä lyhentää liian pitkiksi venyviä menettelyjä ja pienentää kustannuksia monissa jäsenvaltioissa.

Säännöt poistavat osaltaan huomattavia esteitä EU:n pääomamarkkinoiden kehityksen tieltä tarjoa­malla enemmän oikeusvarmuutta rajat ylittäville sijoittajille ja EU:ssa toimiville yrityksille.

EU huolehtii aina valppaana reilusta kilpailusta pankkialalla, eikä vuosi 2019 ollut poikkeus. Vaikka ala on suurelta osin toipunut kriisistä, haavoittuvuutta esiintyy edelleen paikoin, sillä joissakin jäsenvaltioissa pankeilla on edelleen rasitteena suuri järjestämättömien lainojen osuus. Komissio jatkoi niiden auttamista uudelleenjärjestelyssä ja väliaikaisten likviditeettiongelmien tai rakenteellisten ongelmien ratkaisemisessa kilpailua kohtuuttomasti vääristämättä. Esimerkiksi Slovenian pankit saivat päätökseen uudelleenjärjestelyn, jonka ne olivat aloittaneet vuosina 2012/2013. Slovenia yksityisti 75 prosenttia NLB:stä ja 100 prosenttia Abankasta. Nämä lainanantajat olivat aiemmin vaikeuksissa. Italian pankit toteuttivat lisätoimia järjestämättömien lainojen määrän vähentämiseksi. Tässä oli ratkaisevaa, että käyttöön otettiin takausjärjestelmä, jonka avulla pankit pääsivät eroon järjestämättömistä lainoista markkinaehdoin. Komissio myös hyväksyi Luoteis-Italiassa sijaitsevan keskisuuren alueellisen pankin Carigen tukemisen, kun sillä oli tilapäisesti jopa 3 miljardin euron likviditeettitarve.

Selitys järjestämättömistä lainoista ja niiden kielteisistä vaikutuksista.

Mitä ne ovat? Laina luokitellaan järjestämättömäksi, kun lainanottaja ei ole suorittanut koron tai pääoman maksuja maksusuunnitelman mukaisesti 90 päivän kuluessa vaan ne ovat myöhässä, tai kun lainanottaja maksaa yhä lainaa takaisin, muttei todennäköisesti kykene siihen vastaisuudessa. Miksi niihin on puututtava? Niihin on puututtava, jotta pankkien vakauteen ja koko rahoitusjärjestelmään kohdistuvia riskejä voitaisiin vähentää, jotta pankit voisivat myöntää enemmän lainoja kotitalouksille ja yrityksille ja jotta talouskasvua voitaisiin edistää tarjoamalla rahoitusta elinkelpoisille yrityksille.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääminen talous- ja rahaliitossa

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista on tullut olennainen osa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa, joka on talous- ja sosiaalipolitiikan vuotuinen koordinointijakso EU:ssa. Pilarin avulla on edistetty lukuisia sosiaalipoliittisia toimenpiteitä, jotka koskevat työ- ja yksityiselämän tasapainoa, avoimia ja ennakoitavia työoloja ja oikeudenmukaista rajat ylittävää liikkuvuutta. Pilari sisältää 20 tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalipolitiikan periaatetta, joista jäsenvaltiot ovat sopineet.

Uusi alku vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen tukemiseksi

Työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva direktiivi hyväksyttiin kesäkuussa. Sillä kannustetaan jakamaan hoitovelvoitteet tasapuolisemmin naisten ja miesten kesken. Siinä asetetaan jäsenvaltioille vähimmäisvaatimuksia ja annetaan kummallekin vanhemmalle oikeus vähintään neljän kuukauden vanhempainvapaaseen, josta kahta kuukautta ei voi siirtää toiselle vanhemmalle. Vanhempainvapaan ajalta olisi maksettava jäsenvaltioiden määrittämä riittävä korvaus. Direktiivissä säädetään myös oikeudesta vähintään 10 päivän pituiseen isyysvapaaseen lapsen syntymän jälkeen vähintään sairausajan palkan tasoisella korvauksella. Lisäksi uudessa lainsäädännössä annetaan työssä käyville omaistaan hoitaville oikeus viiteen vapaapäivään vuodessa perheenjäsenen hoitoa varten. Kaikilla ainakin alle 8-vuotiaiden lasten työssä käyvillä vanhemmilla on myös oikeus pyytää joustavia työjärjestelyjä (lyhennetty työaika, joustava työaika tai muu jousto työpaikalla). Näillä uusilla säännöillä pyritään lisäämään naisten työssäkäyntiä ja parantamaan miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.

Tiivistelmä työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen myönteisistä vaikutuksista vanhemmille ja omaistaan hoitaville

Uuden työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevan direktiivin myötä kaikki työssä käyvät isät saavat vähintään 10 päivän isyysloman lapsen syntymän aikaan ja kumpikin vanhempi saa ainakin 4 kuukauden vanhempainloman, josta kahta kuukautta ei voi siirtää vanhempien välillä. Vanhemmilla on myös enemmän joustovaraa vanhempainvapaan suhteen. Lisäksi jokaisella työntekijällä on oikeus vähintään 5 päivän omaishoitovapaaseen vuodessa. Lähde: Euroopan komissio.

Uusia oikeuksia useammille työntekijöille

Kesäkuussa hyväksyttiin myös direktiivi avoimista ja ennakoitavista työoloista. Sen tavoitteena on laajentaa ja nykyaikaistaa velvoitteita, joiden mukaan jokaiselle työntekijälle, myös epätyypillisissä työsuhteissa, on tiedotettava heidän työoloistaan. Direktiivissä säädetään myös joistakin uusista vähimmäisoikeuksista ja esimerkiksi asetetaan raja koeajan pituudelle työsuhteen alussa. Jäsenvaltioiden on saatettava uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään vuoden 2022 puoliväliin mennessä.

Sosiaalinen suojelu paremmin kaikkien työntekijöiden ulottuville

Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet varmistamaan, että kaikilla työssä käyvillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun työsuhteensa laadusta riippumatta. Neuvosto antoi marraskuussa suosituksen, jonka tarkoituksena on korjata puutteita, jotka koskevat epätyypillisissä työsuhteissa olevia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, ja vastata nopeasti digitalisoituvan työelämän aiheuttamiin haasteisiin.

Kuvio kaikkien työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalisen suojelun paranemisesta

Työelämä muuttuu. Työssäkäyvistä 40 prosenttia on joko epätyypillisessä työsuhteessa (eli heillä ei ole kokoaikaista vakinaista työsopimusta) tai toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana. Eurooppalaisella keskivertotyöntekijällä on 10 eri työpaikkaa uransa aikana, ja uudet työmuodot ovat lisääntymässä. Sosiaaliturvajärjestelmien on mukauduttava. Niitä ei ole sovitettu itsenäisten ammatinharjoittajien ja epätyypillisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden tarpeisiin, joten he ovat vailla riittävää suojelua. Kaikilla työntekijöillä ei esimerkiksi ole oikeutta osallistua kaikkiin sosiaalisen suojelun järjestelmiin eikä maksaa niihin maksuja. Etujen saamiselle on monenlaisia esteitä. Esimerkiksi 13 jäsenvaltiossa osa epätyypillisissä työsuhteissa olevista ei pääse eläkejärjestelmien piiriin, 10 jäsenvaltiossa itsenäisillä ammatinharjoittajilla ei ole työtapaturmavakuutusta ja 9 jäsenvaltiossa itsenäisillä ammatinharjoittajilla ei ole vähimmäistyössäoloaikaa. Euroopan unionin uusilla suuntaviivoilla pyritään parantamaan tilannetta antamalla kaikille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille oikeus työttömyysetuuksiin, sairaus- ja terveydenhuoltoetuuksiin, äitiys- ja isyysetuuksiin, työkyvyttömyysetuuksiin, vanhuusetuuksiin ja työtapaturmien tai työperäisten sairauksien johdosta myönnettäviin etuuksiin. Suuntaviivoilla poistetaan esteet etuuksien saamiselta auttamalla oikeuksien säilyttämisessä, keräämisessä ja/tai siirtämisessä, takaamalla suojelun riittävä taso, ja antamalla avoimia tietoja yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Joissakin jäsenvaltioissa on jo alettu laajentaa kattavuutta. Sloveniassa kaikki työmuodot sisältyvät nyt sosiaaliturvajärjestelmiin, ja Tanskassa epätyypillisessä työsuhteessa olevat ja itsenäiset ammatinharjoittajat on sisällytetty yleiseen työttömyysvakuutusjärjestelmään.

Vuosi kuvina

Jacinda Ardern ja Jean-Claude Juncker puhumassa tiedotustilaisuudessa

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern tapaa Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin Brysselissä 25.1.2019.

Greta Thunberg johtaa ihmisiä marssille kädessään kyltti, jossa lukee ruotsiksi ”Koululakko ilmaston puolesta”

Greta Thunberg osallistuu koululakkoon ilmaston puolesta Brysselissä 21.2.2019.

Jean-Claude Juncker, Xi Jinping, Emmanuel Macron ja Angela Merkel poseeraavat valokuvaajille

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Kiinan presidentti Xi Jinping, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel globaalihallintaa käsittelevässä kokouksessa Pariisissa 26.3.2019.

Paul Kagame ja Jean-Claude Juncker pitelevät palavia soihtuja muistomerkin edessä

Ruandan presidentti Paul Kagame ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapaavat Ruandan kansanmurhan muistojuhlassa Kigalissa 8.4.2019.

Videosarjassa esiteltävien ihmisten kuvista koostuva juliste

”Päivä elämää Euroopassa” -videosarjan juliste. Sarjassa kerrotaan, miten EU vaikuttaa nuorten elämään, ja se on osa #EUandMe-kampanjaa.

Vuonna 1984 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien juliste

Historiallisia julisteita Euroopan komission päärakennuksessa Berlaymontissa avointen ovien päivänä. Bryssel, 4.5.2019.

Euroopan unionin edustajat ja paikalliset paloasiantuntijat tarkastelevat metsäpalojen aiheuttamia tuhoja

Pitkän metsäpalokauden jälkeen Guatemala pyysi ja sai apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Kuvassa EU:n pelastuspalveluryhmän paloasiantuntijat neuvovat paikallisia palonsammuttajia Peténissä Guatemalassa 24.5.2019.

Ohikulkijan takana olevista suurista kirjaimista, joissa on Euroopan unionin lippu, koostuu sana ”vote” eli ”äänestä”

”Tällä kertaa äänestän” -kampanja Luxemburgin rautatieasemalla Brysselissä kannustaa äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa, 24.5.2019.

Kaksi Euroopan unionin lippua puolitangossa

EU-liput puolitangossa Euroopan komission päärakennuksen Berlaymontin edustalla Ranskan entisen presidentin Jacques Chiracin kuoleman johdosta. Bryssel, 30.9.2019.

Filippo Grandi pitämässä puhetta puhujakorokkeella

YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo Grandi puhuu Venezuelan pakolais- ja muuttoliikekriisiä käsittelevässä kansainvälisessä solidaarisuuskonferenssissa Brysselissä 29.10.2019.

Pala Berliinin muuria lasin takana

Berliinin muurin pala, jossa on Yhdysvaltain presidentti Kennedyn kuva, Euroopan komission päärakennuksen ulkopuolella ennen muurin murtumisen 30. vuosipäivää. Bryssel, 29.10.2019.

Uusi komissaarien kollegio ryhmäkuvassa portaikossa

Uuden Euroopan komission ensimmäinen ryhmäkuva otettiin Euroopan parlamentin hyväksyttyä sen kokoonpanon. Bryssel, 27.11.2019.

Jean-Claude Juncker vilkuttaa jäähyväisiksi puhujakorokkeelta

Jean-Claude Juncker viimeisessä lehdistötilaisuudessaan Euroopan komission puheenjohtajana Brysselissä 29.11.2019.

Ursula von der Leyen vastaanottaa lapselta lyhdyn, jossa on kynttilä

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vastaanottaa joulurauhaa symboloivan lyhdyn Brysselissä 11.12.2019.

Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, Charles Michel ja David Sassoli pitelevät yhdessä virallista asiakirjaa

Neljän toimielimen johtajat. Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli Lissabonin sopimuksen voimaantulon 10-vuotispäivänä Strasbourgissa Ranskassa 17.12.2019.

Jewher Ilham pitelee isänsä valokuvaa David Sassolin ojentaessa hänelle isän saamaa Saharov-palkintoa

Vuoden 2019 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon sai tutkija Ilham Tohti, joka puolustaa Kiinan uiguurivähemmistön oikeuksia. Palkinnon otti vastaan Jewher Ilham vankilassa olevan isänsä puolesta. Strasbourg, Ranska, 18.12.2019.

6 luku

Globalisaation hallinta tasapainoisen ja kehittyvän kauppapolitiikan avulla

© Fotolia

EU vahvisti uudelleen asemansa johtavana kauppamahtina vuonna 2019. Se on edelleen yksi maailman avoimimmista talouksista, ja sillä on kunnianhimoinen kauppaneuvotteluohjelma, jolla se pyrkii avaamaan markkinoita ja luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n yrityksille eri puolilla maailmaa. Euroopan talous on riippuvainen kaupasta: aina kun vienti kasvaa miljardi euroa, Eurooppaan syntyy 14 000 työpaikkaa. Avoimuus ja tiukat standardit ovat yhä paras tapa saada globalisaatio hyödyttämään kaikkia Euroopassa.

EU on sitoutunut sääntöihin perustuvaan monenväliseen kauppajärjestelmään, johon sen vauraus perustuu. Sillä oli edelleen johtava rooli Maailman kauppajärjestössä (WTO) ja sen puolustamisessa, ja se on esittänyt ideoita sen uudistamiseksi. Kun muut rikkovat kansainvälisiä kaupankäynnin sääntöjä tai turvautuvat hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin, EU puolustaa yrityksiään, työntekijöitään ja kansalaisiaan.

EU suojeli etujaan protektionistisilta suuntauksilta ja lisääntyviltä kaupan esteiltä. Voimaan tulivat vahvemmat ja tehokkaammat kauppaa suojaavat säännöt. Lisäksi EU loi uudet puitteet EU:n ulkopuolelta tulevien strategisten investointien seuraamista varten.

EU on tehnyt kauppasopimuksia 72 maan kanssa eri puolilla maailmaa. Näiden maiden osuus maailman bruttokansantuotteesta on 40 prosenttia. Se teki vuonna 2019 uuden sopimuksen Etelä-Amerikan Mercosur-kauppaliittymän kanssa ja allekirjoitti sopimuksen Vietnamin kanssa. Lisäksi sen ja Japanin välinen kauppasopimus tuli voimaan. Kiinan kanssa tehtiin sopimus maantieteellisten merkintöjen suojasta. EU edistyi hyvin myös kauppaneuvotteluissa muun muassa Australian, Chilen ja Uuden-Seelannin kanssa.

Monenvälisten sääntöjen noudattaminen

Kauppapolitiikan on oltava tehokasta, avointa ja arvoihin perustuvaa. Vuonna 2015 hyväksytyn Kaikkien kauppa -strategian perusperiaatteet ohjasivat edelleen vuonna 2019 omaksuttua toimintamallia: avoimuus ja tiukat standardit ovat yhä asianmukaisin tapa saada globalisaatio toimimaan.

Tiivistelmä Euroopan unionin kauppapolitiikasta ja sen vaikutuksista työllisyyteen ja talouteen.

Euroopan unionin kauppapolitiikka koostuu kauppayhteyksien verkostosta. Unionilla on 41 kauppasopimusta 72 maan kanssa. Niistä 15 maan kanssa sopimukset ovat tulleet voimaan vuoden 2014 jälkeen. Sopimusten myötä Euroopan unionin vienti on kasvanut 15 prosenttia vuosina 2014–2018. Euroopan unionissa on 36 miljoonaa työpaikkaa, jotka liittyvät Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävään kauppaan. Tämä on 5 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2014. Kaupan esteiden poistaminen on luonut 6,1 miljardin euron arvosta uusia vientimahdollisuuksia. Vuonna 2018, joka oli Euroopan unionin ja Kanadan välisen kauppasopimuksen ensimmäinen kokonainen soveltamisvuosi, Euroopan unionin tavaravienti Kanadaan kasvoi 10 prosenttia. Lähde: Eurostat

WTO:n tukemaan sääntöihin perustuvaan monenväliseen kauppajärjestelmään kohdistui vuonna 2019 yhä enemmän haasteita. Nationalismin ja protektionismin nousu lisäsi yksipuolisia toimenpiteitä, ja uhkana on globaali kauppajärjestelmä, joka oikeudenmukaisuuden sijasta perustuu voimaan. EU esitti vuonna 2018 tekemiensä aloitteiden pohjalta WTO:lle ehdotuksia avoimuuden lisäämiseksi ja tiettyihin kaupan käytäntöihin liittyvien jäsenvaltioiden huolenaiheiden ratkaisemiseksi tehokkaammin.

EU teki yhteistyötä tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa vahvistaakseen tukia ja pakollista teknologian siirtoa koskevia sääntöjä. WTO:n riitojenratkaisujärjestelmän pitämiseksi yllä se teki ehdotuksia pysyvän valituselimen uusien jäsenten nimitysmenettelyn käynnistämiseksi uudelleen. Elin ei ole enää päätösvaltainen, koska sen kolmesta jäljellä olevasta jäsenestä kahden toimikausi päättyi joulukuussa, minkä vuoksi sillä ei ole enää toimivaltaa käsitellä valituksia riita-asioissa. Euroopan komissio reagoi tilanteeseen ehdottamalla EU:n täytäntöönpanoasetuksen muuttamista siten, että jos kauppakumppanit estävät tehokkaan riitojenratkaisun, EU voi toimia määrätietoisesti etujensa suojelemiseksi. Lisäksi EU sopi voimassa olevien WTO:n sääntöjen pohjalta Kanadan ja Norjan kanssa välimiesmenettelyä koskevasta väliaikaisjärjestelystä, jolla säilytetään sitova riitojenratkaisujärjestelmä ja valitusoikeus niiden välisissä riidoissa pysyvän valituselimen lakattua toimimasta.

Eurooppa, joka suojelee

Kun diplomaattiset keinot epäonnistuvat, EU ei epäröi käyttää WTO:n riitojenratkaisumenettelyä pannakseen täytäntöön oikeutensa ja saadakseen jäsenyydestään täyden hyödyn yrityksilleen, työntekijöilleen ja viljelijöilleen. EU käynnisti vuonna 2019 menettelyt Turkkia vastaan lääkkeiden osalta samoin kuin Intiaa vastaan sen tieto- ja viestintäteknologian tuotteille määräämän kohtelun vuoksi, Yhdysvaltoja vastaan sen espanjalaisiin oliiveihin kohdistamien tasoitustulli- ja polkumyyntitoimenpiteiden vuoksi ja Kolumbiaa vastaan sen Alankomaista, Belgiasta ja Saksasta peräisin oleviin pakastettuihin ranskanperunoihin kohdistamien polkumyyntitoimenpiteiden vuoksi.

EU käytti myös kahdenvälisiä sopimuksiaan riitojen ratkaisemiseksi ja aloitti menettelyt Etelä-Koreaa vastaan työelämän perusnormien puolustamiseksi, Ukrainaa vastaan puutavaran vientikiellon vuoksi ja Eteläisen Afrikan tulliliittoa vastaan sen siipikarjan tuonnille asettamien rajoitusten vuoksi.

EU käynnisti WTO:n sääntöjen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti 15 uutta tutkimusta ja otti käyttöön seitsemän uutta kaupan suojatoimenpidettä polkumyynniltä ja tuetulta tuonnilta suojautumiseksi. Toimenpiteiden kohteisiin kuuluivat Kiinasta peräisin olevat sähköpolkupyörät sekä Argentiinasta ja Indonesiasta peräisin oleva biodiesel. Lisäksi EU käynnisti kuusi uutta tarkastelua koskevaa tutkimusta ja jatkoi 16 toimenpiteen voimassaoloa vielä viidellä vuodella.

EU otti vuonna 2019 käyttöön lopulliset suojatoimenpiteet 26:n terästuotteiden luokan tuonnissa puuttuakseen Yhdysvaltojen käyttöön ottamien lisätullien aiheuttamaan mahdolliseen teräksen kauppavirtojen uudelleensuuntautumiseen muista maista EU:hun. Se tarkasteli niitä uudelleen kesän lopulla niiden mukauttamiseksi uusimpaan tilanteeseen.

Lisäksi EU puolusti teollisuuttaan, kun EU:n ulkopuoliset maat käynnistivät EU:n vientiin kohdistuvia kaupan suojatoimiin liittyviä tutkimuksia. Esimerkkeinä voidaan mainita renkaiden tuontia koskeva Turkin suojatoimenpidetutkimus, päällystetyn paperin tuontia koskeva Intian polkumyyntitutkimus ja pakastettujen ranskanperunoiden tuontia koskevat Kolumbian toimenpiteet.

WTO vahvisti maaliskuussa, että vuonna 2020 EU:lle myönnettäisiin oikeus vastatoimiin Yhdysvaltojen kanssa käytävässä kauppakiistassa, joka koskee lentokonevalmistaja Boeingille myönnettyjä tukia. Yhdysvallat ei ollut noudattanut aiempia päätöksiä, jotka koskivat sen kyseiselle yritykselle myöntämiä laittomia tukia, joista aiheutui merkittävää vahinkoa sen eurooppalaiselle kilpailijalle Airbusille. Lokakuussa WTO myönsi Yhdysvalloille oikeuden vastatoimiin rinnakkaisessa Airbus-tapauksen kauppakiistassa. Yhdysvallat otti käyttöön lisätulleja useille EU-maista peräisin oleville tuotteille. EU pyrkii edelleen tarmokkaasti pääsemään Yhdysvaltojen kanssa tasapainoiseen neuvotteluratkaisuun näissä kiistoissa.

Komissio sai päätökseen kaupan suojatoimia koskevien menettelyjensä mukauttamisen vuosina 2018 ja 2017 voimaan tulleeseen uudenaikaistettuun polkumyynnin ja tukien vastaiseen lainsäädäntöön. Se myös sulki porsaanreiän, jotta se saattoi syksystä 2019 alkaen soveltaa kaupan suojatoimenpiteitä tavaroihin (esimerkiksi merenalaisiin putkiin), jotka tuodaan jäsenvaltioiden mannerjalustalle tai talousvyöhykkeelle. Komissio tehosti toimiaan kaupan suojatoimenpiteiden kiertämisen torjumiseksi ja käynnisti asiaan liittyviä tutkimuksia, jotka koskivat ruostumattoman teräksen, persulfaattien ja keraamisten pöytäesineiden vientiä Kiinasta, ja otti viimeksi mainittujen osalta käyttöön toimenpiteitä.

Huhtikuussa tuli voimaan uusi asetus ensimmäisistä EU:n laajuisista ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetuista puitteista. Jäsenvaltiot ja komissio voivat sen ansiosta lokakuusta 2020 alkaen tunnistaa turvallisuusongelmat, jotka liittyvät tiettyihin EU:n ulkopuolelta tuleviin investointeihin, ja puuttua niihin.

-

Euroopan unionin kaupan suojatoimien piirissä on 360 000 eurooppalaista työpaikkaa.

Teollis- ja tekijänoikeudet ovat tärkeitä talouskasvun kannalta ja ratkaisevassa asemassa, jotta EU voi edistää innovointia ja säilyttää kilpailukykynsä maailmanlaajuisesti. EU lisäsi ponnistelujaan näiden oikeuksien suojelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kansainvälisesti muun muassa toteuttamalla yhteistyöohjelmia Kiinan, Kaakkois-Aasian ja Latinalaisen Amerikan kanssa ja käynnistämällä uuden Afrikkaa koskevan avustushankkeen. Se kävi myös vuoropuhelua ensisijaisten maiden kuten Kiinan, Thaimaan, Turkin ja Ukrainan kanssa. Osana väärennösten ja piratismin seurantalistaa koskevaa työtään komissio tiivisti yhteistyötään Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston kanssa ja kävi säännöllistä vuoropuhelua EU:n yritysten kanssa.

Protektionismin lisääntyminen merkitsi sitä, että yritykset kohtaavat yhä enemmän kansainvälisen kaupan esteitä. Kaupan ja investointien esteitä koskeva vuosikertomus osoitti, että EU:n markkinoillepääsystrategia on tehokas keino puuttua näihin esteisiin.

Tiivistelmä kaupan ja investointien esteistä, joita Euroopan unionin viejät kohtaavat.

Euroopan unionin viejillä on 425 kaupan estettä 59 maassa. Vuonna 2018 kohdattiin 45 uutta estettä. Samana vuonna poistettiin 35 estettä. Junckerin komission aikana poistettiin yhteensä 123 estettä. Esteiden poistaminen vuosina 2014–2017 tuotti 6 miljardin euron arvosta lisävientiä Euroopan unionin yrityksille vuonna 2018. Lähde: Euroopan komissio, Komission kesäkuussa 2019 antama kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaupan ja investointien esteistä 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2018.

EU jatkoi koko vuoden kolmenvälisiä neuvotteluja Japanin ja Yhdysvaltojen kanssa keskeisistä maailmankauppaan liittyvistä kysymyksistä. Neuvotteluja käytiin muun muassa siitä, miten kaupan alan toimijoiden toimintaedellytyksiä voitaisiin tasoittaa laatimalla uusia monenvälisiä sääntöjä teollisuustuista ja pakollisesta teknologian siirrosta.

Vuonna 2017 perustetun kidutuksesta vapaan kaupan liittouman perustajajäsenenä EU otti edelleen selkeästi kantaa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon ja kidutukseen käytettäviin tavaroihin. Liittouman sitouduttua vuonna 2018 vaatimaan Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmaa asiasta YK:n yleiskokous hyväksyi kesäkuussa päätöslauselman, jonka tavoitteena oli lopettaa kidutukseen käytettävien välineiden kauppa.

Tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka

EU:n kauppasopimuksilla pyritään paitsi avaamaan uusia markkinoita myös varmistamaan, että kauppa hyödyttää kaikkia. Sopimuksilla pidetään yllä ympäristöä, elintarviketurvallisuutta sekä työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksia koskevia EU:n normeja ja autetaan kumppanimaita täyttämään kansainväliset velvoitteensa. EU esimerkiksi käynnisti 9 miljoonan euron arvosta valmiuksien kehittämiseen ja tiedotukseen tähtääviä ohjelmia auttaakseen kehitysmaita vastaamaan työvoimaan ja ympäristöön liittyviin haasteisiin vastuullisten toimitusketjujen koko pituudelta niin Aasiassa kuin Latinalaisessa Amerikassa.

EU:lla oli johtava rooli YK:ssa käydyissä keskusteluissa, joilla pyrittiin uudistamaan sitä, miten sijoittajat voivat ratkaista riitansa valtioiden kanssa. Tammikuussa se esitti YK:n kansainvälisen kauppa­oikeuden toimikunnalle ehdotuksen monenvälisen tuomioistuimen perustamisesta tällaisten riitojen ratkaisemiseksi. Tämä on maailmantalouden hallinnassa merkittävä uudistus.

Syyskuussa Euroopan komissio järjesti Brysselissä korkean tason konferenssin naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä kaupan avulla.

Avoin ja osallistava neuvotteluprosessi

Avoimuus ja vuoropuhelu suuren yleisön kanssa ovat edelleen EU:n kauppapolitiikassa keskeisellä sijalla demokraattisen prosessin, kansalaisten luottamuksen ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi. Avoimuutta ja vuoropuhelua tarvitaan ennen neuvotteluja, niiden aikana ja niiden jälkeen samoin kuin sopimuksia täytäntöön pantaessa.

Kuvio Euroopan unionin kauppaneuvottelujen avoimuuden parantumisesta vuodesta 2016 lähtien

Vuonna 2019 pidettiin 24 tapaamista kansalaisyhteiskunnan edustajien (esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöt, kansalaisjärjestöt, kaupparyhmittymät) kanssa. Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa pidettiin 14 virallista tapaamista, joissa käytiin avointa vuoropuhelua kaupasta. Neuvottelutekstiehdotuksia tehtiin 11 vuonna 2016 ja 48 vuonna 2017. Huippulukema saavutettiin vuonna 2018, jolloin ehdotuksia oli 177. Sen jälkeen ehdotusten määrä putosi jälleen, ja vuonna 2019 niitä oli 42. Neuvottelukierroksia koskevien raporttien määrä kasvoi tasaisesti. Niitä laadittiin 11 vuonna 2016 ja 16 vuonna 2017. Raportteja tehtiin 18 vuonna 2018 ja 19 vuonna 2019. Laadittujen tiedotteiden määrä kasvoi jyrkästi. Vuonna 2016 niitä oli vain 6, mutta vuonna 2017 jo 93. Huippulukema saavutettiin vuonna 2018, jolloin tiedotteita tehtiin 103. Sen jälkeen tiedotteiden määrä väheni jälleen, ja vuonna 2019 niitä tehtiin 17.

Komissio julkaisi edelleen neuvottelukierroksia koskevia raportteja, kannanottoja ja ehdotuksia neuvottelemiensa kauppasopimusten tekstiksi. Lisäksi se julkaisi kolmannen kattavan vuosikertomuksen, jossa arvioidaan EU:n kauppasopimusten täytäntöönpanoa. Näin sidosryhmät, kansalaisyhteiskunta ja muut EU:n toimielimet voivat seurata, miten EU panee sopimukset täytäntöön. Niistä on myös apua käynnissä olevissa ja tulevissa kauppaneuvotteluissa.

Kuvio, jossa kuvataan Euroopan unionin kansalaisyhteiskunnan kanssa kauppapolitiikasta käymän vuoropuhelun laajuutta.

Komissio keskustelee 529 rekisteröityneen kansalaisjärjestön kanssa pysyvän kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelun puitteissa. Vuonna 2019 järjestettiin 24 kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelukokousta, joihin osallistui yli 1 000 kansalaista. Euroopan unionin kauppakomissaari Cecilia Malmström järjesti kaksi kansalaiskeskustelua jäsenvaltioissa.

Kauppasopimuksia käsittelevä asiantuntijaryhmä kokoontui vuonna 2019 kuusi kertaa keskustelemaan muun muassa sähköisestä kaupankäynnistä, WTO:n uudistamisesta ja kauppasopimusten täytäntöönpanosta. Ryhmässä on mukana 28 organisaatiota, jotka edustavat yrityksiä, ammattiliittoja, kuluttajia ja ympäristöjärjestöjä, ja se pyrkii edistämään vuoropuhelua ja kokoamaan näkemyksiä monilta eri sidosryhmiltä.

EU:n ja Mercosurin kauppasopimus

EU pääsi kesäkuussa poliittiseen yhteisymmärrykseen Mercosurin kanssa tehtävästä kattavasta kauppasopimuksesta. Mercosuriin kuuluvat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay.

Tiivistelmä Euroopan unionin ja Mercosurin välisestä kauppasopimuksesta.

Euroopan unionin ja Mercosurin kauppasopimus on tärkeä, koska sen myötä molemmat osapuolet ilmaisevat selkeän sitoutumisensa avoimeen ja sääntöihin perustuvaan kansainväliseen kauppaan. Sopimus poistaa yli 4 miljardin euron suuruiset Mercosurin tuontitullit, ja Mercosur-maiden pääsy Euroopan unioni markkinoille helpottuu. Lisäksi se vakiinnuttaa ja tukee sisäisiä talousuudistuksia Mercosur-maissa ja edellyttää tiukimpia elintarvikkeiden turvallisuutta ja kuluttajansuojaa koskevia vaatimuksia. Sopimuksessa korostetaan oikeutta siihen, että ympäristösääntöjen perustana on ennalta varautumisen periaate, ja se sisältää oikeudellisesti sitovia sitoumuksia, jotka koskevat työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönsuojelua sekä Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa. Euroopan unionin ja Mercosurin kauppasopimuksella suojataan yli 350 perinteistä eurooppalaista elintarviketta jäljitelmiltä. Lisäksi sillä poistetaan tuontitullit muun muassa seuraavilta EU-tuotteilta: autot (nykyinen tariffi on 35 prosenttia), lääkkeet (nykyinen tariffi jopa 14 prosenttia), vaatteet (nykyinen tariffi 35 prosenttia), nahkakengät (nykyinen tariffi 35 prosenttia), viini (nykyinen tariffi 27 prosenttia) ja suklaa (nykyinen tariffi 20 prosenttia). Lähde: Euroopan komissio.

Osana näiden kahden alueen välistä laajempaa assosiaatiosopimusta uusi sopimus vahvistaa niiden välisiä tiiviitä poliittisia ja taloudellisia suhteita ja luo 780 miljoonan ihmisen markkinat. EU on Mercosurin suurin kauppa- ja investointikumppani ja ensimmäinen sen kanssa kattavan kauppasopimuksen solminut kumppani.

Voimaan tultuaan sopimuksella vähennetään tulleja, lisätään liiketoimintamahdollisuuksia, laajennetaan kuluttajien valinnanvaraa, vähennetään byrokratiaa, lisätään kasvua ja kilpailukykyä, edistetään kestävän kehityksen kaltaisia yhteisiä arvoja ja luodaan työpaikkoja. Lisäksi sillä edistetään tiukkoja työ- ja ympäristönormeja. EU ja Mercosur ovat myös sitoutuneet panemaan tehokkaasti täytäntöön Pariisin ilmastosopimuksen.

Talouskumppanuussopimus Japanin kanssa

Heinäkuussa 2018 allekirjoitettu EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2019. Sillä luotiin avoin kauppa-alue, jolla asuu yli 570 miljoonaa ihmistä. Sillä poistetaan lähes kaikki Japanin tuontitullit, joita Japaniin vientiä harjoittavat EU:n yritykset vuosittain maksavat ja joiden arvo on miljardi euroa, samoin kuin useita pitkäaikaisia sääntelyesteitä.

Japanin pääministeri Shinzō Abe ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker EU–Asia Connectivity Forum -tapahtumassa Brysselissä Belgiassa 27.9.2019.

Japanin pääministeri Shinzō Abe ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker EU–Asia Connectivity Forum -tapahtumassa Brysselissä Belgiassa 27.9.2019.

Sopimuksella kasvatetaan EU:n vientiä, luodaan uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille muun muassa helpottamalla niiden pääsyä Japanin julkisten hankintojen markkinoille, lisätään kuluttajien valinnanvaraa ja edistetään EU:n ja Japanin yhteisiä pyrkimyksiä muovata maailmankaupan sääntöjä. Se on ensimmäinen EU:n kauppasopimus, johon sisältyy erityissitoumus Pariisin sopimuksen noudattamisesta. EU jatkoi koko vuoden ajan Japanin kanssa neuvotteluja sijoitussuojastandardeista ja sijoitussuojan riitojenratkaisusta.

Aasia ja Australaasia

EU ja Vietnam allekirjoittivat 30. kesäkuuta vapaakauppa- ja sijoitussuojasopimukset, jotka ovat merkittävä virstanpylväs niiden kumppanuudessa. Sopimukset ovat kaikkien aikojen kunnianhimoisimmat EU:n ja nousevan talouden maan välillä neuvotellut sopimukset. Vapaakauppasopimus odottaa nyt ratifiointia ja voisi tulla voimaan vuoden 2020 puolivälissä. EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus puolestaan tuli voimaan 21. marraskuuta.

Näiden kahden maan kanssa tehdyt sopimukset vahvistavat entisestään EU:n yhteistyötä alueen kanssa. Lisäksi EU järjesti kolme neuvottelukierrosta Indonesian kanssa tehtävästä kauppasopimuksesta. Australian kanssa kauppasopimuksesta käytiin kolme neuvottelukierrosta ja Uuden-Seelannin kanssa neljä neuvottelukierrosta.

Tiivistelmä Euroopan unionin ja Vietnamin kauppasopimuksesta

Euroopan unioni ja Vietnam allekirjoittivat vapaakauppasopimuksen ja sijoitussuojasopimuksen 30. kesäkuuta 2019. Se on kunnianhimoisin kehitysmaan kanssa koskaan tehty vapaakauppasopimus. Se poistaa 99 prosenttia Euroopan unionin ja Vietnamin välisistä tulleista. Euroopan unionin ja Vietnamin tavarakaupan arvo oli 49 miljardia euroa vuonna 2018. Euroopan unioni vie Vietnamiin huipputeknologiaa, sähkölaitteita, koneita ja lentoaluksia ja tuo sieltä puhelimia, jalkineita, riisiä ja tekstiilejä. Kauppa liittyy myös kestävään kehitykseen, sillä Vietnam sitoutuu noudattamaan keskeisiä kansainvälisiä työelämän normeja, torjumaan ilmastonmuutosta ja suojelemaan biologista monimuotoisuutta. Lähde: Euroopan unionin neuvosto.

Tiivistelmä Euroopan unionin ja Singaporen vapaakauppasopimuksesta.

Singapore on Euroopan unionin tärkein kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa. Kauppa- ja investointisopimukset muodostavat vertailukohdan Euroopan unionin yhteistyölle alueen muiden maiden kanssa. Tärkeimmät näiden sopimusten kattamat alat ovat merkinnät ja turvallisuustestit, teollis- ja tekijänoikeudet, uusiutuva energia, pienyritykset, julkiset hankinnat, ympäristö ja työvoima. Sopimuksen ansiosta kahdenvälisen kaupan kokonaisarvo tulee olemaan 58,1 miljardia euroa ja Euroopan unionin viennin arvo 21,1 miljardia euroa. Euroopan unionista viedään sen puitteissa autoja ja koneita ja tuodaan kemikaaleja ja lääkkeitä. Palvelukaupan osalta kahdenvälisen kaupan kokonaisarvo tulee olemaan 44,4 miljardia euroa. Noin 10 000 Euroopan unionin yritystä käyttää jo Singaporea alueellisena keskuksena. Euroopan unionin kahdenvälisten investointien arvo oli 255,5 miljardia euroa vuonna 2016, ja kahdenvälisten investointien kokonaismäärä kasvoi 25 prosenttia vuosina 2014–2015. Euroopan unionin ja Singaporen uudella sopimuksella on myös muita hyötyjä. Niillä poistetaan kaikki tullit Euroopan unionin vienniltä Singaporeen ja useimmat Euroopan unionin tullit singaporelaisilta tuotteilta sekä poistetaan tullien ulkopuoliset esteet esimerkiksi elektroniikka-alalla, jolla Singapore tunnustaa Euroopan unionin standardit. Lisäksi sopimuksella autetaan suojelemaan työntekijöiden oikeuksia ja otetaan käyttöön Euroopan unionin laajuinen sijoitussuojasopimus. Lähde: Euroopan unionin neuvosto.

Yhdysvallat

Yhdysvaltojen kanssa keskityttiin edelleen positiivisen kauppapoliittisen ohjelman kehittämiseen, yhteistä etua koskevien kysymysten käsittelyyn ja kauppakiistojen välttämiseen. Työskentelyn perustana oli komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin vuonna 2018 antama yhteinen lausuma, jolla perustettiin toimeenpaneva työryhmä helpottamaan kauppaa ja kehittämään positiivinen transatlanttinen kauppapoliittinen ohjelma.

Lyhyt tiivistelmä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä kaupasta.

Yhdysvallat on Euroopan unionin suurin tavaramarkkinoiden vientikohde. Vuonna 2018 sen osuus Euroopan unionin kokonaistavaraviennistä oli 407 miljardia euroa eli 21 prosenttia. Lähde: Eurostat

Vuonna 2019 ryhmä keskittyi sääntelykysymyksiin. Neuvosto valtuutti huhtikuussa komission neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa teollisuustuotteiden tulleista ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

Komissio julkaisi heinäkuussa yhteisen julkilausuman täytäntöönpanon edistymistä koskevan tilannekatsauksen. Sen mukaan myönteisiä tuloksia on saatu erityisesti energian, soijapapujen, lääkkeiden, kyberturvallisuuden ja lääkinnällisten laitteiden aloilla. Nesteytetyn maakaasun tuonti Yhdysvalloista EU:hun nousi vuonna 2019 kaikkien aikojen huipputasolle. EU:n energiahuollosta on sen ansiosta saatu monimuotoisempaa ja turvatumpaa. Lisäksi keskityttiin vaatimustenmukaisuuden arviointiin, uusia ja nousevia teknologioita koskeviin standardeihin ja jatkuvaan edistymiseen tietyillä aloilla. Tämän työn ollessa käynnissä osapuolet ovat sopineet, ettei niiden kaupassa oteta käyttöön uusia tulleja.

EU päätti heinäkuussa lisätä Yhdysvaltojen osuutta hormonivapaan naudanlihan tuontikiintiöstä EU:hun. Vastineeksi Yhdysvallat suostui olemaan käynnistämättä uudelleen EU:n vastaisia toimia lihaa ja lihavalmisteita koskevia EU:n toimenpiteitä käsittelevässä Yhdysvaltojen kauppalain 301 §:n mukaisessa tutkinnassa. Sopimus ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden valmistajiin kohdistuvien tarkastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tuli voimaan.

Kiina

Huhtikuussa pidetyssä EU:n ja Kiinan huippukokouksessa annettiin useita yhteisiä sitoumuksia. Kiina suostui poistamaan erilaisia kaupan esteitä ja sitoutui tekemään sopimuksen maantieteellisten merkintöjen (perinteisten eurooppalaisten elintarvikkeiden ja juomien nimitysten) suojaamiseksi ja saattamaan päätökseen kattavat neuvottelut investoinneista vuoteen 2020 mennessä.

Tiivistelmä maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Euroopan unionin ja Kiinan sopimuksesta.

Maantieteellisiä merkintöjä koskeva Euroopan unionin ja Kiinan välinen sopimus on merkittävä. Se on konkreettinen esimerkki osapuolten välisestä yhteistyöstä sekä avoimuudesta ja kansainvälisten sääntöjen noudattamisesta kauppasuhteiden perustana. Kiinassa on suojattu 100 Euroopan unionin maantieteellistä merkintää, ja Euroopan unionissa on suojattu 100 Kiinan maantieteellistä merkintää. Euroopan unionin luettelossa suojattavista tuotteista Kiinassa on esimerkiksi Mozzarella di Bufala Campana, Languedoc, Elia Kalamatas ja Münchener Bier. Kiinalaisista tuotteista luettelossa ovat muun muassa Wuyuan Lü Cha eli Wuyuanin vihreä tee, Chaidamu Gou Qi eli Chaidamun gojimarja, Panjin Da Mi eli Panjinin riisi ja Wuchuan Yue Bing eli Wuchuanin kuukakku. Kiinassa on 1,4 miljardin kuluttajan markkinat, ja se on Euroopan unionin maatalouselintarvikkeiden toiseksi suurin vientikohde. Marraskuusta 2018 lokakuuhun 2019 viennin arvo oli 13,5 miljardia euroa. Kasvua oli siis 27,2 prosenttia yhdessä vuodessa. Kiinan markkinat ovat nopeasti kasvavat potentiaaliset markkinat eurooppalaisille elintarvikkeille ja juomille. Maan keskiluokka kasvaa ja on kiinnostunut ikonisista eurooppalaisista tuotteista. Myös Kiinalla on vakiintunut maantieteellisten merkintöjen järjestelmä, johon Euroopan unionin kuluttajat pääsevät tutustumaan sopimuksen myötä. Neuvottelut ovat päättyneet ja sopimus on nyt oikeudellisessa tarkastelussa. Euroopan unionin puolella Euroopan parlamenttia ja neuvostoa pyydetään antamaan hyväksyntänsä sopimukselle. Sopimuksen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Sopimuksen soveltamisalaa laajennetaan neljän vuoden kuluttua sen voimaantulosta lisäämällä siihen kummaltakin osapuolelta vielä 175 maantieteellistä merkintää. Näiden nimitysten osalta on noudatettava samaa rekisteröintimenettelyä kuin sopimukseen jo sisältyvien 100 nimityksen. Lähde: Eurostat

Neuvottelut näiden merkintöjen suojaamisesta saatiin päätökseen marraskuussa yhdeksän vuoden jälkeen. Sopimuksen on voimaan tullessaan määrä tarjota korkeatasoinen suoja 200 nimitykselle ja lisäksi vielä 175 nimitykselle neljän vuoden kuluttua voimaantulostaan. Kiina on EU:n maa­talouselintarvikkeiden toiseksi suurin markkina-alue ja kasvava markkina-alue tietyllä maantieteellisellä merkinnällä varustetuille tuotteille.

EU ja Kiina kävivät kuusi neuvottelukierrosta investointisopimuksesta ja työskentelivät edelleen WTO:n uudistamiseksi.

Tiivistelmä Euroopan unionin‒ ja Kiinan välisestä kaupasta.

Euroopan unioni on Kiinan suurin kauppakumppani, ja Kiina on Euroopan unionin toiseksi suurin kauppakumppani. Euroopan unionin ja Kiinan välisen tavarakaupan arvo vuonna 2018 oli 1,7 miljardia euroa päivässä. Euroopan unioni vei Kiinaan tavaroita 211 miljardin euron arvosta ja toi Kiinasta tavaroita 395 miljardin euron arvosta vuonna 2018. Euroopan unioni vei Kiinaan palveluita 51 miljardin euron arvosta ja Kiina toi Euroopan unioniin palveluita 30 miljardin euron arvosta. Euroopan unioni neuvottelee parhaillaan kattavasta investointisopimuksesta Kiinan kanssa. Sopimuksen tavoitteena on luoda tasapuolisemmat toimintaedellytykset yrityksille ja saada aikaan uusia markkinamahdollisuuksia molemmille osapuolille. Lisäksi sen pitäisi kannustaa Kiinaa edistämään talousuudistuksiaan ja lisäämään markkinoiden määräävää vaikutusta. Näin tasoitettaisiin tietä kattavammille kauppapoliittisille tavoitteille, kun olosuhteet ovat oikeat. Lähde: Eurostat

Eteläiset ja itäiset naapurivaltiot

EU:n ja Marokon assosiaatiosopimusta muutettiin siten, että siihen sisällytettiin Länsi-Saharan väestö. Tämä tasoitti tietä EU:n ja Marokon välisen kauppasopimuksen syventämistä koskevien neuvottelujen aloittamiselle uudelleen. Neuvottelut pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta Tunisian kanssa keskeytettiin toukokuussa maan poliittisen tilanteen vuoksi.

EU kävi kahdenvälisiä keskusteluja kaupasta ja investoinneista joidenkin Persianlahden yhteistyöneuvoston maiden kanssa. Jordanian kanssa neuvotellut parannukset Syyrian pakolaisten työllistymistä tukevaan alkuperäsääntöjä koskevaan järjestelmään tulivat voimaan vuoden 2019 alussa.

Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa perustetuilla pitkälle menevillä ja laaja-alaisilla vapaakauppa-alueilla EU keskittyi täytäntöönpanoon. Lisäksi se pääsi Ukrainan kanssa sopimukseen sen EU:hun suuntautuvan siipikarjanviennin rajoittamisesta. EU parafoi 6. heinäkuuta Kirgisian kanssa neuvotellun tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, johon sisältyy tärkeitä kauppaa koskevia lukuja.

Latinalainen Amerikka

Meksikon kanssa jatkettiin vuonna 2019 työtä ajan tasalle saatetun kokonaissopimuksen allekirjoittamiseksi ja tekemiseksi. EU ja Chile kävivät kolme neuvottelukierrosta saattaakseen vuoden 2002 kauppasopimuksensa ajan tasalle. Tavoitteena on tehdä kunnianhimoinen, tasapainoinen ja edistyksellinen sopimus, jolla edelleen vapautetaan kauppaa ja investointeja, edistetään EU:n arvoja ja käsitellään kaupan ja sukupuolten tasa-arvon kaltaisia kysymyksiä. Viimeksi mainittuja näkökohtia koskevat säännökset auttavat ymmärtämään paremmin naisiin kansainvälisessä kaupassa kohdistuvia rajoitteita ja heidän saatavillaan olevia mahdollisuuksia ja jakamaan parhaita käytäntöjä, joiden tarkoituksena on helpottaa naisten osallistumista.

Viinipullohylly valintamyymälässä

Ranskalaista viiniä ja muita eurooppalaisia tuotteita kaupan Méxicossa. Uudistetulla EU:n ja Meksikon kokonaissopimuksella vapautetaan 99 % osapuolten välisestä kaupasta.

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiokomitea piti kesäkuussa osana kauppasopimusten täytäntöönpanoa viidennen kokouksensa, ja lokakuussa kokoontui EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun muodostama kauppakomitea.

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat

Talouskumppanuussopimukset ovat EU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden ja alueiden välisiä kauppa- ja kehityssopimuksia. Niitä on tällä hetkellä väliaikaisesti voimassa 31 maan kanssa. Näiden sopimusten voidaan katsoa olevan keskeinen osa maanosasta toiseen ulottuvan tulevan vapaakauppa-alueen luomisessa, joka on yksi uuden Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssin pitkän aikavälin tavoitteista. Tällä allianssilla tuetaan Afrikan pyrkimyksiä saada aikaan maanosan laajuinen vapaakauppa-alue. Komorit liittyi helmikuussa itäisen ja eteläisen Afrikan sopimukseen, ja lokakuussa EU käynnisti neuvottelut niiden viiden maan kanssa, jotka panevat täytäntöön nykyistä sopimusta, laajentaakseen sitä tullien alentamista pidemmälle muiden kaupan ja investointien esteiden poistamiseksi ja mahdollisuuksien luomiseksi. EU keskusteli kaupasta ja investoinneista myös osana käynnissä olevia neuvotteluja, joilla pyritään saamaan aikaan Cotonoun sopimuksen korvaava puitesopimus.

7 luku

Luottamukseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva oikeusalue

© Fotolia

Demokratia voi menestyä yhteiskunnassamme vain siinä tapauksessa, että meillä on riippumattomat tuomioistuimet, jotka takaavat perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien suojelun, aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja moniarvoisuuden varmistavat vapaat tiedotusvälineet. Komissio päätti vuonna 2019 useista toimenpiteistä, joilla lujitetaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamista Euroopan unionissa parantamalla periaatteen tuntemusta, ehkäisemällä uhkia ja reagoimalla rikkomuksiin.

Nykyaikaisella EU:n lainsäädännöllä vahvistetaan kuluttajansuojaa puuttumalla harhaanjohtaviin markkinointikäytäntöihin, ottamalla käyttöön tehokkaita seuraamussääntöjä ja tarjoamalla oikeussuojakeinoja epäreilujen käytäntöjen uhreille.

Uusilla toimilla väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi tehostetaan EU:n sääntöjen täytäntöönpanoa tapauksissa, joissa rikkomukset aiheuttaisivat vakavaa haittaa yleiselle edulle. EU ottaa vahvasti kantaa suojelemalla niitä, jotka ottavat riskin paljastaessaan EU:n lainsäädännön rikkomisia. Samalla suojellaan myös sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, sillä väärinkäytösten paljastajat ovat tutkiville journalisteille erittäin tärkeitä lähteitä.

Vuonna 2019 pidettiin Euroopan parlamentin vaalit, joissa äänestysprosentti nousi korkeimpiin lukemiin (50,7 prosenttia) sitten vuoden 1994. Jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten koordinoidut toimet, kuten komission vaalipaketin täytäntöönpano, auttoivat suojelemaan maailman toiseksi suurimpia demokraattisia vaaleja manipuloinnilta ja häirinnältä.

Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen

Oikeusvaltioperiaate on yksi niistä yhteisistä arvoista, joille Euroopan unioni perustuu. Sen noudattaminen on kaikkien jäsenmaiden ja EU:n toimielinten yhteinen tehtävä.

Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on olennaista kaikilla EU:n toiminnan aloilla aina sisämarkkinoista oikeus- ja sisäasioissa tehtävään yhteistyöhön. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen merkitsee myös sen varmistamista, että kansalliset tuomarit – jotka ovat myös EU:n tuomareita – voivat täyttää tehtävänsä käsitellessään EU:n lainsäädännön soveltamiseen liittyviä asioita.

Komissio laati huhtikuussa tilannekatsauksen käytettävissä olevista välineistä oikeusvaltioperiaatteen seuraamiseksi, arvioimiseksi ja suojelemiseksi unionissa. Siinä tarkasteltiin viime vuosien kokemuksia ja kehotettiin käymään laajempaa Euroopan laajuista keskustelua siitä, kuinka periaatteen noudattamista voitaisiin lujittaa edelleen. Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että oikeus­valtioperiaatteen tuntemusta on parannettava, uhkia ja rikkomuksia on ehkäistävä varhaisessa vaiheessa ja niihin on niiden toteutuessa reagoitava tehokkaasti.

Heinäkuussa komissio antoi toisen tiedonannon, jossa se esitti omat ehdotuksensa oikeusvaltioperiaatteen edistämisestä, ongelmien ennaltaehkäisystä ja yhteisestä reagoinnista.

Oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi komissio tehostaa oikeusvaltiota koskevaa tiedotustaan suurelle yleisölle, lujittaa yhteistyötään Euroopan neuvoston ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja myöntää rahoitusta sidosryhmille, kuten kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, jotka edistävät yhteistä oikeusvaltiokulttuuria.

Ongelmien ennaltaehkäisyn alalla komissio ottaa käyttöön vuotuisen oikeusvaltioperiaatetta koskevan tarkastelukierroksen, jolla seurataan tilannetta kaikissa jäsenvaltioissa. Tätä prosessia tukeakseen se laatii vuosittain oikeusvaltioperiaatetta koskevan kertomuksen, kehittää edelleen EU:n oikeusalan tulostaulua ja vahvistaa vuoropuhelua muiden EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa.

Yhteisen reagoinnin osalta komissio soveltaa rikkomusmenettelyihin strategista lähestymistapaa ja hyödyntää tässä Euroopan unionin tuomioistuimen kehittyvää oikeuskäytäntöä.

Tiivistelmä oikeusvaltiotoimintakehyksen toiminnasta.

Tavoitteena on puuttua oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuviin järjestelmätason uhkiin komission ja asianomaisen Euroopan unionin jäsenvaltion välisellä monivaiheisella vuoropuhelulla. Ensin komissio tekee arvioinnin ja antaa sen jälkeen lausunnon ja suosituksen, minkä jälkeen komission suosituksen johdosta toteutettuja toimia seurataan. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan soveltaminen on poikkeuksellinen ja viimeinen keino estää tai ratkaista oikeusvaltioperiaatteen vakava loukkaaminen Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Mekanismin käynnistää Euroopan parlamentti, komissio tai kolmasosa jäsenvaltioista, minkä jälkeen Eurooppa-neuvosto toteaa 2 artiklan mukaisia arvoja rikotun. Tällä päätöksellä saattaa olla kauaskantoisia seurauksia, esimerkiksi äänioikeuden pidättäminen neuvostossa. Rikkomusmenettelyjen tarkoituksena on varmistaa Euroopan unionin lainsäädännön asianmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen kansallisella tasolla. Rikkomusmenettely on komission ja jäsenvaltion välinen kolmivaiheinen käsittely, jonka päätteeksi komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Komissio on myös kehottanut hyväksymään nopeasti monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä esitetyn ehdotuksen, joka koskee EU:n talousarvion suojaamista tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvat yleiset puutteet uhkaavat EU:n taloudellisia etuja.

Komissio aloitti vuoden aikana useita oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä rikkomusmenettelyjä. Tuomioistuin antoi 24. kesäkuuta ja 5. marraskuuta 2019 lopulliset tuomiot komission Puolaa vastaan käynnistämissä rikkomusmenettelyissä ja vahvisti, että Puolan lainsäädäntö, joka koskee korkeimman oikeuden tuomareiden ja yleisten tuomioistuinten tuomareiden eläkeiän alentamista, rikkoo oikeuslaitoksen riippumattomuudesta annettua EU:n lainsäädäntöä. Komissio päätti 10. lokakuuta 2019 käynnistää unionin tuomioistuimessa uuden rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan. Puolan tuomareita koskeva uusi kurinpitojärjestelmä loukkaa nimittäin oikeuslaitoksen riippumattomuutta, koska se ei tarjoa tarvittavia takeita puolalaisten tuomareiden suojelemiseksi poliittiselta valvonnalta.

Neuvosto antoi talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä ja komission ehdotuksen perusteella oikeuslaitoksen toimintaa koskevat maakohtaiset suositukset Kroatialle, Italialle, Kyprokselle, Unkarille, Maltalle, Portugalille ja Slovakialle.

Oikeuksien suojelu ja syrjinnän torjunta

Vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen

Huhtikuussa hyväksytyllä esteettömyyttä koskevalla eurooppalaisella säädöksellä varmistetaan, että tietyt tuotteet ja palvelut, kuten matkapuhelimet, tietokoneet, e-kirjat, verkkokauppa, liikenteen verkkosivustot ja kuluttajien pankkipalvelut, ovat esteettömiä vammaisille henkilöille.

Video esteettömästä Varsovasta

Varsova voitti joulukuussa vuoden 2020 Esteetön kaupunki -palkinnon tunnustuksena kaupungin halusta, kyvystä ja pyrkimyksistä parantaa esteettömyyttä.© Euroopan unioni, 2019

Komissio käynnisti toukokuussa tiedotuskampanjan ”Miten EU ehkäisee syrjintää työelämässä”, jolla ihmisille ja yrityksille tiedotetaan heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Väärinkäytösten paljastajien suojelu

Lokakuussa hyväksyttiin EU:n laajuiset standardit, joilla taataan EU:n sääntöjen rikkomisesta ilmoittavien väärinkäytösten paljastajien korkeatasoinen suojelu. Direktiivi kattaa monenlaisia keskeisiä aloja, joita ovat muun muassa julkiset hankinnat, tuote-, elintarvike- ja liikenneturvallisuus, ympäristönsuojelu, kansanterveys ja ydinturvallisuus. Uusilla säännöillä luodaan kanavia, joiden kautta väärinkäytöksistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti sekä viranomaisille että yksityisten ja julkisten organisaatioiden sisällä. Säännöt suojelevat työntekijöitä irtisanomiselta ja muilta vastatoimilta.

Disinformaation, viharikosten ja vihapuheen torjunta

Tammikuussa tehtiin neljäs arviointi vuonna 2016 suurimpien IT-yritysten kanssa allekirjoitetuista käytännesäännöistä, joilla torjutaan verkossa esiintyvää laitonta vihapuhetta. Arviointi osoitti, että aloite tuottaa edelleen hyviä tuloksia. IT-yritykset tarkistavat 89 prosenttia ilmoitetusta sisällöstä vuorokauden kuluessa ja poistavat sen 72 prosentissa tapauksista. Kun säännöt otettiin käyttöön vuonna 2016, vastaavat luvut olivat 40 ja 28 prosenttia. Arvioinnissa tuotiin esiin myös alat, joilla yritysten on parannettava käyttäjille antamaansa palautetta.

Komissio julkaisi ennen Euroopan parlamentin vaaleja Facebookin, Googlen ja Twitterin kuukausiraportteja, joista kävi ilmi, että mainossijoittelun valvonnassa, poliittisen mainonnan läpinäkyvyydessä, valetilien sulkemisessa ja automaattisten bottiohjelmien merkintäjärjestelmissä on edistytty jonkin verran. Allekirjoittajien on kuitenkin tehostettava toimiaan erityisesti sellaisten välineiden kehittämiseksi, jotka lisäävät mainoksia sisältävien verkkosivujen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.

Tiivistelmä Euroopan unionin käytännesääntöjen vaikutuksesta vihapuheen poistamiseen verkosta.

Ensimmäisellä seurantakierroksella joulukuussa 2016 YouTuben osalta arvioitiin ensimmäisten 24 tunnin aikana 60 prosenttia ilmoituksista. Facebookilla vastaava luku oli 50 prosenttia ja Twitterillä 20 prosenttia. Toisella seurantakierroksella toukokuussa 2017 YouTuben osalta arvioitiin ensimmäisten 24 tunnin aikana 40 prosenttia ilmoituksista. Facebookilla vastaava luku oli hieman alle 60 prosenttia ja Twitterillä hieman alle 40 prosenttia. Kolmannella seurantakierroksella joulukuussa 2017 YouTuben osalta arvioitiin ensimmäisten 24 tunnin aikana 60 prosenttia ilmoituksista. Facebookilla vastaava luku oli hieman alle 90 prosenttia ja Twitterillä 80 prosenttia. Neljännellä seurantakierroksella joulukuussa 2018 YouTuben osalta arvioitiin ensimmäisten 24 tunnin aikana 80 prosenttia ilmoituksista. Facebookilla vastaava luku oli yli 90 prosenttia ja Twitterillä hieman alle 90 prosenttia. Instagramia ja Google+:aa seurattiin vasta tällä kierroksella. Instagramin osalta arvioitiin ensimmäisen 24 tunnin aikana hieman alle 80 prosenttia ja Google+:n osalta 60 prosenttia ilmoituksista. Ilmoitusten keskimääräinen arviointiaste on noussut jatkuvasti. Se oli 40 prosenttia joulukuussa 2016, sitten 50 prosenttia toukokuussa 2017 ja 80 prosenttia joulukuussa 2017. Joulukuussa 2018 se oli jo lähes 90 prosenttia.

Katsaus Euroopan unionin yhteisiin ja koordinoituihin toimiin disinformaation torjumiseksi.

Euroopan unioni toteuttaa yhteisiä ja koordinoituja toimia disinformaation torjumiseksi. Toimet alkoivat, kun Euroopan ulkosuhdehallinto perusti maaliskuussa 2015 East StratCom -työryhmän, minkä jälkeen huhtikuussa 2016 luotiin yhteinen kehys hybridiuhkien torjumiseksi. Keväällä 2018 annettiin tiedonanto aiheesta Eurooppalainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa, minkä jälkeen syyskuussa 2018 alettiin toteuttaa toimia vapaiden ja oikeudenmukaisten EU-vaalien turvaamiseksi ja annettiin disinformaatiota koskevat käytännesäännöt. Saman vuoden marraskuussa perustettiin vielä sosiaalista mediaa analysoiva SOMA-seurantakeskus. Seuraavassa kuussa julkaistiin disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma. Tammikuussa 2019 pidettiin Euroopan unionin vaaliyhteistyöverkoston avajaiskokous, ja siitä toukokuuhun 2019 asti verkkoalustat toteuttivat raportointia. Maaliskuussa 2019 järjestettiin eurooppalainen medialukutaitoviikko ja perustettiin nopea hälytysjärjestelmä. Toukokuussa 2019 Euroopan komissio antoi oman panoksensa EU27-johtajien epäviralliseen kokoukseen Sibiussa. Kokoukseen osallistuivat kaikki jäsenvaltiot Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta.

Henkilötietojen suojan vahvistaminen

Yleisen tietosuoja-asetuksen ensimmäisenä kokonaisena soveltamisvuotena komission ensisijaisena tavoitteena oli varmistaa, että sitä sovelletaan oikein. Komissio totesi heinäkuussa antamassaan kertomuksessa, että useimmat jäsenvaltiot ovat luoneet tarvittavan oikeudellisen kehyksen ja että se aikoo seurata tietosuoja-asetuksen noudattamista ja vähentää tietosuojalainsäädännön hajanaisuutta.

Yrityksissä kehitetään toimintakulttuuria sääntöjen noudattamiseksi, ja kansalaiset ovat entistä tietoisempia tietosuojan merkityksestä ja omista oikeuksistaan, joita he myös käyttävät yhä enemmän. Samaan aikaan kansainvälisellä tasolla ollaan siirtymässä entistä tiukempiin yhtenäisiin tietosuojanormeihin.

Wojciech Wiewiórowskin kasvokuva

Wojciech Wiewiórowski nimitettiin joulukuussa 2019 Euroopan tietosuojavaltuutetuksi viiden vuoden toimikaudeksi.

Yksi esimerkki maailmanlaajuisen lähentymisen tuomista hyödyistä on EU:n ja Japanin välillä tehty molemminpuolinen tietosuojan riittävyyttä koskeva järjestely. Sen tullessa voimaan helmikuussa syntyi maailman suurin turvallisten ja vapaiden tietovirtojen alue. Eurooppalaisten tiedot kuuluvat korkeatasoisen yksityisyyden suojan piiriin, kun heidän tietojaan siirretään Japaniin. Yritykset puolestaan hyötyvät etuoikeutetusta pääsystä Japanin markkinoille.

Komissio seuraa myös lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta annetun direktiivin saattamista osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Se on käynnistänyt asiasta useita rikkomusmenettelyjä jäsenvaltioita vastaan.

Tasa-arvoasiat

Kesäkuussa hyväksyttiin uusi työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva direktiivi, jolla kannustetaan jakamaan hoitovelvoitteet tasapuolisesti naisten ja miesten välillä. Luvussa 5 käsitellään tätä tarkemmin.

Komissio jatkoi tietoisuuden lisäämistä homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) oikeuksista. Maaliskuussa julkaistussa viimeisimmässä vuosikertomuksessa hlbti-hen­kilöiden tasa-arvon edistämisestä luodaan katsaus komission toimenpiteisiin syrjinnän torjumiseksi.

Rakennus valaistuna sateenkaaren värein

Euroopan ulkosuhdehallinnon rakennus sateenkaarilipun väreissä kansainvälisen homo-, trans- ja bifobian vastaisen päivän kunniaksi. Bryssel, 16.5.2019.

Komissio valmisteli vuoden 2020 jälkeen toteutettavia romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevaa EU:n puitekehystä. Kehys on olennaisen tärkeä kehitettäessä EU:n ja jäsenvaltioiden välineitä ja rakenteita, joilla edistetään romaniväestön osallistamista.

Euroopan unionin kansalaisuus

Komissio julkaisi tammikuussa kertomuksen tiettyjen jäsenmaiden soveltamista sijoittajia koskevista kansalaisuusjärjestelyistä (ns. kultaiset passit). Nämä kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyt mahdollistavat sen, että sijoituksen tekevä henkilö voi saada jäsenvaltion kansalaisuuden tai luvan oleskella jäsenvaltiossa ilman tarvetta osoittaa, että hänellä on aito yhteys kyseiseen jäsenvaltioon. Tämä vaikuttaa EU:n kansalaisuuteen. Jäsenvaltiot asettavat tällaisen yhteyden yleensä ehdoksi kansalaisuuden myöntämiselle ja ovat tällä perusteella hyväksyneet sen, että jäsenvaltion kansalaisuuden saanut saa automaattisesti myös EU:n kansalaisuuden.

Komission kertomuksessa kartoitettiin riskejä, joita sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyistä aiheutuu EU:lle erityisesti turvallisuuden, rahanpesun, verovilpin ja korruption suhteen. Komissio ilmaisi huolensa siitä, että jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet eivät aina riitä tällaisten riskien lieventämiseen. Komissio on perustanut jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvan ryhmän tarkastelemaan järjestelyistä aiheutuvia riskejä ja käsittelemään avoimuuteen ja hyvään hallintoon liittyviä kysymyksiä. Ryhmä seuraa jatkossakin sitä, että nämä järjestelyt ovat EU:n lainsäädännön mukaisia. Luvussa 8 käsitellään tätä asiaa tarkemmin.

Komissio tuki jäsenvaltioita laajoissa toimissa vuonna 2019 järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien suojaamiseksi. Toimiin kuului muun muassa Euroopan unionin vaaliyhteistyöverkoston perustaminen ja sen kokousten järjestäminen. Verkosto kokoaa yhteen vaaliasioista vastaavien kansallisten viranomaisten edustajia ja mahdollistaa käytännön tiedonvaihdon vapaiden ja rehellisten vaalien kannalta olennaisista kysymyksistä, kuten tietosuojasta, kyberturvallisuudesta, avoimuudesta ja tietoisuuden lisäämisestä. Se aikoo jatkaa potentiaalisten riskien torjumista ja ratkaisujen etsimistä ja osallistua vastustuskykyisempien vaali- ja demokratiajärjestelmien kehittämiseen kaikkialla EU:ssa.

Kuvio henkilökorttien turvaominaisuuksista ja niiden hyödyistä

Tiukempien turvaedellytysten mukaan kaikissa kansallisissa henkilökorteissa on oltava kontaktiton siru, ja ne on valmistettava muovista paperin sijaan. Erittäin turvallinen siru sisältää kasvokuvan ja kaksi sormenjälkeä, mikä on luotettavin tapa todentaa henkilöllisyys ja matkustusasiakirjan aitous. Kansalaisten suoja asiakirjojen väärentämistä, kopiointia, petoksia ja väärinkäyttöä vastaan tehostuu. Tarkastusten helpottuminen nopeuttaa ja tehostaa rajavalvontaa esimerkiksi lentoasemilla. Uudet henkilökortit ovat voimassa enintään 10 vuotta kasvoissa tapahtuvien muutosten ja turvallisuustilanteen kehityksen vuoksi. Vähintään 70-vuotiaille voidaan myöntää yli 10 vuotta voimassa oleva henkilökortti. Käytössä olevat vanhat ja turvaominaisuuksiltaan riittämättömät henkilökortit on vaihdettava, jotta ei synny turva-aukkoja.

EU hyväksyi kesäkuussa henkilökorttien ja oleskeluasiakirjojen turvallisuutta koskevan asetuksen. Se on osa toimia, joilla helpotetaan kansalaisten mahdollisuuksia hyödyntää oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti EU:n alueella. Uusissa säännöissä määritellään yhteiset vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat EU:n kansalaisten henkilökortteja ja sellaisten heidän perheenjäsentensä oleskelulupia, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia. Samoin määritellään ne tiedot, jotka EU:n kansalaisten oleskelulupien on vähintään sisällettävä. Sääntöjen myötä kyseisistä asiakirjoista tulee turvallisempia ja luotettavampia ja niihin suhtautuminen muuttuu luottavaisemmaksi ja hyväksyvämmäksi. Näin matkustaminen EU:ssa helpottuu, vapaan liikkuvuuden esteet vähenevät ja terroristien ja muiden rikollisten mahdollisesti hyödyntämät porsaanreiät suljetaan.

EU:n kansalaisilla on oikeus konsuliviranomaisten antamaan suojeluun sellaisissakin EU:n ulkopuolisissa maissa, joissa heidän oma jäsenvaltionsa ei ole edustettuna. Tämän oikeuden lujittamiseksi on hyväksytty uusia sääntöjä, joilla luodaan nykyaikainen EU:n tilapäinen matkustusasiakirja. Näillä säännöillä varmistetaan, että EU:n kansalaiset voivat saada nopeasti tämän turvallisen ja laajasti hyväksytyn asiakirjan miltä tahansa jäsenvaltiolta ja palata sen avulla turvallisesti kotiin.

Kuluttajien suojelu

Komissio antoi heinäkuussa ohjeita kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevan direktiivin soveltamiseksi. Näin se pyrkii tiedottamaan kuluttajien suojelusta sopimusten kohtuuttomilta ehdoilta, joita ovat esimerkiksi kuluttajien laillisten oikeuksien perusteeton rajoittaminen sekä yksipuoliset muutokset.

Marraskuussa hyväksyttiin direktiivi EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremmasta valvonnasta ja kyseisten sääntöjen nykyaikaistamisesta. Direktiivi on osa komission huhtikuussa 2018 ehdottamaa Kuluttajat vahvempaan asemaan -pakettia. Siinä mukautetaan kuluttajien oikeuksia uusiin teknologioihin ottamalla käyttöön tärkeitä uusia verkkovaatimuksia. Niissä muun muassa kielletään hakutuloksissa oleva piilomainonta sekä tekaistut kuluttaja-arvostelut ja velvoitetaan ilmoittamaan vastapuolen yksilöintitiedot verkkoalustoilla (yksityinen kuluttaja vai ammattimainen jälleenmyyjä) ja antamaan tietoa muuttujista, joita automatisoidussa päätöksentekoprosessissa käytetään hakutulosten keskinäisen järjestyksen ja kuluttajakohtaisten hintojen määrittämiseen.

Uusilla säännöillä asetetaan myös varoittavia sakkoja sellaisten kuluttajan oikeuksien laajalle levinneistä rikkomuksista, joihin sovelletaan kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen mukaisia koordinoituja toimia. Parlamentti ja neuvosto neuvottelevat edelleen erillisestä ehdotuksesta kollektiivisten oikeussuojakeinojen eurooppalaiseksi järjestelmäksi, jota käytettäisiin silloin, kun kuluttajaryhmät ovat kärsineet vahinkoa.

Käytyään neuvotteluja komission ja kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten kanssa Airbnb-foorumi saattoi myyntikäytäntönsä ja -ehtonsa täysin EU:n kuluttajansuojasääntöjen mukaisiksi. Tulos­sivuilta näkyy nyt selvästi muun muassa lopullinen hinta sekä se, antaako asunnon tarjolle yksityishenkilö vai ammattilainen.

Komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset ovat saaneet autonvuokrausalan viisi johtavaa yritystä (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz ja Sixt) selkeyttämään autonvuokrauksen hintojen esitystapaa.

Cambridge Analyticaan liittyneen skandaalin ja komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten kanssa käydyn pitkän vuoropuhelun jälkeen Facebook muutti palveluehtojaan. Niissä selitetään nyt aiempaa selkeämmin, kuinka yhtiö hyödyntää käyttäjiensä tietoja profiloinnin ja kohdennetun mainonnan kehittämiseen tulonlähteenään, ja myönnetään yrityksen vastuu huolimattomuustapauksissa.

EU helpottaa verkkokauppaa parantamalla kuluttajien mahdollisuuksia tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja turvallisia ostoksia. Vuonna 2019 käynnistettiin tiedotuskampanja #YourEUright muistuttamaan kuluttajia siitä, että heillä on merkittäviä oikeuksia, kun he tekevät verkko-ostoksia mistä tahansa eurooppalaisille kuluttajille myyvästä verkkokaupasta.

Kulutustuotteiden laatueroihin puuttumisen tehostamiseksi hyväksyttiin uusia sääntöjä. Samaan aikaan komissio pyrki selkeyttämään, missä tapauksissa laadultaan eroavat tuotteet (eli tuotteet, joita myydään eri puolilla Eurooppaa samanlaisissa tai samankaltaisissa pakkauksissa mutta joiden koostumuksessa on eroja) muodostavat laittoman kaupallisen käytännön. Se kehitti yhteisen metodologian ja julkaisi kesäkuussa 2019 tulokset EU:n laajuisesta testikampanjasta, jossa vertailtiin useita eri jäsenvaltioista peräisin olevia elintarvikkeita. Kampanja osoitti, että vaikka lähes kolmanneksella testatuista elintarvikkeista oli samanlainen tai samankaltainen ulkoasu mutta erilainen koostumus, mitään tiettyä maantieteellistä jakaumaa ei voitu havaita. Tulosten perusteella ei voida päätellä, vaikuttavatko erot laatuun vai onko kyse vain harhaanjohtavista käytännöistä yksittäisissä tapauksissa.

Kun suuntaviivat, joilla kansallisia viranomaisia autetaan soveltamaan EU:n kuluttaja- ja elintarvikelainsäädäntöä laadultaan eroaviin tuotteisiin, oli hyväksytty, komissio osoitti yli 4,5 miljoonaa euroa laatuerojen rajoittamiseen ja kuluttajajärjestöjen vahvistamiseen. Lisäksi huhtikuussa tuli voimaan direktiivi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä maataloustuote- ja elintarvikeketjussa.

Komissio julkaisi kesäkuussa elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason foorumin loppuraportin, jossa annetaan suosituksia oikeudenmukaisista ja tehokkaista kauppa­tavoista ja avoimuudesta. Raportissa korostetaan myös alueellisiin tarjontarajoituksiin liittyviä ongelmia, jotka estävät vähittäiskauppiaita hankkimasta tuotteitaan haluamastaan paikasta. Komissio käynnisti lisäksi hankkeen, jolla lisätään kuluttajien tietoisuutta rahan jakautumisesta elintarvikeketjussa.

Yksityisoikeus

Komissio hyväksyi kesäkuussa Bryssel II a -asetuksen. Sillä parannetaan oikeudellisia sääntöjä lasten suojelemiseksi rajat ylittävissä vanhempainvastuuta koskevissa riita-asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi huoltajuuteen, tapaamisoikeuksiin ja lapsikaappauksiin. Uusien sääntöjen myötä oikeudellisella yhteistyöllä pystytään nopeammin ja tehokkaammin varmistamaan lapsen edun ensisijaisuus.

Yhtiöoikeus

Kesäkuussa hyväksyttiin myös uudet EU:n säännöt, joiden myötä yrittäjien on helpompi rekisteröidä yrityksensä verkossa ja yli rajojen, perustaa uusia sivuliikkeitä tai toimittaa asiakirjoja yhtiörekisteriin. Marraskuussa hyväksytyillä täydentävillä EU:n yhtiöoikeussäännöillä helpotetaan yritysten rajat ylittäviä yhtiömuodon muutoksia, sulautumisia ja jakautumisia ja parannetaan samalla työntekijöiden, vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksien suojelua. Uudet säännöt luovat oikeusvarmuutta, säästävät rahaa, vähentävät hallinnollista taakkaa ja antavat tarvittavat valtuudet estää väärin­käytökset.

Marraskuussa hyväksyttiin uudet säännöt, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten hallinnointia ja niiden johdon palkkoja. Säännöt on pyritty suhteuttamaan sijoituspalveluyritysten kokoon, riskeihin ja toimintaan, ja niillä varmistetaan samalla kaikkien sellaisten suurten laitosten asianmukainen valvonta, jotka saattaisivat aiheuttaa järjestelmäriskin. Toukokuussa päivitettiin sääntöjä, jotka koskevat pankkien hallinnointia ja niiden johdon palkkoja. Erityisesti lujitettiin viranomaisten valtuuksia erottaa pankin hallintoelimen jäseniä, jos on pienintäkään syytä epäillä osallisuutta rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

Terrorismin ja rahanpesun torjunta

Komissio lisäsi vuonna 2019 jäsenmaille antamaansa operatiivista, poliittista ja rahoitustukea, jolla autetaan niitä nopeuttamaan turvallisuusunionin toteuttamista. Turvallisuusunionia koskevasta lainsäädännöstä on tehty 22 aloitetta, ja vuoden loppuun mennessä 16:sta oli annettu lainsäädäntöä. EU näytti tietä terroristisen verkkosisällön torjumisessa asetusehdotuksella, joka velvoittaisi internetalustat poistamaan terroristisen sisällön tunnin kuluessa poistomääräyksestä. Euroopan parlamentti ja neuvosto edistyivät merkittävästi komission ehdotuksen käsittelyssä, ja työ jatkuu vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Lisäksi komissio, jäsenvaltioiden sisäministerit ja yksityissektorin edustajat hyväksyivät EU:n kriisisäännöstön terroristisen ja muun ääriajatteluun perustuvan väkivaltaisen verkkosisällön nopean leviämisen pysäyttämiseksi. Säännöstö on osa Christchurch Call to Action -aloitteeseen liittyvää globaalia toimintaa. Vuoden aikana jatkettiin edelleen toimia, jotka liittyvät vuonna 2017 hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan julkisten tilojen suojelemiseksi muun muassa terroriuhkilta.

EU jatkoi elintärkeää työtään terroristien toimintamahdollisuuksien kaventamiseksi päivittämällä säännöt, jotka koskevat sellaisten kemiallisten aineiden markkinointia ja saatavuutta, joita terroristit käyttävät kotitekoisten räjähteiden valmistamiseen, ja hyväksymällä uusia toimenpiteitä terrorismin rahoituksen kitkemiseksi. EU teki edelleen kansainvälistä yhteistyötä muun muassa vaihtamalla matkustajarekisteritietoja Australian ja Yhdysvaltojen kanssa, viimeistelemällä uutta sopimusluonnosta Kanadan kanssa ja allekirjoittamalla YK:n ja EU:n terrorisminvastaisen kehyksen.

Vuoden lopussa komissio ehdotti neuvottelujen käynnistämistä Japanin kanssa matkustajarekisteritietojen vaihdosta ja Uuden-Seelannin kanssa henkilötietojen vaihdosta lainvalvontatarkoituksessa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) kanssa. Lisäksi komissio hyväksyi Länsi-Balkanin terrorismintorjuntaa koskevan yhteisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevat kahdenväliset järjestelyt Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon (tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) ja Kansainvälisen tuomio­istuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen), Montenegron, Pohjois-Make­donian ja Serbian viranomaisten kanssa.

EU on hyväksynyt useita toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Vuonna 2019 se vahvisti Euroopan pankkiviranomaisen valvontaroolia. Käyttöön otetaan yhdenmukaiset EU:n laajuiset säännöt, joilla annetaan jäsenvaltioiden viranomaisille pääsy kansallisiin pankkitilejä koskeviin keskusrekistereihin tai tiedonhakujärjestelmiin ja parannetaan viranomaisten välistä yhteistyötä. Lisäksi neljässä komission kertomuksessa korostettiin tarvetta panna täysimääräisesti ja asianmukaisesti täytäntöön neljäs ja viides rahanpesun vastainen direktiivi. Neuvosto antoi joulukuussa päätelmät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevista strategisista prioriteeteista. Päätelmissä suhtaudutaan kunnianhimoisesti yksityiskohtaisempien sääntöjen tarpeeseen sekä tiettyjen tehtävien siirtämiseen EU:n elimille.

Rikollisuuden torjunnan tehostaminen

Neuvosto valtuutti komission neuvottelemaan EU:n puolesta Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen sähköisen todistusaineiston rajat ylittävän saatavuuden parantamisesta rikosasioissa sekä osallistumaan tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen toisesta lisäpöytäkirjasta käytäviin neuvotteluihin.

Komissio teki vuonna 2019 työtä Euroopan syyttäjänviraston perustamiseksi. Viraston pitäisi aloittaa toimintansa vuoden 2020 lopussa. Parlamentti ja neuvosto nimittivät Laura Codruța Kövesin ensimmäiseksi Euroopan pääsyyttäjäksi.

EU pyrkii torjumaan kulttuuriesineiden laitonta kauppaa. Huhtikuussa hyväksyttiin asetus näiden esineiden EU:n tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista. Asetuksella on tarkoitus lopettaa laiton kauppa, joka usein tukee terrorismia ja muuta rikollista toimintaa.

Vahvempi eurooppalainen järjestelmä luonnonkatastrofien varalta

Helikopteri nostaa pelastajan merestä merivartioston veneen takaa

Operaatio Shark Bait: Galileo-satelliittitietoja hyödyntävän EU:n pelastusoperaation esittely Oostendessä Belgiassa 26.9.2019.

Luonnonkatastrofit ovat yleistyneet eri puolilla Eurooppaa ja niitä esiintyy usein samanaikaisesti, mikä on heikentänyt jäsenvaltioiden mahdollisuuksia auttaa toisiaan katastrofien yhteydessä. Tästä syystä EU perusti rescEU-järjestelmän, jolla vahvistetaan olemassa olevaa unionin pelastuspalvelumekanismia. Komissio jatkoi vuonna 2019 työskentelyä rescEU:n saamiseksi toimintakuntoon. RescEU:n siirtymäajan kalustolla oli ratkaiseva merkitys Kreikan metsäpalojen sammuttamisessa elokuussa 2019.

Tiivistelmä alkuvaiheen rescEU-kalustosta.

Alkuvaiheen rescEU-kalustoon eli eurooppalaiseen hätäapuvalmiuksien reserviin kuuluu resursseja Kreikasta, Espanjasta, Ranskasta, Kroatiasta, Italiasta ja Ruotsista. Se sisältää yhdeksän sammutuslentokonetta ja kuusi sammutushelikopteria.

8 luku

Kohti uudenlaista muuttoliikepolitiikkaa

© Fotolia

EU jatkoi Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanoa vuonna 2019 muuttoliikkeen hallintaa koskevalla kokonaisvaltaisella ja humaanilla toimintatavalla. EU:n rahoittamat uudelleensijoittamis­järjestelmät ovat vuodesta 2015 lähtien tarjonneet yli 67 000:lle haavoittuvassa asemassa olevalle pakolaiselle laillisen ja turvallisen väylän Eurooppaan. Lisäksi halukkaiden jäsenvaltioiden kanssa on toteutettu useita innovatiivisia pilottihankkeita, jotka mahdollistavat työperäisen muuton Afrikan kumppanimaista.

Työtä laittoman muuttoliikkeen ehkäisemiseksi jatkettiin tekemällä yhteistyötä kumppanimaiden kanssa salakuljetusverkostojen torjumiseksi Sahelissa ja luvattomasti EU:ssa oleskelevien henkilöiden tosiasiallisen palauttamisasteen kasvattamiseksi. Tämän mahdollistivat 23 maan kanssa tehdyt takaisinottosopimukset ja palauttamista ja takaisinottoa koskevien käytännön järjestelyt.

Vuoden aikana laittomia rajanylityksiä oli 92 prosenttia vähemmän vuoden 2015 huippulukemiin verrattuna. EU on osoittanut solidaarisuuttaan myöntämällä vuodesta 2015 lähtien yli 12 miljardia euroa varoja haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisten ja maahanmuuttajien auttamiseksi naapuri- ja kumppanimaissa. Lisäksi se on myöntänyt lähes 11,3 miljardia euroa jäsenvaltioille muuttoliikkeen hallinnan ja rajaturvallisuuden parantamiseen.

Vuosi 2019 oli merkittävä Euroopan rajaturvallisuuden kannalta. Euroopan raja- ja merivartiovirastoa vahvistettiin uusilla säännöillä, joita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan joulukuussa. Kunnianhimoisella uudella asetuksella perustetaan pysyvät joukot, joiden operatiivisen henkilöstön vahvuus on 10 000 henkeä ja jonka jäsenillä on toimeenpanovaltuudet ja oma kalusto, jotta ne voivat tarvittaessa puuttua tilanteisiin EU:n ulkorajoilla sekä pyynnöstä myös muissa kuin naapurimaissa.

Euroopan muuttoliikeagenda

Jäsenvaltiot tekivät syyskuussa 2017 toistaiseksi suurimman uudelleensijoittamista koskevan yhteisen sitoumuksen, jossa lupauduttiin sijoittamaan uudelleen yli 50 000 kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä. Uudelleensijoittamisia tehtiin läpi koko vuoden 2019, ja komissio tarjosi edelleen apuaan jäsenvaltioille jotta ne pystyisivät täyttämään lupauksensa. Maailmanlaajuiset uudelleensijoittamistarpeet ovat pysyneet suurina, joten EU:n ponnistelujen jatkaminen on avainasemassa. Joulukuuhun mennessä järjestelmän puitteissa oli sijoitettu uudelleen 43 800 henkilöä, mikä täyttää yli 87 prosenttia jäsenvaltioiden tekemistä sitoumuksista.

Video Euroopan unionin toimista maahanmuuton alalla

Solidaarisuuden manner: Euroopan muuttoliikeagendaa koskevaan edistymiskertomukseen liittyvä video.© Euroopan unioni, 2019

Tiivistelmä Euroopan unionin uudelleensijoittamisohjelmien tuloksista.

Vuodesta 2015 lähtien Euroopan unionin kahdella uudelleensijoittamisohjelmalla on autettu yli 67 000 kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevaa ihmistä saamaan suoja Euroopan unionissa. Euroopan unionin talousarviosta myönnetään tukea jäsenvaltioille, jotka uudelleensijoittavat kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä ohjelmien kautta. Euroopan unionin nykyisessä uudelleensijoitusjärjestelmässä (2017–2019) Euroopan unionin rahoitusosuus on 10 000 euroa kutakin uudelleensijoitettua henkilöä kohden.

Rajaturvallisuus

Uudet säännöt EU:n ulkorajojen valvonnan vahvistamisesta tulivat voimaan joulukuussa, ja niiden mukaisesti Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi perustaa 10 000 operatiivisen henkilöstön jäsenen pysyvät joukot.

Pysyvillä joukoilla on toimeenpanovaltuudet ja oma kalusto, jotta ne voivat tarvittaessa puuttua tilanteisiin ulkorajoilla sekä myös EU:n ulkopuolisissa maissa, jos kyseiset maat ovat halukkaita ottamaan raja- ja merivartioryhmiä alueelleen. Jäsenvaltioilla (ja kyseisillä EU:n ulkopuolisilla mailla) on aina itsemääräämisoikeus ja vastuu rajoillaan toteutettavista toimista ja omista palauttamismenettelyistään. Virasto nimittää 40 perusoikeusvastaavaa varmistamaan, että pysyvät joukot kunnioittavat niiden EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten oikeuksia, jotka ylittävät ulkorajoja (ylitysten säännöllisyydestä riippumatta) tai ovat palautusoperaatioiden kohteina.

Komissio neuvotteli onnistuneesti viiden Länsi-Balkanin maan kanssa asemaa koskevat sopimukset, jotka mahdollistavat Euroopan raja- ja merivartioryhmien lähettämisen niiden alueelle. Albanian kanssa tehty sopimus tuli voimaan 1. toukokuuta 2019, ja ryhmät otettiin operatiivisesti käyttöön kolme viikkoa myöhemmin. Komissio ja neuvoston puheenjohtajavaltio Suomi allekirjoittivat asemaa koskevat sopimukset Montenegron kanssa 7. lokakuuta ja Serbian kanssa 19. marraskuuta. Vastaavien sopimusten viimeistely Bosnia ja Hertsegovinan ja Pohjois-Makedonian kanssa on vielä kesken.

Turvallisuutta, muuttoliikettä ja rajaturvallisuutta koskevat tietojärjestelmät

Kesäkuussa tuli voimaan uutta EU:n lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sellaisten tietojärjestelmien tietojen vaihtamisen ja jakamisen, joilla tuetaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta ilman sisärajavalvontaa. Yhdistetyn alustan käyttöönoton (todennäköisesti vuonna 2023) myötä raja-, maahanmuutto-, viisumi-, oikeus- ja poliisiviranomaiset pystyvät ristiintarkastamaan henkilöllisyystiedot kaikista asiaankuuluvista EU:n tietojärjestelmistä yhdellä näytöllä ja ilmoittamaan välittömästi, jos joku käyttää rinnakkaisia henkilöllisyyksiä.

Kuvio, jossa näkyy Euroopan unionin rajaturvallisuusviraston varojen ja henkilöstön kasvu vuosien mittaan.

Euroopan rajaturvallisuusviraston toiminnan laajentamisen myötä myös Euroopan unionin rajavartijoiden määrä on kasvanut. Se oli alle 300 vuonna 2014, mutta on nyt jo 1 300. Lisäksi reserviin lisättiin 1 500 rajavartijaa vuonna 2019. Rajaturvallisuuteen tehtävät investoinnit ovat lisääntyneet tasaisesti vuodesta 2006. Vuosina 2006–2013 investointeja tehtiin 2,4 miljardia euroa, kun taas vuosina 2014–2020 niitä tehtiin 5,6 miljardia euroa. Kaudelle 2021–2027 hyväksytyn talousarvion mukaan investoinnit kasvavat huomattavasti, 21,3 miljardiin euroon. Lähde: Euroopan komissio.

Kuvio rajanylitystietojärjestelmästä.

Komissio on ehdottanut rajaylitystietojärjestelmän perustamista, jotta ulkorajavalvontaa voidaan modernisoida parantamalla Schengen-alueen ulkorajatarkastusten laatua ja tehokkuutta. Järjestelmä auttaa Euroopan unionin jäsenvaltioita huolehtimaan Euroopan unioniin saapuvien matkustajien jatkuvasti kasvavista määristä ilman, että rajavartijoiden määrää on tarpeen lisätä. Järjestelmä lujittaa sisäistä turvallisuutta ja terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjuntaa. Lisäksi se tunnistaa järjestelmällisesti Schengen-alueelle jääneet sallitun oleskeluaikansa ylittäneet henkilöt.

Rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) toteuttamistyötä jatkettiin. Ensin mainittu korvaa nykyisen manuaalisen passien leimaamisen sähköisellä henkilötietojen ja matkustusasiakirjojen rekisterillä, joka sisältää myös paikka- ja päivämäärätiedot maahantuloista ja maasta poistumisista. Sen avulla voidaan varmistaa, että EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset eivät ylitä sallittua oleskeluaikaansa EU:n alueella. Lisäksi se parantaa ulkorajatarkastusten laatua ja tehokkuutta ja auttaa jäsenvaltioita kasvavien matkustajamäärien käsittelyssä. ETIAS-järjestelmän ansiosta kansallisten viranomaisten saatavilla on myös enemmän tietoa siitä, aiheuttavatko EU:hun ilman viisumia matkustavat henkilöt turvallisuusriskin tai laittoman maahanmuuton riskin, jo ennen kuin nämä henkilöt saapuvat ulkorajoille. Heiltä voidaan tarvittaessa evätä matkustuslupa.

Video eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto vahvemmaksi. © Euroopan unioni, 2019

Muuttoliikkeen hallinta ja ihmishenkien pelastaminen merellä

EU:n yhteisillä operaatioilla ja merioperaatioilla autettiin pelastamaan yli 760 000 ihmistä mereltä ja tuettiin jäsenvaltioita uusien tulijoiden vastaanottamisessa Välimereltä.

Vuoden 2015 siirtolaisten salakuljetuksen vastaisen EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostoja koskeva tarkistettu asetus tuli voimaan elokuussa. Sillä parannetaan yhteistyötä ja koordinointia jäsenvaltioiden, komission ja EU:n virastojen EU:n ulkopuolisiin maihin lähettämien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden välillä. Näin voidaan tehostaa reagointia sekä ehkäistä ja torjua laitonta maahanmuuttoa ja siihen liittyvää rajat ylittävää rikollisuutta.

Kuvio, jossa näytetään sääntöjenvastaisten rajanylitysten määrän lisääntyminen ja väheneminen Välimeren reiteillä vuodesta 2014.

Sääntöjenvastaisten rajanylitysten määrä vaihteli vuosien 2014 ja 2019 välillä, mutta pysyi kuitenkin enimmäkseen 50 000 kuukausittaisen rajanylityksen alapuolella kolmella pääreitillä, jotka ovat itäisen Välimeren reitti, keskisen Välimeren reitti ja läntisen Välimeren reitti. Rajanylityksiä on ollut jatkuvasti eniten itäisen Välimeren reitillä, seuraavaksi eniten keskisen Välimeren reitillä ja vähiten läntisen Välimeren reitillä. Rajanylityksiä havaittiin enemmän vuoden 2015 alusta vuoden 2016 alkuun. Ylitysten määrä kasvoi itäisen Välimeren reitillä paljon keskimääräistä suuremmaksi, ja lokakuussa 2015 rajanylityksiä oli enimmillään 200 000 kuukaudessa. Pelkästään 20. lokakuuta tulijoita oli 10 000. Sen jälkeen sääntöjenvastaisten rajanylitysten määrä kolmella pääreitillä on laskenut vuoden 2014 tasolle eli tulijoita on selvästi alle 50 000 kuukaudessa. Lähde: Euroopan muuttoliikeagendaa koskeva edistymiskertomus, COM(2019) 481 final, 16. lokakuuta 2019. Tietolähde: Euroopan raja- ja merivartiovirasto.

Komissio jatkoi pyrkimyksiään estää muuttoa harkitsevia lähtemästä laittomille EU:hun suuntautuville muuttomatkoille ja vaarantamasta henkeään salakuljettajien käsissä. Se rahoitti kahdeksan tiedotus- ja valistuskampanjaa, jotka oli suunnattu suoraan EU:n ulkopuolisissa maissa oleville, laitonta muuttoa harkitsevien henkilöiden yhteisöille sekä niiden luottoyhteisöille Euroopassa. Kampanjoilla pyrittiin antamaan muuttajille objektiivista tietoa päätöksenteon tueksi. Lisäksi komissio lisäsi yhteisten operatiivisten kumppanuuksien (mukaan lukien yhteisten tutkintaryhmien) rahoitusta 22,5 miljoonaan euroon. Näillä jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden lainvalvontaviranomaisten välisillä kumppanuuksilla puututaan ihmissalakuljetukseen Länsi- ja Pohjois-Afrikassa.

Väliaikaiset järjestelyt

Tapahtumat keskisellä Välimerellä ovat osoittaneet selvästi, että tarvitaan yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja, jotka perustuvat solidaarisuuteen, vastuunottoon ja perusoikeuksien kunnioittamiseen. Komissio on tukenut aktiivisesti jäsenvaltioiden välisiä väliaikaisia järjestelyjä, joilla helpotetaan maihinnousua etsintä- ja pelastusoperaatioiden jälkeen Välimerellä, kunnes päästään sopimukseen kestävästä pitkän aikavälin järjestelmästä osana Euroopan turvapaikkajärjestelmän uudistamista. Komissio myös koordinoi vapaaehtoisia sisäisiä siirtoja EU:n virastojen tuella ja jäsenvaltioiden pyynnöstä koko vuoden 2019 ajan; 1 608 henkilöä on jo siirretty.

Palauttaminen ja takaisinotto

Euroopan parlamentti ja neuvosto jatkoivat neuvotteluja komission vuonna 2018 esittämästä ehdotuksesta palauttamisdirektiivin lujittamiseksi. EU:n yhteisiin palauttamissääntöihin tehtävillä muutoksilla muun muassa yksinkertaistetaan niiden henkilöiden palauttamista, joilta evätään turvapaikka rajamenettelyissä, otetaan käyttöön selkeämmät ja nopeammat menettelyt palauttamispäätösten tekemiseksi ja velvoitetaan tekemään palauttamispäätös välittömästi laillisen oleskelun lopettamista koskevan päätöksen jälkeen.

Euroopan raja- ja merivartioviraston valmiuksia avustaa palautuksissa lisättiin joulukuussa uudella asetuksella. Virasto voi avustaa jäsenvaltioita ennakoivammin niiden tarpeiden mukaan ja laajentaa avuntarjontaansa palauttamismenettelyn kaikkiin vaiheisiin.

Euroopan unioni on tehnyt 23 takaisinottosopimusta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Vuonna 2019 työtä jatkettiin, ja parhaillaan käydään neuvotteluita sopimuksista tai laajemmasta muuttoliikeyhteistyöstä kuuden muun maan kanssa.

Hädänalaisten suojelu

Turvapaikkajärjestelmän uudistus

Neuvoston puheenjohtajina toimineiden Romanian ja Suomen ponnisteluista huolimatta jäsenvaltiot eivät saavuttaneet yksimielisyyttä, eivätkä ehdotukset EU:n turvapaikkapolitiikan uudistamiseksi etene. Varapuheenjohtaja Margaritis Schinas ja komissaari Ylva Johansson lähtivät heti virkaanastumisensa jälkeen joulukuussa kuulemaan jäsenvaltioiden hallituksia ja vierailivat Tanskassa, Saksassa, Kreikassa, Ranskassa, Italiassa ja Unkarissa. Kumpikin myös järjesti keskustelun asiasta Euroopan parlamentin kanssa. Kuuleminen on tärkeä osa puheenjohtaja von der Leyenin sitoumusta löytää ratkaisu muuttoliikekysymykseen, ja se auttaa osaltaan vuoden 2020 aikana esitettävän uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen muotoilemisessa.

Hotspot-toimintamalli ja tuki Kreikalle, Kyprokselle, Maltalle, Italialle ja Espanjalle

Komissio on vuodesta 2015 alkaen antanut muuttoliikkeen hallintaan yhteensä 2,2 miljardia euroa taloudellista tukea Kreikan viranomaisille, kansainvälisille järjestöille ja kansalaisjärjestöille. Tuet myönnettiin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) ja hätätilanteen tukivälineestä. Lisäksi komissio jatkoi rakenteellisen tuen antamista Kreikan viranomaisille ja oli pysyvästi läsnä Egeanmeren saarilla.

Komissio on syyskuusta 2019 lähtien ollut pysyvästi läsnä Kyproksella tukeakseen maan viranomaisia muuttoliikkeen tehokkaassa hallinnassa. EU on myöntänyt Kyprokselle rahoitusta vuodesta 2014 lähtien yhteensä 103,5 miljoonaa euroa. Maltalle myönnettiin vuosina 2014–2019 AMIF- ja ISF-rahastoista EU:n tukea yhteensä 112,85 miljoonaa euroa.

Italialle osoitettiin 59,4 miljoonaa euroa vuonna 2019, mikä nosti hätäavun kokonaismäärän 285,2 miljoonaan euroon. Tämä täydentää Italialle AMIF- ja ISF-rahastoista kansallisia ohjelmia varten vuosiksi 2014–2020 osoitettua 737,4 miljoonan euron suuruista EU:n tukea.

Komissio on tukenut Espanjaa vuodesta 2018 myöntämällä yhteensä yli 52 miljoonaa euroa hätäapua avun tarjoamiseksi muuttajille, paikallisten rekisteröinti- ja vastaanottokeskuksien perustamiseksi sekä kansalliskaartin (Guardia Civil) vahvistamiseksi.

Kreikan ja Italian järjestelykeskuksiin sekä Espanjan etelärannikolla sijaitseviin rekisteröintikeskuksiin saapuneiden maahantulijoiden henkilöllisyys todennettiin, heidät rekisteröitiin ja heidän sormenjälkensä otettiin asianmukaisella tavalla.

Taloudellinen tuki muuttoliikkeen hallinnan tehostamiseksi

EU tukee kansallisia pyrkimyksiä parantaa muuttoliikkeen hallintaa ja rajavalvontaa merkittävällä rahoituksella jäsenvaltioiden hallinnoimien kansallisten toimintaohjelmien kautta. Vuonna 2019 se myönsi 467 miljoonaa euroa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta, 442,7 miljoonaa euroa ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä ja 92,7 miljoonaa euroa ISF-poliisiyhteistyön kautta.

Tiivistelmä muuttoliikkeen hallinnan rahoituksesta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta tuetaan jäsenvaltioita muuttovirtojen hallinnassa, esimerkiksi turvapaikka-asioissa, kotouttamisessa, laillisessa muuttoliikkeessä ja palautuksissa. Sisäisen turvallisuuden rahastosta tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä tehostaa kansalaisten suojelua sekä Euroopan unionin ulkorajojen suojaamista ja hallintaa. Se koostuu kahdesta välineestä, jotka ovat ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline ja poliisiyhteistyön rahoitusväline. Tekijänoikeus: Euroopan unioni.

EU:n ja Turkin julkilausuma

EU:n ja Turkin julkilausuma tarjosi edelleen vaihtoehtoja vaarallisille reiteille ja pelasti ihmishenkiä Egeanmerellä. Turkista Kreikkaan meriteitse vuonna 2019 saapuneiden laittomien muuttajien määrä (noin 60 000) oli huomattavasti pienempi kuin ennen julkilausumaa (ennen lokakuuta 2015). Jäsenvaltiot ovat avanneet Turkissa oleville syyrialaispakolaisille järjestettyjä, turvallisia ja laillisia väyliä Eurooppaan ja uudelleensijoittaneet noin 25 700 pakolaista (vuoden 2019 loppuun mennessä). Tuetun vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotouttamisen ohjelman puitteissa 3 854 henkilöä palasi vapaaehtoisesti Kreikasta EU:n ulkopuolisiin maihin vuonna 2019. Heistä 3 260 palasi mantereelta ja 594 saarilta. Ohjelman avulla 17 900 muuttajaa on vuodesta 2016 alkaen palannut vapaaehtoisesti Kreikan saarilta tai mantereelta.

Samaan aikaan EU on jatkanut Turkin tukemista pakolaisten vastaanottamisessa 6 miljardilla eurolla vuosina 2016–2019 Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen kautta.

Vuoden 2019 loppuun mennessä kaikki määrärahat oli kohdistettu toimenpiteisiin. Sopimuksia oli tehty 4,7 miljardilla eurolla, ja 3,2 miljardia euroa oli maksettu. Yli 1,7 miljoonaa pakolaista saa edelleen kuukausittain hätätilanteiden sosiaaliseksi turvaverkoksi nimitettyä käteistukea perustarpeiden täyttämiseen, ja yli 500 000 pakolaislasta on päässyt kouluun.

Iäkäs mies keskustelee avustustyöntekijän kanssa

EU:n rahoittamasta hätätilanteiden sosiaalisesta turvaverkosta tukea saanut pakolainen Syyrian Raqqasta puhuu Maailman elintarvikeohjelman työntekijän kanssa kotonaan Ankarassa Turkissa 24.9.2019.

Lisää turvallisia, hallittuja ja laillisia maahantuloväyliä Eurooppaan

Viisumipolitiikka

EU jatkoi Schengen-alueelle matkustavia EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevan viisumipolitiikkansa päivittämistä ja virtaviivaistamista. Tarkistettu viisumisäännöstö vähentää helmikuusta 2020 alkaen byrokratiaa ja helpottaa lyhytaikaisesti maahan tulevien luotettujen matkustajien viisumimenettelyjä turvallisuudesta tinkimättä. Tarkistetussa säännöstössä on uusi mekanismi, joka asettaa tiukemmat ehdot viisumihakemusten käsittelylle, jos kumppanimaa ei tee riittävää yhteistyötä EU:n alueella laittomasti oleskelevien kansalaistensa takaisinotossa. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus tiettyjen matkustajaluokkien osalta hidastaa viisumien käsittelyaikoja, lyhentää myönnettyjen viisumien voimassaoloaikoja, korottaa viisumimaksuja ja mukauttaa vapautuksia maksuista.

Viisumikäytäntöjen helpottaminen ja viisumivapauden keskeyttäminen

EU:n ja Valko-Venäjän väliset neuvottelut viisumikäytäntöjen helpottamista ja takaisinottoa koskevista sopimuksista saatiin kesäkuussa päätökseen, ja pääneuvottelijat parafoivat sopimukset. Kumpikin osapuoli pyrkii nyt saattamaan sisäiset menettelynsä päätökseen, jotta sopimukset voidaan allekirjoittaa ja tehdä. Sopimukset allekirjoitetaan ja ne tulevat voimaan yhtä aikaa.

Viisumivapauden keskeyttämismekanismia lujitettiin vuonna 2017 nopean reagoimisen mahdollistamiseksi kiireellisissä tapauksissa. Komissio sai kesäkuussa 2019 Alankomailta Albaniaa koskevan ilmoituksen. Tarkasteltuaan huolellisesti ilmoituksen sisältöä sekä saatavilla olevia ja asiaankuuluvia tietoja komissio katsoi, että mekanismin käyttöönoton edellytykset eivät olleet täyttyneet, ja sitoutui tarkkailemaan tilannetta.

Viisumien vastavuoroisuus

Tällä hetkellä noin 60 maan kansalaiset eri puolilta maailmaa voivat matkustaa EU:hun ilman viisumia. EU:n kansalaisilla olisi vastaavasti oltava samanlaiset mahdollisuudet matkustaa näihin maihin. Vastavuoroisuusperiaate on keskeinen osa yhteistä viisumipolitiikkaamme. Yhdysvaltojen kohdalla tapahtui edistymistä, kun maan hallinto ilmoitti syyskuussa, että Puola saisi liittyä sen viisumivapausohjelmaan. Vaikka Yhdysvallat edellyttää yhä viisumeja Bulgarian, Kroatian, Kyproksen ja Romanian kansalaisilta, tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi komissio jatkaa kärsivällisen diplomatian tietä Yhdysvaltojen hallinnon kanssa.

Yhdysvallat on ilmaissut halukkuutensa hyväksyä kyseiset jäsenvaltiot viisumivapausohjelmaan, kun ne täyttävät Yhdysvaltojen lainsäädännössä asetetut vaatimukset esimerkiksi turvallisuusyhteistyön ja viisumihakemusten hylkäämisasteen alentumisen osalta.

Kultaiset passit ja kultaiset viisumit

Komissio esitti tammikuussa kattavan kertomuksen, joka koskee eräissä EU:n jäsenvaltioissa sijoittajille suunnattuja kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyjä. Näiden ”kultaisiksi passeiksi” ja ”kultaisiksi viisumeiksi” kutsuttujen järjestelyjen avulla henkilö voi saada uuden kansalaisuuden tai oleskeluluvan pelkästään tekemällä sijoituksen. Komission kertomuksessa korostettiin, että niiden maiden, joiden kansalaiset pääsevät EU:n alueelle ilman viisumia, on tehtävä sijoittajia koskevaa kansalaisuutta hakeville tiukimmat mahdolliset turvallisuustarkastukset ja taustaselvitykset. Komissio seuraa asiaa osana viisumivapauden keskeyttämismekanismia. Ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden osalta kansalaisuusjärjestelyjä seurataan myös liittymisprosessin yhteydessä. Ks. myös luku 7.

Tarvelähtöiseen muuttoliikkeeseen kannustaminen

EU vahvisti vuonna 2019 kahdenvälistä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tavoitteena oli puuttua laittoman muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisiin syihin, parantaa rajaturvallisuutta ja tukea vapaaehtoista paluuta ja ihmisten liikkuvuutta. EU teki yhteistyötä myös Afrikan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien kanssa yhteisen muuttoliiketyöryhmän kautta.

Komissio jatkoi työtään laillisen maahanmuuton väylien kehittämiseksi, jotta työmarkkinoilla tarvittavia taitoja hallitsevia ihmisiä olisi helpompi saada EU:hun. Komission yleisarviointi EU:n laillista maahanmuuttoa koskevista säännöistä valmistui keväällä. Arvioinnin tulokset vahvistivat, että tehokas laillista muuttoliikettä koskeva politiikka on kokonaisvaltaisen eurooppalaisen muuttoliikepolitiikan avaintekijä.

Komissio jatkoi työperäistä muuttoliikettä koskevien kokeiluhankkeiden kehittämistä koko vuoden yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Hankkeet kohdistuvat keskeisiin kumppanimaihin, ja ne aloitetaan Afrikan maista. Komissio on myöntänyt tätä varten rahoitustukea muun muassa Afrikka-hätärahastosta.

Kotouttaminen

Kotouttamispolitiikka on jäsenvaltioiden vastuulla. Komissio jatkoi kuitenkin vuonna 2019 jäsenvaltioiden, paikallis- ja alueviranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden toimien tukemista koordinoimalla politiikkaa, vaihtamalla käytäntöjä, valvomalla ja myöntämällä rahoitusta. Näiden toimien tarkoituksena on edistää pakolaisaseman saaneiden EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamista. Vuonna 2019 komissio rahoitti kahdeksaa laajaa kansainvälistä kaupunkien ja alueiden verkostoa, joihin kuului yli 40 eurooppalaista kaupunkia ja 10 aluetta, ja joiden tarkoituksena on tehdä yhteistyötä kotouttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Komissio tuki Euroopan kotouttamisasioiden verkoston puitteissa useita kansallisten viranomaisten vastavuoroiseen oppimiseen liittyviä toimia. Näihin sisältyi esimerkiksi jäsenvaltioiden välinen innovatiivinen tukiohjelma jonkin tietyn kotouttamispolitiikan tai -ohjelman käyttöönottamiseksi tai parantamiseksi.

9 luku

Vahvempi maailmanlaajuinen toimija

Kun maailmanjärjestys järkkyy ja monenvälisyys on hyökkäyksen kohteena, Euroopan unioni johtaa maailman ponnisteluja ratkaisujen löytämiseksi tämän päivän haasteisiin kansainvälisen yhteistyön avulla. EU pyrki vuonna 2019 puolustamaan ja vahvistamaan YK:ta ja keskeisiä monenvälisiä sopimuksia Iranin ydinsopimuksesta Pariisin ilmastosopimukseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin.

EU tuki YK:n johdolla käytäviä neuvotteluja, joilla pyritään ratkaisemaan aikamme pahimpia konflikteja esimerkiksi Syyriassa ja Libyassa, ja antoi oman panoksensa YK:n välityksellä tehtyyn Jemeniä koskevaan Tukholman sopimukseen. Se seurasi Mosambikin rauhansopimukseen johtaneita neuvotteluja, oli läsnä sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa ja tuki sen täytäntöönpanoa.

EU perusti Euroopan ja Latinalaisen Amerikan maiden kanssa kansainvälisen Venezuela-kontaktiryhmän auttamaan rauhanomaisen ja demokraattisen ratkaisun löytämisessä kriisiin. Se isännöi myös kansainvälistä solidaarisuuskonferenssia venezuelalaisten pakolaisten ja maastamuuttajien hyväksi. Tärkeimpiä huippukokouksia olivat kokoukset Ukrainan, Kiinan ja Japanin kanssa sekä ensimmäinen huippukokous Arabiliiton kanssa.

EU tuki uudistuksia Länsi-Balkanilla sekä itäisellä ja eteläisellä naapurialueella ja vakiinnutti kumppanuutensa näiden alueiden maiden kanssa.

EU vahvisti rooliaan turvallisuus- ja puolustusasioissa panostamalla Euroopan puolustusteollisuuteen sekä sotilas- ja siviilivoimavaroihin ja -teknologiaan. Se otti askeleen lähemmäksi Euroopan puolustusrahaston perustamista ja suhteiden tiivistämistä Natoon.

EU jatkoi myös humanitaarista tehtäväänsä jakamalla 1,6 miljardia euroa apua maille, jotka kärsivät luonnon tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista.

Euroopan unionin naapurialueet

Itäinen naapurialue

EU jatkoi vuonna 2019 vakauden, turvallisuuden ja vaurauden edistämistä Euroopan naapuruuspolitiikan avulla ja vahvojen kumppanuuksien kehittämistä itäisten ja eteläisten naapurimaiden kanssa.

Brysselissä järjestettiin toukokuussa ministerikokous ja korkean tason konferenssi jo kymmenen vuotta jatkuneen itäisen kumppanuuden kunniaksi. Kaikilla vuoteen 2020 asetettujen itäisen kumppanuuden 20 tavoitteen aloilla, erityisesti talouden, digitalisoinnin, liikenteen, yhteenliitettävyyden, energian ja liikkuvuuden aloilla, on edistytty, mutta hallinnossa ja instituutioiden kehittämisessä on edelleen haasteita. Kumppanuuden tulevaisuudesta järjestettiin vuonna 2019 laaja kuuleminen, ja pitkän aikavälin tavoitteet eri aloilla olisi esitettävä ennen itäisen kumppanuuden huippukokousta, joka on määrä järjestää vuoden 2020 alkupuoliskolla.

Ryhmä nuoria istuskelee urheilukentällä

Nuoria EU:sta ja Armeniasta, Azerbaidžanista, Valko-Venäjältä, Georgiasta, Moldovasta ja Ukrainasta osallistuu EU:n itäisen kumppanuuden Eurooppa-koulun kolmanteen kesäleiriin Tbilisissä Georgiassa 17.8.2019.

Suhteet Ukrainaan

EU ja Ukraina antoivat Kiovassa heinäkuussa pidetyssä huippukokouksessa yhteisen julkilausuman ja EU muistutti tukevansa Ukrainan itsenäisyyttä, suvereeniutta ja alueellista koskemattomuutta. EU vahvisti myös tukevansa Minskin sopimusten täytäntöönpanoa sekä Normandia-ryhmän, Ukraina-kontaktiryhmän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) työtä rauhanomaisen ja kestävän ratkaisun löytämiseksi konfliktiin. Komissio ja Ukrainan hallitus allekirjoittivat neljä ohjelmaa, joiden osuus oli 109 miljoonaa euroa komission Ukrainalle vuodeksi 2019 myöntämästä tukipaketista. Ohjelmissa keskitytään hallinnon hajauttamiseen, korruption torjuntaan, kansalaisyhteiskunnan tukemiseen ja tekniseen yhteistyöhön keskeisissä uudistuksissa sekä assosiaatiosopimuksen ja siihen liittyvän pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanoon.

Venäjä

EU jatkoi kaksitahoisen lähestymistavan soveltamista Venäjään, joka oli edelleen strateginen haaste: pakotteet vastalauseena sille, että Venäjä loukkaa Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta, ja tarpeen mukaan valikoiva yhteistyö EU:n edun mukaisissa asioissa, kuten nuoriso- ja kulttuurivaihto sekä EU:n ja Venäjän koulutusalan yhteistyö.

Eteläinen naapurialue

EU antoi vuonna 2019 taloudellista ja teknistä apua alueen suurimmissa haasteissa, joita ovat Syyrian ja Libyan konfliktit, Israelin ja Palestiinan (tätä nimitystä ei tule pitää Palestiinan valtion tunnustamisena, eikä se vaikuta yksittäisten jäsenmaiden kantoihin asiasta) välinen konflikti, jatkuva muuttopaine, huono hallinto ja epäsuotuisa liiketoimintaympäristö. EU:n ja Marokon suhteita vahvistettiin kesäkuussa antamalla yhteinen poliittinen julistus, jonka tavoitteena on luoda yhteisen vaurauden kumppanuus. Ulkoinen investointiohjelma on ollut keskeisessä asemassa yksityisen sektorin rahoittamisessa ja taloudellisen kehityksen ja työpaikkojen luomisen edistämisessä eteläisellä naapurialueella ja Afrikassa.

Länsi-Balkan ja laajentumisprosessi

EU:n toimielimet tukivat edelleen Länsi-Balkanin maiden EU-jäsenyysnäkymiä vuonna 2019 Länsi-Balkanin strategian ja Sofian prioriteettiagendan mukaisesti. Niillä pyritään vahvistamaan alueen poliittista, taloudellista ja sosiaalista muutosta. EU tuki myös edelleen yhteistyötä alueen koko talou­dellisen ja sosiaalisen potentiaalin hyödyntämiseksi ja menneisyyden taakan karistamiseksi. Heinäkuussa tuli esimerkiksi voimaan Länsi-Balkanin alueellinen verkkovierailusopimus, joka alensi merkittävästi verkkovierailumaksuja alueella ja johtaa maksujen poistamiseen kokonaan vuonna 2021. Kreikan ja Pohjois-Makedonian välisen historiallisen Prespan sopimuksen voimaantulo helmikuussa oli merkittävä läpimurto alueella.

EU:n ja Länsi-Balkanin maiden ensimmäinen työllisyys- ja sosiaaliasioita käsittelevä ministerikokous pidettiin Luxemburgissa 12. kesäkuuta. Neuvoston puheenjohtajavaltioiden troikan (Romania, Suomi ja Kroatia) ministerit ja komissio tapasivat Länsi-Balkanin maiden vastaavia ministereitä keskustellakseen erilaisista työllisyys- ja sosiaalipoliittisista kysymyksistä. Kokous on määrä järjestää joka vuosi, ja sen tavoitteena on vaihtaa näkemyksiä haasteista, joita liittyy alueen kaikkien kansalaisten eduksi toteutettaviin työllisyys- ja sosiaalialan uudistuksiin.

Lokakuussa Eurooppa-neuvosto tarkasteli komission suosituksia liittymisneuvottelujen aloittamisesta Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa ja päätti palata laajentumiskysymykseen uudestaan ennen Zagrebissa toukokuussa 2020 pidettävää EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokousta.

Turkki

EU:n ja Turkin suhteita horjuttivat edelleen oikeusvaltion, perusoikeuksien ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden kriittinen tila Turkissa sekä lisääntyneet jännitteet itäisellä Välimerellä. EU on jatkanut pakolaisten auttamista Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen kautta. Välineen kautta hallinnoidaan 6 miljardin euron rahoitusta yli 4 miljoonan pakolaisen auttamiseksi Turkissa.

EU:n ja Afrikan suhteet

EU on aloittanut Afrikan kanssa ennennäkemättömän kumppanuuden, jossa panostetaan aitoon poliittiseen suhteeseen tasavertaisten osapuolten välillä. EU:n ja Afrikan kumppanuus kattaa monenlaisia asioita, kuten kehitys, rauha ja turvallisuus, muuttoliike, ilmasto, energia, maatalous, kauppa, kestävät investoinnit ja työpaikat, innovointi, koulutus, nuoriso, demokratia ja ihmisoikeudet.

Vuonna 2019 edistyttiin vuonna 2018 käynnistetyn Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssin täytäntöönpanossa. EU on jo ottanut käyttöön 3,7 miljardia euroa ulkoisesta investointiohjelmasta, jolla pyritään vivuttamaan 37,1 miljardin euron investoinnit EU:n naapurimaihin ja Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Sitoumus, jolla osoitetaan vuosittain yli 300–350 miljoonaa euroa liiketoimintaympäristön ja investointi-ilmapiirin parantamiseen vuosina 2018–2020 on myös toteutumassa, sillä EU investoi tähän 718 miljoonaa euroa pelkästään vuonna 2018.

Ursula von der Leyen ja Gedu Andargachew keskustelevat

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Etiopian ulkoministeri Gedu Andargachew tapaavat Addis Abebassa Etiopiassa 7.12. 2019.

EU:n sitoumus tukea 35 000 opiskelijan ja opetushenkilöstöön kuuluvan liikkuvuutta vuoteen 2020 mennessä on toteutumassa, sillä vuoden 2019 loppuun mennessä siitä oli hyötynyt jo noin 25 000 henkilöä. Taloudellisen yhdentymisen ja kaupan alalla EU tukee Afrikan mantereen vapaakauppa-aluetta 62,5 miljardilla eurolla vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi maatalouden, digitaalitalouden, energian ja liikenteen alan afrikkalaisten ja eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa perustettujen neljän työryhmän työ on tuottanut tulosta.

Pohjois-Amerikka ja Latinalainen Amerikka

EU on jatkanut yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, joka on yksi sen tärkeimmistä kumppaneista. Yhteistyössä on ollut kyse muun muassa Länsi-Balkanista ja Ukrainasta, energiasta, terrorismin torjunnasta ja kyberturvallisuudesta. EU:n vahvempi kumppanuus Naton kanssa osoittaa, että transatlanttinen turvallisuusalue on entistä yhteenkytkeytyneempi.

EU ja Kanada ovat yhdistäneet voimansa monenvälisyyden ja sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen ylläpitämiseksi, mukaan lukien vapaa ja oikeudenmukainen kansainvälinen kauppajärjestelmä. Ne sitoutuivat Montrealissa heinäkuussa pidetyssä huippukokouksessaan EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimuksen kaikkien osien täytäntöönpanoon.

EU:n ulkoasiainedustaja ja komission varapuheenjohtaja julkaisi huhtikuussa yhdessä komission kanssa yhteisen tiedonannon, jossa esitetään visio vahvemmasta ja modernimmasta kumppanuudesta Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen kanssa. Siinä keskityttäisiin kauppaan, investointeihin ja alakohtaiseen yhteistyöhön. EU oli vuonna 2019 edelleen Kolumbian rauhansopimuksen keskeinen tukija. Se myös vakiinnutti uuden vaiheen suhteissaan Kuubaan EU:n ja Kuuban yhteisneuvoston toisessa ministeritason kokouksessa poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehdyn sopimuksen mukaisesti ja perusti kansainvälisen Venezuela-kontaktiryhmän auttaakseen maata selviytymään kriisistä. Lokakuussa järjestettiin Venezuelan pakolais- ja muuttoliikekriisiä käsittelevä kansainvälinen solidaarisuuskonferenssi, jossa alueen maat, EU, YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) pyrkivät parantamaan rauhaa edistävien toimien ja humanitaarisen avun koordinointia.

Aasia ja Tyynenmeren alue

EU:lla ja viidellä Keski-Aasian maalla (Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan) on pitkäaikaiset suhteet, jotka perustuvat merkittäviin yhteisiin etuihin. EU esitti toukokuussa visionsa vahvemmasta kumppanuudesta näiden maiden kanssa. Visiossa painotetaan selviytymiskykyä, vaurautta ja yhteistyön parantamista.

Japani

EU:n ja Japanin vuonna 2018 solmima strateginen kumppanuussopimus, jota on sovellettu väliaikaisesti helmikuusta 2019, ja yhtä kauan voimassa ollut talouskumppanuussopimus alkoivat tuottaa tulosta vuonna 2019. Brysselissä järjestettiin huhtikuussa EU:n ja Japanin 26. huippukokous. Puheenjohtaja Juncker ja pääministeri Abe allekirjoittivat 7. syyskuuta kestävien yhteyksien ja laadukkaan infrastruktuurin kumppanuuden. Se on ensimmäinen laatuaan ja korostaa tämän suhteen strategista merkitystä. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet lujittamaan tätä suhdetta.

Kiina

Ottaen huomioon Kiinan kasvavan taloudellisen voiman ja poliittisen vaikutusvallan Euroopan komissio ja korkea edustaja tarkastelivat maaliskuussa julkaistussa yhteisessä tiedonannossa EU:n ja Kiinan suhteita ja niihin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Siinä esitettiin kymmenen konkreettista toimea, joista johtajat keskustelivat 21. maaliskuuta pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Huhtikuun huippukokouksessaan EU ja Kiina sitoutuivat syventämään strategista kumppanuuttaan ja hyväksymään vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan uuden yhteistyöohjelman seuraavaan huippukokoukseensa mennessä. Ne sopivat kartoittavansa EU:n ja Aasian välisiä rautatieliikennekäytäviä, ja ne tekevät työtä kauttakulkumaiden paikallisen kehityksen edistämiseksi. Niillä on myös aiempaa enemmän Aasian turvallisuuteen liittyvää kanssakäymistä sotilaallisesta yhteistyöstä Kaakkois-Aasian maiden liiton kanssa Korean niemimaan ydinaseriisunnan tukemiseen.

Strategisempi lähestymistapa Aasiaan oli vuonna 2019 osa EU:n tavoitetta noudattaa johdonmukaista lähestymistapaa Kiinan pyrkimyksiin lisätä länteen suuntautuvia yhteyksiä. Euroopan ja Aasian yhteyksiä koskevalla EU:n strategialla edistetään muun muassa infrastruktuurihankkeita, joilla luodaan reiluja taloudellisia mahdollisuuksia ja edistetään kestäviä yhteyksiä.

Lähi-itä

Iran

EU tuki vuonna 2019 edelleen Iranin ydinsopimusta ja sen kaikkien osien tosiasiallista täytäntöönpanoa. EU pitää valitettavana sitä, että Yhdysvallat vetäytyi yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta ja otti uudelleen käyttöön pakotteet. EU on syvästi huolissaan siitä, että Iran ryhtyi uudestaan sopimuksen mukaisten sitoumustensa vastaiseen toimintaan. EU soveltaa Iraniin 4. helmikuuta 2019 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jotta kaikkia huolenaiheita voitaisiin käsitellä ja aiheellista kritiikkiä voitaisiin tasapainottaa rakentavalla korkean tason vuoropuhelulla, jota Iranin kanssa käydään muun muassa EU:n johtamassa alueellisia kysymyksiä koskevassa poliittisessa vuoropuhelussa.

Israel, Palestiina ja Lähi-idän rauhanprosessi

EU jatkoi kahden valtion ratkaisun periaatteen puolustamista ja tukemista Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa sovittujen kansainvälisten reunaehtojen pohjalta. EU antoi myös lähes 350 miljoonaa euroa taloudellista tukea palestiinalaisille. Suuri osa rahoituksesta suunnattiin tulevan Palestiinan valtion perustan rakentamiseen.

Erasmus+ -lähettiläät istuvat pöydän takana ja vastaavat muiden opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin

Opiskelijat esittelevät EU:ta nuorille Erasmus+-tiedotuspisteessä #EU4Youth campus tour -tapahtuman verkostoitumistilaisuudessa Birzeitissä Palestiinassa 21.2.2019.

Syyria

EU lupasi maaliskuussa Brysselin kolmannessa Syyria-konferenssissa 560 miljoonaa euroa humanitaaristen, selviytymiskykyä parantavien ja kehitystoimien tukemiseen Syyriassa, Jordaniassa ja Libanonissa vuonna 2020.

Libya

EU keskittyi vuonna 2019 tukemaan kansainvälisiä ja alueellisia pyrkimyksiä löytää kestävä ratkaisu Libyan poliittiseen kriisiin ja edistää maan taloudellista kehitystä.

Turvallisuus ja puolustus

Jäsenvaltiot kykenevät nyt entistäkin paremmin suojelemaan kansalaisiaan, investoimaan yhteistyöhön puolustuksen alalla, tehostamaan varojen käyttöä ja tekemään yhteistyötä kumppaneidensa ja naapureidensa kanssa.

EU jatkoi vuonna 2019 toimiaan hybridiuhkien torjumiseksi. Korkea edustaja ja komissio raportoivat hybridiuhkien torjumista koskevan yhteisen kehyksen (vuodelta 2016) sekä vuoden 2018 yhteisessä tiedonannossa ”Selviytymiskyvyn ja valmiuksien kehittäminen hybridiuhkien varalta” lueteltujen toimien täytäntöönpanosta.

EU on edelleen vahvistanut kolmea strategisen viestinnän työryhmää (itä, Länsi-Balkan ja etelä). Myös sekä ulkoisista että sisäisistä lähteistä peräisin olevan disinformaation torjunnassa edistyttiin. Tätä työtä ohjasi disinformaation torjuntaa koskeva vuoden 2018 toimintasuunnitelma, ja siinä keskityttiin disinformaatiotoiminnan havaitsemiseen ja analysointiin, jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tukemiseen perustamalla nopea hälytysjärjestelmä, yhteistyöhön sosiaalisen median alustojen kanssa vuoden 2018 käytännesääntöjen pohjalta ja tehostamaan valistustoimintaa. EU teki tähän liittyvää yhteistyötä myös kansainvälisten kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, kanssa. Katso myös 7 luku.

Vuonna 2019 Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen liittyi lisää jäseniä, ja sen työohjelma ja toimintabudjetti hyväksyttiin. Keskus jatkoi tärkeän tuen antamista muun muassa järjestämällä koulutusta ja harjoituksia.

Vuoden aikana arvioitiin jäsenvaltioiden edistymistä pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) liittyvien sitoumustensa täyttämisessä. EU totesi osallistuvien jäsenvaltioiden edistyneen puolustusbudjettien ja yhteisten puolustusinvestointien kasvattamisessa. Yhteenlaskettuna puolustusbudjetit kasvoivat 3,3 prosentilla vuonna 2018 ja 4,6 prosentilla vuonna 2019. Osallistuvat jäsenvaltiot käyttävät kansallisessa puolustussuunnittelussa yhä enemmän EU:n välineitä, kuten tarkistettua voimavarojen kehittämissuunnitelmaa ja puolustuksen koordinoitua vuosittaista tarkastelua, joita on hyödynnetty Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman työohjelman laadinnassa.

Kuvio Euroopan puolustusrahaston hyödyistä.

Euroopan unioni tarvitsee puolustusrahastoa useista syistä. Ensinnäkin jäsenvaltioiden välisen puolustus- ja turvallisuusyhteistyön puuttumisen arvioidaan aiheuttavan vuosittain 25–100 miljardin euron kustannukset. Lisäksi noin 80 prosenttia puolustushankinnoista tehdään tällä hetkellä puhtaasti kansalliselta pohjalta, mikä johtaa kalliisiin päällekkäisyyksiin sotilaallisissa valmiuksissa. Eurooppalaiseen puolustusalan tutkimus- ja teknologiayhteistyöhön on vuodesta 2010 alkaen käytetty vuosittain alle 200 miljoonaa euroa.

Kehitysapu ja humanitaarinen apu

Kehitysapu

EU oli edelleen yksi kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman liikkeellepanevista voimista. Se osallistui syyskuussa New Yorkissa muiden maailman johtajien kanssa ensimmäiseen kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevään YK:n huippukokoukseen ja raportoi edistymisestä yhteisessä yhteenvetoraportissa.

Ryhmä nuoria istuu Faces to Hearts -tunnuksen ympärillä

EU:n kehitysyhteistyöpäivien 2019 ”Faces2Hearts”-kampanjan osallistujat keskustelevat eriarvoisuudesta globaalissa kehityksessä. Bryssel, 19.6.2019.

Vuoden 2019 EU:n kehitysyhteistyöpäivien teemana oli eriarvoisuus, ja komissio laati aiheesta valmisteluasiakirjan. Lisäksi EU auttoi torjumaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa Spotlight-aloitteella ja yhdisti voimansa YK:n ja uusien kumppanimaiden kanssa elintärkeän työn jatkamiseksi alueellisissa ohjelmissa. Tähän kuului muun muassa kuulemiskierroksen käynnistäminen Tyynenmeren alueella aluetta koskevan 50 miljoonan euron ohjelman suunnittelusta.

EU jatkoi kumppanuutensa kehittämistä Afrikan kanssa. Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssi on edistynyt merkittävästi, ja ulkoisella investointiohjelmalla on tähän mennessä saatu aikaan yli 40 miljardin euron investoinnit.

Kuvio, joka näyttää, miten hätätilanteissa annettavaan koulutukseen myönnettävä Euroopan unioin humanitaarinen rahoitus on lisääntynyt vuodesta 2015.

Euroopan unioni myönsi humanitaarista rahoitusta hätätilanteissa annettavaan koulutukseen 13 miljoonaa euroa vuonna 2015. Vuosina 2016 ja 2017 rahoitusta myönnettiin 63 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 jo 91 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 rahoitusta myönnettiin 164 miljoonaa euroa.

Toiminta humanitaarisissa kriiseissä ja hätätilanteissa

EU:n 1,6 miljardin euron humanitaarisella budjetilla autettiin vuonna 2019 miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa. Suurin osa rahoituksesta käytettiin Syyrian ja Jemenin konfliktien vuoksi paenneiden ja maiden sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden auttamiseen. Yli 10 prosenttia määrärahoista käytettiin ”unohdettuihin kriiseihin”, kuten alueellisten pakolaisten tilanteeseen Burundissa, Ukrainan konfliktiin ja Kolumbian humanitaarisiin ongelmiin.

EU osoitti ennätykselliset 10 prosenttia humanitaarisesta avustaan turvallisen ja laadukkaan koulutuksen tarjoamiseen lapsille hätätilanteissa. Se oli myös johtava avunantaja ebolan torjunnassa.

Vuonna 2019 EU aktivoi pelastuspalvelumekanisminsa 17 kertaa reagoidakseen äkillisiin katastrofeihin Albaniassa, Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Kun hirmumyrsky Idai iski Mosambikiin vuonna 2019, paikalle lähetettiin kahdeksan pelastuspalvelualan asiantuntijaryhmää, vedenpuhdistuslaitteita, telttoja, hygieniapakkauksia ja ruokaa.

Tiivistelmä Euroopan unionin humanitaarisesta avusta vuonna 2019.

Euroopan unionin humanitaarisen avun kokonaismäärärahat olivat 1,6 miljardia euroa vuonna 2019. Kokonaismäärärahoista 385 miljoonaa euroa osoitettiin Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Syyrian kriisiin osoitettiin 860 miljoonaa euroa, josta katettiin rahoitus Egyptiin, Jordaniaan, Libanoniin, Syyriaan ja Turkkiin. Irakiin, Jemeniin ja Palestiinaan osoitettiin 88 miljoonaa euroa, Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan, Tyynenmeren alueelle ja Karibian alueelle 105 miljoonaa euroa ja Pohjois-Amerikkaan ja Euroopan naapurialueille 32 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi muita varauksia ja muita kuin maantieteellisesti osoitettuja määrärahoja oli 174 miljoonaa euroa. Lähde: Euroopan komissio. Tekijänoikeus: Euroopan unioni.

Ihmisoikeudet ja demokratia

EU jatkoi ihmisoikeuksien ja demokratian edistämistä ja puolustamista kaikkialla maailmassa. Se muun muassa toteutti YK:n kanssa yhteisiä toimia, kuten EU:n ja Unicefin lippulaivakampanjan #TheRealChallenge YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen täyttäessä 30 vuotta, ja hyväksyi uudet EU:n suuntaviivat kidutuksen torjumiseksi kaikkialla maailmassa. EU osallistui aktiivisesti seitsemänteen kuolemanrangaistuksen vastaiseen maailmankonferenssiin, lähetti useita vaalitarkkailuvaltuuskuntia eri maihin ja antoi lokakuussa uudet päätelmät demokratiasta.

EU:n tuki monenvälisyydelle, globaalille hallinnalle ja sääntöihin perustuvalle järjestelmälle

EU:n ja YK:n suhteet

Donald Tusk pitää puhetta puhujakorokkeella

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk puhuu YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa 26.9.2019.

Kun YK-järjestelmää nykyään kyseenalaistetaan, EU on vahvistanut sitoutumistaan monenvälisyyteen ja tähän kansainväliseen järjestöön. EU on YK:n rauhanturvaoperaatioiden ja talousarvion suurin rahoittaja. Se on tukenut YK:n johdolla käytäviä rauhanneuvotteluja Syyriasta Libyaan ja käynnistänyt erilaisia aloitteita, kuten EU:n, YK:n ja Afrikan unionin kolmenvälinen kumppanuus. Vuotuinen YK:n yleiskokous toi esiin tämän tuen laajuuden.

Vahvempi EU–Nato-kumppanuus

EU:n ja Naton yhteistyö on olennainen osa EU:n työtä Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen lujittamiseksi. Kesäkuussa julkaistussa EU:n ja Naton vuosina 2016 ja 2017 vahvistamien yhteisten ehdotusten täytäntöönpanoa koskevassa neljännessä tilanneselvityksessä tuotiin esiin konkreettisia tuloksia kaikilla yhteistyöaloilla, joista tärkeimpiä ovat poliittisen vuoropuhelun vahvistaminen, sotilaallinen liikkuvuus, hybridiuhkien torjuminen, rinnakkaiset ja koordinoidut harjoitukset ja puolustusvoimavarat.

EU G7- ja G20-ryhmissä

Lee Hsien Loong, Jean-Claude Juncker, Donald Trump, Shinzō Abe ja Xi Jinping istuvat vierekkäin

G20-huippukokous Osakassa Japanissa: Singaporen pääministeri Lee Hsien Loong, Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, Japanin pääministeri Shinzō Abe ja Kiinan presidentti Xi Jinping, 28.6.2019.

Euroopan unioni on G7- ja G20-ryhmien jäsen. EU toimii näillä foorumeilla säilyttääkseen sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen, johon kohdistuu tällä hetkellä suuria paineita kaupan, turvallisuuden, ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien osalta. Kuten aiempinakin vuosina, EU tuki myös vuonna 2019 voimakkaasti kansainvälistä yhteistyötä. Osakassa Japanissa pidetyssä G20-maiden huippukokouksessa Euroopan johtajien välinen koordinointi oli ratkaisevaa sellaisen loppujulistuksen aikaansaamiseksi, jossa säilytettiin Pariisin sopimuksen ja kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanoa koskevat aiemmat sitoumukset ja vaadittiin määrätietoista etenemistä Maailman kauppajärjestön uudistamisessa ja globaalin ratkaisun etsimisessä digitaalitalouden verottamiseen. G7-maiden johtajat sopivat Biarritzissa Ranskassa elokuussa julkilausumasta, joka koski useita ulkopoliittisia haasteita, kuten Iranin, Ukrainan, Libyan ja Hongkongin tilanteita. Afrikan kanssa tehtävää yhteistyötä koskevien painopisteidensä mukaisesti EU hyväksyi myös uusia G7-aloitteita, joilla pyritään parantamaan julkisten hankintojen edellytyksiä, edistämään digitalisaatiota, parantamaan naisyrittäjien rahoituksen saantia Afrikassa, vahvistamaan yhteistyötä Sahelin alueella, torjumaan pandeemisia tauteja ja tukemaan konfliktialueilla seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneita naisia.

10 luku

Demokraattisen muutoksen unioni

Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin tavoite komission vuonna 2014 alkaneella ja vuoden 2019 lopussa päättyneellä toimikaudella oli kansalaisten luottamuksen palauttaminen Eurooppa-hankkeeseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Junckerin komissio sitoutui tekemään EU:sta aiempaa demokraattisemman ja avoimemman.

Sibiussa Romaniassa 9. toukokuuta pidetty EU-johtajien epävirallinen kokous tarjosi EU:lle tilaisuuden uusia yhteenkuuluvuuttaan ja yhteistä päämääräänsä. Kokouksessa hyväksyttiin Sibiun julistus. Samalla haluttiin osoittaa, että kansalaisten huolenaiheet otettiin huomioon unionin strategisessa ohjelmassa. Kansalaiset reagoivat tähän äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa vilkkaimmin sitten vuoden 1994: yli 50 prosenttia äänioikeutetuista eurooppalaisista kävi äänestämässä.

Vuonna 2019 myös muutettiin eurooppalaisen kansalaisaloitteen sääntöjä, jotta kansalaisten olisi entistä helpompi osallistua päätöksentekoon ja pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotus heille tärkeästä aiheesta. Muutetut säännöt tekevät aloitteesta helppokäyttöisemmän ja käyttäjäystävällisemmän.

Euroopan parlamentti

Toimikautensa päättänyt parlamentti hyväksyi viimeisissä istunnoissaan ennen toukokuussa pidettyjä vaaleja lainsäädäntöä, jolla kielletään kertakäyttöiset muovituotteet ja parannetaan EU:n ulkorajojen suojelua. Parlamentti ajoi läpi kunnianhimoisen tavoitteen vähentää uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Se sopi uusista tekijänoikeussäännöistä, antoi hyväksyntänsä EU:n Japanin kanssa neuvottelemalle kauppasopimukselle ja tuki suunnitelmia parantaa juomaveden laatua. Se myös päivitti oman työjärjestyksensä.

Uusi vaalikausi alkoi 23.–26. toukokuuta pidettyjen vaalien jälkeen 2. heinäkuuta. Äänestysprosentti vaaleissa oli 50,7 prosenttia eli korkein sitten vuoden 1994. Äänestysvilkkaus kasvoi selvästi vuoden 2014 vaalien 42,6 prosentista.

Parlamentti esitti 16. lokakuuta luettelon keskeneräisiksi jääneistä asioista. Se on olennaisen tärkeä, kun jatketaan EU:n toimielinten välisiä epävirallisia neuvotteluja EU:n lainsäädäntöluonnoksista, joita ei ehditty saada päätökseen ennen parlamentin toimikauden päättymistä. Komission puheenjohtaja Juncker kertasi 22. lokakuuta parlamentin jäsenille komissionsa keskeisiä toimia ja saavutuksia viiden viime vuoden aikana.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto keskusteli maaliskuussa talouskysymyksistä, ilmastonmuutoksesta, disinformaatiosta ja ulkosuhteista. Kokoontuessaan 27 jäsenvaltion kokoonpanossa se keskusteli myös Yhdistyneen kuningaskunnan erosta ja käsitteli 50 artiklan mukaisen määräajan voimassaolon jatkamista 12. huhtikuuta tai 22. toukokuuta asti sen mukaan, ratifioisiko Yhdistynyt kuningaskunta erosopimuksen kokousta seuraavan viikon aikana. Myöhemmin huhtikuussa 27 EU-maan johtajat sopivat 50 artiklan mukaisen määräajan jatkamisesta 31. lokakuuta 2019 saakka.

EU-johtajat kokoontuivat epävirallisesti Sibiussa Romaniassa 9. toukokuuta pohtimaan vuosien 2019–2024 strategista ohjelmaa. Lisätietoja näistä keskusteluista on Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä osassa.

Neuvoston jäsenet arvioivat myöhemmin samassa kuussa epävirallisella illallisella Euroopan parlamentin vaalien tuloksia ja aloittivat EU:n toimielinten uusien johtajien nimitysprosessin.

Donald Tusk ja Charles Michel halaavat

Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja Donald Tusk ja nykyinen puheenjohtaja Charles Michel Eurooppa-neuvoston pyöreän pöydän kokouksessa Brysselissä

Kesäkuussa johtajat jatkoivat keskusteluja EU:n korkean tason nimityksistä, monivuotisesta rahoituskehyksestä, ilmastonmuutoksesta, disinformaatiosta ja hybridiuhista, laajentumisesta, talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta ja ulkosuhteista. He myös hyväksyivät strategisen ohjelman.

EU-johtajat kokoontuivat uudelleen myöhemmin saman kuun aikana keskustelemaan ja sopimaan korkean tason nimityksistä EU:n toimielimissä.

Lokakuussa johtajat keskustelivat EU:n tulevasta vuosien 2021–2027 talousarviosta ja strategisen ohjelman jatkotoimista sekä ilmastonmuutoksesta, EU:n laajentumisesta, Turkista ja Malaysia Airlinesin lennon numero MH17 alasampumisesta. Lisäksi Eurooppa-neuvosto kokoontui 50 artiklan mukaisessa kokoonpanossa keskustelemaan brexitin viimeisimmistä vaiheista. Lokakuun lopussa EU-27:n (kaikki jäsenvaltiot Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta) johtajat sopivat 50 ­artiklan mukaisen määräajan jatkamisesta 31. tammikuuta 2020 asti.

EU-johtajat tapasivat joulukuussa keskustellakseen ilmastonmuutoksesta ja käsittelivät jälleen EU:n pitkän aikavälin talousarviota.

Euroopan unionin neuvosto

Neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitivat Romania ja Suomi. Vuoden alkupuoliskolla Romania keskittyi esimerkiksi muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen, monivuotiseen rahoituskehykseen, talouteen ja Eurooppaan maailmanlaajuisena toimijana. Suomen painopisteitä loppuvuonna olivat ilmastotoimet ja turvallisuus sekä yhteisten arvojen, esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen, vahvistaminen, jotta EU:sta tulisi kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti osallistavampi.

Yleisöä konserttisalissa seuraamassa avajaisseremoniaa

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Romanian järjestäytymiskokous Bukarestissa Romaniassa 11.1.2019.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja Euroopan alueiden komitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tuki parlamentin ”Tällä kertaa äänestän” -kampanjaa useilla toimilla. Näihin kuului helmikuussa järjestetty tapahtuma Kansalaisyhteiskunta rEUnaissance-pyrkimysten edistäjänä, johon osallistuivat komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapäivien teemana oli kestävä demokratia. Korruptiota ja valeuutisia pidettiin Euroopan demokratian suurimpina uhkina. Marraskuussa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjesti oikeusvaltioperiaatetta käsitelleen konferenssin, jossa kehotettiin jäsenneltyyn vuoropuheluun hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan välillä, jotta oikeusvaltioperiaatteen taantuminen saataisiin taittumaan EU:ssa.

Maaliskuussa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea esitteli Sibiuun ja siitä eteenpäin -suunnitelman eli visionsa tulevaisuudesta, jossa Euroopasta tulee maailman johtava toimija kestävässä kehityksessä. Se esitti useissa tulevaisuutta käsitelleissä lausunnoissa ajatuksia siitä, miten voidaan saavuttaa kestävyys, oikeudenmukainen siirtyminen digitaalitalouteen sekä oikeudenmukainen verotus.

Euroopan alueiden komitea antoi Bukarestissa maaliskuussa pidetyssä Euroopan alueiden ja kuntien kahdeksannessa huippukokouksessa julkilausuman ”EU:n rakentaminen alhaalta ylöspäin unionin alueiden ja kuntien kanssa”, jossa se totesi, että EU:n päätökset ja politiikat on kytkettävä paikallistasoon, jotta EU voi palauttaa kansalaisten luottamuksen ja saada asianmukaiset resurssit. Se kannattaa voimakkaasti aktiivisesti toteutettavaa toissijaisuusperiaatetta ja korostaa, että kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset on tärkeä ottaa mukaan EU:n päätöksentekoprosessin kaikkiin vaiheisiin. Euroopan alueiden komitea vietti 25-vuotisjuhlaansa joulukuun täysistunnon yhteydessä järjestetyllä tilaisuudella.

Euroopan alueiden komitea perusti osana sääntelyn parantamista alueellisten keskusten verkoston (RegHub) arvioimaan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa paikallis- ja aluetasolla. Verkostoon kuuluu 20 aluetta, jotka raportoivat politiikan täytäntöönpanosta. Vuonna 2019 järjestettiin kolme arviointia. Ne käsittelivät julkisia hankintoja, ilmanlaatua ja rajat ylittävää terveydenhuoltoa.

Molemmat komiteat järjestivät koko vuoden ajan erilaista toimintaa edistääkseen yhteistä ajatustaan pysyvästä mekanismista kansalaisten järjestelmällistä kuulemista ja kansalaisvuoropuhelua varten sekä kansalaisten osallistumista Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin.

Ks. myös osa ”Euroopan tulevaisuus”.

Paremman sääntelyn agendan toteuttaminen

Lainsäädännön yksinkertaistaminen

Tiivistelmä sääntelyn ja lainsäädännön yksinkertaistamisesta Junckerin komission aikana.

Yksi kauden 2014–2019 tärkeimmistä saavutuksista oli sääntelyn ja lainsäädännön yksinkertaistaminen. Barroson toisen komission aikana keskeisiä aloitteita annettiin keskimäärin 130 vuodessa: vuoden 2010 viimeisten 11 kuukauden aikana niitä annettiin 117, vuoden 2012 aikana 196, vuoden 2013 aikana 108, vuoden 2014 aikana 146 ja vuoden 2015 lokakuuhun mennessä 79. Junckerin komission aikana keskeisten aloitteiden määrä väheni 83 prosenttia: vuosina 2015 ja 2016 esitettiin 23 keskeistä aloitetta. Vuonna 2017 niitä annettiin 21 ja vuoden 2018 aikana 26. Vuonna 2019 aloitteita annettiin vain 15. Vuosina 2015–2019 peruutettiin 142 ehdotusta, kumottiin 84 säädöstä ja annettiin 162 sääntelyn yksinkertaistamisaloitetta. Lähde: Euroopan komissio.

Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä

Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio sopivat vuosina 2016 ja 2017 kahdesta yhteisestä julistuksesta, jotka koskivat EU:n lainsäädännöllisiä prioriteetteja. Niissä tuotiin esiin 89 aloitetta, joille olisi annettava lainsäädäntöprosessissa etusija. Näin toimielimet olivat sitoutuneet yhdessä edistämään merkittävästi aloitteita ja mahdollisuuksien mukaan jopa toteuttamaan niitä ennen toukokuussa pidettyjä EU-vaaleja.

Komissio oli hyväksynyt viimeistään vuoden 2018 alkupuoliskolla kaikki yhteisissä julistuksissa ilmoitetut aloitteet, ja EU-vaaleihin mennessä yhteisessä julistuksessa mainituista 89 aloitteesta 61:ssä oli saatu aikaan poliittinen yhteisymmärrys tai parlamentti ja neuvosto olivat virallisesti hyväksyneet ne. Vuoden lopussa jäljellä oli vielä 22.

Euroopan komissio sai vuonna 2019 menestyksekkäästi päätökseen neuvottelut parlamentin ja neuvoston kanssa ei-sitovista kriteereistä, joita sovelletaan tehtäessä valinta täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten välillä. Tämä valinta usein mutkistaa lainsäädäntöneuvotteluja, joten kriteerien pitäisi helpottaa prosessia. Neuvottelujen tuloksena tehtiin heinäkuussa julkaistu toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä. Lisäksi lainsäätäjä hyväksyi 68:n voimassa olevan säädöksen mukauttamisen Lissabonin sopimukseen vaihtamalla käytettyä sääntelymenettelyä. Tämä tehdään valvomalla, miten komissio käyttää delegoituihin säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin liittyvää täytäntöönpanovaltaansa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

EU:n lainsäädännön soveltamisen seuranta

Heinäkuussa julkaistussa vuosikertomuksessa Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta esitetään, miten komissio seurasi ja valvoi EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa vuonna 2018.

Komissio esimerkiksi valvoi määrätietoisesti ympäristöä, liikkuvuutta ja liikennettä sekä sisämarkkinoita, teollisuutta, yrittäjyyttä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa. Se tuki kansallisia ja alueellisia viranomaisia puhdasta ilmaa ja puhdasta vettä koskevien sääntöjen täytäntöönpanossa. Se myös toteutti toimia niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät täyttäneet velvoitteitaan matkustajarekisteritietoja, terrorismin torjuntaa ja rahanpesun torjuntaa koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpanossa. Lisäksi komissio käytti täytäntöönpanovaltuuksiaan, kun kaikki jäsenvaltiot eivät edistyneet tarpeeksi nopeasti velvoitteessaan parantaa vammaisten henkilöiden pääsyä verkkosivustoille ja muihin mobiilisovelluksiin. Jos EU:n lainsäädäntöä ei sovelleta asianmukaisesti, kansalaiset ja yritykset eivät voi käyttää oikeuksiaan eivätkä hyötyä tällaisen lainsäädännön tarjoamista eduista.

Tiivistelmä Euroopan komission vuosina 2014–2019 aloittamista ja lopettamista rikkomusmenettelyistä.

Rikkomusmenettelyjä oli vuoden 2014 lopusta 11. päivään lokakuuta 2019 vireillä seuraavasti: Vuonna 2014 Euroopan komissio käynnisti 1 347 rikkomusmenettelyä. Junckerin komissio aloitti toimikautensa marraskuussa 2014, ja seuraavana vuonna käynnistettiin 1 368 rikkomusmenettelyä. Vuonna 2016 tapaukset lisääntyivät, ja niiden kokonaismäärä oli 1 657. Vuonna 2017 luku oli vain 1 559, ja vuonna 2018 hieman korkeampi eli 1 571. Vuoden 2019 lokakuun 11. päivään mennessä menettelyjä oli käynnistetty 1 581. Vuonna 2014 rikkomusmenettelyjä lopetettiin 699 ennen niiden viemistä unionin tuomioistuimeen. Sen jälkeen kun Junckerin komission toimikausi käynnistyi marraskuussa 2014, ennen tuomioistuimeen viemistä lopetettujen rikkomusmenettelyjen määrä oli 657 vuonna 2015. Vuonna 2016 se oli 646, vuonna 2017 puolestaan 772 ja vuonna 2018 taas matalampi eli 564. Vuoden 2019 lokakuun 11. päivään mennessä rikkomusmenettelyjä oli lopetettu 663. Lähde: Euroopan komissio.

Sääntelyn parantaminen EU:n päätöksenteon keskiössä

Komissio on sitoutunut toimimaan vain silloin, kun EU tuottaa lisäarvoa ja hyötyä ihmisille ja yrityksille, ja välttämään tarpeettomia kustannuksia. Sen toiminnan perustana on paras saatavilla oleva näyttö taloudellisista, sosiaalisista, ympäristöllisistä ja muista merkittävistä vaikutuksista. Se arvioi voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä ennen sen tarkistamista ymmärtääkseen, mikä toimii hyvin ja mikä ei, ja edistää näin lainsäädännön toimivuutta.

Komissio kuuntelee paremman sääntelyn agendansa mukaisesti kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä aiempaa tarkemmin vastatakseen heidän tarpeisiinsa. Se on järjestänyt vuodesta 2015 alkaen yli 400 julkista kuulemista, joihin on osallistunut miljoonia eurooppalaisia. Julkisiin kuulemisiin saatujen vastausten määrä on tänä aikana yli nelinkertaistunut.

Uuden Kerro mielipiteesi -portaalin kautta eurooppalaiset voivat osallistua EU:n päätöksentekoon. Portaalissa vierailtiin vuonna 2018 lähes 900 000 kertaa, ja vuonna 2019 kävijöitä oli jo yli miljoona. Komissio julkaisi huhtikuussa raportin tarkastellakseen Junckerin komission käyttöön ottamia toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan aikaan parempia tuloksia EU:n kansalaisten ja yritysten kannalta avoimemman, läpinäkyvämmän ja näyttöön perustuvan päätöksenteon avulla. Tarkastelun tulokset olivat selvät: parempi sääntely on parantanut tapaa, jolla EU:n politiikasta päätetään. Sen olisi pysyttävä keskeisenä työtapana tulevaisuudessakin, ja samalla sitä on edelleen tehostettava erityisesti kansalaisten ja sidosryhmien tavoittamisen ja palautteen, vaikutusten analysoinnin ja arvioinnin laadun suhteen.

Avoimuus ja vastuuvelvollisuus

Yhteinen avoimuusrekisteri

Yhteydenpito sidosryhmiin ja kansalaisyhteiskuntaan on osa EU:n toimielinten työtä. Samalla avoimuus ja vastuuvelvollisuus ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan säilyttää unionin kansalaisten luottamus unionin poliittisten, lainsäädännöllisten ja hallinnollisten prosessien legitimiteettiin.

Edunvalvonnan avoimuus on erityisen tärkeää, jotta kansalaiset voivat seurata EU:n lainsäädäntöprosessiin vaikuttamaan pyrkivien tahojen toimintaa. Tämän vuoksi komissio esitti vuonna 2016 ehdotuksen pakollista edunvalvojien avoimuusrekisteriä koskevasta toimielinten sopimuksesta, joka kattaa parlamentin, komission ja ensimmäisen kerran myös Euroopan unionin neuvoston. Ehdotuksesta käydään parhaillaan neuvotteluja.

Rekisterissä on lähes 12 000 tahoa. Niitä sitovat menettelysäännöt ja niissä olevat eettiset normit, joita edustajien on noudatettava ollessaan yhteydessä EU:n toimielimiin.

Komission jäsenten toimintasäännöt

Komissio hyväksyi vuonna 2018 uudet komission jäsenten toimintasäännöt, joissa vahvistetaan aiem­paa tiukemmat säännöt ja eettiset vaatimukset sekä lisätään avoimuutta useilla aloilla. Komissio on julkaissut helmikuusta 2018 lähtien kahden kuukauden välein tietoa komissaarien matka­kuluista heidän verkkosivuillaan.

Komissio julkaisi kesäkuussa 2019 ensimmäisen vuosikertomuksen näiden toimintasääntöjen soveltamisesta. Siinä vahvistettiin, että toimintasääntöjen päivittämisen jälkeen komission jäsenten toiminnan avoimuus on lisääntynyt entisestään.

Lisäksi uusien toimintasääntöjen mukaisesti perustettiin aiempaa vahvempi riippumaton eettinen komitea, joka muodostuu kolmesta erittäin kokeneesta ulkopuolisesta jäsenestä ja jonka tehtävänä on antaa neuvontaa kaikissa eettisissä kysymyksissä.

Komissio julkaisi aiemmin tänä vuonna eettiset ohjeet EU-vaaleihin osallistuville komission jäsenille. Tämä tehtiin sen jälkeen, kun uudet toimintasäännöt antoivat heille mahdollisuuden osallistua vaalikampanjointiin ottamatta virkavapaata, kuten aiemmin oli tehty.

Komissio myös otti käyttöön uuden säännön, jonka mukaan komission jäsenten toimikauden jälkeisestä toiminnasta ja riippumattoman eettisen komitean asiaa koskevista lausunnoista julkaistaan päätökset. Ensimmäinen päätös julkaistiin lokakuussa ja muut ennen vuoden loppua.

Asiakirjoihin tutustuminen

Komissio hyväksyi heinäkuussa kertomuksensa asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttaviksi. Kertomuksesta käy ilmi, että asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti esitettyjen alkuperäisten hakemusten määrä kasvoi lähes 9,5 prosenttia (6 716 pyyntöä vuonna 2017 ja 7 257 vuonna 2018) ja uudistettujen hakemusten määrä 4,4 prosenttia (288 vuonna 2017 ja 318 vuonna 2018).

Komissio käsittelee edelleen EU:n toimielimistä eniten asiakirjoihin tutustumista koskevia pyyntöjä, joiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2016. EU:n kansalaiset ja muut hakijat siis hyödyntävät aktiivisesti oikeutta tutustua asiakirjoihin.

Vuonna 2018 komissio toimitti pyydetyt asiakirjat kokonaan tai osittain yli 80 prosentissa tapauksista. Uudistetun hakemuksen vaiheen pyyntöjä oli 288, ja niistä lähes 41 prosentissa annettiin laajempi tai jopa täysi tutustumisoikeus.

Tämän lisäksi komissio julkaisi edelleen ennakoivasti suuria määriä asiakirjoja ja tietoja verkkosivuillaan ja erilaisissa julkisissa rekistereissä, jotka kattavat kaikki EU:n toiminnan alat. Tiedot vahvistavat paitsi sen, että komissio toimii avoimesti, myös sen, että oikeus tutustua asiakirjoihin on merkittävä osa komission yleistä avoimuuspolitiikkaa.

EU:n talousarvion valvonta

Käytössä on valvontakehys ja suoritusperusteinen kehys, joiden avulla voidaan saada kohtuullinen varmuus siitä, että EU:n varat maksetaan sääntöjen mukaisesti ja että virheiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi toteutetaan toimenpiteitä samalla kun keskitytään entistä enemmän tulosten saavuttamiseen.

Parlamentti hyväksyi maaliskuussa neuvoston myönteisen suosituksen jälkeen lopullisesti tavan, jolla komissio oli toteuttanut EU:n talousarvion vuonna 2017. Parlamentti ja neuvosto pitävät vuotuisen vastuuvapausmenettelyn kautta komission poliittisesti vastuuvelvollisena talousarvion toteuttamisesta ja varmistavat, että veronmaksajien rahojen hallinnointi on demokraattisessa valvonnassa.

Komissio esitti heinäkuussa integroidun talous- ja vastuuvelvollisuusraportoinnin paketin, johon on koottu kaikki saatavilla olevat tiedot EU:n vuoden 2018 talousarvion toteutuksesta, tuloksellisuudesta, moitteettomasta varainhoidosta ja suojaamisesta. Raportit osoittivat, että EU:n talousarvio tuotti tuloksia komission painopisteiden mukaisesti ja että sitä toteutettiin moitteettomasti.

Komissio jatkoi Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen tähtääviä toimia. Viraston tehtävänä on nostaa syytteitä EU:n talousarvioon kohdistuvasta rajat ylittävästä rikollisuudesta, kuten petoksista, rahanpesusta ja korruptiosta, sen työhön osallistuvissa 22 jäsenvaltiossa. Sen odotetaan olevan toiminnassa ennen vuoden 2020 loppua.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin katsoi lokakuussa 12. kerran peräkkäin, että EU:n tilinpäätös on oikea ja riittävä ja antoi sille hyväksyntänsä. Tilintarkastustuomioistuin vahvisti varauman sisältävän (ei siis kielteisen) lausuntonsa menojen sääntöjenmukaisuudesta. Arvioitu kokonaisvirhetaso (2,6 %) oli hieman korkeampi kuin vuonna 2017 (eroa 0,2 prosenttiyksikköä), mutta selvästi pienempi kuin edeltävinä vuosina. Noin puolessa EU:n menoista virhetaso jäi alle tuomioistuimen olennaiseksi katsoman virhetason. Talousarvion tulopuolelta tai hallintomenoista ei löytynyt olennaisia virheitä.

Kansalliset parlamentit

Komissio hyväksyi heinäkuussa vuoden 2018 vuosikertomuksen suhteistaan kansallisiin parlamentteihin sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta. Kertomus antaa kattavan kuvan kansallisten parlamenttien tiiviistä ja hedelmällisistä suhteista komission ja muiden EU:n toimi­elinten kanssa. Kansalliset parlamentit antoivat 569 lausuntoa eli saman verran kuin vuonna 2017. Tämä osoittaa, että useimmat parlamentit ovat erittäin aktiivisesti yhteydessä komissioon sen aloitteista ja monista eri aiheista.

Vain 37 perustellussa lausunnossa tuotiin esiin huoli siitä, miten komission ehdotukset noudattavat toissijaisuusperiaatetta. Tämä on osoitus siitä, että Euroopassa politiikoista päätetään ja ne pannaan täytäntöön sopivimmalla tasolla eli unionin, jäsenvaltioiden tai alueiden tasolla. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkasteleva työryhmä, jonka puheenjohtaja Juncker perusti vuonna 2018 ja jonka puheenjohtajana toimi ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans, tarkasteli tapoja ottaa kansalliset parlamentit sekä alue- ja paikallisviranomaiset paremmin mukaan EU:n lainsäädännön ja politiikkojen valmisteluun ja seurantaan. Komissio pyrkii tähän muun muassa antamalla koonnettuja vastauksia, jos merkittävä määrä kansallisia parlamentteja ilmaisee selkeästi huolensa toissijaisuusperiaatteen toteutumisesta. Näin se pystyy esittämään yhdessä julkisessa asiakirjassa kokonaiskuvan kaikista esiin tuoduista ongelmista sekä niitä koskevan komission kannan.

Osapuolten välistä vuoropuhelua lujittivat komission jäsenten vierailut kansallisiin parlamentteihin ja kansallisten parlamenttien valtuuskuntien vierailut komissioon (55 vierailua vuonna 2019 ja 915 vierailua Junckerin komission koko toimikaudella).

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies tarkasteli epäilyjä hallinnollisista epäkohdista Euroopan unionin toimielimissä ja elimissä. Epäilyt liittyivät monenlaisiin kysymyksiin, joita olivat esimerkiksi päätöksentekoprosessin avoimuus, ”pyöröovi-ilmiö”, entisten komission jäsenten toimikauden jälkeinen toiminta, asiakirjojen saatavuus, perusoikeudet, eettiset kysymykset, sopimukset, avustukset ja yksittäiset henkilöstöasiat. Komissio noudattaa keskimäärin noin kolmea neljäsosaa oikeusasiamiehen ehdotuksista (ratkaisuehdotukset, parannusehdotukset ja suositukset). Yleensä noin 95 prosentissa tutkimuksista ei havaita hallinnollisia epäkohtia.

Oikeusasiamies myönsi kesäkuussa hyvän hallinnon palkintonsa toisen kerran komissiolle muovisaasteen vähentämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen tähtäävien aloitteiden johdosta. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta EU:n toimielinten eri osastojen aloitteille, hankkeille ja muille toimille, joilla on näkyvä ja välitön myönteinen vaikutus ihmisten elämään Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Komissio antoi lokakuussa myös lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin asetukseksi oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (tarkistettu ohjesääntö).

Joulukuussa parlamentti valitsi Emily O’Reillyn uudelleen Euroopan oikeusasiamieheksi. Hänen toinen toimikautensa kestää viisi vuotta.

Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti Eurooppa-neuvostolle 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (Euratom) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti.

Tästä käynnistyi kahden vuoden määräaika, jonka aikana Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa piti neuvotella ja tehdä sopimus sen eroamiseen sovellettavista järjestelyistä ottaen huomioon puitteet, jotka säätelevät sen myöhempiä suhteita EU:hun.

Neuvottelut erosopimuksesta ja poliittinen julistus tulevien suhteiden puitteista

Euroopan komissiolle annettiin tehtäväksi neuvotella erosopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Eurooppa-neuvoston (50 artikla, kaikkien jäsenvaltioiden johtajat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta) puolesta. Komissio nimitti pääneuvottelijaksi Michel Barnierin. Viralliset neuvottelut aloitettiin 19. kesäkuuta 2017 Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttivaalien jälkeen.

Seitsemäntoista kuukautta jatkuneiden tiiviiden neuvottelujen jälkeen komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijat pääsivät 14. marraskuuta 2018 sopuun erosopimuksesta eli Yhdistyneen kuningaskunnan hallitun eron ehdoista. Marraskuun 22. päivänä he sopivat poliittisesta julistuksesta, jossa vahvistettiin EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet.

Eurooppa-neuvosto vahvisti 25. marraskuuta 2018 virallisesti erosopimuksen ja hyväksyi poliittisen julistuksen.

Neuvosto hyväksyi 11. tammikuuta 2019 päätöksen, jolla annetaan valtuutus erosopimuksen allekirjoittamiseen, ja toimitti päätösluonnoksen sopimuksen tekemisestä Euroopan parlamentille hyväksyttäväksi.

50 artiklan mukaisen määräajan pidennykset

Huolimatta selvennyksistä, jotka esitettiin 14. tammikuuta 2019 Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin Theresa Mayn ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin välisessä kirjeenvaihdossa, sekä erosopimukseen liittyvästä välineestä 11. maaliskuuta 2019 tehdystä lisäsopimuksesta ja poliittista julistusta täydentävästä yhteisestä lausumasta Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei saanut parlamentiltaan tarvittavaa tukea, jotta erosopimuksen allekirjoittamisessa ja ratifioinnissa olisi voitu edetä.

Yhdistynyt kuningaskunta pyysi maaliskuun 29. päivän määräajan siirtämistä, ja Eurooppa-neuvosto (50 artikla) pidensi määräaikaa aluksi 12. päivään huhtikuuta 2019 ja sitten vielä 31. päivään lokakuuta 2019. Päätökset tehtiin yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.

EU-27-johtajat korostivat, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi järjestettävä Euroopan parlamentin vaalit 23.–26. toukokuuta 2019, jos se olisi edelleen EU:n jäsen. Euroopan parlamenttiin valittiin yhteensä 751 jäsentä, joista 72 edusti Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Kaikkien toimijoiden jatkuva valmistautuminen kaikkiin mahdollisiin lopputuloksiin

EU jatkoi vuoden 2018 tapaan koko vuoden työtään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa valmistautuakseen kaikilla tasoilla Yhdistyneen kuningaskunnan eron seurauksiin, myös siihen, että ero tapahtuisi ilman sopimusta. Komissio antoi huhti-, kesä- ja syyskuussa lisätiedonannot, joissa se esitti unionin koordinoidun lähestymistavan valmistautumiseen ja sen perustana olevat periaatteet sekä esitteli EU-tason valmistelujen tilanteen. Se kehotti kaikkia asianomaisia toimijoita valmistautumaan kaikkiin mahdollisiin lopputuloksiin.

Sopimuksettomasta erosta 27 jäsenvaltiolle koituvien pahimpien seurauksien lieventämiseksi komissio hyväksyi useita yksipuolisia varautumistoimenpiteitä. Niihin kuului muun muassa lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskivat esimerkiksi sosiaaliturvan yhteensovittamista, Erasmus+-ohjelmaa, Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisuutta osallistua EU:n talousarvion rahoitukseen vuosina 2019 ja 2020 sekä kalastuslupia. Lainsäädäntöehdotusten lisäksi annettiin vielä noin 60 eri aloja koskevaa muuta säädöstä. Komissio myös julkaisi sidosryhmille 102 tiedonantoa, joissa se tiedotti Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksettoman eron seurauksista.

Komissio teki jäsenmaiden kanssa tiivistä yhteistyötä varmistaakseen, että unionin lähestymistapa on johdonmukainen ja tehokas. Jäsenmaiden kanssa järjestettiin myös suuri määrä seminaareja alakohtaisten ja teknisten keskustelujen ja valmistelujen mahdollistamiseksi. Komissio vieraili tammi- ja maaliskuun välisenä aikana kaikissa 27 jäsenvaltiossa varmistaakseen, että kansalliset varautumissuunnitelmat etenevät suunnitellusti, ja antaakseen valmistautumista varten tarvittavia selvennyksiä.

Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan uuden hallituksen kanssa

Theresa Mayn erottua pääministerin tehtävästä Yhdistyneen kuningaskunnan uusi hallitus ehdotti muutoksia Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevaan pöytäkirjaan, joka on liitetty Eurooppa-neuvoston (50 artikla) 25. marraskuuta 2018 hyväksymään erosopimukseen. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ehdotti muutoksia myös poliittiseen julistukseen, jotta siinä voitaisiin ottaa huomioon uuden hallituksen erilainen tavoitetaso Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin tulevaan suhteeseen nähden.

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan syys- ja lokakuussa 2019 käymien neuvottelujen jälkeen päästiin yhteisymmärrykseen sekä pöytäkirjan että poliittisen julistuksen tarkistetusta tekstistä.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi muutetun erosopimuksen ja tarkistetun poliittisen julistuksen 17. lokakuuta 2019.

Lokakuun 19. päivänä 2019 Yhdistynyt kuningaskunta pyysi pidennystä lokakuun 31. päivän määräaikaan. Jotta erosopimuksen ratifioinnille jäisi enemmän aikaa, Eurooppa-neuvosto päätti pidentää 50 artiklan mukaista määräaikaa 31. päivään tammikuuta 2020. Päätös tehtiin Yhdistyneen kuningaskunnan suostumuksella.

Yhdistynyt kuningaskunta pysyi määräajan pidennyksen ajan jäsenvaltiona, ja sillä oli kaikki EU:n lainsäädännön mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.

Tarkistettu erosopimus

Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevassa tarkistetussa pöytäkirjassa määrätään oikeudellisesti täysin toimivasta ratkaisusta, jonka avulla vältetään kova raja Irlannin saarella, suojellaan saaren taloudellista kokonaisuutta ja pitkänperjantain (Belfastin) sopimusta kaikilta osiltaan sekä turvataan sisämarkkinoiden eheys. Ratkaisussa otetaan huomioon Irlannin saaren ainutlaatuiset olosuhteet, ja tavoitteena on rauhan ja vakauden suojeleminen.

Jotta Irlannin saarelle ei syntyisi kovaa rajaa, Pohjois-Irlanti soveltaa edelleen tiettyjä sisämarkkinasääntöjä. Tarkistetun pöytäkirjan avulla vältetään myös tullirajan syntyminen Irlannin saarelle. Vaikka Pohjois-Irlanti onkin osa Yhdistyneen kuningaskunnan tullialuetta, Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset soveltavat unionin tullikoodeksia kaikkiin Pohjois-Irlantiin tuleviin tuotteisiin, ja pöytäkirjassa määrätään asianmukaisista EU:n valvonta- ja täytäntöönpanomekanismeista. Pohjois-Irlannin edustajakokouksella on ratkaiseva ääni asiaa koskevan EU:n lainsäädännön pitkän aikavälin soveltamisessa Pohjois-Irlannissa. Toisin kuin edellinen pöytäkirja, tämä pöytäkirja on luonteeltaan pysyvä eikä sitä korvata vaihtoehtoisilla järjestelyillä.

Kaikki muut erosopimuksen osat, joista sovittiin 14. marraskuuta 2018, pysyvät asiasisällöltään muuttumattomina. Erosopimus tuo oikeusvarmuutta asioihin, joista on ollut Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eroon liittyen epävarmuutta. Näitä ovat muun muassa kansalaisten oikeudet, taloudellinen selvitysratkaisu, ainakin vuoden 2020 loppuun jatkuva siirtymäkausi, sopimuksen hallinnointi, Gibraltaria ja Kyprosta koskevat pöytäkirjat sekä joukko muita eroon liittyviä kysymyksiä.

Tarkistettu poliittinen julistus

Tärkein muutos tarkistetussa poliittisessa julistuksessa liittyy EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleviin taloussuhteisiin: Yhdistyneen kuningaskunnan nykyinen hallitus on valinnut vapaakauppasopimuksen. Julistuksessa vahvistetaan halu tehdä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen vapaakauppasopimus, jonka mukaisesti kaupassa ei sovelleta tulleja eikä kiintiöitä. Lisäksi siinä todetaan, että tasapuolisista toimintaedellytyksistä olisi annettava vankkoja sitoumuksia, joilla varmistetaan avoin ja oikeudenmukainen kilpailu ja estetään epäoikeudenmukaiset kilpailuedut.

Uuden komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen ehdotti 50 artikla -työryhmän rakenteen uudistamista ja uuden työryhmän perustamista käsittelemään suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Komissio teki asiasta päätöksen 22. lokakuuta 2019. Michel Barnier nimitettiin johtamaan uutta työryhmää, joka koordinoi komission työtä kaikissa strategisissa, operatiivisissa, oikeudellisissa ja rahoituksellisissa kysymyksissä, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen EU:sta. Päätös tuli voimaan 16. marraskuuta 2019.

Seuraavat vaiheet

Ennen kuin erosopimus saattoi tulla voimaan, EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan oli ratifioitava se.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa 12. joulukuuta 2019 järjestettyjen vaalien tulosten myötä odotettiin, että molemmat osapuolet ratifioisivat ja tekisivät erosopimuksen tammikuun 2020 loppuun mennessä. Tällöin Yhdistynyt kuningaskunta voisi erota unionista hallitusti ja muuttua EU:n ulkopuoliseksi maaksi 1. helmikuuta 2020.

Erosopimuksen mukaan siirtymäkausi jatkuu 31. päivään joulukuuta 2020. Sitä voidaan jatkaa kerran enintään yhdellä tai kahdella vuodella, mutta jatkamisesta on päätettävä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella ennen heinäkuun 1. päivää 2020. Siirtymäkauden aikana EU:n lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. EU suhtautuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuin se olisi jäsenvaltio lukuun ottamatta osallistumista EU:n toimielimiin ja hallintorakenteisiin.

EU oli valmis esittämään neuvostolle valtuudet neuvotella EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta suhteesta heti, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulisi EU:n ulkopuolinen maa. Myös komissio oli valmis aloittamaan neuvottelut heti, kun valtuudet olisi hyväksytty.

Keskustelua kansalaisten kanssa

Eurooppalainen kansalaisaloite

Komissio rekisteröi 16 uutta kansalaisaloitetta vuonna 2019. Aloitteita oli yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2018, mutta saman verran kun aloitteen ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna (2012).

Määrän kasvu johtuu pitkälti huhtikuussa 2018 käynnistetystä erityisestä tiedotuskampanjasta, jolla pyrittiin lisäämään tietoisuutta kansalaisaloitteesta sosiaalisen median ja jäsenmaissa järjestettyjen tapahtumien avulla. Lisäksi toukokuussa 2018 perustetulla verkkoyhteistyöalustalla edistetään parhaiden käytäntöjen vaihtoa keskustelufoorumilla ja tarjotaan riippumatonta asiantuntijaneuvontaa oikeudellisissa ja organisatorisissa kysymyksissä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat 17. huhtikuuta 2019 eurooppalaisen kansalaisaloitteen uudistamisesta. Uusien, tammikuusta 2020 alkaen sovellettavien sääntöjen myötä kansalaisten on helpompi tehdä ja tukea aloitteita. Uudistuksiin kuuluvat muun muassa menettelyjen parantaminen, kansalaisille tarjottavan avun ja tiedon lisääminen sekä uudet tietotekniset välineet. Keskeisenä edellytyksenä ja painopisteenä on sellainen komission hallinnoima keskitetty järjestelmä, jossa tuenilmauksia voidaan kerätä verkossa.

Kesäkuun 13. päivänä 2019 hyväksyttiin virallisesti uusi asetus elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä. Asetuksella vastataan EU:n torjunta-ainepolitiikkaa koskevaan eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen.

Kansalaiskeskustelut

Kansalaisten kanssa käytyjen keskustelujen myötä on käynyt yhä selvemmäksi, että EU-populismia, -myyttejä ja -disinformaatiota voidaan vähentää, jos EU tulee lähemmäs kansalaisiaan ja selittää, kuinka se toimii ja mitä se tekee. Kansalaiskeskustelujen ansiosta komissio on tuonut EU:ta koskevan keskustelun laajemman yleisön keskuuteen. Samalla on käynyt ilmi yhä lisääntyvä tarve tapahtumille, joissa ihmiset voivat saada äänensä kuuluviin.

Yksi Junckerin komission painopisteistä oli kansalaisten kuuntelu ja heidän saamisensa mukaan EU:n tulevaisuuden muotoiluun. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tammikuusta 2015 alkaen järjestetty yli 1 800 kansalaiskeskustelua yli 600 kaupungissa. Näissä tilaisuuksissa kaikkiaan yli 212 000 kaikenikäistä ja -taustaista henkilöä on saanut mahdollisuuden keskustella komission puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, komissaarien, Euroopan parlamentin jäsenten, kansallisten poliitikkojen ja EU:n virkamiesten kanssa.

Avoimina yleisötilaisuuksina järjestetyt keskustelut, joihin on usein osallistunut kansallisia ja paikallisia kumppaneita, ovat tarjonneet arvokkaan mahdollisuuden puhua kansalaisille suoraan ilman suodattimia tai välikäsiä. Keskustelujen aikana kuultuja kansalaisten näkemyksiä on hyödynnetty politiikan laadinnassa, ja tulevaisuudessa on vielä suuremmat mahdollisuudet tehdä niin.

Kuuntelemisesta aitoon sitoutumiseen

Kansalaiskeskustelut ovat kehittyneet vuosien mittaan. Niillä tuettiin Euroopan tulevaisuudesta käytyä keskustelua, jonka maaliskuussa 2017 julkaistu valkoinen kirja käynnisti, ja ne ovat täydentäneet jäsenvaltioissa järjestettyjä kansalaisten kuulemisia. Keskustelut ovat saaneet uusia muotoja: alhaalta ylöspäin suuntautuvat osallistavat työpajat, verkkokeskustelut ja rajat ylittävät vuoropuhelut raja-alueilla.

Kartta kansalaiskeskustelujen maantieteellisestä jakautumisesta vuosina 2014–2019.

Kansalaiskeskusteluja pidettiin koko Junckerin komission toimikauden ajan eri puolilla Eurooppaa.

Keskustelut ovat osoittaneet, että kansalaiset ovat muutoksen eturintamassa ja että heillä on monia odotuksia, jotka koskevat esimerkiksi kierto- ja digitaloutta ja demokraattisen osallistumisen uusia tapoja. Ihmiset vaativat toimia esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja ympäristönsuojelun aloilla, mutta he odottavat myös, että EU takaa heidän hyvinvointinsa, elintasonsa ja eläkkeensä. Kansalaiset näkevät EU:n myös maatalous- ja maaseutuperinteidensä sekä eurooppalaisten arvojensa, kulttuurinsa ja identiteettinsä takaajana.

Komissio sitoutuu jatkossakin keskustelemaan kansalaisten kanssa ja kannustamaan heitä osallistumiseen. Se muun muassa kehittää välineitä, joilla vuorovaikutusta voidaan lähentää, ja pyrkii ottamaan kansalaisten huolenaiheet ja odotukset paremmin huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Vuosina 2015–2019 saatua asiantuntemusta voidaan käyttää lähtökohtana suunniteltaessa Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia, josta Ursula von der Leyen ilmoitti osana komission poliittista painopistettä ”Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle”.

Vaihtuvia keskustelunaiheita

Kun keskustelut aloitettiin vuonna 2015, pakolaisten ja muuttajien tulo Eurooppaan oli suurimmillaan. Muuttoliike olikin tuolloin yksi polttavimmista puheenaiheista. Seuraavana vuonna keskusteluissa painottuivat huoli terrorismin ja radikalisoitumisen lisääntymisestä Euroopassa sekä kiinnostus brexitin seurauksiin ja siihen, miten suhteet Yhdysvaltoihin ja Trumpin hallintoon kehittyvät. Vuosina 2017 ja 2018 kansalaiskeskusteluissa keskityttiin enenevässä määrin EU:n tulevaisuuteen. Tämä aihe hallitsi keskusteluja myös vuonna 2019, jolloin keskusteltiin lisäksi populismista, euroskeptisyydestä, valeuutisista ja disinformaatiosta. Monesti keskusteltiin myös digitaalisesta muutoksesta ja erityisesti tekoälystä. Lisäksi erityisesti nuoret nostivat esiin ajankohtaiset ilmasto- ja ympäristökysymykset.

Koulupukuiset lapset heiluttavat Euroopan unionin lippuja puistossa

Lapset osallistuvat metsäkonferenssin puunistutustilaisuuteen osoituksena EU:n sitoutumisesta kestävään metsätalouteen. Bryssel, 26.4.2019.

Tulevaisuuteen valmistautuminen

Vuonna 2019 järjestettiin yhteensä 547 kansalaiskeskustelua 27 jäsenvaltiossa, ja niihin osallistui yli 60 000 kansalaista. EU-27-johtajat saivat keskusteluissa tietoa Euroopan tulevaisuutta koskevista kansalaisten toiveista ja unelmista ja hyödynsivät sitä toukokuussa Sibiussa Romaniassa pidetyssä epävirallisessa kokouksessaan.

Keskusteluista ja vuoden mittaan pidetyistä verkkokuulemisista tehdyt päätelmät olivat osaltaan muokkaamassa komission visiota, joka esitettiin asiakirjassa Kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia yhä epävarmemmassa maailmassa. Viesti oli selvä: jotta Eurooppa menestyy, jäsenvaltioiden on toimittava yhdessä.

Tämä asiakirja, jota kansalaisten palaute ja heidän kanssaan käydyt keskustelut rikastivat, esitettiin komission panoksena kesäkuussa hyväksyttyyn EU:n strategiseen ohjelmaan kaudeksi 2019–2024. Aiheesta kerrotaan lisää Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä osassa.

EU-viestintä

Tehokas viestintä kansalaisten kanssa koko maanosassa on EU:lle ainutlaatuinen haaste. Politiikka ja viestintä ovat saman kolikon kaksi puolta. Tämän vuoksi komissio antoi ensimmäistä kertaa viisi suositusta viestinnästä kansalaisten ja demokratian hyväksi. Suositukset olivat osa komission panosta EU:n strategiseen ohjelmaan, ja ne esitettiin Sibiun huippukokouksessa 9. toukokuuta 2019. EU-viestintä on EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja kaikkien hallintotasojen yhteinen tehtävä. Sen vuoksi ensimmäisessä suosituksessa korostetaan, että olisi lisättävä yhteisen viestin välittämistä ja selitettävä, mitä päätökset ja toimenpiteet tarkoittavat ihmisten kannalta ja mitä konkreettisia tuloksia niillä saadaan aikaan. Toisessa suosituksessa kehotetaan lisäämään EU-politiikkaa ja -asioita koskevaa keskustelua ja vuorovaikutusta kansalaisten kanssa. Kolmannen suosituksen tarkoituksena on varmistaa, että EU:n toimielimet tekevät tulevaisuudessa tiiviimpää yhteistyötä yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin perustuvissa viestintäkampanjoissa. Seuraavaksi komissio korostaa, että disinformaatiota olisi torjuttava yhteisvoimin tosiseikkoihin perustuvan EU-viestinnän avulla. Lopuksi komissio toteaa, että Euroopan unionia koskevaa opetusta ja oppimista olisi edistettävä kaikilla koulutustasoilla.

Euroopan komission maaliskuussa 2019 käynnistämä Oppisoppi auttaa perus- ja keskiasteen oppilaita tutustumaan EU:hun hauskalla tavalla sekä luokkahuoneessa että kotona.

Euroopan komission maaliskuussa 2019 käynnistämä Oppisoppi auttaa perus- ja keskiasteen oppilaita tutustumaan EU:hun hauskalla tavalla sekä luokkahuoneessa että kotona.

Eurooppa alueellani

Koko toukokuun ajan toteutettiin Eurooppa alueellani -kampanjaa, jolla halutaan auttaa kansalaisia huomaamaan, millaisia hankkeita EU on rahoittanut heidän lähialueillaan. Kuukauden aikana noin puoli miljoonaa ihmistä tutustui yli 2 000 hankkeeseen. Kampanja on kehitetty ja sitä toteutetaan alueiden ja komission yhteistyönä.

Keskustelevat kansalaistyöpajat: ruohonjuuritasolta poliittisiksi painopisteiksi

Komissio otti vuonna 2017 käyttöön uudentyyppisen tapahtuman, osallistavat kansalaistyöpajat. Näissä työpajoissa kansalaiset keskustelivat itselleen tärkeistä asioista, tekivät ehdotuksia Euroopalle haluamastaan tulevaisuudesta ja keskustelivat näistä ajatuksista EU:n päätöksentekijöiden kanssa. Työpajat osoittautuivat hyväksi tavaksi selvittää kansalaisten näkemyksiä eri aiheista samalla, kun he saivat johtaa keskustelua. Vuonna 2019 järjestettiin kahdeksan Euroopan tulevaisuutta käsitellyttä työpajaa Belgiassa, Italiassa, Kyproksessa, Unkarissa, Puolassa ja Suomessa. Niissä tuotiin esiin aloja, joilla kansalaiset katsovat EU:n voivan vaikuttaa.

Keskustelut Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvistä kysymyksistä

Vuonna 2018 ja vuoden 2019 alussa keskusteluissa käsiteltiin usein Euroopan parlamentin vaaleja. Kansalaiset olivat huolissaan populismin ja euroskeptisyyden lisääntymisestä monissa jäsenmaissa, ja monet mainitsivat huolensa disinformaation käytöstä. Samassa yhteydessä esiin nousivat myös EU:n mahdolliset vastatoimet, vieraan vallan mahdollisuus horjuttaa tiettyjen maiden vakautta vaikuttamalla tärkeisiin vaaleihin, sananvapaus ja se, miten luotettavat ja epäluotettavat tietolähteet voi erottaa toisistaan.

Vuosi, jona nuoret pääsivät ääneen ja toimeen

Nuoret ilmaisivat monissa vuoden 2019 aikana käydyissä vuoropuheluissa huolensa oikeusvaltion tilasta eri jäsenvaltioissa. Lisäksi haluttiin tietää, mitä EU voisi tehdä sen varmistamiseksi, että oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan. Joissakin maissa oltiin erittäin huolissaan myös korruptiosta.

Osallistujat kehottivat sekä EU:n että sen jäsenmaiden poliitikkoja jatkamaan aktiivisesti ympäristön suojelua ja ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä käyttämään puhtaampaa energiaa, joka on tuotettu eurooppalaisista lähteistä.

Erilaisia kuvia ihmisistä kuuntelemassa keskusteluja ja osallistumassa niihin

Nuorten kansalaiskeskustelu Sibiun huippukokouksen yhteydessä Romaniassa 9.5.2019.

He myös odottivat EU:n paitsi säätävän siirtymisestä kestävämpään yhteiskuntaan myös helpottavan sitä. Samoin odotettiin kannustusta käyttäytymisen muuttamiseen esimerkiksi suhteessa kierto­talouteen, ruokahävikkiin ja muovin vähentämiseen.

Monissa kansalaiskeskusteluissa esitettiin kysymyksiä sitkeästä sukupuolten välisestä palkkaerosta ja todettiin, että EU:n on toimittava sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi päättävissä asemissa. Lisäksi peräänkuulutettiin sosiaalisempaa Eurooppaa ja toivottiin EU:n budjetin kasvattamista sosiaalikysymyksiin vastaamiseksi sekä jäsenmaiden välisen ja sisäisen epätasa-arvon vähentämiseksi.

Nuorten kansalaiskeskustelu – Let’s shape the future of Europe together! – järjestettiin 8. toukokuuta Sibiussa. Tapahtumassa yli 300 eri puolilta Eurooppaa tullutta 18–25-vuotiasta nuorta keskusteli EU:n johtajien kanssa Euroopan tulevaisuudesta 9. toukokuuta pidetyn huippukokouksen edellä. Pohdinnat ja keskustelut käsittelivät viittä keskeistä aihetta: yhteiskunnallista osallistumista, demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, digitaalista Eurooppaa ja ilmastonmuutosta. EU:n tulevaisuutta ajatellen nuoret tahtoivat enemmän vaikutusvaltaa poliittisessa päätöksenteossa, erityisesti kun otetaan huomioon nuorten viimeaikainen aktivoituminen ilmastohätätilan yhteydessä.

Tuleva kehitys

Tässä kertomuksessa on kuvattu EU:n monia saavutuksia vuonna 2019 sekä haasteita, joihin on vielä vastattava. Kapula on siirtynyt uusille johtajille, ja kun kansalaisetkin ottavat entistä enemmän kantaa ja osallistuvat demokratian toteuttamiseen Euroopassa, EU voi kohdata haasteet luottavaisin mielin.

Kun tämä kertomus julkaistaan keväällä 2020, EU on parhaillaan muuttamassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa käytännön toimiksi, parantamassa Euroopan digitaalista valmiutta, ponnistelemassa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja vaurauden saavuttamiseksi ihmisten hyväksi toimivassa taloudessa ja valmistelemassa Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia. Nämä ovat vain joitakin niistä painopisteistä ja aloitteista, joista kerrotaan lisää vuotta 2020 koskevassa yleiskertomuksessa.

Yhteydenotot EU:hun

Käynti tiedotuspisteessä

Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen osoite löytyy verkosta:

https://europa.eu/european-union/contact_fi

Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse

Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa yhteyttä

soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 00 800 678 910 11 (jotkin operaattorit voivat periä puhelumaksun),

soittamalla puhelinnumeroon +32 22999696 tai

sähköpostitse: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Tietoa EU:sta

Verkkosivut

Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla, https://europa.eu/european-union/index_fi

EU:n julkaisut

EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata osoitteesta https://op.europa.eu/fi/publications. Ilmaisia julkaisuja on mahdollista saada usean kappaleen erinä ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun tai paikalliseen tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/contact_fi).

EU:n lainsäädäntö ja siihen liittyvät asiakirjat

EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1952 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä EUR-Lex-tietokannassa osoitteessa https://eur-lex.europa.eu

EU:n avoin data

EU:n avoimen datan portaalin (https://data.europa.eu/euodp/fi) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja. Data on ilmaiseksi ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista että ei-kaupallista käyttöä varten.

Tietoja tästä julkaisusta

EU vuonna 2019 – Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta

Euroopan komissio
Viestinnän pääosasto
Toimituspalvelut ja kohdennettu sidosryhmäyhteistyö
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Euroopan komissio hyväksyi 19. helmikuuta 2020 kertomuksen EU vuonna 2019 – Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta, jonka viitenumero on C(2020) 860.

ISBN-, ISSN- tai luettelonumero

Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta

Print ISBN 978-92-76-14812-8 ISSN 1608-7275 doi:10.2775/19715 NA-AD-20-001-FI-C
PDF ISBN 978-92-76-14776-3 ISSN 1977-3579 doi:10.2775/843212 NA-AD-20-001-FI-N
EPUB ISBN 978-92-76-14743-5 ISSN 1977-3579 doi:10.2775/778172 NA-AD-20-001-FI-E
HTML ISBN 978-92-76-14762-6 ISSN 1977-3579 doi:10.2775/363386 NA-AD-20-001-FI-Q

Saavutukset

Print ISBN 978-92-76-14883-8 ISSN 2443-9126 doi:10.2775/80274 NA-AP-20-001-FI-C
PDF ISBN 978-92-76-14867-8 ISSN 2443-9355 doi:10.2775/08862 NA-AP-20-001-FI-N
EPUB ISBN 978-92-76-14830-2 ISSN 2443-9355 doi:10.2775/79621 NA-AP-20-001-FI-E

Euroopan komissio ei ole vastuussa uudelleenkäytön mahdollisista seurauksista.

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2020
© Euroopan unioni, 2020

Euroopan komission asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat periaatteet perustuvat 12. joulukuuta 2011 annettuun komission päätökseen 2011/833/EU (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39).

Jollei toisin mainita, tämän asiakirjan uudelleenkäyttö on sallittua Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) -lisenssin mukaisesti (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tämä tarkoittaa sitä, että uudelleenkäyttö on sallittua, kunhan lähde mainitaan asianmukaisesti ja mahdollisesti tehdyt muutokset ilmoitetaan.

Sellaisten aineiston osien käyttö tai jäljentäminen, jotka eivät ole Euroopan unionin omaisuutta, saattaa edellyttää lupaa suoraan asianomaisilta oikeudenhaltijoilta.

VALOKUVIEN TEKIJÄNOIKEUDET
Kaikki kuvat © Euroopan unioni, ellei toisin mainita.

Kansilehti

 1. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee Euroopan vihreän kehityksen ohjelman Eurooppa-neuvostossa. Bryssel, Belgia, 12.12.2019. (© Euroopan unioni, 2019)
 2. EU-27-johtajat kokoontuvat Eurooppa-neuvoston epäviralliseen kokoukseen keskustelemaan Euroopan unionin tulevaisuudesta. Sibiu, Romania, 9.5.2019. (© Euroopan unioni, 2019)
 3. DiscoverEU-matkailijat ensimmäisessä tapaamisessaan. Nijmegen, Alankomaat, 12.7.2019. (© Euroopan unioni, 2019)
 4. Nuoret pelaavat rugbya Euroopan komission päärakennuksen Berlaymontin edessä urheilun eurooppalaisella teemaviikolla. Bryssel, Belgia, 23.9.2019. (© Euroopan unioni, 2019)
 5. Uudet EU-johtajat: Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde, Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel. Bryssel, Belgia, 1.12.2019. (© Euroopan unioni, 2019)
 6. ”Tällä kertaa äänestän” -kampanja Luxembourg-asemalla kannustaa äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Bryssel, Belgia, 24.5.2019. (© Euroopan unioni, 2019)
 7. Lapset osallistuvat metsäkonferenssin puunistutustilaisuuteen osoituksena EU:n sitoutumisesta kestävään metsätalouteen. Bryssel, Belgia, 26.4.2019. (© Euroopan unioni, 2019)
 8. Euroopan parlamentin entinen puhemies Antonio Tajani ja nykyinen puhemies David Sassoli kättelevät. (© Euroopan unioni, 2019)
 9. Eurooppa-neuvoston nykyinen puheenjohtaja Charles Michel ja entinen puheenjohtaja Donald Tusk kättelevät. (© Euroopan unioni, 2019)
 10. Euroopan komission nykyinen puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja entinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker puheenjohtaja Junckerin muotokuvan paljastustilaisuudessa Euroopan komission päärakennuksessa Berlaymontissa. Bryssel, Belgia, 3.12.2019. (© Euroopan unioni, 2019)
 11. EU:n pelastuspalveluhenkilöstön ja Albanian paikallisviranomaisten operatiivinen kokous voimakkaan 6,4 magnitudin maanjäristyksen ja jälkijäristysten jälkeen. Krujë, Albania, 4.12.2019. (© Euroopan unioni, 2019)

EU vuonna 2018