About us: our tenders - O Úradu pre publikácie
Dockbar
RssViewer
Our tenders - Our tenders Procurement of the Publications Office

Naše ponuky

Verejné obstarávanie Úradu pre publikácie

V tejto časti nájdete výzvy na predkladanie ponúk Úradu pre publikácie zoradené podľa blížiacich sa termínov. Po klik nutí na názov nájdete príslušnú stránku v databáze TED (online elektronickej forme Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie) a všetk y súvisiace dokumenty, ako napríklad špecifikácie alebo vysvetlenia. Ak chcete radšej uskutočniť rozšírené vyhľadávanie výziev na predk ladanie ponúk z EÚ, navštívte portál TED a vyhľadávajte priamo tam.

RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
RssViewer
Prior information notices
 

Predbežné oznámenia

Identifikačné číslo TED Názov Stav Dátum začiatku Dátum uzávierky

V tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne dokumenty.

There are currently no documents in this category

 

 

 

výzva na predkladanie ponúk
 

Výzvy na predkladanie ponúk

Identifikačné číslo TED Názov Stav Dátum začiatku Dátum uzávierky

V tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne dokumenty.

There are currently no documents in this category

RssViewer
RssViewer
Table title - calls for expressions of interest
 

Výzvy na vyjadrenie záujmu

RssViewer
Identifikačné číslo TEDNázovDátum uzávierky predkladania návrhov
2022-294710 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interest for Building a List of Experts 03-03-2027
2021-371595 Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List of Experts 23-04-2026
Our tenders - Download forms:
Our tenders - Negotiated procedures
 

Rokovacie konania

V tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne dokumenty

 
Naše výberové konania – zoznamy pridelených zákaziek

Zoznamy pridelených zákaziek

V systéme finančnej transparentnosti (FTS) možno nájsť zoznam zákaziek pridelených v predchádzajúcom roku pod určitými prahovými hodnotami stanovenými v smerniciach o verejnom obstarávaní, v prípade ktorých neboli uverejnené osobitné oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ako aj informácie týkajúce sa konkrétnych zákaziek, ktoré Úrad pre publikácie uzavrel v predchádzajúcom roku v súvislosti s rámcovými zmluvami. FTS sa nachádza na adrese: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Our tenders - Download amendments of the existing contracts
Our tenders - Procurement procedures at the Publications Office
 

Archív

Predbežni výzvy na predkladanie ponúk

 

Postupy obstarávania v Úrade pre publikácie

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na ochranu osobných údajov