Legal notices: General conditions of dissemination and sale - O Úradu pre publikácie

Dockbar

container title page op portal website

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (portál OP)

General conditions of sale

 

Všeobecné obchodné podmienky a podmienky šírenia

Tieto podmienky sa týkajú všetkých produktov (ďalej len „publikácie“) a služieb (napr. tlač na požiadanie), ktoré prostredníctvom kníhkupectva Publikácie EÚ poskytuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Objednávky

Úrad pre publikácie prijíma a spracúva len objednávky uskutočnené elektronicky.

Objednávka prebieha vo viacerých krokoch, ktoré musíte postupne potvrdiť. Až do okamihu konečného potvrdenia ju môžete kedykoľvek zrušiť.

Po odoslaní objednávky sa na obrazovke zobrazí číslo objednávky. Poznačte si ho. Ak do 24 hodín nedostanete elektronické potvrdenie a podrobnosti o objednávke, kontaktujte naše poradenské centrum a uveďte číslo objednávky.

Ak publikácia nie je dostupná alebo vašu objednávku nie je možné zrealizovať z iného dôvodu, budeme vás o tom informovať e-mailom.

Pokiaľ ste registrovaný používateľ, všetky údaje týkajúce sa objednávky sa uložia vo vašom používateľskom profile. Pokiaľ nie ste registrovaný, odporúčame vám, aby ste si tieto údaje skopírovali.

Dostupnosť publikácií

Dostupné publikácie sú na stránke s podrobnosťami označené modrým tlačidlom „Objednať“.

Ak sa však do prijatia a spracovania objednávky stane publikácia nedostupnou (z dôvodu zmeny v skladových zásobách alebo náhlych okolností), budeme vás e-mailom informovať, či a ako ju budete môcť získať prostredníctvom služby tlač na požiadanie.

Ak sa publikácia, ktorú ste si objednali, stane nedostupnou, peniaze vám vrátime do 30 dní.

Dodanie

Publikácie vám budú doručené na poštovú adresu uvedenú v objednávke.

Úrad pre publikácie nie je zodpovedný za nevyžiadané objednávky, ktoré používatelia uskutočnili v mene inej osoby (a/alebo boli tejto osobe doručené).

V prípade podozrenia zo zneužitia bezplatného elektronického systému pre objednávanie publikácií si Úrad pre publikácie vyhradzuje právo takéto objednávky zrušiť.

Zásielky do 5 kg sa zvyčajne odosielajú bežnou poštou do 7 dní od dátumu objednávky.

Zásielky nad 5 kg sa zvyčajne odosielajú kuriérom do 10 dní od dátumu objednávky.

Úrad pre publikácie nie je zodpovedný za dôsledky vyplývajúce z omeškania zásielky.

Poškodenie alebo strata počas prepravy

Úrad pre publikácie nahradí bez dodatočných nákladov akúkoľvek publikáciu, ktorá bola stratená alebo poškodená pred doručením alebo počas doručenia. O tejto skutočnosti nás informujte písomne a predložte príslušné dôkazy.

O poškodení publikácie nás informujte čo najskôr po doručení zásielky.

Výmeny a vrátenie ceny

Ak chcete nejakú publikáciu vrátiť, musíte nám do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia zásielky poslať e-mail a publikáciu vrátiť do 14 kalendárnych dní po odoslaní vášho e-mailu. Ak publikáciu vrátite v uvedenej lehote, nemusíte uvádzať nijaký dôvod jej vrátenia.

Platbu vám vrátime pripísaním príslušnej sumy na vašu kreditnú kartu do 14 kalendárnych dní po prijatí vášho e-mailu. Vrátenie peňazí však môžeme zdržať až dovtedy, kým neprevezmeme vašu zásielku alebo kým nepredložíte dôkaz o jej vrátení. Vy zaplatíte len náklady na vrátenie tovaru.

Publikácie na vrátenie treba odoslať na túto adresu:

Publications Office of the European Union
Directorate D – Print and Distribution (Returned publications)
2, rue Mercier L-2985 Luxembourg
LUXEMBURSKO

Cena, platby, DPH a clá

Všetky ceny sú jednotkové a uvedené v eurách. Nezahŕňajú clá ani daň z pridanej hodnoty (DPH). Predaj publikácií Úradom pre publikácie je v rámci Európskej únie podľa článku 13 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty DPH oslobodený od DPH.

V prípade predaja a zásielok do krajín mimo EÚ sa však môžu uplatňovať clá, DPH a iné dane. Tieto clá a dane musí zaplatiť zákazník, ktorý je v celom rozsahu zodpovedný za colné vyhlásenia, ako aj platby príslušným orgánom v dotknutom štáte.

Poštovné a poplatky za tlač na požiadanie sú uvedené v sekcii „Poštovné“. Ich výška zodpovedá nákladom, ktoré má Úrad pre publikácie v súvislosti s poskytovaním týchto služieb, a je pravidelne aktualizovaná.

Platbu je potrebné uskutočniť v čase zadávania objednávky, a to prostredníctvom karty Visa, MasterCard alebo American Express alebo prostredníctvom služby PayPal.

Systém elektronických platieb kreditnými kartami kníhkupectva Publikácie EÚ je plne zabezpečený. Všetky prenášané údaje sú kódované a Úrad pre publikácie ani žiadna tretia strana k nim nemajú v žiadnom okamihu prístup.

Ochrana osobných údajov

Prečítajte si Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na portáli „Právo a publikácie EÚ“.

Spory a rozhodné právo

Naším cieľom je, aby sa prípadné spory bezproblémovo vyriešili v rámci týchto všeobecných obchodných podmienok a podmienok šírenia. Akékoľvek otázky alebo sťažnosti zasielajte Úradu pre publikácie.

Tieto všeobecné podmienky sa spravujú právnymi predpismi Luxemburského veľkovojvodstva.