About us: career opportunities - O Úradu pre publikácie
Dockbar
Career opportunities

Kariérne príležitosti

Inštitúcie, agentúry a orgány EÚ ponúkajú rôzne pracovné pozície, stále i dočasné, miesta zmluvných zamestnancov, ako aj stáže. Hlavným kontaktným miestom pre každého, kto sa o ne zaujíma, je Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)..

Úrad EPSO ponúka informácie o jednotlivých dostupných typoch zmlúv, uverejňuje súčasné a nadchádzajúce príležitosti, organizuje výberové konania na výber zamestnancov na trvalé a dočasné pracovné miesta a poskytuje poradenstvo v oblasti prípravy na tieto výberové konania.