About us: what we do - O Úradu pre publikácie
Dockbar
SK What we do new

Čo robíme

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej:

 
  1. Svojimi službami podporuje politiky a komunikačné činnosti inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ a ponúka im odborné poznatky a synergie vo viacerých oblastiach.
  2. Svojimi činnosťami v oblasti modelovania a odkazovania na zdroje zabezpečuje, aby rôzne informačné aktíva pochádzajúce z inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ mali formu vyhľadávateľných, prístupných, interoperabilných a opakovane použiteľných (tzv. FAIR) informácií a údajov.
  3. Zabezpečuje, aby sa táto široká škála úradných informácií a údajov EÚ, ktoré predstavujú kľúčový prvok dnešného hospodárstva založeného na údajoch, sprístupňovala verejnosti v záujme podpory transparentnosti, hospodárskej činnosti, rozvoja moderných technológií (napr. umelej inteligencie), ako aj všeobecného prístupu k poznatkom.
  4. Zabezpečuje zachovanie týchto informácií a ich sprístupnenie pre budúce generácie.
  5. Pri dosahovaní svojich cieľov pravidelne a čoraz intenzívnejšie spolupracuje s občianskou verejnosťou.

Podrobnejšie informácie o našich činnostiach možno nájsť na tomto mieste v najnovšej výročnej správe o hospodárení a výročnej správe o činnosti.