Publications Office of the EU
Legal notices: Accessibility statement - Dwar l-uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet
Dockbar
Dikjarazzjoni tal-Aċċessibbiltà 2022

Dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà għas-siti web u l-kontenut tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet

Aġġornat l-aħħar: 20/12/2021

Introduzzjoni

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huwa impenjat li jipprovdi lill-utenti kollha tiegħu aċċess ugwali għall-informazzjoni tagħna. Bl-aċċessibbiltà fil-qalba tal-qafas u d-disinn tagħna, aħna nużaw prinċipji ta’ disinn universali li jiżguraw li s-siti web tagħna jkunu jistgħu jarawhom u jiġu nnavigati b’mod effettiv mill-utenti kollha tagħna, irrispettivament mill-apparat li jistgħu jkunu qed jużaw.

Bħala l-pubblikatur uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, aħna naderixxu mad-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà tal-Web (Direttiva (UE) 2016/2102) biex niżguraw li l-pubblikazzjonijiet u siti web tal-Unjoni Ewropea huma aċċessibbli għall-utenti kollha inklużi dawk b’diżabbiltajiet viżivi, ta’ smigħ, konjittivi jew fiżiċi, kif ukoll dawk li ma għandhomx l-aħħar teknoloġiji. Il-kontenut tal-web tagħna jista’ jiġi aċċessat minn varjetà ta’ apparati bħall-kompjuters desktop u laptop, kif ukoll minn apparat mobbli li jaħdem fuq l-internet.

Kif nikkonformaw ruħna

 • Nilħqu tal-anqas il-livell AA tal-istandard WCAG 2.1. Dan jista’ jvarja għal punti speċifiċi jekk ikun hemm raġunijiet tekniċi jew prattiċi ġustifikati.
 • Nippubblikaw dikjarazzjoni ta’ aċċessibbiltà online.
 • Ngħinu lill-utenti jikkuntattjawna biex nirrappurtaw xi problema ta’ aċċessibbiltà.
 • Ninkludu klawżoli ta’ konformità tal-aċċessibbiltà fil-kuntratti kollha mal-fornituri tas-servizzi għall-iżvilupp tal-web u l-produzzjoni tal-pubblikazzjonijiet.
 • Inwettqu awditi tal-aċċessibbiltà b’riżorsi interni u esterni.

Skadenzi għall-konformità

Sit web ġodda (ippubblikati fit-23 ta’ Settembru 2018 jew wara) – sat-23 ta’ Settembru 2019
Siti web aktar antiki (ippubblikati qabel it-23 Settembru 2018) – sat-23 ta’ Settembru 2020
Mobile apps – sat-23 ta’ Ġunju 2021

Status tal-konformità

Is-sit web tagħna huwa parzjalment konformi mal-istandards ta’ aċċessibbiltà msemmija fid-Direttiva (UE) 2016/2102 minħabba n-nuqqasijiet ta’ konformità elenkati hawn taħt.

Eċċezzjonijiet

Id-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web (id-Direttiva (UE) 2016/2102) ma tapplikax għas-siti web u l-mobile apps li ġejjin:

 • Formati tal-files tal-uffiċċju ppubblikati qabel it-23 ta’ Settembru 2018 (sakemm ma jkunux meħtieġa għal proċessi amministrattivi attivi relatati mal-kompiti mwettqa mill-organizzazzjoni)
 • Video jew awdjo rekordjati minn qabel jew “media bbażata fuq il-ħin” oħra ppubblikata qabel it-23 ta’ Settembru 2020
 • Video jew awdjo dirett jew media oħra bbażata fuq il-ħin
 • Mapep online sakemm l-informazzjoni ewlenija tingħata b’mod diġitali aċċessibbli għall-mapep għall-użu ta’ navigazzjoni
 • Kontenut ta’ partijiet terzi li mhux iffinanzjat jew żviluppat minn, jew taħt il-kontroll, tal-organizzazzjoni kkonċernata
 • Riproduzzjonijiet ta’ oġġetti f’kollezzjonijiet ta’ wirt storiku li ma jistgħux isiru kompletament aċċessibbli
 • Extranets u intranets – siti web li huma biss disponibbli għal grupp magħluq ta’ nies u mhux għall-pubbliku inġenerali, ippubblikati qabel it-23 ta’ Settembru 2019, sakemm dawn jgħaddu minn tiġdid sostanzjali
 • Arkivji – siti u apps li fihom biss kontenut li mhux meħtieġ għall-proċessi amministrattivi attivi u mhux editjati jew aġġornati wara t-23 ta’ Settembru 2019

Kontenut mhux aċċessibbli

 • Xi tikketti mhumiex ċari. Dan ma jissodisfax il-kriterju ta’ suċċess 3.3.2 tad-WCAG 2.1 (Tikketti jew Struzzjonijiet)
 • Xi komponenti tal-interface ma għandhomx indikaturi fokali xierqa. Dan ma jissodisfax il-kriterju ta’ suċċess 2.4.7 (Fokus viżibbli)
 • Xi messaġġi ta’ żball mhumiex assoċjati b’mod ċar mal-kontrolli tal-formola. Dan ma jissodisfax il-kriterju ta’ suċċess 3.3.1 (Identifikazzjoni tal-iżball)
 • Xi ipertesti u frażijiet ta’ link mhumiex informattivi. Dan ma jissodisfax il-kriterju ta’ suċċess 2.4.9 (Għan tal-Link)
 • Xi elementi mhumiex tradotti fil-lingwi disponibbli fuq is-sit web - Dan ma jissodisfax il-kriterju ta’ suċċess 3.1.2 tad-WCAG 2.1 (Lingwa tal-partijiet)
 • Xi stampi ma għandhomx alternattiva għat-test. Dan ma jissodisfax il-kriterju ta’ suċċess 1.1.1 tad-WCAG 2.1 (Kontenut mhux tat-test).
 • Kuntrast tal-kuluri jista’ ma jkunx suffiċjenti fuq xi paġni web. Dan ma jissodisfax il-kriterju ta’ suċċess 1.4.3 tad-WCAG 2.1 (Minimu ta’ Kuntrast)
 • Xi elementi jużaw attributi tal-ARIA mhux permessi u mhumiex identifikabbli permezz tas-software tal-qari tal-iskrin. Dan ma jissodisfax il-kriterju ta’ suċċess 4.1.2 tad-WCAG 2.1 (Isem, Rwol, Valur).
 • Xi karatteristiċi jissemmew b’mod inkonsistenti. Dan ma jissodisfax il-kriterju ta’ suċċess 3.2.4 (Identifikazzjoni Konsistenti)

Dokumenti aċċessibbli

Il-missjoni tas-siti web tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet hija li tipprovdi aċċess għall-pubblikazzjonijiet uffiċjali prodotti mill-Unjoni Ewropea. Tipi differenti ta’ dokumenti jiġu ppubblikati fuq is-siti web tagħna; eż. ġurnali uffiċjali, testi legali, pubblikazzjonijiet ġenerali, avviżi ta’ akkwist pubbliku, eċċ. Dawn il-pubblikazzjonijiet huma disponibbli f’lingwi u formati differenti; dawn jistgħu jiġu ddawnlowdjati jew jintwerew direttament fuq l-iskrin.

L-għan tagħna huwa li l-pubblikazzjonijiet tal-UE jsiru aċċessibbli għall-utenti kollha inklużi dawk b’diżabbiltajiet viżivi, ta’ smigħ, konjittivi jew fiżiċi. Jista’ jkun diffiċli li tinkiseb aċċessibbiltà sħiħa ta’ xi partijiet tal-kontenut minħabba n-natura u l-kumplessità tiegħu; madankollu, li nsibu soluzzjonijiet għal dawn il-kwistjonijiet hija fost l-ogħla prijoritajiet tagħna.

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet joffri linji gwida dwar l-aċċessibbiltà lill-awturi u lill-ħallieqa tal-pubblikazzjonijiet diġitali. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta: https://op.europa.eu/en/web/accessibility

L-4 prinċipji li napplikaw meta noħolqu siti web u kontenut aċċessibbli:

1. Perċettibbli

Il-kontenut tal-web huwa disponibbli għas-sensi: viżjoni, smigħ u/jew mess
L-informazzjoni u l-komponenti tal-interface tal-utent jiġu ppreżentati lill-utenti fl-aktar mod effiċjenti possibbli.

 • Qarrejja tal-iskrin: Meta wieħed jitfi l-iskrin u jipprova jinnaviga fil-paġna billi juża biss it-tastiera u l-output tal-qarrej tal-iskrin jagħti idea ta’ kemm huwa diffiċli li jintuża s-sit web għal utent b’vista batuta.
 • Test alternattiv għall-immaġnijiet: L-immaġnijiet kollha, ħlief dawk li l-għan tagħhom huwa sempliċement dekorattiv, għandu jkollhom test alternattiv li jiddeskrivi l-kontenut tal-immaġni. Din id-deskrizzjoni għandha tiġi inkluża bl-użu tal-attribut alt tal-img tag. Dan l-attribut jinqara mill-qarrejja tal-iskrin lill-utenti li jużaw teknoloġija ta’ assistenza.
 • Kuntrast tal-kulur: Il-vista batuta tirreferi mhux biss għall-għama, iżda wkoll għal tipi oħra ta’ diżabilitajiet viżivi bħal viżibbiltà baxxa jew id-daltoniżmu. Għaldaqstant, il-luminożità u l-kuntrast huma kunsiderazzjonijiet importanti meta jitfassal sit web aċċessibbli. Proporzjon minimu ta’ kuntrast (bejn il-kuluri ta’ quddiem u dawk tal-isfond) ta’ 4.5:1 huwa obbligatorju għall-kontenut testwali kollu, bl-eċċezzjoni tal-intestaturi jew tat-test kbir fejn 3:1 jista’ jkun aċċettabbli wkoll.

2. Operabbli

Il-formoli tal-interface, il-kontrolli u n-navigazzjoni huma operabbli
Xi utenti ma jistgħux jużaw jew ma għandhomx aċċess għal mouse u jiddependu kompletament fuq il-keyboard biex jinteraġixxu mal-web.

Impjegati:

 • Tastiera: Il-funzjonalità kollha (inklużi links, buttuni, oqsma ta’ input u interazzjonijiet oħrajn) għandha tkun aċċessibbli permezz ta’ kontrolli bil-keyboard.

  Jekk ċerti elementi jinqabżu waqt it-tabbing, jew ma jirċevux fokus f’ordni loġika, il-paġna għandha tiġi kkoreġuta bl-użu ta’ mark-up xieraq (reviżjoni tal-istruttura html sottostanti, bl-użu ta’ CSS biex tiġi kkontrollata l-preżentazzjoni viżiva tal-elementi jew biż-żieda ta’ attributi tat-tab-indexes u r-rwoli ARIA meta neċessarji).

  Il-browsers u s-sistemi operattivi tal-web jipprovdu wkoll appoġġ bil-keyboard, rikonoxximent tal-vuċi (input tad-diskors) biex jitħaddmu siti web u karatteristiċi tad-dittazzjoni.

3. Komprensibbli

L-informazzjoni u l-operazzjoni tal-interface tal-utent iridu jkunu jinftehmu.
Il-lingwa użata u l-funzjonijiet tas-sit web għandhom jinftehmu b’mod ċar mill-biċċa l-kbira tal-utenti.

Impjegati:

 • Lingwa tal-paġna: Speċifika l-lingwa tal-paġna billi tuża l-attribut tal-HTML lang (eż., <html lang="en">). F’paġni b’kontenut multilingwi, kwalunkwe element li juża lingwa differenti mill-paġna tad-default għandu jiġi speċifikat ukoll. Dan jippermetti lill-qarrejja tal-iskrin jaqraw bi pronunzja xierqa.
 • Kliem: Evita l-użu ta’ kliem ambigwu, tekniku ħafna jew akkademiku; żommu sempliċi kull meta jkun possibbli. Dan jgħin lin-nies li għandhom diffikultà biex jifhmu sentenzi, frażijiet u vokabularju kumplessi. B’mod partikolari, jgħin lill-persuni b’tipi differenti ta’ diżabbiltajiet konjittivi.
 • Prevedibbiltà: Il-paġni web jidhru u joperaw b’modi prevedibbli. Il-links ewlenin tan-navigazzjoni dejjem iridu jidhru fl-istess ordni, il-komponenti tal-interface jridu jġibu ruħhom kif jistennew il-biċċa l-kbira tal-utenti, anke l-viżitaturi li jużawhom l-ewwel darba, eċċ.

4. Robusta

Il-kontenut tal-web għandu jkun kompatibbli ma’ varjetà wiesgħa ta’ browsers u apparati, inklużi t-teknoloġiji ta’ assistenza

Impjegati:

Parsing: Fil-kontenut miktub b’lingwi mark-up bħall-HTML jew l-XML, elementi għandhom tags tal-ftuħ u tal-għeluq, elementi huma nfilsati skont l-ispeċifikazzjonijiet tagħhom u l-IDs huma uniċi (ħlief fejn l-ispeċifikazzjonijiet jippermettu mod ieħor). Dan jgħin biex jiġu evitati żbalji u problemi b’teknoloġiji ta’ assistenza.

Isem, rwol, valur: Għall-komponenti kollha tal-interface tal-utent, l-isem u r-rwol jistgħu jiġu ddeterminati b’mod programmatiku; l-Istati, il-proprjetajiet u l-valuri li jistgħu jiġu stabbiliti mill-utent jistgħu jiġu stabbiliti b’mod programmatiku; u n-notifika ta’ bidliet f’dawn l-oġġetti hija disponibbli għall-aġenti tal-utenti, inklużi t-teknoloġiji ta’ assistenza.

Riżorsi

Appoġġ

Ikkuntattjana biex tirrapporta problemi ta’ aċċessibbiltà jew tipprovdi suġġerimenti biex ittejjeb l-aċċessibbiltà. Jekk jogħġbok kun ċar u ddettaljat kemm jista’ jkun sabiex inkunu nistgħu nifhmu n-natura tal-problema, u pprovdi l-informazzjoni ta’ kuntatt tiegħek sabiex inkunu nistgħu nerġgħu lura għalik minnufih.

Proċedura ta’ Infurzar:
F’każ ta’ tweġiba mhux sodisfaċenti għall-ilment tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja l-helpdesk.