About us: career opportunities - Par Publikāciju biroju
Dockbar
Career opportunities

Darba piedāvājumi

ES iestādes, aģentūras un struktūras piedāvā dažādu veidu darba iespējas: pastāvīgs un pagaidu darbs, līgumdarbs, kā arī stažēšanās. Galvenais kontaktpunkts visiem interesentiem ir Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)..

EPSO sniedz informāciju par dažādu veidu pieejamiem līgumiem, publicē sarakstu ar pašreizējām un gaidāmajām iespējām, organizē atlases procedūras, lai atlasītu darbiniekus pastāvīgam un pagaidu darbam, un sniedz padomus par to, kā sagatavoties.