Par mums - Par Publikāciju biroju
Dockbar
LV- About us home - Who we are new
Uzdevums Redzējums Vērtības
mission

Mūsu uzdevums

 

Eiropas Savienības Publikāciju birojs ir oficiālais izdevējdarbības pakalpojumu sniedzējs visām ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām. Tādējādi tas darbojas kā centrālais punkts, no kura iespējams piekļūt ES tiesību aktiem, publikācijām, atvērtajiem datiem, pētījumu rezultātiem, iepirkuma paziņojumiem un citai oficiālai informācijai.

Tā sūtība ir atbalstīt ES rīcībpolitikas un nodrošināt, ka visa šī plašā informācija ir sabiedrībai pieejama piekļūstamu un atkalizmantojamu datu veidā, ar mērķi veicināt pārredzamību, saimniecisko darbību un zināšanu izplatīšanu.

 
vision

Mūsu redzējums

 

Labi informēta Eiropas Savienība, kuras spēks slēpjas iespējās ātri un sekmīgi piekļūt uzticamai informācijai un zināšanām un kura prot izmantot visas izdevības, ko tas paver sabiedrībai un ekonomikai.

 

Mūsu vērtības

 

Pārredzamība

Mēs sekmējam pārredzamību visā ES iestāžu veidoto rīcībpolitiku ciklā, lai izkoptu pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu, pārskatatbildību, pilsonisko līdzdalību un demokrātiju.

Uzticamība

Mēs cenšamies nodrošināt sniegtā satura precizitāti un uzticamību, lai iedzīvotāji Eiropas Savienību uzlūkotu par uzticamu informācijas sniedzēju.

Pieejamība

Mēs uzskatām, ka cilvēkiem ir tiesības piekļūt informācijai un visiem iedzīvotājiem ir jāvar šīs tiesības izmantot neatkarīgi no valodas, kultūras, invaliditātes, sociālā stāvokļa, atrašanās vietas, tehnoloģijas vai informācijas izpratnes veida.

Augsta pakalpojumu sniegšanas kultūra

Mēs esam pilni apņēmības pastāvīgi uzlabot pakalpojumus, ko sniedzam gan institucionālajām ieinteresētajām personām, gan Eiropas iedzīvotājiem, jo vēlamies, lai mūsu ieguldījums Eiropas projektā būtu pēc iespējas pilnvērtīgāks.

Who we are - EU Law and Publications website
content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.