Publications Office of the EU
About us: what we do - Par Publikāciju biroju
Dockbar
LV What we do new

Ko mēs darām

Eiropas Savienības Publikāciju birojs:

 
  1. Ar saviem pakalpojumiem atbalsta ES iestāžu, aģentūru un struktūru rīcībpolitikas un komunikācijas darbības un sniedz tām speciālās zināšanas un sinerģijas iespējas vairākās jomās.
  2. Ar modelēšanas un atsauču veidošanas darbībām nodrošina, ka daudzveidīgie informācijas aktīvi, kas nāk no ES iestādēm, aģentūrām un struktūrām, pārtop atrodamā, piekļūstamā, savietojamā un atkalizmantojamā (FAIR) informācijā un datos.
  3. Nodrošina, ka šis plašais oficiālās ES informācijas un datu klāsts, kas ir būtisks mūsdienīgas datos balstītas ekonomikas elements, ir sabiedrībai pieejams nolūkā veicināt pārredzamību, saimniecisko darbību, modernu tehnoloģiju (piem., mākslīgā intelekta) izstrādi un piekļuvi zināšanām kopumā.
  4. Nodrošina, ka šis saturs tiek saglabāts un darīts pieejams nākamajām paaudzēm.
  5. Regulāri un arvien aktīvāk komunicē ar iedzīvotājiem, lai sekmīgāk sasniegtu savus mērķus.

Ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju par mūsu darbību, ielūkojieties šeit mūsu jaunākajā ikgadējā vadības ziņojumā un gada pārskatā par veiktajiem pasākumiem.