Hvad laver vi

Publikationskontoret offentliggør det daglige EU-Tidende på 23 officielle EU-sprog

Publikationskontoret offentliggør det daglige EU-Tidende på 23 officielle EU-sprog (24, når irsk kræves).

Fra den 1. juli 2013 har den elektroniske udgave af EUT (e-EUT) været autentisk og haft retsvirkninger (forordning (EU) nr. 216/2013).

Hvert år udarbejder Publikationskontoret en lang række publikationer i forbindelse med EU-institutionernes og andre EU-organers politikker og kommunikationsaktiviteter og stiller dem til rådighed på tryk eller i elektronisk format.

Hvert år udarbejder Publikationskontoret en lang række publikationer i forbindelse med EU-institutionernes og andre EU-organers politikker og kommunikationsaktiviteter og stiller dem til rådighed på tryk eller i elektronisk format.

Onlinetjenester administreret

The Publications Office manages various websites that offer specific services to the European citizens:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex giver fri adgang til EU-lovgivningen på 23 officielle EU-sprog (24, når irsk kræves). Det giver også mulighed for at følge lovgivningsprocedurerne. Databasen opdateres dagligt og indeholder mere end 3 millioner poster med tekster, som går helt tilbage til 1951.  

  Denne korte video forklarer, hvad EUR-Lex er, og hvad du kan bruge det til. Den er på engelsk med undertekster på 24 EU-sprog.

 • EU-publikationer

  EU-publikationer er et bibliotek og en boghandel på nettet med publikationer fra EU's institutioner og øvrige organer.  

 • EU's portal for åbne data

  EU's portal for åbne dataer en enkelt indgang til data fra EU's institutioner og øvrige organer.

 • TED

  Ted (Tenders Electronic Daily) er onlineudgaven af "supplementet til Den Europæiske Unions Tidende" om offentlige kontrakter i EU. Der findes dagligt omkring 1 700 bekendtgørelser om offentlige udbud i TED.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho er Den Europæiske Unions officielle vejviser. Her findes kontaktoplysninger på alle EU's institutioner og øvrige organer.

 • CORDIS

  CORDIS (EU's forsknings- og udviklingsinformationsservice)er EU's primære offentlige dokumentsamling og portal for formidling af oplysninger om alle EU-støttede forskningsprojekter og deres resultater i den bredeste forstand.

Værktøjer og manualer

 • Vejledning i udformning af EU-publikationer indeholder stilistiske regler og konventioner, som skal anvendes af alle EU's institutioner og organer. Den findes på de 24 officielle EU-sprog (den kroatiske udgave er et udkast).

 • Websitet EU-vokabularer giver adgang til referencedata om EU's institutioner og organer. Den stadig voksende samling omfatter kontrollerede vokabularer som f.eks. EuroVoc og autoritetstabeller, datamodeller, ontologier, skemaer osv. Websitet gør det lettere at finde og genanvende disse vokabularer og hjælper til bedre udveksling og sammenkædning af data.