Publications Office of the EU
Legal notices: Disclaimer - Om publikationskontoret
Dockbar
Disclaimer

Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP-portalen) Juridisk meddelelse

 

Ansvarsfraskrivelse

Publikationskontoret driver dette website for at forbedre offentlighedens adgang til oplysninger om EU's lovgivning, publikationer og politikker. Det er vores mål at levere korrekt og opdateret information. Hvis vi bliver opmærksomme på fejl, forsøger vi at rette dem.

Publikationskontoret påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for informationerne på sitet.

Informationerne på websitet:

  • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
  • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller opdaterede
  • er undertiden knyttet til eksterne websites, som Publikationskontoret ikke har kontrol med, og som det ikke påtager sig noget ansvar for.
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at Publikationskontoret ikke kan garantere, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun EU-Tidende (den trykte udgave eller, siden den 1. juli 2013, den elektroniske udgave på websitet EUR-Lex), er autentisk og har retsvirkning.

Vi tilstræber så vidt muligt at mindske forstyrrelser, der skyldes tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfri, og vi kan ikke garantere, at vores tjeneste ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Publikationskontoret påtager sig intet ansvar for sådanne tekniske problemer, der måtte opstå som følge af brugen af dette website eller eksterne websites, som vi linker til.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Publikationskontorets ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke dets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.