Publications Office of the EU
Legal notices: Accessibility statement - Om publikationskontoret
Dockbar
Tilgængelighedserklæring 2022

Tilgængelighedserklæring for Publikationskontorets websteder og indhold

Seneste opdatering: 20-12-2021

Indledning

På Den Europæiske Unions Publikationskontor ønsker vi at give alle vores brugere lige adgang til vores oplysninger. Det er vigtigt for os, at vores websteder er tilgængelige for alle, og de er derfor udformet ud fra grundlæggende principper, som sikrer, at alle vores brugere uden problemer kan få adgang til og navigere på vores websteder, uanset hvilket udstyr de bruger.

Som EU's officielle udgiver følger vi webtilgængelighedsdirektivet (direktiv (EU) 2016/2102) for at sikre, at EU's udgivelser og websteder er tilgængelige for alle brugere, bl.a. personer, der er syns- eller hørehæmmede, har kognitive forstyrrelser eller et fysisk handicap, samt personer, der ikke har det nyeste udstyr. Du kan få adgang til vores webindhold fra mange forskellige enheder, f.eks. desktopcomputere, bærbare computere og mobilenheder, som har adgang til internettet.

Sådan overholder vi reglerne

 • Vi opfylder som minimum kravene i tilgængelighedsstandarden for webindhold, WCAG 2.1, niveau AA. I enkelte tilfælde kan der være en teknisk eller praktisk grund til, at visse elementer ikke overholder denne standard.
 • Vi udgiver en tilgængelighedserklæring på internettet.
 • Vi hjælper brugerne med at kontakte os, når de har problemer med tilgængelighed.
 • Vi sikrer, at der er bestemmelser om tilgængelighed i alle vores kontrakter med tjenesteudbydere om webudvikling og udarbejdelse af publikationer.
 • Vi kontrollerer vores tilgængelighed ved brug af både interne og eksterne ressourcer.

Tidsfrister for overholdelse

Nye websteder (offentliggjort den 23. september 2018 eller senere) – senest den 23. september 2019
Ældre websteder (offentliggjort før den 23. september 2018) – senest den 23. september 2020
Mobilapps – senest den 23. juni 2021

Overholdelsesstatus

Vores website overholder kun delvist de standarder for tilgængelighed, som nævnes i direktiv (EU) 2016/2102, hvilket skyldes de tilfælde af manglende overholdelse, der er opført nedenfor.

Undtagelser

Webtilgængelighedsdirektivet (direktiv (EU) 2016/2102) gælder ikke for følgende websteder og mobilapps:

 • dokumentformater offentliggjort før den 23. september 2018 (medmindre de skal bruges til aktuelle administrative processer i forbindelse med organisationens opgaver)
 • video- eller lydindhold, der er optaget på forhånd, eller andre "tidsafhængige medier" offentliggjort før den 23. september 2020
 • video- eller lydindhold, der sendes direkte, eller andre tidsafhængige medier
 • onlinekort, så længe væsentlige oplysninger gives på en tilgængelig digital måde, når kortene skal bruges til navigation
 • tredjepartsindhold, som den pågældende organisation hverken finansierer, udvikler eller kontrollerer
 • reproduktioner af genstande fra kulturhistoriske samlinger, der ikke kan gøres fuldt tilgængelige
 • ekstranet og intranet – websteder, som kun er tilgængelige for en lukket gruppe personer og ikke for offentligheden som sådan, og som er offentliggjort før den 23. september 2019, men ændres de i omfattende grad, gælder direktivet for dem igen
 • arkiver – websteder og apps, hvis indhold ikke er nødvendigt til aktuelle administrative processer, og som ikke er redigeret eller opdateret efter den 23. september 2019

Ikke-tilgængeligt indhold

 • Nogle ledetekster (forklarende tekst i webindhold) er ikke klare. Dette opfylder ikke succeskriterium 3.3.2 i WCAG 2.1 (ledetekster eller instruktioner)
 • Nogle grænsefladekomponenter har ikke de rette fokusindikatorer. Dette opfylder ikke succeskriterium 2.4.7 i WCAG 2.1 (synligt fokus)
 • Nogle fejlmeddelelser er ikke klart forbundet med det element, som brugeren kontrollerer. Dette opfylder ikke succeskriterium 3.3.1 i WCAG 2.1 (identifikation af fejl)
 • Nogle hypertekster og links er ikke informative. Dette opfylder ikke succeskriterium 2.4.9 i WCAG 2.1 (formål med link)
 • Nogle elementer oversættes ikke til de sprog, der er tilgængelige på webstedet. Dette overholder ikke succeskriterium 3.1.2 i WCAG 2.1 (sprog, der anvendes til dele af indhold)
 • Nogle billeder har ikke tekst tilknyttet. Dette opfylder ikke succeskriterium 1.1.1 i WCAG 2.1 (ikke-tekstbaseret indhold)
 • Farvekontrasten kan være utilstrækkelig på nogle websteder. Dette opfylder ikke succeskriterium 1.4.3 i WCAG 2.1 (kontrast)
 • Nogle elementer anvender ikke-tilladte ARIA-attributter og kan ikke registreres af skærmlæsningssoftware. Dette opfylder ikke succeskriterium 4.1.2 i WCAG 2.1 (navn, rolle, værdi)
 • Nogle elementer er ikke navngivet på en konsekvent måde. Dette opfylder ikke succeskriterium 3.2.4 i WCAG 2.1 (konsekvent identifikation)

Tilgængelige dokumenter

Formålet med publikationskontorets websteder er at give adgang til de officielle publikationer, der produceres af EU. Der offentliggøres forskellige dokumenttyper på vores websteder, f.eks. EU-Tidende, lovtekster, generelle publikationer og meddelelser om offentlige udbud. Disse publikationer er tilgængelige på forskellige sprog og i forskellige formater, og de kan downloades eller vises direkte på skærmen.

Vores mål er at gøre EU's publikationer tilgængelige for alle brugere, herunder personer, der er syns- eller hørehæmmede, har kognitive forstyrrelser eller et fysisk handicap. Det kan være vanskeligt at sikre fuld tilgængelighed til visse dele af indholdet på grund af dets art og kompleksitet, men det er en af vores højeste prioriteter at finde løsninger på disse problemer.

Publikationskontoret tilbyder vejledning i tilgængelighed for forfattere og udviklere af digitale publikationer. Du kan læse mere her: https://op.europa.eu/en/web/accessibility

Vi anvender følgende fire principper, når vi opretter tilgængelige websteder og indhold:

1. Opfattelig

Webindhold skal være tilgængeligt via syns-, høre- og/eller følesansen
Information og brugergrænsefladekomponenter skal præsenteres for brugerne på den mest hensigtsmæssige måde.

 • Skærmlæsere: Sluk skærmen, og forsøg at navigere på siden udelukkende ved hjælp af tastaturet og skærmlæserens output. Så får du en idé om, hvor vanskeligt det er at bruge webstedet for en synshæmmet bruger.
 • Billedtekst: Alle billeder, med undtagelse af billeder, der udelukkende er dekorative, skal have en tekst, der beskriver billedets indhold. Denne beskrivelse skal tilføjes ved hjælp af "alt"-attributtens "img"-tag. Denne attribut læses højt af skærmlæsere for brugere, der anvender teknologiske hjælpemidler.
 • Farvekontrast: Begrebet "synshæmmet" omfatter ikke kun det at være blind, men også andre former for visuelle handicap såsom at have dårligt syn eller være farveblind. Derfor er både lysstyrken og kontrasten vigtige faktorer, når man skal designe et tilgængeligt websted. En minimumskontrast (mellem forgrunds- og baggrundsfarver) på 4,5:1 er et krav for alt tekstindhold med undtagelse af overskrifter eller tekst i en stor størrelse, hvor 3:1 også accepteres.

2. Brugbar

Grænsefladeformularer, kontroller og navigationselementer skal være brugbare
Nogle brugere kan ikke bruge eller har ikke adgang til en mus og er helt afhængige af tastaturet for at kunne bruge internettet.

Anvendt:

 • Tastatur: Alle funktioner (herunder links, knapper, indtastningsfelter og andre interaktioner) skal være tilgængelige via tastaturet.

  Hvis visse elementer springes over ved brug af TAB-tasten, eller hvis de ikke får fokus i en meningsfuld rækkefølge, skal sidens html-kodning rettes til. Det kan man for eksempel gøre ved at gennemgå den underliggende html-struktur, bruge CSS til styring af den visuelle præsentation af elementerne eller om nødvendigt tilføje "tabindex"-attributter og ARIA-roller.

  Webbrowsere og operativsystemer har også funktioner til tastaturnavigation, navigation af websteder via talegenkendelse (taleinput) og dikteringsfunktioner.

3. Forståelig

Oplysninger og den måde, brugergrænseflader fungerer på, skal være lette at forstå.
Det anvendte sprog og webstedets funktioner skal kunne forstås af de fleste brugere.

Anvendt:

 • Sproget på en side: Angiv sproget ved hjælp af html-attributten "lang" (f.eks. <html lang="da">). På sider med flersproget indhold skal alle elementer, der anvender et andet sprog end standardsproget, også angives. Så kan skærmlæsere læse højt med korrekt udtale.
 • Ord: Undgå at anvende tvetydige, meget tekniske eller akademiske ord. Brug et så enkelt sprog som muligt. Så hjælper du dem, der har svært ved at forstå komplekse sætninger og svære udtryk og ord. Det hjælper især personer med forskellige former for kognitive forstyrrelser.
 • Forudsigelighed: Websteder skal vises og fungere på en forudsigelig måde. De vigtigste links skal altid vises i samme rækkefølge, og grænsefladens forskellige elementer skal fungere, som de fleste brugere forventer, også når de er førstegangsbesøgende.

4. Robust

Webindhold skal være kompatibelt med en bred vifte af browsere og enheder, herunder teknologiske hjælpemidler

Anvendt:

Fortolkning: Indhold, der er skrevet på opmærkningssprog såsom HTML eller XML, er kendetegnet ved elementer med åbnings- og afslutningstags, elementer, der er indlejret i overensstemmelse med deres specifikationer, samt unikke ID'er (medmindre andet er angivet i specifikationerne). Dette hjælper med at forebygge fejl og problemer med teknologiske hjælpemidler.

Navn, rolle, værdi: Navn og rolle for alle brugergrænsefladekomponenter kan fastsættes i programmeringen. Tilstande, egenskaber og værdier, som brugeren kan indstille, kan fastsættes i programmeringen. Brugeragenter, herunder teknologiske hjælpemidler, har adgang til meddelelser om ændringer af disse elementer.

Materialer

Download vores nyttige og overskuelige tilgængelighedstjekliste.

Læs den komplette liste over WCAG 2.1-krav fra W3C.

Hjælp

Kontakt os, når du har problemer med eller har forslag til forbedring af tilgængeligheden på vores websteder. Dine meddelelser bedes være så klare og detaljerede som muligt, så vi kan forstå problemets art. Du må også gerne give os dine kontaktoplysninger, så vi hurtigt kan vende tilbage til dig.

Håndhævelsesprocedure:
Er du utilfreds med svaret på din klage, bedes du kontakte vores helpdesk.