Legal notices: Copyright - Om publikationskontoret

Dockbar

container title page op portal website

Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP-portal)

legal notices - copyright notice 2 for test

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 2019-2023

  • Ophavsretten til det redaktionelle indhold af dette website, som ejes af EU, under Creative Commons Attribution 4.0 International-licens. . Det betyder, at du kan genanvende indholdet, forudsat at du angiver kilden og eventuelle ændringer, du har foretaget.

    Det kan være nødvendigt at søge yderligere tilladelse, hvis specifikt indhold afbilder identificerbare privatpersoner eller indeholder tredjepartsmateriale.

  • Det er tilladt at videreanvende juridiske og administrative dokumenter, dokumenter vedrørende retspraksis samt data som offentliggøres her på sitet til kommercielle eller ikke-kommercielle formål, så længe kilden angives. Europa-Kommissionens politik for videreanvendelse er fastsat i en afgørelse af 12. december 2011.

  • Gengivelse af Europa-Kommissionens generelle publikationer er også tilladt med kildeangivelse i henhold til ovennævnte afgørelse.

  • Publikationer fra EU's andre institutioner, organer, kontorer og agenturer kan downloades og gengives med kildeangivelse.

  • Den Europæiske Centralbanks publikationer er omfattet af reglerne i følgende link:

Disse generelle principper om gengivelse kan være underlagt særlige betingelser angivet i særskilte meddelelser om ophavsret. Det anbefales derfor at læse meddelelsen om ophavsret for de enkelte dokumenter.

Anvendelse af elementer (f.eks. tekst, fotos, billeder, grafer osv.), som er underlagt tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, er betinget af en forudgående tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Dette gælder fotos i EU's officielle vejviser (EU Whoiswho) og i afsnittet "Arrangementer" (https://op.europa.eu/en/web/about-us/events).

Alle logoer og varemærker er udelukket fra ovennævnte generelle tilladelser.

Du kan få alle andre oplysninger om ophavsret ved at henvende dig til: op-copyright@publications.europa.eu